Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до навчального зошита (частина 2)

"Математика 1 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В."

Сторінка 17

Завдання 6

Було — 4 сонечка

Полетіло — 1 сонечко

Залишилось — ?

Вираз    4 – 1

Рівність  4 – 1 = 3

4 без 1 залишиться 3

Було — 1 метелик

Прилетіли — 3 метелики

Стало — ?

Вираз    1 + 3

Рівність  1 + 3 = 4

1 і 3 стане 4

Було — 1 равлик

Прилізли — 2 равлики

Стало — ?

Вираз    1 + 2

Рівність  1 + 2 = 3

1 і 2 стане 3

Було — 3 черв’яки

Полізли — 2 черв’яки

Залишилось — ?

Вираз    3 – 2

Рівність  3 – 2 = 1

3 без 2 залишиться 1

Завдання 7  Склад числа 10:

1 + 9 = 10    6 + 4 = 10         3 + 7 = 10     8 + 2 = 10      5 + 5 = 10  

2 + 8 = 10    7 + 3 = 10         4 + 6 = 10     9 + 1 = 10    

Склад числа 5:   3 + 2 = 5     4 + 1 = 5       2 + 3 = 5        1 + 4 = 5

Склад числа 4:   3 + 1 = 4     3 + 1 = 4       2 + 2 = 4

Переставний закон додавання:          1 + 9 = 9 + 1         2 + 8 = 8 + 2

3 + 7 = 7 + 3       4 + 6 = 6 + 4         3 + 2 = 2 + 3         3 + 1 = 1 + 3

 

Сторінка 18

Завдання 1

1) Це число стоїть між числами 5 і 7:  6

2) Це число наступне до числа 9: 10

3) Це число попереднє до числа 2: 1             

4) Якщо до цього числа додати 1, буде 8 (попереднє число):  7

5) Якщо від цього числа відняти 1, буде 4 (наступне число): 5

Завдання 2

1) Група фігур за розміром: малі і великі (9 + 1 = 10)

2) Група фігур за формою: трикутники і квадрати  (8 + 2 = 10)

3) Група фігур за кольором: сині і жовті  (6 + 4 = 10)

Завдання 3

Склад числа 6:  1 + 5 = 6    2 + 4 = 6   3 + 3 = 6    4 + 2 = 3    5 + 1 = 6

Склад числа 9:  1 + 8 = 9    2 + 7 + 9   3 + 6 = 9    4 + 5 = 9    5 + 4 = 9

6 + 3 = 9     7 + 2 = 9       8 + 1 = 9

 

Сторінка 19

Завдання 4

Яблука — 6 штук

Груші — 4 штуки

Всього — ?

Схема

Вираз    6 + 4

Рівність   6 + 4 = 10

6 і 4 всього 10

Було — 10 абрикос

З’їли — 4 абрикоси

Залишилось — ?

Схема

Вираз    10 – 4 

Рівність   10 – 4 = 6

10 без 4 залишиться 6

Завдання 5

5 + 1 = 6    7 – 1 = 6    8 + 1 = 9     4 – 1 = 3     9 – 1 = 8    1 + 1 = 2

6 – 1 = 5    8 – 1 = 7    2 + 1 = 3     10 – 1 = 9    3 + 1 = 4    9 + 1 = 10

Завдання 6  З'ясуй, скільки будинків розташовано між будинками № 4 і № 8.

Міркуємо так.

Кількість будинків від будинку №4 до будинку №8 включно знаходимо за формулою:
8 – 4 + 1 = 5 (б.) – всього будинків (4, 5, 6, 7, 8). Не беремо до уваги будинки №4 і №8, тоді

5 – 2 = 3 (будинки) – будинків між №4 і №8.

Перевірка:  №5, №6, №7

Відповідь: 3 будинки.

Завдання 7  У будинку 10 поверхів. Сашко сто­їть на 5 поверсі, якщо лічити знизу. Наталка стоїть на 5 поверсі, якщо лічити зверху. Поміркуй, чи вони стоять на одному поверсі.

Міркуємо так.

