Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Будна Н., Беденко М."

Завдання 428  Розрядна лічба

Полічили десятками від 10 до 100: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Полічили десятками від 100 до 10: 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10

 

Завдання 429, 430

Порозрядне віднімання з переходом через десяток (у зменшуваному позичаємо десяток, щоб відняти від’ємник):

30 – 3 = (20 + 10) – 3 = 20 + (10 – 3) = 20 + 7 = 27

50 – 3 = (40 + 10) – 3 = 40 + (10 – 3) = 40 + 7 = 47

70 – 3 = (60 + 10) – 3 = 60 + (10 – 3) = 60 + 7 = 67

90 – 3 = (80 + 10) – 3 = 80 + (10 – 3) = 80 + 7 = 87

30 – 7 = (20 + 10) – 7 = 20 + (10 – 7) = 20 + 3 = 23

 

Завдання 431

10 – 4 = 6      10 – 7 = 3   10 – 2 = 8      

60 – 4 = 50 + (10 – 4) = 50 + 6 = 56

40 – 7 = 30 + (10 – 7) = 30 + 3 = 33

20 – 2 = 10 + (10 – 2) = 10 + 8 = 18

10 – 5 = 5   10 – 9 = 1    10 – 8 = 2

50 – 5 = 40 + (10 – 5) = 40 + 5 = 45

90 – 9 = 80 + (10 – 9) = 80 + 1 = 81

80 – 8 = 70 + (10 – 8) = 70 + 2 = 72

Завдання 432 Складена задача на різницеве порівняння різниці і числа

Стонога-небога забруднила всі 100 ніг, але 10 ніг уже помила. На скільки більше в неї брудних ніг, ніж чистих?

Короткий запис

Було — 100 ніг

Помила — 10 ніг

Залишилось — ?, на ? більше, ніж помила

Схема

Вираз  (100 – 10) – 10

Короткий запис №1

Було — 100 ніг

Помила — 10 ніг

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Помила — 10 ніг

Залишилось — 90 ніг, на ? більше, ніж помила

План розв’язування

1) Скільки залишилось брудних ніг?

2) На скільки більше в неї брудних ніг, ніж чистих?

Розв’язання

1) 100 – 10 = 90 (н.) – брудних ніг залишилось.

2) 90 – 10 = 80 (н.) – на стільки більше в неї брудних ніг, ніж чистих.

Відповідь: на 80 ніг більше брудних, ніж помитих.

 

Завдання 433 Складена задача на віднімання суми від числа

У дуплі було 50 горішків. Дві білки взяли по 4 горіш­ки кожна. Скільки горішків залишилось у дуплі?

Короткий запис

Було — 50 горішків

Взяли — ?, 4 горішки і 4 горішки

Залишилось — ?

Вираз   50 – (4 + 4)

План розв’язування

1) Скільки всього горішків узяли білки?

2) Скільки горішків залишилось у дуплі?

Розв’язання

1) 4 + 4 = 8 (г.) – всього горішків узяли білки.

2) 50 – 8 = 42 (г.) – горішків залишилось у дуплі.

2 спосіб

Нехай спочатку одна білка взяла горішки, а потім друга, тоді

Короткий запис

Було — 50 горішків

Узяла одна білка  — 4 горішки

Залишилось (Було) — ?

Узяла друга білка  —  4 горішки

Залишилось — ?

Вираз   (50 – 4) – 4

План розв’язування

1) Скільки залишилось горішків, коли одна білка взяла 4 ?

2) Скільки горішків залишилось у дуплі?

Розв'язання

1) 50 – 4 = 46 (г.) – залишилось горішків, коли одна білка взяла 4.

2) 46 – 4 = 42 (г.) – горішків залишилось у дуплі.

Відповідь: у дуплі залишились 42 горішки.

 

Завдання 434  Накресли квадрат зі сторо­ною, на 2 см меншою, ніж сторона квадрата KOMN.

Сторона квадрата KOMN 5 см.

5 – 2 = 3 (см) – сторона квадрата для побудови.

Завдання 435

40 – 6 = 30 + (10 – 6) = 30 + 4 = 34

50 – 8 = 40 + (10 – 8) = 40 + 2 = 42

90 – 1 = 80 + (10 – 1) = 80 + 9 = 89

80 – 7 = 70 + (10 – 7) = 70 + 3 = 73

10 – 2 = 8

20 – 9 = 10 + (10 – 9) = 10 + 1 = 11

30 – 3 = 20 + (10 – 3) = 20 + 7 = 27

60 – 4 = 50 + (10 – 4) = 50 + 6 = 56

Завдання 436 Складена задача на додавання числа до різниці

У спортсмена-рибалки було З0 вудо­чок. Він подарував друзям 6 вудочок, а собі натомість купив 12 нових. Скіль­ки вудочок стало в рибалки?

Короткий запис

Було — 30 вудочок

Подарував  — 6 вудочок

Залишилось (Було)  — ?

Придбав — 12 вудочок

Стало — ?

Вираз   (30 – 6) + 12

Розв’язання

1) 30 – 6 = 24 (в.) – вудочок залишилось, коли подарував друзям.

