Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до навчального зошита (частина 2)

"Математика 1 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В."

Сторінка 51

Завдання 5 Зменшення на деяке число

Оранжеві — 5 фігур

Червоні — стільки ж, але без 1 фігури

Схема

5 – 1 = 4 (червоних фігур)

Червоних квадратів на 1 менше, ніж оранжевих

Стільки ж, але без 1 — це означає на 1 менше.

Стільки ж, але без 1 знаходять дією віднімання.

4 < 5 на  1   (бо 5 – 4 = 1)

Завдання 6

Квадрати — 4 фігури

Циліндри — стільки ж, але без 1 фігури

Схема

4 – 1 = 3 (циліндрів)

Циліндрів на 1 менше, ніж квадратів

Стільки ж, але без 1 — це означає на 1 менше.

Стільки ж, але без 1 знаходять дією віднімання.

3 < 4 на  1   (бо 4 – 3 = 1)

Завдання 7

Квочка вивела 4 жовтих курчат, а рудих — на 2 менше. Намалюй схематично, скільки рудих курчат. Склади відповідну рівність.

OOOO

OO

 

Жовті — 4 курчат

Руді — на 2 курчат менше

Жовті — 4 курчат

Руді — стільки ж, але без 2 курчат

Схема

4 – 2 = 2 (рудих курчат)

Рудих курчат на 2 менше, ніж жовтих

На 2 менше — це означає стільки ж, але без 2.

На 2 менше (стільки ж, але без 2) знаходять дією віднімання.

Завдання 8

Збільшення на деяке число

Зменшення на деяке число

Жабки — 3 тварини

Крокодили — стільки ж і ще 2 тварини

Бабки — 4 тварини

Крокодили — стільки ж, але без 2 тварин

Жабки — 3 тварини

Крокодили — на 2 тварини більше

Бабки — 4 тварини

Крокодили — на 2 тварини менше

Схема

Схема

Вираз   3 + 2

3 + 2 = 5  (крокодилів)

крокодилів на 2 більше, ніж жабок

Вираз   4 – 2 

4 – 2 = 2 (крокодилів)

крокодилів на 2 менше, ніж бабок

Сторінка 52

Завдання 1

Збільшення на деяке число

Зменшення на деяке число

Оранжеві — 6 фігур

Червоні — ?, на 1 фігуру більше

Оранжеві — 7 фігур

Червоні — ?, на 2 фігури менше

Схема

Схема

6 + 1 = 7  (червоних фігур)

червоних фігур на 1 більше, ніж оранжевих

7 – 2 = 5 (червоних фігур)

червоних фігур на 2 менше, ніж оранжевих

Завдання 2

На 1 менше, ніж 8

8 – 1

На 1 більше, ніж 8

8 + 1

На 2 більше, ніж 5

5 + 2

На 2 менше, ніж 5

5 – 2

Якщо до числа додати 1, то число збільшиться на 1.

Якщо від числа відняти 1, то число зменшиться на 1.

Якщо до числа додати 2, то число збільшиться на 2.

Якщо від числа відняти 2, то число зменшиться на 2.

Завдання 3

Збільшення на деяке число:

на 1 більше, ніж 4

4 + 1 = 5

Зменшення на деяке число:

на 1 менше, ніж 4

4 – 1 = 3

Завдання 4 Збільшення на деяке число

У Тимофія було 4 роботи. Йому подарували ще 1. Як змінилася кількість роботів? Поясни, що позначають схема та рівність.

Роботів спочатку — 4 роботи

Роботів стало — ?, на 1 робота більше

Схема

4 + 1 = 5  (роботів стало)

стало на 1 робота більше, ніж було

На 1 більше — це означає стільки ж і ще 1.

Стільки ж і ще 1 знаходять дією додавання.

Збільшити на 1 — це означає додати 1.

Сторінка 53

Завдання 5 Зменшення на деяке число

Шестикутників спочатку — 4 фігури

Шестикутників стало — ?, на 1 фігуру менше

Схема

 

4 – 1 = 3 (шестикутників стало)

стало на 1 шестикутник менше, ніж було

На 1 менше — це означає стільки ж, але без 1

Стільки ж, але без 1 знаходять дією віднімання.

Зменшити на 1 — це означає відняти 1.

Завдання 6

На столі — 7 м’ячів

У кошику — ?, на 1 м’яч  більше

На столі — 5 бананів

У коробці — ?, на 2 банани менше

Схема

Схема

Скільки м'ячів у кошику?

