Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Математика 1 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В."

СТОРІНКА 121

ДОДАЄМО І ВІДНІМАЄМО НА ОСНОВІ СКЛАДУ ЧИСЕЛ ПЕРШОЇ СОТНІ

Завдання 1

1) 12 – 10 = 2    2 + 8 = 10        10 + 60 = 70

70 – 30 = 40      40 + 20 = 60     60 – 30 = 30

2) 19 – 9 = 10    10 + 80 = 90      90 – 60 = 30     30 + 40 = 70

70 – 70 = 0        0 + 50 = 50       50 – 0 = 50

 

Завдання 3 Зв'язок дії додавання і віднімання

«Родина» чисел 5, 10, 15:

5 + 10 = 15    10 + 5 = 15    15 – 10 = 5    15 – 5 = 10

«Родина» чисел 5, 30, 35:

5 + 30 = 35    30 + 5 = 35    35 – 30 = 5    35 – 5 = 30

«Родина» чисел 8, 70, 78:

8 + 70 = 78     70 + 8 = 78   78 – 70 = 8    78 – 8 = 70

«Родина» чисел 50, 4, 54:

4 + 50 = 54    50 + 4 = 54    54 – 50 = 4    54 – 4 = 50

 

Завдання 4

433 = 40

4340 = 3

50 + 6 = 56

566 = 50

2720 = 7

80 + 9 = 89

30 + 8 = 38

6260 = 2

 

Завдання 5  Рівняння

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

50 + 3 = 53   (оскільки 53 – 50 = 3)

20 + 7 = 27   (оскільки 27 – 7 = 20)

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

27 – 7 = 20    (оскільки 27 – 20 = 7)

48 – 40 = 8    (оскільки 48 – 8 = 40)

25 – 20 = 5    (оскільки 25 – 5 = 20)

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник

62 – 2 = 60    (оскільки 60 + 2 = 62)

 

Завдання 6

1) Задачі на різницеве порівняння

На сонечку грілися 12 крабів і 2 чере­пашки. На скільки більше крабів грілися на сонечку, ніж черепашок?

Короткий запис

Краби — 12 тварин, на ? більше

Черепашки — 2 тварини

Розв’язання

12 – 2 = 10 (т.) – на стільки більше грілося крабів, ніж черепашок

Відповідь: на 10 крабів більше грілося на сонечку, ніж черепашок

 

На сонечку грілися 12 крабів і 2 чере­пашки. На скільки менше черепашок грілися на сонечку, ніж крабів?

Короткий запис

Краби — 12 тварин

Черепашки — 2 тварини, на ? менше

Розв’язання

12 – 2 = 10 (тв.) – на стільки менше грілося черепашок, ніж крабів

Відповідь: на 10 черепашок менше грілося на сонечку, ніж крабів

 

2) Задача на знаходження суми

На сонечку грілися 12 крабів і 2 чере­пашки. Скільки всього тварин грілося на сонечку?

Краби

Черепашки

Всього

12 тварин

2 тварини

?

Короткий запис

Краби — 12 тварин

Черепашки — 2 тварини

Схема

Розв’язання

12 + 2 = 14 (т.) – всього тварин грілося на сонечку

Відповідь: на сонечку грілося всього 14 тварин

 

СТОРІНКА 122

ДОДАЄМО І ВІДНІМАЄМО ЧИСЛО 1 (складене іменоване число, 43 см = 4 дм 3 см)

Завдання 1

1) 17 – 7 = 10     10 + 30 = 40      40 – 20 = 20      20 + 80 = 100     100 – 50 = 50     50 + 4 = 54

2) 90 – 30 = 60    60 + 8 = 68       68 – 60 = 8       8 + 40 = 48         48 – 48 = 0

 

Завдання 2  Натуральні числа

Полічили від 9 до 18: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Полічили від 27 до 35: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,  34, 35

Полічили від 73 до 81: 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81

 

Завдання 3 Додати число 1 — означає знайти наступне число, відняти число 1 — означає знайти попереднє число

Одиниці додаємо до одиниць:

6 + 1 = 7   

16 + 1 = (10 + 6) + 1 = 10 + (6 + 1) = 10 + 7 = 17

26 + 1 = (20 + 6) + 1= 20 + (6 + 1) = 20 + 7 = 27

Одиниці віднімаємо від одиниць:

9 – 1 = 8

19 – 1 = (10 + 9) – 1 = 10 + (9 – 1) = 10 + 8 = 18

39 – 1 = (30 + 9) – 1 = 30 + (9 – 1) = 30 + 8 = 38

23 + 1 = 24        351 = 34       78 + 1 = 79

391 = 38        48 + 1 = 49       861 = 85

 

Завдання 4

АВ = 13 см = 10 см + 3 см = 1 дм 3 см

Складене іменоване число: 1 дм 3 см

 

Завдання 5 Задача на зменшення на деяке число

Дідусь викачав 15 л липового меду, а гречаного — на 1 л менше. Скільки літрів гречаного меду викачав дідусь?

