Завдання 173 Вирази
a. 5 + k
в. s • 4
д. 9 + x
ж. у  14
і. (8 + y) : 7
к. k : 3 + 9
л. m • 5  7
б. х  8
г. y : 7
е. t • 2
з. х : 11
Завдання 174
a. Костянтину k років. Скільки років йому було 3 роки тому?  3
б. Марина має y сорочок. Кожна сорочка має 7 ґудзиків. Скільки ґудзиків на всіх її сорочках? 7 • у
в. У бабусі на тарілці було x печива. Вона хоче розділити його порівну між 6 онуками й онучками. Скільки печива отримає кожна дитина? х : 6
г. Трояндовий кущ Тоні мав p троянд. Сьогодні розквітли ще 3 троянди. Скільки зараз троянд на кущі? p

 

Завдання 175
а. Якщо a = –5 та b = 2, тоді 2a + b = 2 • (–5) + 2 = –10 + 2 = –8 
б. Якщо a = 3 та b = –4, тоді 5a + b = 5 • 3 + (–4) = 15 + (–4) = 11 
в. Якщо x = –2,1 та y = 5, тоді 9x – 3y = 9 • (–2,1) – 3 • 5 = –18,9 – 15 = –33,9 
г. Якщо x = 4,07 та y = –3, тоді 6x – 2y = 6 • 4,07 – 2 • (–3) = 24,42 – (6) = 30,42
д. Якщо x = –5,8, y = –3 та d = 2,08, тоді
2x + 4y – 2d = 2 • (–5,8) + 4 • (–3) – 2 • 2,08 = –11,6 + (–12) – 4,16 = –27,76 
е. Якщо x = 5,5, y = 3,01 та c = –2, тоді
4x + 5y – c = 4 • 5,5 + 5 • 3,01 – (–2) = 22 + 15,05 + 2 = 39,05 

 

Завдання 176
a. x + y
в. a • b
б. у  4
г. 8 : p
д. Клієнт хоче купити льодяники, які коштують 7,8 грн за 100 г. Якою буде вартість покупки, якщо він планує купити х г? 7,8 • х
Завдання 177
а. 2k + k = 2k 
в. 5m – 2m = 3m
д. 3c + 4c + 2 = 7c + 2
ж. 3s + 2s + 4 – 2 = 5s + 2
б. 4x + 3x = 7x
г. 9k – k = 8k
е. 8m + 2m – m = 9m
з. 10y − 5y + 18 − 5 = 5y + 13
Завдання 178
а. –3,25 • 5х • (–0,1у) = 1,625ху
б. 4,28 • (–0,25а) • (–0,04b) = 0,0428ab
в. 3х • (–0,7у) • (–0,25с) • (–0,8b) = –0,42xycb
г. 15/48 • (–ху) • (–1,6) • 0,2 = 0,3125 • (–ху) • (–1,6) • 0,2 = 0,1xy

 

Завдання 179
a. 3a + 4а = 7a
б. 2y – 5y = –3y
в. 5x – 8x + 3x  = 0
г. 9wz – 12wz – 2wz = –5wz
д. 1/2 a – 3/4 a – 5/6 a = 6/12 a – 9/12 a – 10/12 a = (6/12 – 9/12 – 10/12) a = –13/12 a =
= – 1 1/12 a
е. 3kx − 8kx + 2kx = −3kx
ж. 15x  6w = 90 xw
з. 20x : 5a = 4x/a
і. 12ab • 14kl = 168abkl
к. 56m : 8n = 7m/n

 

Завдання 180
а. 2,7а + 5,6b + 7,3а + 11,4b = (2,7а + 7,3а) + (5,6b  + 11,4b) = 10a + 17b
б. 0,25 (4а + 8b) = 0,25 • 4а + 0,25 • 8b = a + 2b
в. 8а • 0,125 • 16b • 0,25 = (8 • 0,125 • 16 • 0,25) • а • b4ab

 

Завдання 181
а. подібні доданки: –y² + 3x – 1 + 9y² + 8ab
б. коефіцієнти кожного доданка: 2x² + 7bx – 145 + 3ab34ab
в. доданки, що не мають подібних: – y3a5 + 8y – 13 + 9y3a5 + 8x
г. вільні члени: 7bx – 145 + 1 + 9wy²  + 8ab

 

Завдання 182
Знайдіть модуль значення виразу, якщо х = – 8.
Якщо х = –8, тоді (–х – 3,2 : (– 0,16)) : (х – (–1/25  150)) =
= (–(–8) – 3,2 : (– 0,16)) : (–8 – (–0,04  150)) = (–(–8) – (–20)) : (–8 – (–6)) =
= 28 : (–2) = 14, |14| = 14

 

