Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Заїка А."

СТОРІНКА 16   ЧИСЛО Й ЦИФРА 1

Завдання 1

Один відрізок, один місяць, одна гривня, одне сонце, перша година.

� На о-дній но-зі ле-ле-ка зу-пи-нив-ся на луж-ку Нам на-га-ду-є зда-ле-ка  о-ди-ни-цю він струн-ку.

� Один ґудзик, олівець, портфель.

� Скільки п'ядей (відстань для вимірювання між великим і вказівним пальцями руки) у ширині стільниці твоєї парти? У її довжині? Де їх більше?  Більше п’ядей по довжині стільниці парти, ніж по ширині.

 

СТОРІНКА 17   ЧИСЛО Й ЦИФРА 2

Завдання 1

Два відрізки, два зошити, дві гривні, двоє курчат, друга година.

Завдання 2

Пла-ва ле-бідь по во-ді, ви-ги-на-є ший-ку. Він на-га-ду-є то-ді ци-фру два чи двій-ку.

Було

Приніс

Стало

1 кубик

1 кубик

2 кубики

Був 1 кубик. Приніс ще 1 кубик. Стало 2 кубики. 

Було — 1 кубик

Приніс — 1 кубик

Стало — 2 кубики

   □  

1 і 1 стане 2

Вираз:   1 + 1

Рівність: 1 + 1 = 2

   

� Предмети, які використовуються в парі: рукавиці, пальчатки, шкарпетки, чоботи, туфлі, тапочки, сандалі, босоніжки, підколінки, кросівки, валянки, черевики, ковзани, ролики, гетри.

 

СТОРІНКА 18   ЧИСЛО Й ЦИФРА 3

Вправа 1

Три відрізки, три трикутники, троє поросят, третя година.

Завдання 2

Ми і-шли по бе-реж-ку та й зу-стрі-ли змій-ку, що скру-ти-лась на пі-ску в ци-фру три чи трій-ку.

Завдання 3  

Було

Приніс

Стало

2 кубики

1 кубик

3 кубики

Було 2 кубики. Приніс ще 1 кубик. Стало 3 кубики. 

Було — 2 кубики

Принесли — 1 кубик

Стало — 3 кубики

    □ □  

2 і 1 стане 3

Вираз:   2 + 1

Рівність:  2 + 1 = 3

� Скільки великих п'ядей (відстань для вимірювання між великим пальцем і мізинцем руки) у ширині стільниці твоєї парти? В її довжині?

 

СТОРІНКА 19   ДОРІВНЮЄ, БІЛЬШЕ, МЕНШЕ

Завдання 1

� Квадратики — 3 фігури, трикутники — 3 фігури  3 = 3   квадратиків стільки ж, скільки трикутників  (квадратиків і трикутників однаково).

� Рожеві — 3 кубики, сині — 1 кубик 

3 > 1  рожевих кубиків більше, ніж синіх

� Сині — 1 кружечок, жовті — 3 кружечки 

1 < 3   синіх кружечків менше, ніж жовтих кружечків

Завдання 2  Порівняння чисел

2 > 1 два більше від одного   1 < 2 один менше, ніж два

3 = 3 три дорівнює трьом      3 > 2 три більше від двох 

Завдання 3

Сині — 1 цукерка, зелені — 2 цукерки, червоні — 3 цукерки

3 > 1   червоних цукерок більше, ніж синіх

3 – 1 = 2   червоних цукерок на дві більше, ніж синіх

3 > 2   червоних цукерок більше, ніж зелених

3 – 2 = 1   червоних цукерок на одну більше, ніж зелених

2 > 1   зелених цукерок більше, ніж синіх

2 – 1 = 1   зелених цукерок на одну більше, ніж синіх

� Оранжеві — 2 кульки, червоні — 3 кульки

3 > 2   червоних кульок більше, ніж оранжевих кульок

� Зелені — 2 кульки, сині — 1 кулька

1 < 2   синіх кульок менше, ніж зелених кульок

 

СТОРІНКА 20   ДОДАВАННЯ, ЗНАК ПЛЮС (+)

Завдання 1  

Було

Приніс

Стало

1 кубик

1 кубик

2 кубики

Був 1 кубик. Приніс ще 1 кубик. Стало 2 кубики. 

Було — 1 кубик

Приніс — 1 кубик

Стало — 2 кубики

     

1 і 1 стане 2

Вираз:   1 + 1

Рівність: 1 + 1 = 2

Завдання 2,3 Додавання

Було — 1 курча

Прийшло — 1 курча

Стало — ?

Зліва — 2 кубики

Справа — 1 кубик

Всього — ?

Великі — 1 гриб

Малі — 2 гриби

Всього — ?

O O

1 і 1 стало 2

 

2 і 1 всього 3

O   оо

1 і 2 всього 3

1 + 1 = 2

2 + 1 = 3

1 + 2 = 3

1 + 1 = 2   (1 плюс 1 дорі́внює 2;  до одно́го дода́ти один, бу́де два)

2 + 1 = 3   (2 плюс 1 дорівнює 3;  до двох додати один, буде три)

1 + 2 = 3   (1 плюс 2 дорівнює 3;  до одного додати два, буде три)

� Група 1: фігури за кольором (червоні та зелені)

Група 2: фігури за формою (криві та ламані) або (круги і трикутники)

Група 3: фігури за розміром (великі та малі)

� 2 + 1 = 3    два плюс один дорівнює трьом

1 + 2 = 3     один плюс два дорівнює трьом

1 + 1 = 2     один плюс один дорівнює двом

 

СТОРІНКА 21   ЧИСЛО Й ЦИФРА 4

Завдання 1

Чотири відрізки, чотири ляльки, чотири гривні, четверо зайчат, четверта година

Завдання 2  

Було

Приніс

Стало

3 кубики

1 кубик

4 кубики

Було 3 кубики. Приніс ще 1 кубик. Стало 4 кубики. 

