Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 142

Завдання 1

Зменшуване

56

73

78

64

46

84

78

86

69

65

88

97

Від’ємник

33

52

45

12

12

52

56

11

45

44

32

61

Різниця

23

21

33

52

34

32

22

75

24

21

56

36

Зменшуване ― Від’ємник = Різниця

56 – 33 = 23

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

73 – 21 = 52

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник

33 + 45 = 78

 

Завдання 2  Обчисли зручним способом.

7 + 3 + 8 = (7 + 3) + 8 = 10 + 8 = 18

4 + 50 + 40 = (50 + 40) + 4 = 90 + 4 = 94

2 + 9 + 8 = (2 + 8) + 9 = 10 + 9 = 19

 

Завдання 3 Дізнайся про довжини тіл ящірки та миші. Яка з тварин довша?

Розв’язання

10 + 17 = 27 (см) – довжина ящірки

12 + 12 = 24 (см) – довжина миші.

Ящірка довша, ніж миша

27 > 24

 

Завдання 4 Порівняй математичні вирази

56 + 10 > 40 + 30

76 > 70

 

80 – 1 = 70 + 9
79 = 79

 

36 + 12 > 75 – 34

48 > 41

 

43 – 13 > 20 + 7

30 > 27

 

38 + 1 < 59 – 10

39 < 49

 

28 – 20 < 6 + 3

8 < 9

 

Завдання 5 Довжина відрізка АВ — 1 дм 3 см, а відрізка СК — 14 см. Який відрізок довший?

АВ = 1 дм 3 см = 10 см + 3 см = 13 см

СК = 14 см

14 см > 13 см

Довший відрізок СК

 

СТОРІНКА 143

Завдання 1  Назви пропущені числа

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

 

Завдання 2

З чисел 60, 40, 80, 70, 10, 90 менші від 70 - це числа 60, 40, 10 

 

Завдання 3 Знаки арифметичних дій пропущено

47 – 10 = 37

39 + 10 = 49

95 – 10 = 85

 

73 + 10 = 83

56 – 10 = 46

82 + 10 = 92

 

Завдання 4 Маємо купюри 10 грн, 100 грн, 50 грн, 5 грн, 20 грн. Якою купюрою можна розрахуватися за покупку? З'ясуй, скільки гривень залишиться після покупки, вартість якої 10 грн.

10 – 10 = 0 (грн)

20 – 10 = 10 (грн)

50 – 10 = 40 (грн)

100 – 10 = 90 (грн)

 

Завдання 5 Собаки Білка і Стрілка побува­ли в космосі раніше за людину. Їхній політ тривав 25 годин. На скільки годин більше доби були в польоті собаки-космонавти?

Розв’язання

1 доба = 24 год

25 – 24 = 1 (год)

Відповідь: собаки-космонавти були в польоті на 1 годину більше доби

Інші завдання дивись тут...