Інші завдання дивись тут...

Сторінка 41

Завдання 1

8 : 2 = 4

Завдання 2

12 : 2 = 6

12 : 4 = 3

Завдання 3

Дві білки розділили між собою порівну 10 шишок. Скільки шишок отримала кожна білка?

Короткий запис

2 б. – 10  ш.

1 б. – ?

Розв’язання

10 : 2 = 5 (ш.)

Відповідь: кожна білка отримала 5 шишок.

Завдання 4

Годинник

Година

12 год 00 хв

6 год 00 хв

Сторінка 4

Завдання 1 Порядок дій

12 : 2 + 6 = 6 + 6 = 12

10 : 2 + 8 = 5 + 8 = 13

14 : 2 – 5 = 7 – 5 = 2

18 : 2 – 7 = 9 – 7 = 2

Завдання 2

На 2 тарілки розклали порівну 14 тістечок. Скільки тістечок на кожній тарілці?

Короткий запис

2 т. – 10  т.

1 т. – ?

Розв’язання

10 : 2 = 5 (т.)

Відповідь: на кожній тарілці 5 тістечок.

Завдання 3 Порівняй

2 • 3 + 8 <  2 • 4 + 5 (12 < 13)

2 • 5 + 9 > 2 • 5 – 9

24 – 2 • 4 > 2 • 8 – 6  (16 > 10)

12 + 2 • 6 < 2 • 9 + 16  (24 < 34)

Завдання 4

1 ч.

2 ч.

 

 

 

 

 

 

3 ч.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Завдання 5

2 • 3 = 6 (см) – довжина ламаної з трьох однакових ланок. 

 

Сторінка 5

Завдання 1 Компоненти ділення

12 (ділене) : 2 (дільник) = 6 (частка)

Завдання 2

Скільки курчат мають 18 ніг?

Короткий запис

1 к. – 2  н.

?  – 18 н.

Розв’язання

18  : 2 = 9 (к.)

Відповідь: 9 курчат мають 18 ніг.

Завдання 3

Якщо а = 6, тоді 18 + а : 2 = 18 + 6 : 2 = 18 + 3 = 21

Якщо а = 12, тоді 18 + а : 2 = 18 + 12 : 2 = 18 + 6 = 24

Завдання 4  Проведи в даній фігурі відрізок так, щоб утворили­ся квадрат і прямокутник. Знайди і порівняй пери­метри цих фігур.

Р = 2 • 4 = 8 (см) – периметр квадрата.

Р = 6 • 2 + 2 • 2 = 16 (см) – периметр прямокутника.

16 см > 8 см    периметр прямокутника більший, ніж квадрата.

16 – 8 = 8 (см) – на стільки більший периметр прямокутника.

16 : 8 = 2 (рази) – у стільки разів більший периметр прямокутника.

 

Сторінка 6

Завдання 1

2 • 7 + 24 = 14 + 24 = 38

18 : 2 + 45 = 9 + 45 = 54

2 • 6 + 33 = 12 + 33 = 45

6 : 2 + 17 = 3 + 17 = 20

2 • 4 + 62 = 8 + 62 = 70

14 : 2 + 49 = 7 + 49 = 56

Завдання 2

1) Десять пляшок соку розклали порівну в 2 ящики. Скільки пля­шок в одному ящику?

Короткий запис

2 ящ. – 10 пл.

1 ящ.  – ?

Розв’язання

10  : 2 = 5 (пл.)

Відповідь: в одному ящику 5 пляшок.

2) Десять пляшок соку розклали в ящики, по 2 пляшки в кож­ний. Скільки ящиків використали?

Короткий запис

?  – 10 пл.

1 ящ.  – 2 пл.

Розв’язання

10  : 2 = 5 (ящ.)

Відповідь: використали 5 ящиків.

Завдання 3

2 • 4 < 18 : 2

10 : 2 > 2 • 2

14 : 2 > 2 • 3

2 • 4 = 16 : 2

Завдання 4

Довжина першого відрізка становить 16 см, а дов­жина другого — у 2 рази менша. Знайди довжину другого відрізка і накресли його.

Короткий запис

I  – 16 см

II  – ?, у 2 р. менше

Розв’язання

16 : 2 = 8 (см)

Відповідь: довжина другого відрізка 8 см.

 

Сторінка 7

Завдання 1

84 – 79 = 5   З

87 – 75 = 12 О

99 – 94 = 5   З

98 – 96 = 2   У

75 – 51 = 24 Л

63 – 36 = 27 Я

3 • 3 = 9   В

16 : 2 = 8  А

3 • 8 = 24 Л

14 : 2 = 7  І

10 : 2 = 5  З

4 • 2 = 8   А

Завдання 2

Олівець коштує 3 грн, a ручка — втричі дорожче. Скільки гривень коштують олі­вець і ручка разом?

Короткий запис

Олівець   3 грн

Ручка   ?, у 3 р. більше

Разом  ?

Розв’язання

1) 3 • 3 = 9 (грн) – коштує олівець.

2) 3 + 9 = 12 (грн) – коштує ручка.

