Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Математика 1 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В."

СТОРІНКА 43

СКЛАД ЧИСЛА 10

Завдання 2  Склад числа 10:

10 = 1 + 9     10 = 2 + 8     10 = 3 + 7      10 = 4 + 6     10 = 5 + 5

10 = 6 + 4     10 = 7 + 3     10 = 8 + 2      10 = 9 + 1

«Родина» чисел 1, 9, 10:

1 + 9 = 10      9 + 1 = 10     10 – 9 = 1      10 – 1 = 9

«Родина» чисел 2, 8, 10:

2 + 8 = 10      8 + 2 = 10     10 – 8 = 2      10 – 2 = 8

«Родина» чисел  3, 7, 10:

3 + 7 = 10      7 + 3 = 10     10 – 7 = 3      10 – 3 = 7

«Родина» чисел  4, 6, 10:

4 + 6 = 10      6 + 4 = 10     10 – 6 = 4       10 – 4 = 6

«Родина» чисел 5, 5, 10:

5 + 5 = 10      10 – 5 = 5

 

Завдання 3  Переставний закон додавання

1 + 9 = 9 + 1      2 + 8 = 8 + 2

3 + 7 = 7 + 3      4 + 6 = 6 + 4

 

Завдання 4

6 + 3 = 9      5 + 5 = 10      4 + 5 = 9

4 + 3 = 7      6 + 4 = 10      5 + 2 = 7

 

Завдання 5

«Родина» чисел 5, 5, 10:

5 + 5 = 10     10 – 5 = 5

«Родина» чисел 4, 6, 10

6 + 4 = 10     4 + 6 = 10     10 – 4 = 6      10 – 6 = 4

«Родина» чисел 3, 7, 10

7 + 3 = 10     3 + 7 = 10     10 – 3 = 7      10 – 7 = 3

 

Завдання 6

Було

Полетіло

Залишилось

4 літаки

1 літак

?

Вираз:   4 – 1

Рівність:   4 – 1 = 3

 

Було

Прилетіло

Стало

3 літаки

1 літак

?

Вираз:   3 + 1

Рівність:   3 + 1 = 4

 

СТОРІНКА 44

ПЕРЕВІРЯЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

Завдання 1

1, 2, 3     4, 5, 6, 7      8, 9, 10

 

Завдання 2   Склад чисел

9 = 7 + 2     5 = 3 + 2     4 = 2 + 2      2 = 1 + 1

6 = 1 + 5     8 = 5 + 3     9 = 5 + 4      7 = 6 + 1

 

Завдання 3  Червоні — 3 ґудзики (найменше), сині — 7 ґудзиків, жовті — 5 ґудзиків

 

Завдання 4 Чаклун перетворив числа на літери:  1 – О, 2 – С, 3 – З, 4 – А, 5 – Е, 6 – Н, 7 – І, 8 – М, 9 – Р, 10 – В

1 < 6        9 > 5       8 > 7

2 < 3        4 > 1       10 > 9

 

СТОРІНКА 45

ПРИЙОМИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 10

Завдання 1  Назви натуральні числа:

1) числа більші за 6, але менші від 9:   7, 8

2) числа більші за 2, але менші від 4:   3

3) числа менші від 7, але більші за 3:   4, 5, 6

4) числа менші від 8:     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

Завдання 2   «Додати 1» означає знайти наступне число. «Відня­ти 1» означає знайти попереднє число

«Сусіди» числа 6:  5 і 7      (5 + 1 = 6,  7 – 1 = 6)

9 + 1 = 10    8 – 1 = 7     10 – 1 = 9     5 + 1 = 6

7 – 1 = 6      6 + 1 = 7     4 – 1 = 3       7 + 1 = 8

 

Завдання 3

9 + 1 = 10     8 – 1 = 7       7 – 1 = 6

4 + 1 = 5      1 + 7 = 8       7 – 1 = 6

 

Завдання 4

Схема

Вираз:   5 – 1

Рівність:    5 – 1 = 4

Схема

Вираз:    3 + 1

Рівність:   3 + 1 = 4

Схема

Вираз:    3 + 2

Рівність:   3 + 2 = 5

Схема

Вираз:   4 – 3

Рівність:   4 – 3 = 1

 

СТОРІНКА 46

СКЛАД ЧИСЕЛ ПЕРШОГО ДЕСЯТКА

Завдання 1

1) Число 8 стоїть між числами 7 і 9

2) Наступне за числом 6 число 7

3) Це число попереднє до числа 10

4) Це число стоїть між числами 4 і 6

 

Завдання 2

Склад числа 9:

9 = 1 + 8       9 = 8 + 1     9 = 2 + 7      9 = 7 + 2

9 = 3 + 6       9 = 6 + 3     9 = 4 + 5      9 = 5 + 4

Склад числа 8: 