2) 24 + 12 = 36 (в.) – вудочок стало в рибалки.

2 спосіб

Короткий запис

Було — 30 вудочок

Збільшилось — ?, 12 вудочок без 6 вудочок

Стало — ?

Вираз   30 + (12 – 6)

Розв’язання

1) 12 – 6 = 6 (в.) – вудочок  збільшилось.

2) 30 + 6 = 36 (в.) – вудочок стало в рибалки.

Відповідь: у рибалки стало 36 вудочок.

 

Завдання 437

Сплели «мереживо»: 12 + 15 —> 27 + 15 —> 42 + 15 —> 57 + 15 —> 72 + 15 —> 87 + 15 > 102

 

Завдання 438, 439  Віднімання частинами

42 – 5 = (30 + 12) – 5 = 30 + (12 – 5) = 30 + 7 = 37

42 – 5 = 42 – (2 + 3) = 42 – 2 – 3 = 40 – 3 = 37

73 – 9 = (60 + 13) – 9 = 60 + (13 – 9) = 60 + 4 = 64

73 – 9 = 73 – (3 + 6) = 73 – 3 – 6 = 70 – 6 = 64

 

Завдання 440

52 – 7 = 52 – 2 – 5 = 50 – 5 = 45

48 – 9 = 48 – 8 – 1 = 40 – 1 = 39

23 – 6 = 23 – 3 – 3 = 20 – 3 = 17

16 + 3 = 19

54 – 8 = 54 – 4 – 4 = 50 – 4 = 46

23 + 60 = 83

61 – 4 = 61 – 1 – 3 = 60 – 3 = 57

67 – 9 = 67 – 7 – 2 = 60 – 2 = 58

17 – 8 = 17 – 7 – 1 = 10 – 1 = 9

92 – 5 = 92 – 2 – 3 = 90 – 3 = 87

42 + 30 = 72

66 – 8 = 66 – 6 – 2 = 60 – 2 = 58

Завдання 441 Складена задача на знаходження суми двох сум

Ведмедикові за зиму приснилося 18 веселих снів, 28 смачних снів, а цікавих стільки, скільки веселих і смачних разом. Скільки всьо­го снів бачив ведмедик?

Веселі

Смачні

Цікаві

Всього

18 снів

28 снів

стільки ж, скільки веселих і смачних разом

?

Короткий запис

Веселі — 18 снів

Смачні — 28 снів

Цікаві — ?, стільки ж, скільки веселих і смачних разом

Всього — ?

Схема

Вираз   (18 + 28) + (18 + 28)

Короткий запис №1

Веселі — 18 снів

Смачні — 28 снів

Всього — ?

Короткий запис №2

Веселі і смачні — 46 снів

Цікаві — стільки ж

Всього — ?

 План розв’язування

1) Скільки цікавих снів бачив ведмедик?

2) Скільки всьо­го снів бачив ведмедик?

Розв’язання

1) 18 + 28 = 30 + 16 = 46 (сн.) – цікавих снів бачив ведмедик.

2) 46 + 46 = 80 + 12 = 92 (сн.) – всьо­го снів бачив ведмедик.

Відповідь: ведмедик бачив 92 сни.

 

Завдання 442

Від числа 28 відняти різницю чисел 40 і 30:  28 – (40 – 30) = 28 – 10 = 18

Від числа 90 відняти суму чисел 35 і 25:  90 – (35 + 25) = 90 – 60 = 30

До числа 44 додати різницю чисел 63 і 50:  44 + (63 – 50) = 44 + 13 = 57

 

Завдання 443  Накресли прямокутник, довжина якого на 1 см більша, а ширина на 1 см менша, ніж у квадрата зі стороною 2 см.

2 + 1 = 3 (см) – довжина прямокутника.

2 – 1 = 1 (см) – ширина прямокутника.

Треба накреслити прямокутник довжиною 3 см і шириною 1 см

Завдання 444 Рівняння

33 + 22 = 55        63 – 22 = 41       38 – 26 = 12

 

Завдання 445

62 – 8 = 62 – 2 – 6 = 60 – 6 = 54

45 – 6 = 45 – 5 – 1 = 40 – 1 = 39

46 + 20 = 66

196 = 13

92 – 7 = 92 – 2 – 5 = 90 – 5 = 85

46 + 2 = 48

12 + 24 = 36

68 – 9 = 68 – 8 – 1 = 60 – 1 = 59

9230 = 62

49 + 6 = 40 + 15 = 55

35 + 7 = 30 + 12 = 42

92 – 3 = 92 – 2 – 1 = 90 – 1 = 89

Завдання 446  Складена задача на збільшення на деяке число і знаходження суми

На озері плавало 38 свійських качок, а диких — на 12 більше. Скільки всього качок плавало на озері?

Короткий запис

Свійські — 38 качок

Дикі — ?, на 12 качок більше

Всього — ?

Вираз    38 + (38 + 12)

Розв’язання

1) 38 + 12 = 40 + 10 = 50 (к.) – диких качок плавало на озері.

2) 38 + 50 = 88 (к.) – всього качок плавало на озері.

Відповідь: на озері плавало 88 качок.

Інші завдання дивись тут...