Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 43

СКЛАД ЧИСЛА 10

Завдання 2  Склад числа 10

10 = 1 + 9

10 = 2 + 8

10 = 3 + 7

10 = 4 + 6

10 = 5 + 5

10 = 6 + 4

10 = 7 + 3

10 = 8 + 2

10 = 9 + 1

Рівності на додавання і віднімання:

1 + 9 = 10

9 + 1 = 10

10 – 9 = 1

10 – 1 = 9

2 + 8 = 10

8 + 2 = 10

10 – 8 = 2

10 – 2 = 8

3 + 7 = 10

7 + 3 = 10

10 – 7 = 3

10 – 3 = 7

4 + 6 = 10

6 + 4 = 10

10 – 6 = 4

10 – 4 = 6

5 + 5 = 10

10 – 5 = 5

Завдання 3  Переставний закон додавання

1 + 9 = 9 + 1

2 + 8 = 8 + 2

3 + 7 = 7 + 3

4 + 6 = 6 + 4

Завдання 4

6 + 3 = 9

5 + 5 = 10

4 + 5 = 9

4 + 3 = 7

6 + 4 = 10

5 + 2 = 7

Завдання 5

«Родина» чисел 5, 10

5 + 5 = 10

10 – 5 = 5

«Родина» чисел 4, 6, 10

6 + 4 = 10

4 + 6 = 10

10 – 4 = 6

10 – 6 = 4

«Родина» чисел 3, 7, 10

7 + 3 = 10

3 + 7 = 10

10 – 3 = 7

10 – 7 = 3

Завдання 6

Схема

Вираз:   4 – 1

Рівність:   4 – 1 = 3

Схема

Вираз:   3 + 1

Рівність:   3 + 1 = 4

 

СТОРІНКА 44

ПЕРЕВІРЯЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

Завдання 1

1, 2, 3

4, 5, 6, 7

8, 9, 10

Завдання 2

9 = 7 + 2

5 = 3 + 2

4 = 2 + 2

2 = 1 + 1

6 = 1 + 5

8 = 5 + 3

9 = 5 + 4

7 = 6 + 1

Завдання 3

3 червоні ґудзики (найменше), 7 синіх ґудзиків, 5 жовтих ґудзиків

Завдання 4 Чаклун перетворив числа на літери:

1 – О, 2 – С, 3 – З, 4 – А, 5 – Е, 6 – Н, 7 – І, 8 – М, 9 – Р, 10 – В

1 < 6        9 > 5       8 > 7

2 < 3        4 > 1       10 > 9

 

СТОРІНКА 45

ПРИЙОМИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 10

Завдання 1  Назви числа:

1) числа більші за 6, але менші від 9:   7, 8

2) числа більші за 2, але менші від 4:   3

3) числа менші від 7, але більші за 3:   4, 5, 6

4) числа менші від 8:     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Завдання 2   «Додати 1» означає знайти наступне число. «Відня­ти 1» означає знайти попереднє число

6 – 1 = 5

9 + 1 = 10

8 – 1 = 7

10 – 1 = 9

5 + 1 = 6

7 – 1 = 6

6 + 1 = 7

4 – 1 = 3

7 + 1 = 8

Завдання 3

9 + 1 = 10

8 – 1 = 7

7 – 1 = 6

4 + 1 = 5

1 + 7 = 8

7 – 1 = 6

Завдання 4

Схема

Вираз:   5 – 1

Рівність:   5 – 1 = 4 

Схема

Вираз:   3 + 1

Рівність:   3 + 1 = 4 

Схема

Вираз:   3 + 2

Рівність:    3 + 2 = 5 

Схема

Вираз:    4 – 3

Рівність:   4 – 3 = 1

 

СТОРІНКА 46

СКЛАД ЧИСЕЛ ПЕРШОГО ДЕСЯТКА

Завдання 1

1) Число 8 стоїть між числами 7 і 9

2) Наступне за числом 6 число 7

3) Число 9 попереднє до числа 10

4) «Сусіди» числа 5 – це числа 4 і 6

Завдання 2

Склад числа 9 Склад числа 7

9 = 1 + 8

9 = 8 + 1

9 = 2 + 7

9 = 7 + 2

9 = 3 + 6

9 = 6 + 3

9 = 4 + 5

9 = 5 + 4

7 = 1 + 6

7 = 6 + 1

7 = 2 + 5

7 = 5 + 2

7 = 3 + 4

7 = 4 + 3

 

