Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 121

ДОДАЄМО І ВІДНІМАЄМО НА ОСНОВІ СКЛАДУ ЧИСЕЛ ПЕРШОЇ СОТНІ

Завдання 1

12 – 10 = 2

2 + 8 = 10

10 + 60 = 70

70 – 30 = 40

40 + 20 = 60

60 – 30 = 30

19 – 9 = 10

10 + 80 = 90

90 – 60 = 30

30 + 40 = 70

70 – 70 = 0

0 + 50 = 50

50 – 0 = 50

 

Завдання 3 Зв'язок дії додавання і віднімання

10 + 5 = 15

15 – 10 = 5

15 – 5 = 10

30 + 5 = 35

35 – 30 = 5

35 – 5 = 30

70 + 8 = 78

78 – 70 = 8

78 – 8 = 70

50 + 4 = 54

54 – 50 = 4

54 – 4 = 50

 

Завдання 4

43 – 3 = 40

43 – 40 = 3

50 + 6 = 56

56 – 6 = 50

27 – 20 = 7

80 + 9 = 89

30 + 8 = 38

62 – 60 = 2

 

Завдання 5

50 + □ = 53

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

□ = 53 – 50

□ = 3

50 + 3 = 53

 

27 – □ = 20

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

□ = 27 – 20

□ = 7

27 – 7 = 20

 

48 – □ = 8

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

□ = 48 – 8

□ = 40

48 – 40 = 8

 

□ + 7 = 27

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

□ = 27 – 7

□ = 20

20 + 7 = 27

 

□ – 2 = 60

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник

□ = 60 + 2

□ = 62

62 – 2 = 60

 

25 – □ = 5

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

□ = 25 – 5

□ = 20

25 – 20 = 5

 

Завдання 6

1)

На сонечку грілися 12 крабів і 2 чере­пашки. На скільки більше крабів грілися на сонечку?

Короткий запис

Краби – 12 тварин, на ? більше

Черепашки – 2 тварини

Схема

Розв’язання

12 – 2 = 10 (тв.) – на стільки більше грілося крабів, ніж черепашок

Відповідь: на 10 крабів більше грілося на сонечку, ніж черепашок

 

На сонечку грілися 12 крабів і 2 чере­пашки. На скільки менше черепашок грілися на сонечку?

Короткий запис

Краби – 12 тварин

Черепашки – 2 тварини, на ? менше

Схема

Розв’язання

12 – 2 = 10 (тв.) – на стільки менше грілося черепашок, ніж крабів

Відповідь: на 10 черепашок менше грілося на сонечку, ніж крабів

2)

На сонечку грілися 12 крабів і 2 чере­пашки. Скільки всього тварин грілося на сонечку?

Короткий запис

Краби – 12 тварин

Черепашки – 2 тварини

Всього – ?

Схема

Розв’язання

12 + 2 = 14 (тв.)

Відповідь: на сонечку грілося всього 14 тварин

Інші завдання дивись тут...