10 = 5 + 5

Сашко сто­їть на 5 поверсі, якщо лічити знизу, тобто у першій п’ятірці  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), 

Наталка стоїть на 5 поверсі, якщо лічити зверху, тобто у другій п’ятірці  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Перевірка:  ●—●—●—●—(С●)—(●Н)—●—●—●—●

Відповідь: вони не стоять на одному поверсі.

 

Сторінка 20

Завдання 1 Додавання 

Доданок + Доданок = Сума

7 + 1 = 8      5 – 1            4 + 1 + 1 = 6     10 – 1    6 + 1 = 7    1 + 1 = 2  

9 + 1 = 10    2 + 1 = 3      4 + 1 = 5           8 – 1     3 + 1 = 4    3 – 1      7 – 1 

Завдання 2

5 + 5 = 10

9 – 4 = 5

8 – 6 = 2

Завдання  3, 4

6 + 4 = 10     7 + 1 = 8       8 – 1 = 7     5 + 3 = 8

 

Сторінка 21

Завдання 5  Перший доданок + Другий доданок = Сума

Підкреслили рискою перший доданок:

6 + 4 = 10     7 + 1= 8      8 – 1 = 7       5 + 3 = 8

Завдання 6    Підкресли рискою другий доданок:

6 + 4 = 10       7 + 1= 8      8 – 1 = 7       5 + 3 = 8

Завдання 7

Доданок

Доданок

Значення суми

Рівність

8

2

10

8 + 2 = 10

9

1

10

9 + 1 = 10

7

1

8

7 + 1 = 8

Завдання 8 Закреслили хибні рівності

5 + 4 = 9    8 + 1 = 7     7 – 3 = 5     1 + 5 = 6    

6 + 3 = 9    4 + 4 = 8     3 – 3 = 6       5 + 2 = 7

Завдання 9

OOOOOO

Сині — 5 фігур

Рожеві — 1 фігура

Всього — ?

Схема

Вираз    5 + 1

5 і 1 всього 6

Рівність   5 + 1 = 6

 

Завдання 10   Богдан нижчий за Олега, але вищий від Антона. Хто з хлопців є найвищим? найнижчим?

Міркуємо так. Хлопці по зростанню: Антон, Богдан, Олег.  

Відповідь: найвищий Олег, найнижчий Антон.

 

Сторінка 22

Завдання 1 

Перший доданок + Другий доданок = Сума

4 + 2 = 6       3 + 4 = 7        1 + 2 = 3         5 + 4 = 9

8 + 2 = 10     2 + 6 = 8        5 + 5 = 10       4 + 2 = 6

Завдання 2

7 + 3 = 10     

7 – перший доданок,

3 – другий доданок,

7 – сума

Завдання 3 Підкресли перший доданок однією рискою, другий доданок — дво­ма рисками, значення суми обведи в кружок.

3 + 3 = 6       7 + 3 = 10       10 – 4 = 6        5 + 4 = 9

Завдання 4  Значення сум записали ручкою, значення решти виразів (різниць) — олівцем:

7 + 1 = 8

9 – 1 = 8

1 + 1 = 2

4 – 1 = 3

8 + 1 = 9

5 + 1 = 6

8 – 1 = 7

9 + 1 = 10

5 – 1 = 4

6 + 1 = 7

3 + 1 = 4

4 + 1 = 5

Завдання 5  Додавання числа 2

4 + 2 = 4 + 1 + 1 = 5 + 1 = 6       10 – 2 = 10 – 1 – 1 = 91 = 8

 

Сторінка 23

Завдання 6

3 + 2 = 3 + 1 + 1 = 4 + 1 = 5         6 – 2 = 6 – 1 – 1 = 5 – 1 = 4

Завдання 7

2 + 2 = 2 + 1 + 1 = 3 + 1 = 4         8 – 2 = 8 – 1 – 1 = 7 – 1 = 6

5 + 2 = 5 + 1 + 1 = 6 + 1 = 7         5 – 2 = 5 – 1 – 1 = 4 – 1 = 3

Завдання 8

Малюнок зліва

Було — 7 птахів

Прилетіло — 2 птахів

Стало — ?