Вираз   7 + 1

Рівність 7 + 1 = 8  (м’ячів у кошику)

Скільки бананів у ко­робці?

Вираз   5 – 2

Рівність 5 – 2 = 3 (бананів у коробці)

Сторінка 54

Завдання 1

Учень поклав на парту 6 жовтих квадратів, а червоних на 1 більше. Скільки червоних ква­дратів поклав учень?

Учениця поклала на парту 6 жовтих квадратів, а червоних на 2 менше. Скільки червоних ква­дратів поклала учениця?

Жовті — 6 квадратів

Червоні — ?, на 1 квадрат більше

Жовті — 6 квадратів

Червоні — ?, на 2 квадрати менше

Схема

Схема

6 + 1 = 7 (червоних квадратів)

Число 6 – кількість жовтих квадратів, число 1 – на скільки більше червоних квадратів, 7 – кількість червоних квадратів.

6 – 2 = 4 (червоних квадратів)

Число 6 – кількість жовтих квадратів, число 2 – на скільки менше червоних квадратів, 4 – кількість червоних квадратів.

Завдання 2

Схема

Схема

5 + 3

5 – 3

Завдання 3

Кожне число збільшили на 1 (додали число 1):  3 + 1 = 4    8 + 1 = 9

5 + 1 = 6    6 + 1 = 7    4 + 1 = 5      7 + 1 = 8

Кожне число зменшили на 1 (відняли число 1):  3 – 1 = 2    8 – 1 = 7

5 – 1 = 4    6 – 1 = 5     4 – 1 = 3      7 – 1 = 6

Кожне число збільшили на 2 (додали число 2):  3 + 2 = 5    8 + 2 = 10

5 + 2 = 7    6 + 2 = 8    4 + 2 = 6      7 + 2 = 9

Кожне число зменшили на 2 (відняли число 2):  3 – 2 = 1    8 – 2 = 6

5 – 2 = 3    6 – 2 = 4     4 – 2 = 2      7 – 2 = 5

 

Завдання 4

Скільки стане об'єктів, якщо їх кількість на першому малюнку збільшити на 2? на другому малюнку зменшити на 2? на третьому — зменшити на 3?

Равликів спочатку — 8 тварин

Равликів стало  — ?, на 2 тварини більше

Жабок спочатку — 5 тварин

Жабок стало  — ?, на 2 тварини менше

Сонечок спочатку — 5 комах

Сонечок стало  — ?, на 3 комахи менше

Схема

Схема

Схема

8 + 2 = 10 (равликів стало)

5 – 2 = 3 (жабок стало)

5 – 3 = 2 (сонечок стало)

Сторінка 55

Завдання 5

Групи виразів: суми (4 + 2, 8 + 2, 4 + 0, 5 + 2) та різниці (7 – 2, 4 – 2, 9 – 2)

Якщо у виразі стоїть знак «+», то цей вираз сума.

Якщо у виразі стоїть знак «—», то цей вираз різниця.

Доданок + Доданок = Сума

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

4 + 2 = 6  

8 + 2 = 10

4 + 0 = 4

5 + 2 = 7

7 – 2 = 5

4 – 2 = 2

9 – 2 = 7

Завдання 6 Спочатку обчислили значення різниць, потім — значення сум.

2 + 6 = 8     2 + 3 = 5       2 + 2 = 4       1 + 8 = 9

8 – 2 = 6      10 – 2 = 8      5 – 2 = 3      10 – 1 = 9

Завдання 7

Схема

Схема

Схема

Зменшення на число 2:

6 – 2 = 4

Збільшення на число 1:

7 + 1 = 8

Зменшення на число 2:

8 – 2 = 6

Завдання 8

Оленка бігає швидше від Наталки, а Наталка швидше від Тетянки. Чи зможе Оленка наздогнати Тетянку?

Міркуємо так.

Якщо Оленка бігає швидше від Наталки, тоді Оленка біжить перед Наталкою, тому —> Наталка, Оленка.

Якщо Наталка біжить швидше від Тетянки, тоді Наталка біжить перед Тетянкою, тому —> Тетянка, Наталка, Оленка.

Оскільки Оленка біжить швидше від Тетянки, вона зможе наздогнати Тетянку.

Відповідь: так, Оленка зможе наздогнати Тетянку.

