Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Будна Н., Беденко М."

Завдання 557  Ділення (Ділене : Дільник = Частка)

10 : 2 = 5   12 : 2 = 6   8 : 2 = 4   14 : 2 = 7   6 : 2 = 3   18 : 2 = 9  4 : 2 = 2    16 : 2 = 8

Завдання 558  Проста задача на ділення на вміщення

Жук має 2 вусики. Скільки жуків мають 12 вусиків?

12 вусиків — це ? жуків по 2 вусики

Вусиків у 1 жука

Кількість жуків

Загальна кількість вусиків

2

?

12

Короткий запис

Жуки — ? ж., 12 вусиків уміщають по 2 вусики

Схема

Розв’язання

12 : 2 = 6 (ж.) – жуків мають дванадцять вусиків.

Відповідь: дванадцять вусиків мають 6 жуків.

 

Завдання 559  2 • 6 = 12     12 + 4 = 16    16 : 2 = 8   8 – 2 = 6

 

Завдання 560 Складена задача на знаходження невідомого доданка

У парку є 6 гойдалок, на кожній з яких може гойдатися двоє дітей. Скільки дітей чекатимуть своєї черги погойдатися, якщо в парк їх прийшло 16?

Короткий запис

Діти гойдаються — ? д., 6 гойдалок по 2 дітей

Діти чекають — ?

Всього — 16 дітей

Вираз    16 – 2 • 6

Короткий запис №1

Діти гойдаються — ? д., 6 гойдалок по 2 дітей

Короткий запис №2

Діти гойдаються — 12 дітей

Діти чекають — ?

Всього — 16 дітей

План розв'язування

1) Скільки дітей може гойдатися на гойдалках од­ночасно?

2) Скільки дітей чекатимуть своєї черги погойда­тися на гойдалках?

Розв’язання

1) 2 • 6 = 12 (д.) – дітей може гойдатися на гойдалках одночасно.

2) 16 – 12 = 4 (д.) – дітей чекатимуть своєї черги погойда­тися на гойдалках.

Відповідь: чекатимуть своєї черги погойда­тися на гойдалках 4 дітей.

 

Завдання 561 На малюнку зріст малої пташки в два рази менший, ніж зріст ве­ликої.

Щоб зменшити число в 2 рази, треба його поділити на 2.

Завдання 562  Маємо 4 монети по 2 грн.

Скільки монет залишиться, якщо їх кількість зменшити у 2 рази?

Міркуємо так

4 : 2 = 2 (м.) – монет залишиться, якщо їх кількість зменшити у 2 рази.

Чи змен­шиться при цьому вдвічі кількість гро­шей?

2 • 4 = 8 (грн) – грошей з чотирма монетами, а  2 • 2 = 4 (грн) – грошей з двома монетами, оскільки 4 = 8 : 2, то грошей також менше удвічі.

 

Завдання 563 Проста задача на множення

Два букети, по 5 квіток у кожному, поста­вили в одну вазу. Скільки квіток у вазі?

Квіток у 1 букеті

Кількість букетів

Загальна кількість квіток

5

2

?

Короткий запис

Квіток — ? к., 2 букети по 5 квіток

Розв’язання

2 • 5 = 10 (к.) – квіток у вазі.

Відповідь: у вазі 10 квіток.

 

Завдання 564

6 • 2 = 12     5 • 2 = 10     10 : 2 = 5     12 : 2 = 6

9 • 2 = 18     7 • 2 = 14     8 : 2 = 4       18 : 2 = 9

2 • 4 = 8       2 • 8 = 16     4 : 2 = 2       14 : 2 = 7

 

Завдання 565, 566, 567  Таблиця множення числа 3

Сплели «мереживо»: 3 + 3 —> 6 + 3 —> 9 + 3 —> 12 + 3 —> 15 + 3 —> 18 + 3 —> 21 + 3 —> 24 + 3 —> 27 + 3 = 30

Числові «мережива» плетуть так: до числа додають певне число, потім до суми — знову те саме число, і так продовжують, доки сума не наблизиться до 100 або заданого числа.

Висновок: у таблиці множення числа 3 наступний добуток на 3 більший за попередній, а попередній добуток на 3 менший, ніж наступний.

Завдання 568

1) Проста задача на множення

В Олиного батька довжина «ліліпутського» кроку З дм. Тато зробив сім кроків. Яку відстань він подолав?

Довжина 1 кроку (дм)

Кількість кроків

Загальна довжина (дм)

3

7

?

Короткий запис

Відстань — ? дм, 7 кроків по 3 дм

Розв’язання

3 • 7 = 21 (дм) – відстань подолав.

Відповідь: Олин батько подолав відстань 21 дециметр.

2) На малюнку перший крок тато зробив лівою ногою.

Останній крок також зробив лівою ногою (тією самою), оскільки він пройшов непарну кількість кроків (7), перевірка 1 і 2, 3 і 4, 5 і 6, 7 

 

Завдання 569 Проста задача на збільшення в декілька разів

Оленка намалювала 4 квадрати, а кругів — у 3 рази більше. Скільки кругів намалювала Оленка?

Короткий запис

Квадрати — 4 фігури

Круги — ?, у 3 рази більше

Розв’язання

4 • 3 = 12 (кр.) – кругів намалювала Оленка.

Відповідь: Оленка намалювала 12 кругів.

 

Завдання 570  Розташуй букви у порядку зростання (від меншого до більшого) добутків і прочитай слово.