Короткий запис

Липовий мед — 15 л

Гречаний мед — ?, на 1 л менше

Короткий запис

Липовий мед — 15 л

Гречаний мед — ?, стільки ж, але без 1 л

Схема

Розв’язання

15 – 1 = 14 (л) – літрів гречаного меду викачав дідусь

Відповідь: дідусь викачав 14 літрів гречаного меду

 

СТОРІНКА 123

ДОДАЄМО І ВІДНІМАЄМО ЧИСЛА НА ОСНОВІ НУМЕРАЦІЇ (сума розрядних доданків: 45 = 40 + 5)

Завдання 1

25 – 5 = 20     20 + 40 = 60     60 + 9 = 69    69 + 1 = 70

70 – 50 = 20   20 + 4 = 24       24 – 1 = 23     23 – 20 = 3

 

Завдання 3

16 = 1 д. 6 од.  (шістнадцять)     34 = 3 д. 4 од.  (три́дцять чоти́ри)

79 = 7 д. 9 од.  (сімдеся́т де́в’ять)   56 = 5 д. 6 од.  (п’ятдеся́т шість)

28 = 2 д. 8 од.  (два́дцять ві́сім)

 

Завдання 4  Сума розрядних доданків

28 = 20 + 8       94 = 90 + 4       31 = 30 + 1

68 = 60 + 8       42 = 40 + 2       79 = 70 + 9

57 = 50 + 7       23 = 20 + 3       85 = 80 + 5

 

Завдання 5

1) Задача на збільшення на деяке число

На бант ляльці Наталка витратила 1 дм 8 см (18 см) стрічки, а на закладку — на 1 см більше. Скільки сан­тиметрів стрічки витратила Наталка на закладку?

Короткий запис

На бант — 18 см

На закладку — ?, на 1 см більше

Короткий запис

На бант — 18 см

На закладку — ?, стільки ж і 1 см

Схема

Розв’язання

18 + 1 = 19 (см) – сантиметрів стрічки витратила Наталка на закладку

Відповідь: на закладку Наталка витратила 19 сантиметрів стрічки

 

2) Задача на зменшення на деяке число

На бант ляльці Наталка витратила 1 дм 8 см = 18 см стрічки, а на закладку — на 1 см менше. Скільки сан­тиметрів стрічки витратила Наталка на закладку?

Короткий запис

На бант — 18 см      

На закладку — ?, на 1 см менше

Короткий запис

На бант — 18 см      

На закладку — ?, стільки ж, але без 1 см

Схема

Розв’язання

18 – 1 = 17 (см) – сантиметрів стрічки витратила Наталка на закладку

Відповідь: на закладку Наталка витратила 17 сантиметрів стрічки

 

СТОРІНКА 124

РОЗУМІННЯ НУМЕРАЦІЇ ЧИСЕЛ ПЕРШОЇ СОТНІ

Завдання 1

47 – 7 = 40    40 + 20 = 60    60 + 8 = 68    68 – 1 = 67

67 – 60 = 7    7 + 40 = 47      47 + 1 = 48    48 – 48 = 0

 

Завдання 2  Продовжили послідовності чисел так, щоб у кожному ряді було 10 чисел:

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94

 

Завдання 3

У порядку зростання всі числа, які містять 6 десятків:

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

У порядку спадання числа, які містять 4 одиниці:

94, 84, 74, 64, 54, 44, 34, 24, 14, 4

 

Завдання 4   Дослідження числа 72

Число восьмого десятка  72 = 7 д. 2 од.

Сума розрядних доданків числа 72:    72 = 70 + 2

 

Завдання 5

36 – 1 = 3 д. 6 од. – 1 од. = 3 д. 5 од. = 35    28 + 1 = 29

399 = 30                                              40 + 7 = 47

50 + 20 = 5 д. + 2 д. = 7 д. = 70                  6860 = 8

 

Завдання 6 Задача на знаходження невідомого доданка

Кіт Мурчик поласував 10 рибками, з яких 7 карасі, а решта — окуні. Скількома окунями поласував кіт?

Карасі

Окуні

Всього

7 рибок

?

10 рибок

Короткий запис

Карасі — 7 рибок

Окуні — ?

Всього — 10 рибок

Схема

Розв’язання

10 – 7 = 3 (ок.) – окунями поласував кіт

Відповідь: кіт поласував 3 окунями

Інші завдання дивись тут...