Завдання 183
Якщо x = 5 та y = 8, тоді |x| + 4|y| = |5| + 4|8| = 5 + 4 • 8 = 5 + 32 = 37

 

Завдання 184
Вираз
а = 4,5; b = –3,6; с = 0,2 а = –13,9; b = 18,3; с = –2,2
а • b
–16,2
–254,37
1/2 • (а – b)
4,05 –16,1
(а + b) • с
0,18
–9,68
Завдання 185
а. –3 • (4 + 1,5x – 1,2y) = –12 – 4,5x + 3,6y
б. (18x – 8,2y + 6,6z) • 1/2 = (18x – 8,2y + 6,6z) • 0,5 = 9x – 4,1y + 3,3z
в. –4 • (4 + 15,5x) – 17 • (1/17 – 3,5x) = –16 + (–62x) – 1 + 59,5x = –17 – 2,5х
г. x • (–4 – 2,5y + 5z) – 4xy – 8xz = –4х – 2,5yх + 5хz – 4xy – 8xz = –4х – 6,5yх – 3xz
д. 12 • (–3x – 1,4y + 7z) – (4x – 15,5y) = –36x – 16,8y + 84z – 4x + 15,5y = 
= –40x – 1,3y + 84z

 

Завдання 186
Круїзний лайнер за перший день пройшов S км, за другий – у 2 рази більше, ніж за перший, а за третій – на 30 км менше, ніж за другий день. Складіть вираз для обчислення загальної відстані, яку пройшов лайнер за три дні, та знайдіть його значення, якщо S = 50 км.
Вираз: s + 2s + (2s – 30) = 5s – 30
Якщо s = 50 км, тоді 5s – 30 = 5 • 50 – 30 = 220 (км)

 

а. 3x + 2y = 2y + 3x
б. 4a + 7b = 7b + 4a
в. 9x + 5y = 5y + 9x
г. 2x • 5y = 5y • 2x
д. 5x • 7y = 7y • 5x
е. 15a • 17b = 17b • 15a
Завдання 188
а. 5x + (11x + 75z) = (5x + 11x) + 75z = 16x + 75z
б. (17x + 10y) + 23y = 17x + (10y + 23y) = 17x + 33y
в. 21y + (15y + 85z) = (21y + 15y) + 85z = 36y + 85z
г. 2 • (5 • 7z) = (2 • 5) • 7z = 10 • 7z = 70z
д. (5x • 8y) • 3 = 40xy • 3 = 120xy
е. 7x • (2y • 5z) = 7x • 10yz = 70xyz

 

Завдання 189
а. 5х + у – 3,2х – у = (5х – 3,2х) + (y – у) = 1,8x
б. (7,003 + 9m) + 2,997 = (7,003 + 2,997) + 9m = 10 + 9m
в. d • 3,8p • 5 = 19dp
г. 0,5 • (7а • 0,2b) = (0,5 • 0,2b) • 7a = 0,1b • 7a = 0,7ab

 

Завдання 190
а. 25k + 2l – 40k – 5l = –15k – 31
б. 6/13 a + 5/6 b – 15/26 a – 23/24 b = (6/13 – 15/26) • a + (5/6 – 23/24) • b =
= (12/26 – 15/26)  a + (20/24 – 23/24)  b = –3/26 a – 3/24 b = –3/26 a – 1/8 b
в. 2x – y – 2x + 2 – 5y = (2x – 2x) + (–y – 5y) + 2= = 0 + (–6y) + 2 = –6y + 2
г. 42ху/6w = 7ху/w

 

Завдання 191 
а. 2 • (x + 1) = 2x + 2
б. 3 • (a – b) = 3a – 3b
в. –2 • (2r – 7d) = –4r + 14d
г. – 6 • (3x + 4y) = –18x – 24y
д. 3x • (a – b + c) = 3xa – 3xb + 3xc
е. 2x • (k + y – z) = 2xk + 2xy – 2xz
Завдання 192
а. x – (2x + 7) = x – 2x – 7 = –x – 7
б. a – (4a + 8) = a – 4a – 8 = –3a – 8
в. 5s – (3s – 2) = 5s – 3s + 2 = 2s + 2
г. 4x – 5 – (1 – 2x) = 4x – 5 – 1 + 2x = 6x – 6
д. – 2(x + 3) – 4 (x –5) = –2x – 6 – 4x + 20 = –6x + 14
е. 7,2(а – k) + 2,4 (k – 2a) = 7,2а – 7,2k + 2,4k – 4,8a = 2,4а – 4,8k
ж. 3(2/9 f + 4) – (12 – 1/3) = 2/3 f + 12 – 12 + 1/3 = 2/3 f + 1/3
з. 1/8 (1000 – 16d) + 2d = 125 – 2d + 2d = 125