Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Будна Н., Беденко М.", 2019 р.

Завдання 507  Помножили числа на 2:   

8 • 2 = 16    4 • 2 = 8      9 • 2 = 18    6 • 2 = 12    2 • 2 = 4      7 • 2 = 14    5 • 2 = 10    3 • 2 = 6

Завдання 508 Проста задача на множення

У мотоцикла без коляски 2 колеса. Скільки коліс у 8 мотоциклів?

Коліс  у 1 мотоциклі

Кількість мотоциклів

Загальна кількість коліс

2

8

?

Короткий запис

Колеса — ? к., 8 мотоциклів по 2 колеса

Схема

Розв’язання

2 • 8= 16 (к.) – коліс у восьми мотоциклів.

Відповідь: у восьми мотоциклів 16 коліс.

 

Завдання 509  У Петрика й Оленки було по 5 марок. Скільки всьо­го марок мали діти?

1 спосіб (знаходження суми)

Короткий запис

Петрик — 5 марок

Оленка — 5 марок

Всього — ?

Розв’язання

5 + 5 = 10 (м.) – всього марок мали діти.

2 спосіб (множення)

Короткий запис

Марки — ? м., 2 дітей по 5 марок

Розв’язання

5 • 2 = 2 • 5 = 10 (м.) – всього марок мали діти.

Відповідь: діти мали 10 марок.

 

Завдання 510  Порядок дій

1 спосіб (діями)

2 • 4 + 3 = 11

1) 2 • 4 = 8

2) 8 + 3 = 11

2 спосіб

2 • 4 + 3 = 8 + 3 = 11

 

Завдання 511

2 • 9 + 5 = 18 + 5 = 23

1) 2 • 9 = 18

2) 18 + 5 = 18 + 2 + 3 = 20 + 3 = 23

2 • 8 + 3 = 16 + 3 = 19

1) 2 • 8 = 16

2) 16 + 3 = 19

2 • 4 – 3 = 8 – 3 = 5

1) 2 • 4 = 8

2) 8 – 3 = 5

2 • 7 – 5 = 14 – 5 = 9

1) 2 • 7 = 14

2) 14 – 5 = 14 – 4 – 1 = 9

9 + 2 • 6 = 9 + 12 = 21

1) 2 • 6 = 12

2) 9 + 12 = 12 + 8 + 1 = 20 + 1 = 21

4 + 2 • 2 = 4 + 4 = 8

1) 2 • 2 = 4

2) 4 + 4 = 8

10 – 2 • 3 = 10 – 6 = 4

1) 2 • 3 = 6

2) 10 – 6 = 4

8 + 2 • 5 = 8 + 10 = 18

1) 2 • 5 = 10

2) 8 + 10 = 18

 

Якщо у виразі немає дужок, то спочатку виконують дії множення і ділення, а потім — додавання і віднімання.

Завдання 512 Складена задача на знаходження суми добутку і числа 

Турист має 3 лимони й 2 ананаси. Скільки всього лимонів буде в туриста, якщо він поміняє кожен ананас на 2 лимони? 

Ананаси

Лимони

Всього

2 рази по 2 лимони

3 лимони

?

Короткий запис

Лимони поміняні — ? л., 2 рази по 2 лимони

Лимони — 3 лимони

Всього — ?

Вираз    2 • 2 + 3 

Короткий запис №1

Лимони поміняні — ? л., 2 рази по 2 лимони

Короткий запис №2

Лимони поміняні — 4 лимони

Лимони — 3 лимони

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки лимонів буде в туриста замість ананасів?

2) Скільки всього лимонів буде в туриста?

Розв’язання

1) 2 • 2 = 4 (л.) – лимонів буде в туриста замість ананасів.

2) 4 + 3 = 7 (л.) – всього лимонів буде в туриста.

Відповідь: у туриста буде 7 лимонів.

 

Завдання 513  Букви, що стоять біля відповідей з таблиці множення числа два: М – 12, А – 4, С – 18, К – 6 , А – 14, а решта букв: Ш – 17, О – 7, Л – 19, О – 9, М – 15.

Отримали два слова: маска-шолом.

 

Завдання 514

1) Пара взуття – це 2 штуки взуття.

2) Оля зробила 8 «ліліпутських» кроків, тобто 4 пари «ліліпутських» кроків.

