Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Будна Н., Беденко М.", 2019 р.

Завдання 507  Помножили числа на 2:   

8 • 2 = 16    4 • 2 = 8      9 • 2 = 18    6 • 2 = 12

2 • 2 = 4      7 • 2 = 14    5 • 2 = 10    3 • 2 = 6

 

Завдання 508 Проста задача У мотоцикла без коляски 2 колеса. Скільки коліс у 8 мотоциклів?

Короткий запис

Колеса — ? к., 8 мотоциклів по 2 колеса

Схема

Розв’язання

2 • 8= 16 (к.) – коліс у восьми мотоциклів

Відповідь: у восьми мотоциклів 16 коліс

 

Завдання 509  У Петрика й Оленки було по 5 марок. Скільки всьо­го марок мали діти?

Короткий запис

Петрик — 5 марок

Оленка — 5 марок

Всього — ?

Схема

Розв’язання

5 + 5 = 10 (м.) – всього марок мали діти

2 спосіб

Короткий запис

Марки — ? м., 2 дітей по 5 марок

Схема

Розв’язання

5 • 2 = 2 • 5 = 10 (м.) – всього марок мали діти

Відповідь: діти мали 10 марок

 

Завдання 510  Порядок дій

2 • 4 + 3 = 11

1) 2 • 4 = 8

2) 8 + 3 = 11

2 спосіб

2 • 4 + 3 = 8 + 3 = 11

 

Завдання 511

2 • 9 + 5 = 18 + 5 = 23

1) 2 • 9 = 18

2) 18 + 5 = 18 + 2 + 3 = 20 + 3 = 23

2 • 4 – 3 = 8 – 3 = 5

9 + 2 • 6 = 9 + 12 = 21

1) 2 • 6 = 12

2) 9 + 12 = 12 + 8 + 1 = 20 + 1 = 21

10 – 2 • 3 = 10 – 6 = 4

2 • 8 + 3 = 16 + 3 = 19

2 • 7 – 5 = 14 – 5 = 9

4 + 2 • 2 = 4 + 4 = 8

8 + 2 • 5 = 8 + 10 = 18

 

Завдання 512 Складена задача. Турист має 3 лимони й 2 ананаси. Скільки всього лимонів буде в туриста, якщо він поміняє кожен ананас на 2 лимони?

Короткий запис

Лимони поміняні — ? л., 2 ананаси по 2 лимони

Лимони — 3 лимони

Всього — ?

Схема

Вираз    2 • 2 + 3

Короткий запис №1

Лимони поміняні — ? л., 2 ананаси по 2 лимони

Короткий запис №2

Лимони поміняні — 4 лимони

Лимони — 3 лимони

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки лимонів буде в туриста замість ананасів?

2) Скільки всього лимонів буде в туриста?

Розв’язання

1) 2 • 2 = 4 (л.) – лимонів буде в туриста замість ананасів

2) 4 + 3 = 7 (л.) – всього буде в туриста

Відповідь: у туриста буде 7 лимонів

 

Завдання 513  Букви, що стоять біля відповідей з таблиці множення числа два: М – 12, А – 4, С – 18, К – 6 , А – 14, а потім — решта букв: Ш – 17, О – 7, Л – 19, О – 9, М – 15    Маска-шолом

 

Завдання 514

1) Пара взуття – це 2 штуки взуття

2) Крок має довжину 2 дм, Оля зробила 8 «ліліпутських» кроків.

Перевірка:  відстань — ? дм, 8 кроків по 2 дм

2 • 8 = 16 (дм) – відстань

� Пара кроків має довжину 4 дм. Оля зробила 4 пари «ліліпутських» кроків. Перевірка: відстань — ? дм, 4 пари по 4 дм

4 • 4 = 16 (дм) – відстань

� Крок має довжину 2 дм, Оля зробила 4 пари «ліліпутських» кроків. Кожною парою вона подолала 8 дм.