Схема

Рівність   7 + 2 = 9

Сторінка 24

Завдання 1

5 + 2 = 5 + 1 + 1 = 6 + 1 = 7         8 + 2 = 8 + 1 + 1 = 9 + 1 = 10

10 – 2 = 10 – 1 – 1 = 9 – 1 = 8        4 – 2 = 4 – 1 – 1 = 3 – 1 = 2

Завдання 2   Додати 1 – це означає знайти наступне число.

6 + 0 = 6    перший доданок – 6, другий доданок – нуль, сума – 6

7 + 1 = 8    перший доданок – 7, другий доданок – 1, сума – 8

7 + 2 = 9    перший доданок – 7, другий доданок – 2, сума – 9

9 + 1 = 10   перший доданок – 9, другий доданок – 1, сума – 10

8 + 1 = 9    перший доданок – 8, другий доданок – 1, сума – 9

Завдання 4 Віднімання

6 – 2 = 6 – 1 – 1 = 5 – 1 = 4     4 – 2 = 4 – 1 – 1 = 3 – 1 = 2    2 – 1 = 1    1 – 1 = 0

На кульбабі не залишилось пушинок, бо їх кількість дорівнює 0.

Нуль предметів — це означає, що предметів немає зовсім.

Завдання 4 Зменшуване – Від’ємник = Різниця

Короткий запис

Було — 2 жаби

Утекло — 2 жаби

Залишилось — ?

2 – 2 = 0

Короткий запис

Було — 1 жаба

Утекло — 1 жаба

Залишилось — ?

1 – 1 = 0

Якщо від будь-якого числа відняти таке саме число,

то отримаємо нуль.

Спільне: дія віднімання, значення різниці,

зменшуване і від’ємник рівні.

Сторінка 25

Завдання 5  Числа натурального ряду , бо число 0 — не є натуральним числом:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, …

Завдання 6

Спільне в рівностях: дія віднімання, значення різниці дорівнює нулю, зменшуване і від’ємник рівні. Якщо зменшуване і від’ємник рівні, тоді різниця дорівнює нулю.

Короткий запис

Було — 5 вишень

З’їли — 5 вишень

Залишилось — ?

5 – 5 = 0

Короткий запис

Було — 2 сливки

З’їли — 2 сливки

Залишилось — ?

2 – 2 = 0

Короткий запис

Було — 3 персики

З’їли — 3 персики

Залишилось — ?

3 – 3 = 0

Завдання 7  При відніманні рівних чисел у результаті одержують нуль.

7 – 7 = 0

9 – 9 = 0

3 – 3 = 0

5 – 5 = 0

10 – 10 = 0

14 – 14 = 0

4 – 4 = 0

6 – 6 = 0

Завдання 8  Вставили пропущені знаки арифметичних дій

7 + 2 = 9

6 – 6 = 0

10 – 1 = 9

7 + 1 = 8

Сума більша за доданки

Віднімання однакових чисел

Зменшуване більше за різницю

Сума більша за доданки

Сторінка 26

Завдання 1

Ряд 0, 1, 2, 3, 4, … - не є натуральним, оскільки число 0 — не є натуральним числом.

Продовжили натуральний ряд чисел: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11…

Завдання 2 Підкреслили значення сум (перший доданок + другий доданок = сума):

3 – 3 = 0

9 – 1 = 8

5 – 5 = 0

6 + 1 = 7

7 – 7 = 0

2 – 2 = 0

10 – 10 = 0

7 + 1 = 8

12 – 12 = 0

9 – 9 = 0

3 + 1 = 4

8 – 8 = 0

Завдання 3  Переставний закон додавання

4 + 6 = 10      2 + 0 = 2      5 + 0 = 5      5 + 3 = 8

6 + 4 = 10      0 + 2 = 2      0 + 5 = 5      3 + 5 = 8

Завдання 4  Якщо додати нуль до числа, одержимо те саме число.

Розподілили рівності на дві групи:

перший доданок дорівнює 0

другий доданок дорівнює 0

0 + 10 = 10     0 + 7 = 7

0 + 3 = 3         0 + 8 = 8

5 + 0 = 5       6 + 0 = 6

9 + 0 = 9       4 + 0 = 4

Спільне в кожній групі: значення суми дорівнює ненульовому доданку.