Відповідь: 9 гривень, 12 гривень.

Завдання 3 Нерівності

3 • 5 > 2 • 5

3 • 4 =  6 • 2

2 • 9 < 3 • 9

3 + 3 + 3 + 3 > 3 • 3

12 + 12 = 3 • 8

5 + 5 + 5 < 6 • 3

Завдання 4

Годинник

Година

10 год 00 хв

4 год 00 хв

Сторінка 8

Завдання 1

7 • 2 = 14 К

6 • 2 = 12 Р

7 • 3 = 21 И

6 • 3 = 18 Г

3 • 2 = 6  А

9 • 2 = 18 Г

8 • 3 = 24 О

5 • 2 = 10 М

3 • 3 = 9 І

8 • 2 = 16 Н

5 • 3 = 15 В

2 • 3 = 6  А

3 • 4 = 12 Р

9 • 3 = 27 Т

12 : 2 = 6 А

Завдання 2

Лисичка зустріла хлібом-сіллю 8 рудих лисиць, а чорно-бурих — у 3 рази більше. Скільки всього гостей зустріла лисичка?

Короткий запис

Рудих  8 л.

Чорно-бурих  ?, у 3 р. більше

Разом  ?

Розв’язання

1) 8 • 3 = 24 (л.) – зустріла чорно-бурих лисиць.

2) 8 + 24 = 32 (л.) – всього гостей зустріла.

Відповідь: 32 лисиці.

Завдання 3

Якщо а = 2, тоді 80 – а • 3 = 80 – 2 • 3 = 80 – 6 = 74

Якщо а = 8, тоді 80 – а • 3 = 80 – 8 • 3 = 80 – 24 = 56

Завдання 4

Побудуй ламану із трьох відрізків, кожен з яких зав­довжки 4 см. Знайди її довжину.

Розв’язання

4 • 3 = 12 (см) – довжина ламаної з чотирьох рівних ланок.

 

Сторінка 9

Завдання 1 З'єднання позначене однаковим кольором.

14 : 2 + 6 = 7 + 6 = 13

3 • 9 – 14 = 27 – 14 = 13

2 • 4 + 16 = 8 + 16 = 24

3 • 5 + 25 = 15 + 25 = 40

3 • 3 + 15 = 9 + 15 = 24

18 : 2 + 31 = 9 + 31 = 40

16 : 2 + 12 = 8 + 12 = 20

3 • 9 – 7 = 27 – 7 = 20

Завдання 2

Скільки коліс у 8 триколісних велоси­педах?

Короткий запис

1 в.  3 к.

8 в.  ?

Розв’язання

1) 3 • 8 = 24 (к.)

Відповідь: у 8 триколісних велосипедах 24 колеса.

Завдання 3

У 10  коробках було по 2 рулети. Чотири рулети з'ї­ли. Скільки рулетів залишилося в коробках?

Короткий запис

Було  ?, 10 к. по 2 р.

З’їли  4 р.

Залишилося  ?

Розв’язання

1) 2 • 10 = 20 (р.) – всього рулетів.

2) 20 – 4 = 16 (р.) – залишилося рулетів.

Відповідь: 16 рулетів.

Завдання 4

1 год < 1 доба

1 год > 1 хв

1 доба > 12 год

1 год > 50 хв

Завдання 5

Намалюй на циферблаті маленьку стрілку так, щоб сума чисел, на які вка­зують обидві стрілки, дорівнювала 21.

21 – 10 = 11, тому годинник буде показувати час: 10 год 50 хв

 

Сторінка 10

Завдання 1

8 • 2 = 16 Х

9 • 2 = 18 Л

7 • 2 = 14 І

5 • 2 = 10 Б

16 : 2 • 3 = 24 С

6 : 2 • 3 = 9    А

12 : 2 • 3 = 18 Л

10 : 2 • 3 = 15 О

4 : 2 • 3 = 6    Д

14 : 2 • 3 = 21 Р

8 : 2 • 3 = 12   У

18 : 2 • 3 = 27  Г

Завдання 2

У музеї просто неба 6 вітряних млинів, а водяних — у 3 рази більше. На скіль­ки менше вітряних млинів, ніж водяних?

Короткий запис

Вітряних  6 мл.

Водяних  ?, у 3 р. більше

На скільки  ?

Розв’язання

1) 6 • 3 = 18 (мл.) – водяних млинів.

2) 18 – 6 = 12 (мл.)

Відповідь: на 12 вітряних млинів менше, ніж водяних.

Завдання 3

2 • 6 < 3 • 6

2 • 7 < 3 • 5

3 • 6 = 2 • 9

2 • 8 > 3 • 4

3 • 3 = 18  : 2

2 • 5 > 3 • 3

Завдання 4

Накресли три відрізки: перший завдовжки 2 см, другий — у 3 рази довший, ніж перший, а третій — на 1 см коротший, ніж другий.

1) 2 • 3 = 6 (cм) – довжина другого відрізка.

2) 6 – 1 = 5 (см) – довжина третього відрізка.

Інші завдання дивись тут...