Якщо довжина кроку 2 дм, тоді парою кроків Оля подолала 2 дм + 2 дм = 4 дм

 

Завдання 515  У таблиці множення числа 2 різниця між сусідніми добутками дорівнює 2:     

6 – 4 = 2     8 – 6 = 2        10 – 8 = 2       12 – 10 = 2    

14 – 12 = 2    16 – 14 = 2    18 – 16 = 2     20 – 18 = 2

Висновок: у таблиці множення числа 2 наступний добуток на 2 більший за попередній, а попередній добуток на 2 менший, ніж наступний.

Завдання 516 

5 • 2 + 25 = 10 + 25 = 35

1) 5 • 2 = 10

2) 10 + 25 = 35

2 • 9 + 29 = 18 + 29 = 47

1) 2 • 9 = 18

2) 18 + 29 = 18 + 2 + 27 = 20 + 27 = 47

3 • 2 + 32 = 6 + 32 = 38

1) 3 • 2 = 6

2) 6 + 32 = 38

2 • 2 + 18 = 4 + 18 = 22

1) 2 • 2 = 4

2) 4 + 18 = 18 + 2 + 2 = 20 + 2 = 22

62 – 6 • 2 = 62 – 12 = 50

1) 6 • 2 = 12

2) 62 – 12 = 50

23 + 7 • 2 = 23 + 14 = 37

1) 7 • 2 = 14

2) 23 + 14 = 37

44 – 2 • 4 = 44 – 8 = 36

1) 2 • 4 = 8

2) 44 – 8 = 44 – 4 – 4 = 40 – 4 = 36

2 • 8 – 14 = 16 – 14 = 2

1) 2 • 8 = 16

2) 16 – 14 = 2

Завдання 517   Кожен із трьох жовтих блоків має висоту 2 м, а висота синього блока, висота синього блока дорівнює довжині трьох таких жовтих блоків. Яка висота синього блока?

Короткий запис

1 блок — 2 м

3 блоки — ? м

Розв’язання

2 • 3 = 6 (м) – висота синього блока.

Відповідь: висота синього блока 6 метрів.

 

Завдання 518  Знайди периметр квадрата зі стороною 2 см

Р = 2 + 2 + 2 + 2 = 8 (см) – периметр квадрата зі стороною 2 см.

2 спосіб

Периметр — ? см, 4 сторони по 2 см

Р = 2 • 4 = 8 (см) – периметр квадрата зі стороною 2 см.

Завдання 519

Зріст великої пташки у два рази більший, ніж зріст малої.

Щоб збільшити число в 2 рази, треба його помножити на 2.

Завдання 520  На скільки клітинок треба збільшити відрізок АВ, щоб його довжина стала в 2 рази більшою, ніж довжина відрізка CD?

Міркуємо так

CD має 4 клітинки.   2 • 4 = 8 (кл.) – клітинок матиме АВ.

Для різницевого порівняння треба від більшого числа відняти менше число, тому

АВ – CD = 8 – 4 = 4 (кл.) – на стільки клітинок треба збільшити відрізок АВ.

Висновок: щоб збільшити відрізок у 2 рази, треба збільшити відрізок на його довжину.

Завдання 521

2 • 8 + 48 = 16 + 48 = 64

1) 2 • 8 = 16

2) 16 + 48 = 48 + 16 = 50 + 14 = 64

2 • 4 + 45 = 8 + 45 = 53

1) 2 • 4 = 8

2) 8 + 45 = 45 + 5 + 3 = 50 + 3 = 53

2 • 6 + 39 = 12 + 39 = 51

1) 2 • 6 = 12

2) 12 + 39 = 39 + 12 = 40 + 11 = 51

2 • 5 + 30 = 10 + 30 = 40

1) 2 • 5 = 10

2) 10 + 30 = 40

70 – 2 • 2 = 70 – 4 = 66

1) 2 • 2 = 4

2) 70 – 4 = 60 + (10 – 4) = 66

37 – 2 • 3 = 37 – 6 = 31

1) 2 • 3 = 6

2) 37 – 6 = 31

18 – 2 • 9 = 18 – 18 = 0

1) 2 • 9 = 18

2) 18 – 18 = 0

47 + 2 • 7 = 47 + 14 = 61

1) 2 • 7 = 14

2) 47 + 14 = 47 + 3 + 11 = 50 + 11 = 61

Завдання 522  Проста задача на збільшення в декілька разів

У мотоциклі 2 колеса, в автобуса у 2 рази більше. Скільки коліс у автобуса?

Короткий запис

Мотоцикл — 2 колеса

Автобус — ?, у 2 рази більше

Розв’язання

2 • 2 = 4 (к.) – коліс у автобуса.

Відповідь: в автобуса 4 колеса.

Інші завдання дивись тут...