Було — 3 кубики

Приніс — 1 кубик

Стало — 4 кубики

□ □ □   

3 і 1 стане 2

Вираз:   3 + 1

Рівність: 3 + 1 = 4

Завдання 3  

Я-кось я пі-дняв сті-лець вго-ру за-мість ги-рі. І гу-кнув мій брат-зна-вець: — Це ж ци-фра «чо-ти-ри»!

Завдання 4   Склад числа 4:  4 = 1 + 3    4 = 2 + 2    4 = 3 + 1

� 1 < 2 (один менше, ніж два)   1 < 3 (один менше, ніж три)

1 < 4  (один менше, ніж чотири)  2 < 3 (два менше, ніж три)

2 < 4  (два менше, ніж чотири)  3 < 4 (три менше, ніж чотири)

� Групи фігур за формою (квадрати, трикутники), групи фігур за розміром (великі, малі), групи фігур за кольором (зелені, блакитні)

 

СТОРІНКА 22   СКЛАД ЧИСЛА

Склад числа 2:

OO      2 = 1 + 1           2 — це 1 і 1

Склад числа 3:

OOO      3 = 2 + 1          3 — це 2 і 1

OOO      3 = 1 + 2           3 — це 1 і 2

Склад числа 4:

OOOO     4 = 3 + 1           4 — це 3 і 1

OOOO     4 = 2 + 2           4 — це 2 і 2

OOOO     4 = 1 + 3           4 — це 1 і 3

Завдання 2

3 = 2 + 1    3 = 1 + 2     4 = 3 + 1    4 = 2 + 2    4 = 1 + 3

Завдання 3  Маю 1 грн і 2 грн. Олівці коштують 4 грн, стругачка — 2 грн, ластик — 1 грн, ручка — 5 грн. Що можна купити?

1 + 2 = 3      можна купити стругачку і ластик

3 = 3            можна купити ручку

Завдання 4  Сидять 1 – ведмідь , 2 – лисичка, 3 – зайчик, 4 – кіт

Зайчик сидить між лисичкою і котом. Ведмідь і зайчик – це сусіди лисички.

«Сусіди» числа 2 – це 1 і 3

 

СТОРІНКА 23   ВІДНІМАННЯ, ЗНАК МІНУС (—)

Завдання 1 Віднімання

Було

Відлетів

Залишилося

4 метелики

2 метелики

?

Літало 3 метелики. 1 метелик відлетів. Залишилось 2 метелики. 

Було (літало) — 3 метелики

Відлетів —  1 метелик

Залишилось —  ?

O O O

3 без 1 залишиться 2

Вираз:  3 – 1

Рівність:   3 – 1 = 2

Завдання 2 

Було

Віддав

Залишилося

4 кубики

2 кубики

?

Було 4 кубики. Він віддав 2 кубики. Залишилось 2 кубики. 

Було — 4 кубики

Віддав — 2 кубики

Залишилось — 2 кубики

□ □

4 без 2 залишиться 2

Вираз:  4 – 2

Рівність:   4 – 2 = 2

Завдання 3

4 – 1 = 3    (4 мінус 1 дорівнює трьом;  від чотирьох відняти один буде три)

4 – 3 = 1    (4 мінус 3 дорівнює одному; від чотирьох відняти три буде один)

4 – 2 = 2    (4 мінус 2 дорівнює двом;  від чотирьох відняти два буде два)

 

СТОРІНКА 24   ЧИСЛО Й ЦИФРА 5

Завдання 1

П’ять відрізків, п’ять гривень, п’ятеро кішок, п’ята година

Завдання 2  

П'ять по-ді-бна до сер-па, що у-мі-є жа-ти. Лиш до ру-чки тре-ба нам «хво-сти-ка» до-да-ти.

Завдання 3  Склад числа 5:

OOOOO     5 = 4 + 1           5 — це 4 і 1    

OOOOO     5 = 3 + 2           5 — це 3 і 2

OOOOO     5 = 2 + 3           5 — це 2 і 3

OOOOO     5 = 1 + 4           5 — це 1 і 4

Завдання 4

Усього 5 сопілок. Друга сопілка найтонша. Третя сопілка найдовша.

� У п’ятикутника п’ять сторін.

 

СТОРІНКА 25   СКЛАД ЧИСЛА 5

Завдання 1  

Було

Приніс

Стало

4 кубики

1 кубик

5 кубиків

Було 4 кубики. Приніс ще 1 кубик. Стало 5 кубиків. 

Було — 4 кубики

Приніс — 1 кубик

Стало — 5 кубиків

□ □ □ □   

4 і 1 стане 5

Вираз:   4 + 1

Рівність: 4 + 1 = 5

Порівняння чисел:

Числа, менші від 4 (на числовому промені зліва): 1, 2   (1 < 4    2 < 4   3 < 4)

Число, більше від 4 (на числовому промені справа): 5   (5 > 4)

Завдання 2   Склад числа 5

∆∆∆∆     5 – це 4 і 1      5 = 4 + 1

∆∆∆∆∆     5 – це 3 і 2      5 = 3 + 2

∆∆∆∆∆     5 – це 2 і 3      5 = 2 + 3

∆∆∆∆     5 – це 1 і 4      5 = 1 + 4

Завдання 3  Вазон —> 1 листок —> 2 листки —> 3 листки

Інші завдання дивись тут...