Міркуємо так.  Оскільки маємо вирази множення числа 3, не обов'язково про­водити обчислення, оскільки добуток більший, чим більший другий множник. Щоб розташувати добутки в порядку зростання, треба їх впорядкувати в порядку зростання другого множника, тоді

П 3 • 2       О 3 • 3      Л 3 • 4     У 3 • 5     Н 3 • 6       И 3 • 7      Ц 3 • 8     Я 3 • 9

Відповідь: ПОЛУНИЦЯ

 

Завдання 571

3 • 8 = 24    6 • 3 = 18      4 • 3 = 12

3 • 5 = 15    5 • 2 = 10      3 • 2 = 6

2 • 8 = 16    7 • 3 = 21      3 • 3 = 9

9 • 3 = 27    2 • 4 = 8        8 • 2 = 16

Завдання 572  Складена задача на віднімання добутку від числа

Від чоловічка до прапорця 12 клітинок. Скільки клітинок залишиться до прапорця, коли чоловічок зробить 3 стрибки по 3 клітинки?

Було

Подолає

Залишиться

12 клітинок

3 стрибки по 3 клітинки

?

Короткий запис

Було — 12 клітинок

Подолає — ? к., 3 стрибки по 3 клітинки

Залишиться — ?

Вираз    12 – 3 • 3

Короткий запис №1

Подолає — ? к., 3 стрибки по 3 клітинки

Короткий запис №2

Було — 12 клітинок

Подолає — 9 клітинок

Залишиться — ?

План розв'язування

1) Скільки клітинок подолає чоловічок?

2) Скільки клітинок залишиться до прапорця?

Розв’язання

1) 3 • 3 = 9 (кл.) – клітинок подолає чоловічок.

2) 12 – 9 = 3 (кл.) – клітинок залишиться до прапорця.

Відповідь: до прапорця залишиться 3 клітинки.

 

Завдання 573  8, 4, 9, 6, 2, 7, 5, 3 помножили на число 3:

24, 12, 37, 18, 6, 21, 15, 9

 

Завдання 574

АВ = 2 см

Збільшили довжину відрізка АВ у 3 рази (помножили на число 3): 2 • 3 = 6 (см)

Завдання 575  В країні Апельсини грошова одиниця називається апельсин. Купюру вартістю 3 апельсини можна обміняти на 1 ананас або 2 лимони. У якій купці грошей більше?

Міркуємо так. Щоб порівняти гроші, у кожній купці їх треба звести до однакових одиниць вимірювання, тоді

3 апельсини + 2 лимони + 1 ананас = 3 апельсини + 3 апельсини + 3 апельсини

3 апельсини + 2 лимони + 2 лимони = 3 апельсини + 3 апельсини + 3 апельсини

Відповідь: у купках однакова кількість грошей.

 

Завдання 575 Множення на число 6

Водночас відповідями з таблиці мно­ження числа 2 і з таблиці множення числа З є числа з таблиці множення на 6.

 

Завдання 577 Складена задача на різницеве порівняння добутку і числа

Купили 4 однакові ляльки, по 3 грн кожна, і машинку за ціною 5 грн. На скільки менше гривень коштує машинка, ніж ляльки?

Короткий запис

Ляльки — ? грн, 4 ляльки по 3 грн

Машинка — 5 грн, на ? менше

Вираз     3 • 4 – 5

Короткий запис №1

Ляльки — ? грн, 4 ляльки по 3 грн

Короткий запис №2

Ляльки — 12 грн

Машинка — 5 грн, на ? менше

План розв’язування

1) Скільки гривень коштують ляльки?

2) На скільки менше гривень коштує машинка, ніж ляльки?

Розв’язання

1) 3 • 4 = 12 (грн) – гривень коштують ляльки.

2) 12 – 5 = 7 (грн) – на стільки менше гривень коштує машинка, ніж ляльки.

Відповідь: на 7 гривень менше коштує машинка, ніж ляльки.

 

Завдання 573  Довжина Олиного сліду 2 дм, а її тата – 3 дм. Вони залишили однакові за довжиною доріжки своїх слідів, що дорівнюють 12 дм. Хто з них зробив більше кроків?

12 дм — це ? кроків по 2 дм

Короткий запис №1 

Кроків (Оля) — ? кр., 12 дм уміщає по 2 дм

12 : 2 = 6 (кр.) – кроків зробила Оля.

12 дм — це ? кроків по 3 дм

Короткий запис №2 

Кроків (тато) — ? кр., 12 дм уміщає по 3 дм

12 : 3 = 4 (кр.) – кроків зробив тато.

6 > 4  Оля зробила більше кроків, ніж тато.

 

Завдання 579  Скільки коліс у 7 двоколісних велосипедів?

Коліс у 1 велосипеді

Кількість велосипедів

Загальна кількість коліс

2

7

?

Короткий запис

1 велосипед — 2 колеса

7 велосипедів — ? коліс

Розв’язання

2 • 7 = 14 (к.) – коліс.

Відповідь: у семи двоколісних велосипедів 14 коліс.

 

Завдання 580

6 • 3 = 18      5 • 3 = 15       4 • 3 = 12       16 : 2 = 8

9 • 3 = 27      7 • 3 = 21       3 • 3 = 9         10 : 2 = 5

2 • 3 = 6        3 • 8 = 24       8 • 2 = 16       14 : 2 = 7

Інші завдання дивись тут...