Перевірка: відстань — ? дм, 4 пари по 2 дм

2 • 4 = 8 (дм) – відстань подолала кожною парою

 

Завдання 515  У таблиці множення числа 2 різниця між сусідніми добутками дорівнює 2

2 • 2 = 2 + 2 = 4                    

2 • 3 = 2 + 2 + 2 = 4 + 2 = 6                6 – 4 = 2

2 • 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 6 + 2 = 8              8 – 6 = 2

2 • 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 8 + 2 = 10           10 – 8 = 2

2 • 6 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12        12 – 10 = 2

2 • 7 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12 + 2 = 14       14 – 12 = 2

2 • 8 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14 + 2 = 16      16 – 14 = 2

2 • 9 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16 + 2 = 18      18 – 16 = 2

2 • 10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 18 + 2 = 20    20 – 18 = 2

Висновок: у таблиці множення числа 2 наступний добуток на 2 більший за попередній, а попередній добуток на 2 менший, ніж наступний

 

Завдання 516 

5 • 2 + 25 = 10 + 25 = 35

3 • 2 + 32 = 6 + 32 = 38

62 – 6 • 2 = 62 – 12 = 50

44 – 2 • 4 = 44 – 8 = 36

1) 2 • 4 = 8

2) 44 – 8 = 44 – 4 – 4 = 40 – 4 = 36

2 • 9 + 29 = 18 + 29 = 47

1) 2 • 9 = 18

2) 18 + 29 = 18 + 2 + 27 = 20 + 27 = 47

2 • 2 + 18 = 4 + 18 = 22

1) 2 • 2 = 4

2) 4 + 18 = 18 + 2 + 2 = 20 + 2 = 22

23 + 7 • 2 = 23 + 14 = 37

2 • 8 – 14 = 16 – 14 = 2

 

Завдання 517   Кожен із трьох жовтих блоків має висоту 2 м, а висота синього блока, висота синього блока дорівнює довжині трьох таких жовтих блоків. Яка висота синього блока?

Короткий запис

Висота — ? м., 3 блоки по 2 м

Схема

Розв’язання

2 • 3 = 6 (м) – висота синього блока

Відповідь: висота синього блока 6 метрів

 

Завдання 518  Знайди периметр квадрата зі стороною 2 см

Р = 2 + 2 + 2 + 2 = 8 (см) – периметр квадрата зі стороною 2 см

2 спосіб

Короткий запис

Периметр — ? см, 4 сторони по 2 см

Р = 2 • 4 = 8 (см) – периметр квадрата зі стороною 2 см

 

Завдання 519

Зріст великої пташки в два рази більший, ніж зріст малої (щоб збільшити число в 2 рази, треба його помножити на 2)

 

Завдання 520  На скільки клітинок треба збільшити відрізок АВ, щоб його довжина стала в 2 рази більшою, ніж довжина відрізка CD?

Міркуємо так

CD = 2 см

АВ = 2 • 2 = 4 (см) – довжина відрізка АВ

АВ – CD = 4 – 2 = 2 (см)

Щоб збільшити відрізок у 2 рази, треба збільшити відрізок на його довжину

 

Завдання 521

2 • 8 + 48 = 16 + 48 = 64

1) 2 • 8 = 16

2) 16 + 48 = 48 + 16 = 48 + 2 + 14 = 50 + 14 = 64

2 • 6 + 39 = 12 + 39 = 51

1) 2 • 6 = 12

2) 12 + 39 = 39 + 12 = 39 + 1 + 11 = 40 + 11 = 51

70 – 2 • 2 = 70 – 4 = 66

18 – 2 • 9 = 18 – 18 = 0

2 • 4 + 45 = 8 + 45 = 53

1) 2 • 4 = 8

2) 8 + 45 = 45 + 5 + 3 = 50 + 3 = 53

2 • 5 + 30 = 10 + 30 = 40

37 – 2 • 3 = 37 – 6 = 31

47 + 2 • 7 = 47 + 14 = 61

1) 2 • 7 = 14

2) 47 + 14 = 47 + 3 + 11 = 50 + 11 = 61

 

Завдання 522  Задача на збільшення в декілька разів. У мотоциклі 2 колеса, в автобуса у 2 рази більше. Скільки коліс у автобуса?

Короткий запис

Мотоцикл — 2 колеса

Автобус — ?, у 2 рази більше

Схема

Розв’язання

2 • 2 = 4 (к.) – коліс у автобуса

Відповідь: в автобуса 4 колеса

Інші завдання дивись тут...