 

Склад числа 8 Склад числа 6

8 = 1 + 7

8 = 7 + 1

8 = 2 + 6

8 = 6 + 2

8 = 3 + 5

8 = 5 + 3

8 = 4 + 4

6 = 1 + 5

6 = 5 + 1

6 = 2 + 4

6 = 4 + 2

6 = 3 + 3

 

 

Завдання 3

Схема

Вираз:   7 + 3

Рівність:    7 + 3 = 10

Схема

Вираз:   9 – 3

Рівність:    9 – 3 = 6

Завдання 4

6 + 1 = 7

3 – 1 = 2

7 + 1 = 8

10 – 1 = 9

8 + 1 = 9

5 – 1 = 4

 

СТОРІНКА 47

КОМПОНЕНТИ ТА РЕЗУЛЬТАТ ДІЇ ДОДАВАННЯ (доданок + доданок = сума)

Завдання 2

6 + 4 = 10               

8 – 3 = 5 

9 – 4 = 5 

Завдання 3  Дія додавання

6 + 2 = 8

доданок + доданок = сума

Вираз:  6 + 2

Значення виразу (сума) 8

Завдання 4   Хибні рівності

2 + 1 = 4

6 – 3 = 9 

Завдання 5

Схема

Вираз:    4 + 2

Рівність:    4 + 2 = 6

 

СТОРІНКА 48

СПОСІБ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЛА

Завдання 2

Рівності на додавання

9 + 1 = 10

6 + 1 = 7

7 + 1 = 8

4 + 1 = 5

3 + 1 = 4

Рівності на віднімання

5 – 1 = 4

10 – 1 = 9

8 – 1 = 7

Завдання 3

5 + 2 = 5 + (1 + 1) = (5 + 1) + 1 = 6 + 1 = 7

5 – 2 = 5 – (1 + 1) = (5 – 1) – 1 = 4 – 1 = 3

Завдання 4

7 + 2 = 7 + (1 + 1) = (7 + 1) + 1= 8 + 1 = 9

8 – 2 = 8 – (1 + 1) = (8 – 1) – 1 = 7 – 1 = 6

8 + 2 = 8 + 1 + 1 = 9 + 1 = 10

10 – 2 = 10 – 1 – 1 = 9 – 1 = 8

6 + 2 = 6 + 1 + 1 = 8

7 – 2 = 7 – 1 – 1 = 5

4 + 2 = 4 + 1 + 1 = 6

9 – 2 = 9 – 1 – 1 = 7

Завдання 5

Короткий запис

Червоних — 6 яблук

Жовтих — 3 яблук

Всього — ?

Схема

Вираз:   6 + 3

Рівність:   6 + 3 = 9

6 і 3 всього 9

Короткий запис

Було — 9 яблук

З'їли — 3 яблука

Залишилось — ?

Схема

Вираз:   9 – 3

Рівність:   9 – 3 = 6

9 без 3 залишиться 6

 

СТОРІНКА 49

ОДЕРЖУЄМО ЧИСЛО НУЛЬ, ВІДНІМАЄМО РІВНІ ЧИСЛА (нуль 0, а – а = 0)

Завдання 1

6 + 1 = 7    до шести додати 1 буде 7

8 – 5 = 3   

9 + 1 = 10   до дев’яти  додати 1 буде 10

8 + 1 = 9    до восьми додати 1 буде 9

Завдання 2

7 + 2 = 7 + (1 + 1) = (7 + 1) + 1 = 8 + 1 = 9

9 – 2 = 9 – (1 + 1) = (9 – 1) – 1 = 8 – 1 = 7

4 + 2 = 4 + 1 + 1 = 5 + 1 = 6

8 – 2 = 8 – 1 – 1 = 7 – 1 = 6

6 + 2 = 6 + 1 + 1 = 8

7 – 2 = 7 – 1 – 1 = 5

Завдання 3  «Відня­ти 1» означає знайти попереднє число

4 – 1 = 3

3 – 1 = 2

2 – 1 = 1

1 – 1 = 0

Завдання 4

4 – 4 = 0      3 – 3 = 0     6 – 6 = 0

При відніманні одержують 0, якщо дію віднімання застосовують до однакових  чисел

Завдання 5  Обчислили вирази, що мають значення 0

7 + 1

8 – 8 = 0

3 – 2

4 + 1

2 – 2 = 0

8 + 2

7 + 1

5 – 5 = 0

Інші завдання дивись тут...