 

Сторінка 56

Завдання 1

6 зменшити на 1

OOOOOO

6 – 1 = 5 (грибів)

5 збільшити на 2

OOOOO OO

5 + 2 = 7 (листочків)

4 зменшити на 3

OOOO

4 – 3 = 1 (буряк)

Зменшити на деяке число – це означає відняти.

Збільшити на деяке число – це означає додати.

Завдання 2

6 + 2 + 1 = 7 + 1 = 8        3 – 2 – 1 = 1 – 1 = 0

9 – 1 – 2 = 8 – 2 = 6          3 + 2 + 2 = 5 + 2 = 7

Завдання 3  Додавання і віднімання числа 3

7 + 1 + 2 = 8 + 2 = 10        9 – 1 – 2 = 8 – 2 = 6

7 + 3 = 10                          9 – 3 = 6

 

Сторінка 57

Завдання 4

Додавання частинами:

4 + 3 = 4 + 2 + 1 = 6 + 1 = 7

4 + 3 = 4 + 1 + 2 = 5 + 2 = 7

Віднімання частинами:

10 – 3 = 10 – 2 – 1 = 8 – 1 = 7

10 – 3 = 10 – 1 – 2 = 9 – 2 = 7

Завдання 5

Додавання частинами:

6 + 3 = 6 + 1 + 2 = 7 + 2 = 9

6 + 3 = 6 + 2 + 1 = 8 + 1 = 9

Віднімання частинами:

6 – 3 = 6 – 1 – 2 = 5 – 2 = 3

6 – 3 = 6 – 2 – 1 = 4 – 1 = 3

Завдання 6  Різницеве порівняння чисел

Червоні — 4 ґудзики

Зелені — 6 ґудзиків

Схема

4 < 6  на 2  (бо 6 – 4 = 2)

4 об'єкти мають пару «червоний — зелений».

Червоних ґудзиків менше, ніж зелених, на 2

Сторінка 58

Завдання 1

Кожне число 1, 2, 4, 5, 7, 8 збільшили на 1 (додали число 1):

1 + 1 = 2    2 + 1 = 3    4 + 1 = 5    5 + 1 = 6    7 + 1 = 8     8 + 1 = 9

Кожне число 10, 8, 6, 4, 2, 9 зменшили на 1 (відняли число 1):

10 – 1 = 9   8 – 1 = 7    6 – 1 = 5    4 – 1 = 3    2 – 1 = 1     9 – 1 = 8

Кожне число 1, 3, 4, 6, 7, 5 збільшили на 2 (додали число 2):

1 + 2 = 3     3 + 2 = 5     4 + 2 = 6    6 + 2 = 8   7 + 2 = 9    5 + 2 = 7

Кожне число 2, 4, 5, 8, 9, 10 зменшили на 2 (відняли число 2):

2 – 2 = 0     4 – 2 = 2     5 – 2 = 3    8 – 2 = 6    9 – 2 = 7    10 – 2 = 8

Завдання 2

На столі — 3 олівці

У коробці — ?, на 3 олівці більше

На столі — 6 цукерок

У коробці — ?, на 3 цукерки менше

Схема

Схема

Скільки олівців у коробці?

Вираз   3 + 3

Рівність 3 + 3 = 6  (олівців у коробці)

Скільки цукерок у ко­робці?

Вираз   6 – 3

Рівність 6 – 3 = 3 (цукерок у коробці)

Завдання 3

5 – 2 + 2 = 3 + 2 = 5        9 – 2 + 1 = 7 + 1 = 8

9 + 1 – 2 = 10 – 2 = 8       6 + 2 + 2 = 8 + 2 = 10

4 – 1 + 2 = 3 + 2 = 5        8 + 1 – 2 = 9 – 2 = 7

5 + 1 – 2 = 6 – 2 = 4         6 – 2 + 2 = 4 + 2 = 6

Завдання 4 Знайшли значення різниць (зменшуване – від’ємник = різниця)

7 – 2 = 5

2 + 5 

7 + 2

4 – 0 = 4

9 – 2 = 7

2 + 8

8 – 2 = 3

7 – 1 = 6

Сторінка 59

Завдання 5

Додавання частинами:

5 + 3 = 5 + 1 + 2 = 6 + 2 = 8

5 + 3 = 5 + 2 + 1 = 7 + 1 = 8

Віднімання частинами:

5 – 3 = 5 – 1 – 2 = 4 – 2 = 2

5 – 3 = 5 – 2 – 1 = 3 – 1 = 2

Завдання 6 Зменшення на деяке число

Сашко виконав 10 завдань, а Наталка — на 2 завдання менше. Обери схему та вираз, де позначено, скільки завдань виконала Наталка.