Завдання 5 Зменшуване – Від’ємник = Різниця

Спільне в рівностях:  від’ємник дорівнює нулю, значення різниці дорівнює зменшуваному.

Якщо відняти нуль від числа, одержимо те саме число.

 

Сторінка 27

Завдання 6

6 + 0 = 6

3 – 3 = 0

1 – 1 = 0

8 – 0 = 8

0 + 9 = 9

3 + 0 = 3

0 + 10 = 10

2 + 0 = 2

9 – 0 = 9

5 – 0 = 5

7 – 0 = 7

0 + 1 = 0

Якщо додати нуль до числа, одержимо те саме число.

Якщо до нуля додати будь-яке число, одержимо те саме число.

При відніманні рівних чисел у результаті одержують нуль.

Якщо відняти нуль від числа, одержимо те саме число.

Завдання 7

Чарівниця перетворила деякі числа на букви. Здогадайся, яким буде результат.

Е + 0 = Е          Н – Н = 0           0 + А = А               В – 0 = В

Завдання 8  Уявили, що відрізками позначено кількість цукерок. Склали рівності за схемами.

OOO∆∆

Короткий запис

Карамелі — 3 цукерки

Трюфельні — 2 цукерки

Всього — ?

Схема

Вираз    3 + 2

Рівність   3 + 2 = 5

3 і 2 всього 5

∆∆□□□□□□

Короткий запис

Було шоколадних — 8 цукерок

Забрали — ?

Залишились трюфельні — 2 цукерки

Схема

Вираз    8 – 2 

Рівність   8 – 2 = 6

8 без 2 залишиться 6

Завдання 9

Доданок

Доданок

Значення суми

Рівність

2

2

4

2 + 2 = 4

8

2

10

8 + 2 = 10

Сторінка 28

Завдання 1

4 + 2 = 4 + 1 + 1 = 5 + 1 = 6         7 – 2 = 7 – 1 – 1 = 6 – 1 = 5

Завдання 2

Малюнок посередині

∆∆∆

∆∆∆∆

Короткий запис

Було (горіли) — 7 свічок

Згоріли — 4 свічки

Залишилось — ?

Вираз   7 – 4

Схема

Завдання 3

OOOOOOOO

Короткий запис

Було  — 8 яєць

Вилупилося — 2 курчат

Залишилось яєць — ?

Вираз   8 – 2

Схема

Завдання 4

Малюнок зліва

OOOO OOOOOO

Схема

Короткий запис

Справа  — 4 равликів

Зліва — 6 равликів

Всього — ?

Вираз   4 + 6

 

Сторінка 29

Завдання 5

OOOOO OO

Короткий запис

Було — 5 деталей

Принесли — 2 деталі

Стало — ?

Схема

Вираз    5 + 2

Рівність   5 + 2 = 7

5 і 2 стане 7

OOOO OO

Короткий запис

Було — 6 деталей

Забрали — 2 деталі

Залишилось — ?

Схема

Вираз    6 – 2 

Рівність   6 – 2 = 4

6 без 2 залишиться 4

Завдання 6  Вставили знаки арифметичних операцій

8 – 2 = 6

9 – 2 = 7

10 – 2 = 8

Зменшуване більше за різницю

Зменшуване більше за різницю

Зменшуване більше за різницю

3 – 2 = 1

2 – 2 = 0

8 + 2 = 10

Зменшуване більше за різницю

Віднімання однакових чисел

Сума більша за доданки

Завдання 7  Чарівниця перетворила деякі числа на букви. Здогадайся, яким буде результат.

А + 0 = А          В – В =         С – 0 = С        0 + Н = Н

Завдання 8  У кожному стовпчику підкреслили вираз, який матиме найбільший результат.

7 + 2

7 + 1

7 + 0

6 + 0

6 + 2

6 + 1

9 – 0

9 – 1

9 – 2

8 – 1

8 – 0

8 – 2

Сума більша там, де більший доданок.

Різниця більша там, де від’ємник нульовий (нічого не треба віднімати)

Інші завдання дивись тут...