Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Будна Н., Беденко М.", 2019 р.

Завдання 523  Проста задача на ділення

Шість груш розклали порівну на 3 тарілки. Скільки груш на кожній тарілці?

6 груш — це 3 тарілки по ? груш

Короткий запис

На тарілці — ? г., 6 груш розділити на 3 порівну

Схема

Розв’язання

6 : 3 = 2 (г.) – груш на кожній тарілці

Відповідь: на кожній тарілці 2 груші

 

Завдання 524 Читаємо рівності на ділення

12 : 2 = 6     «12 поділити на 2 буде 6»

8 : 2 = 4       «8 поділити на 2 дорівнює чотирьом»

20 : 4 = 5     «12 зменшити у 4 рази буде 5»

6 : 3 = 2       «частка чисел 6 і 3 дорівнює двом»

 

Завдання 525  Маємо 6 цукерок. Чи можна ці цукерки розділити порівну між дітьми? трьома дітьми? чотирма дітьми?

Міркуємо так

Цукерки можна поділити між двома дітьми, оскільки 3 • 2 = 6  (по 3 цукерки 2 дітям)

Цукерки можна поділити між трьома дітьми, оскільки 2 • 3 = 6  (по 2 цукерки 3 дітям)

Цукерки не можна поділити між чотирма дітьми

 

Завдання 526

12 клітинок — це ? рядки по 4 клітинки          12 : 4 = 3 (рядки)

12 клітинок — це 3 рядки по ? клітинок          12 : 3 = 4 (клітинок у рядку)

12 клітинок — це ? стовпчики по 3 клітинки    12 : 3 = 4 (стовпчики)

12 клітинок — це 4 стовпчики по ? клітинок    12 : 4 = 3 (клітинок у стовпчику)

 

Завдання 527  Стрічка довжиною 9 см має 3 частини. Яка довжина кожної частини?

9 см — це 3 частини по ? см

Короткий запис

Частина — ? см, 9 см розділити на 3 порівну

Схема

Розв’язання

9 : 3 = 3 (см) – довжина кожної частини

Відповідь: довжина кожної частини 3 сантиметри

 

Завдання 528  Дві білки поділили між собою 8 горіхів. Скільки горіхів отримала кожна білка?

8 горіхів — це 2 білки по ? горіхів

Короткий запис

У білки — ? г., 8 горіхів розділити на 2 порівну

Схема

Розв’язання

8 : 2 = 4 (г.) – горіхів отримала кожна білка

Відповідь: кожна білка отримала 4 горіхи

 

Завдання 529  Смужку завдовжки 4 см і поділили на дві рівні частини. Виміряй довжину однієї смужки. Склади і запиши вираз на ділення.

Міркуємо так

або знайти математичним способом:

Вимірювання

Довжину частини смужки можна виміряти лінійкою, вона дорівнює 2 см

Математичний спосіб

4 см — це 2 частини по ? см

4 : 2 = 2 (см) – довжина однієї частини смужки

Довжина частини смужки 2 см

Вираз на ділення:  4 : 2

 

Завдання 530 

4 • 2 = 8      3 • 2 = 6      6 • 2 = 12      8 • 2 = 16

7 • 2 = 14    9 • 2 = 18     2 • 2 = 4       5 • 2 = 10

 

Завдання 531  Обернені задачі

1) У лотку 2 ряди, по 5 яєць у кожному ряді. Скільки яєць у лотку?

Короткий запис

Яєць — ? яєць, 2 ряди по 5 яєць

Схема

Розв’язання

5 • 2= 10 (яєць) – яєць у лотку

Відповідь: у лотку 10 яєць

 

2) У лотку 10 яєць займають 2 однакових ряди. Скільки яєць в кожному ряду?

10 яєць — це 2 ряди по ? яєць

Короткий запис

У ряду — ? яєць, 10 яєць розділити на 2 порівну

Схема

Розв’язання

10 : 2 = 5 (яєць) – яєць у кожному ряду

Відповідь: у кожному ряду 5 яєць

 

2) У лоток можна покласти 10 яєць. У кожному ряду лотка можна розмістити 5 яєць. Скільки рядів у лотку?

10 яєць — це ? рядів по 5 яєць

Короткий запис

Ряди — ? р., 10 яєць уміщають по 5 яєць

Схема

Розв’язання

10 : 5 = 2 (р.) – рядів у лотку

Відповідь: у лотку 2 ряди

 

Завдання 532   Взаємозв'язок множення і ділення (із кожної рівності на множення можна скласти рівності на ділення, іншими словами кажуть, що такі числа утворюють «родину» чисел при множенні)

«Родина» чисел при множенні: 2, 6, 12, оскільки

2 • 6 = 12     6 • 2 = 12     12 : 2 = 6     12 : 6 = 2

 

Завдання 533

2 • 2 = 4      4 : 2 = 2

3 • 2 = 6      6 : 2 = 3       6 : 3 = 2

4 • 2 = 8      8 : 2 = 4       8 : 4 = 2

5 • 2 = 10    10 : 2 = 5     10 : 5 = 2

 

Завдання 534  За кожні 2 лимони дають 1 ананас. Скільки ана­насів отримають за 18 лимонів?

18 лимонів — це ? ананасів по 2 лимони

Короткий запис

Ананаси — ? ан., 18 лимонів уміщають по 2 лимони

Схема

Розв’язання

18 : 2 = 9 (р.) – ананасів отримають

Відповідь: отримають 9 ананасів

 

Завдання  535 Смужка займає 4 клітинки. Накресли смужку, в два рази більшу від даної.

4 • 2 = 8 (к.) треба накреслити смужку, яка займатиме 8 клітинок

2 спосіб

Щоб накреслити смужку в 2 рази більшу, треба на одній прямі справа (або зліва) від початкової смужки накреслити ще раз цю смужку

 

Завдання 536 Кожен «ліліпутський» крок має довжину 2 дм. Скіль­ки «ліліпутських» кроків зроблено на відрізку довжиною 1 м 2 дм (12 дм)?

12 дм — це ? кроків по 2 дм

Короткий запис

Кроки — ? к., 12 дм уміщають по 2 дм

Схема

Розв’язання

12 : 2 = 6 (к.) – «ліліпутських» кроків зроблено

Відповідь: зроблено 6 ліліпутських кроків

 

Завдання 537 Шестеро козликів хваляться свої­ми ріжками. Скільки всього ріжків у козликів?

Короткий запис

Ріжки — ? р., 6 козликів по 2 ріжки

Схема

Розв’язання

2 • 6 = 12 (р.) – всього ріжок у козликів

Відповідь: у козликів 12 ріжок

 

Завдання 538

2 • 7 = 14       12 : 2 = 6     10 : 2 = 5

5 • 2 = 10       14 : 2 = 7      8 : 2 = 4

9 • 2 = 18       6 : 2 = 3        4 : 2 = 2

Інші завдання дивись тут...