Сашко — 10 завдань

Наталка — ?, на 2 завдання менше

Схема

Вираз   10 – 2

Рівність 10 – 2 = 8 (завдань виконала Наталка)

Завдання 7 

Було 7 кораблів, відпливли 2 кораблі. Скільки кораблів залишилося?

Короткий запис

Було — 7 кораблів

Відпливло — 2 кораблі

Залишилось — ?

Схема

Завдання 8

У Домовичка були сухарики трьох видів — пшеничні, житні та вівсяні. Він розклав сухарики в три торбинки. Вийшло 5, 7 і 9 ски­бочок. Пшеничних сухариків було більше, ніж житніх, але менше, ніж вівсяних. Скільки було сухариків кожного виду?

Міркуємо так.

Якщо пшеничних сухариків було більше, ніж житніх, але менше, ніж вівсяних, тоді в порядку збільшення кількості маємо житні сухарики, пшеничні, вівсяні.

Відповідь: було 5 житніх сухариків, 7 пшеничних і 9 вівсяних.

 

Сторінка 60

Завдання 1 Доповнили до числа 10:

10 = 7 + 3    10 = 8 + 2     10 = 6 + 4     10 = 9 + 1

Завдання 2  Рівняння

Доданок + Доданок = Сума

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

5 + 1 = 6

бо 6 – 1 = 5

6 + 2 = 8

бо 8 – 2 = 6

8 + 2 = 10

бо 10 – 2 = 8

3 + 1 = 4

бо 4 – 1 = 3

Завдання 3  Шукаємо суму

Мишеня знайшло 5 малинок і 3 полунички. Перевір, чи правиль­но воно визначило загальну кількість ягід.

OOOOO OOO

Короткий запис

Малина — 5 ягід

Полуничка — 3 ягоди

Всього — ?

Схема

Вираз    5 + 3

Рівність   5 + 3 = 8

5 і 3 всього 8

Із рівності на додавання склали дві рівності на віднімання (додавання перевіряємо відніманням):  5 + 3 = 8     8 – 5 = 3     8 – 3 = 5

Завдання 4  Шукаємо невідомий доданок

Мишеня знайшло 8 ягід. Із них 3 полунички, решта — малинки. Скільки мишеня знайшло малинок?

Короткий запис

Малина — ?

Полуничка — 3 ягоди

Всього — 8 ягід

Схема

Вираз    8 – 3  

Рівність   8 – 3 = 5

Сторінка 61

Завдання 5 Шукаємо невідомий доданок

Короткий запис

Спочатку — ?

Потім — 2 малини

Всього — 6 малин

Короткий запис

Спочатку — 3 малини

Потім — ?

Всього — 7 малин

Схема

Вираз  6 – 2

Рівність  6 – 2 = 4

Схема

Вираз  7 – 3

Рівність  7 – 3 = 4

Завдання 6

Доданок + Доданок = Сума

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

2 + 5 = 7,  бо 7 – 2 = 5      1 + 8 = 9, бо 9 – 1 = 8

8 + 2 = 10, бо 10 – 2 = 8    2 + 3 = 5, бо 5 – 2 = 3

Завдання 7

Додавання частинами:

5 + 3 = 5 + (2 + 1) = 5 + 2 + 1 = 7 + 1 = 8

5 + 3 = 5 + (1 + 2) = 5 + 1 + 2 = 6 + 2 = 8

Віднімання частинами:

7 – 3 = 7 – (1 + 2) = 7 – 12 = 6 – 2 = 4

7 – 3 = 7 – (2 + 1) = 7 – 21 = 5 – 1 = 4

Завдання 8 Поставили знак арифметичної операції

8 + 2 = 10

сума більша, ніж доданки

2 + 5 = 7

сума більша, ніж доданки

9 – 1 = 8

зменшуване більше, ніж різниця

7 – 2 = 5

зменшуване більше, ніж різниця

8 – 2 = 6

зменшуване більше, ніж різниця

4 + 3 = 7

сума більша, ніж доданки

Інші завдання дивись тут...