8 = 1 + 7      8 = 7 + 1      8 = 2 + 6     8 = 6 + 2

8 = 3 + 5      8 = 5 + 3      8 = 4 + 4

Склад числа 7:

7 = 1 + 6      7 = 6 + 1      7 = 2 + 5

7 = 5 + 2      7 = 3 + 4      7 = 4 + 3

Склад числа 6:

6 = 1 + 5      6 = 5 + 1      6 = 2 + 4

6 = 4 + 2      6 = 3 + 3

 

Завдання 3

Схема

Вираз:    7 + 3

Рівність:    7 + 3 = 10

Схема

Вираз:    10 – 3

Рівність:   10 – 3 = 7

 

Завдання 4

6 + 1 = 7      3 – 1 = 2       7 + 1 = 8

10 – 1 = 9     8 + 1 = 9       5 – 1 = 4

 

СТОРІНКА 47

КОМПОНЕНТИ ТА РЕЗУЛЬТАТ ДІЇ ДОДАВАННЯ (доданок + доданок = сума)

Завдання 2 

 

6 + 4 = 10

8 – 3 = 5

9 – 4 = 5

 

Завдання 3  Доданок + доданок = сума

6 + 2 = 8       вираз:   6 + 2

Значення виразу (сума): 8

 

Завдання 4   Хибні рівності:  2 + 1 = 4    6 – 3 = 9 

 

Завдання 5

Схема

Вираз:    4 + 2

Рівність:    4 + 2 = 6

 

СТОРІНКА 48

СПОСІБ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЛА

Завдання 2

Рівності на додавання:  9 + 1 = 10     6 + 1 = 7

7 + 1 = 8     4 + 1 = 5      3 + 1 = 4

Рівності на віднімання:   

5 – 1 = 4     10 – 1 = 9     8 – 1 = 7

 

Завдання 3

5 + 2 = 5 + (1 + 1) = (5 + 1) + 1 = 6 + 1 = 7

5 – 2 = 5 – (1 + 1) = (5 – 1) – 1 = 4 – 1 = 3

 

Завдання 4

7 + 2 = 7 + (1 + 1) = (7 + 1) + 1= 8 + 1 = 9

8 – 2 = 8 – (1 + 1) = (8 – 1) – 1 = 7 – 1 = 6

8 + 2 = 8 + 1 + 1 = 9 + 1 = 10      10 – 2 = 10 – 1 – 1 = 9 – 1 = 8

6 + 2 = 6 + 1 + 1 = 7 + 1 = 8       7 – 2 = 7 – 1 – 1 = 6 – 1 = 5

4 + 2 = 4 + 1 + 1 = 5 + 1 = 6       9 – 2 = 9 – 1 – 1 = 8 – 1 = 7

 

Завдання 5

Червоні

Жовті

Всього

6 яблук

3 яблука

?

Короткий запис

Червоних — 6 яблук

Жовтих — 3 яблук

Всього — ?

Схема

6 і 3 всього 9

Вираз:   6 + 3

Рівність:   6 + 3 = 9

 

Було

З’їли

Залишилось

9 яблук

3 яблука

?

Короткий запис

Було — 9 яблук

З'їли — 3 яблука

Залишилось — ?

Схема

9 без 3 залишиться 6

Вираз:   9 – 3

Рівність:   9 – 3 = 6

 

СТОРІНКА 49

ОДЕРЖУЄМО ЧИСЛО НУЛЬ, ВІДНІМАЄМО РІВНІ ЧИСЛА (нуль 0, а – а = 0)

Завдання 1

6 + 1 = 7    до шести додати 1 буде 7

8 – 5 = 3   

9 + 1 = 10   до дев’яти  додати 1 буде 10

8 + 1 = 9    до восьми додати 1 буде 9

 

Завдання 2

7 + 2 = 7 + (1 + 1) = (7 + 1) + 1 = 8 + 1 = 9

9 – 2 = 9 – (1 + 1) = (9 – 1) – 1 = 8 – 1 = 7

4 + 2 = 4 + 1 + 1 = 5 + 1 = 6      8 – 2 = 8 – 1 – 1 = 7 – 1 = 6

6 + 2 = 6 + 1 + 1 = 7 + 1 = 8      7 – 2 = 7 – 1 – 1 = 6 – 1 = 5

 

Завдання 3  «Відня­ти 1» означає знайти попереднє число:

4 – 1 = 3      3 – 1 = 2      2 – 1 = 1      1 – 1 = 0

 

Завдання 4  При відніманні одержують 0, якщо дію віднімання застосовують до однакових  чисел:

4 – 4 = 0      3 – 3 = 0     6 – 6 = 0

 

Завдання 5  Обчислили вирази, що мають значення 0

7 + 1        8 – 8 = 0      3 – 2      4 + 1

2 – 2 = 0   8 + 2           7 + 1      5 – 5 = 0

Інші завдання дивись тут...