Інші завдання дивись тут...

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Бевз В., Васильєва Д."

Сторінка 22 КРОК 1  Завдання 1  Склад числа 10

10 = 1 + 9    10 = 2 + 8     10 = 3 + 7     10 = 4 + 6    10 = 5 + 5      10 = 6 + 4    10 = 7 + 3     10 = 8 + 2     10 = 9 + 1

 

Завдання 2

2 + 3 = 3 + 2

4 – 4 = 9 – 9

12 + 5 = 5 + 12

17 – 5 = 7 + 5

7 – 7 = 0

5 + 0 = 5

Завдання 3

1) У суботу Поспішайко прочитав 3 сторінки, а в неділю – 1 сторінку. Скільки сторінок він прочитав за два дні?

У суботу Поспішайко прочитав 3 сторінки, а в неділю – 1 сторінку. На скільки більше сторінок він прочитав у суботу?

У суботу Поспішайко прочитав 3 сторінки, а в неділю – 1 сторінку. На скільки менше сторінок він прочитав у неділю?

2) У суботу Мрійниця прочитала 1 сторінку, а в неділю – 3 сторінки. Скільки сторінок вона прочитала за два дні?

У суботу Мрійниця прочитала 1 сторінку, а в неділю – 3 сторінки. На скільки менше сторінок вона прочитала в суботу?

У суботу Мрійниця прочитала 1 сторінку, а в неділю – 3 сторінки. На скільки більше сторінок вона прочитала в неділю?

 

Завдання 4 Переставний закон додавання: a + b = b + a

 

Завдання 5

15 + 4  = 19

12 + 1 = 13

17 + 2 = 19

14 + 4 = 18

13 + 2 = 15

18 + 1 = 19

11 + 3 = 14
10 + 7 = 17

19 – 4 = 15

13 – 1 = 12

19 – 2 = 17

18 – 4 = 14

15 – 2 = 13

19 – 1 = 18

14 – 3 = 11

17 – 7 = 10

19 – 15 = 4

13 – 12 = 1

19 – 17 = 2

18 – 14 = 4

15 – 13 = 2

19 – 18 = 1

14 – 11 = 3

17 – 10 = 7

Завдання 6, 7  Довжини відрізків 3 см, 2 см, 5 см. Накресли відрізки, які доповнюють задані до 1 дм.

10 – 3 = 7 (см)      10 – 2 = 8 (см)     10 – 5 = 5 (см)

Знайди суму довжин усіх 6 відрізків:

3 + 2 + 5 + 7 + 8 + 5 = (3 + 7) + (2 + 8) + (5 + 5) = 30 (см)

 

Сторінка 23  КРОК 2  Завдання 1

1 + 5 = 6        9 + 1 = 10        9 + 2 = 9 + 1 + 1 = 11

9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 13           9 + 5 = 9 + 1 + 4 = 14

 

Завдання 2

4 = 1 + 3    5 = 1 + 4     6 = 1 + 5     7 = 1 + 6

 

Завдання 3

9 + 5 = 9 + 1 + 4 = 10 + 4 = 14     9 + 2 = 9 + 1 + 1 = 10 + 1 = 11

9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 10 + 2 = 12     9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 10 + 3 = 13

 

Завдання 4 Додавання частинами

9 + 5 = 9 + (1 + 4) = (9 + 1) + 4 = 10 + 4 = 14

9 + 6 = 9 + (1 + 5) = (9 + 1) + 5 = 10 + 5 = 15

9 + 7 = 9 + (1 + 6) = (9 + 1) + 6 = 10 + 6 = 16

9 + 8 = 9 + (1 + 7) = (9 + 1) + 7 = 10 + 7 = 17

 

Завдання 5  Ламана має 3 ланки довжиною 2 см, 3 см, 3 см. Склади вираз для знаходження довжини усієї ламаної. Обчисли його значення.

2 + 3 + 3 = 8 (см) – довжина ламаної

 

Завдання 6   9 + 2 = 9 + 1 + 1 = 10 + 1 = 11

 

Сторінка 24  КРОК 3 Завдання 1

8 + 5 = 13    8 + 3 = 11   8 + 6 = 14    8 + 7 = 15

 

Завдання 2

4 = 2 + 2    5 = 2 + 3    6 = 2 + 4   7 = 2 + 5     8 = 2 + 6

 

Завдання 3

8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12

8 + 3 = 8 + 2 + 1 = 10 + 1 = 11

8 + 7 = 8 + 2 + 5 = 10 + 5 = 15

 

Завдання 4

8 + 5 = 8 + (2 + 3) = (8 + 2) + 3 = 10 + 3 = 13

8 + 4 = 8 + (2 + 2) = (8 + 2) + 2 = 10 + 2 = 12

8 + 7 = 8 + (2 + 5) = (8 + 2) + 5 = 10 + 5 = 15

8 + 8 = 8 + (2 + 6) = (8 + 2) + 6 = 10 + 6 = 16

8 + 9 = 8 + (2 + 7) = (8 + 2) + 7 = 10 + 7 = 17

 

Завдання 5 

Чай — 7 грн

Булка — 8 грн

Сума: 15 грн

Готівка: 20 грн

Решта: 5 грн

Ручка — 5 грн

Олівець — 9 грн

Сума: 14 грн

Готівка: 20 грн

Решта: 6 грн

7 + 8 = 8 + 2 + 5 = 15

10 + 10 = 20

20 – 15 = 5

5 + 9 = 9 + 1 +  4 = 14

10 + 10 = 20

20 – 14 = 6

Завдання 6 Проста задача на знаходження суми

Іван був у душі 8 хвилин, а чистив зуби 3 хвилини. Скільки всього часу він витратив?

Приймав душ

Чистив зуби

Всього

8 хвилин

3 хвилини

?

Короткий запис

Приймав душ — 8 хвилин

Чистив зуби — 3 хвилини

Всього — ?

Схема

Розв’язання

8 + 3 = 11 (хв.) – всього часу він витратив

Відповідь: він витратив 11 хвилин

 

Завдання 7 Задача на зменшення на деяке число

Оля була в душі 10 хвилин, а чистила зуби на 8 хвилин менше. Скільки часу Оля чистила зуби?

Короткий запис

Приймала душ — 10 хвилин

Чистила зуби — ?, на 8 хвилин менше

Короткий запис

Приймала душ — 10 хвилин

Чистила зуби — ?, стільки ж, але без 8 хвилин

Схема

Розв’язання

10 – 8 = 2 (хв.) – часу Оля чистила зуби

Відповідь: Оля чистила зуби 2 хвилини

 

Сторінка 25  КРОК 4   Завдання 1

Червоні — 3 квадрати

Жовті — 6 квадратів

Всього — ?

3 + 6 = 9 

Було — 9 квадратів

Забрали — 6 квадратів

Залишилось — ?

9 – 6 = 3

Сині — 3 квадрати

Оранжеві — 4 квадрати

Всього — ?

3 + 4 = 7

Було — 7 квадратів

Забрали — 4 квадратів

Залишилось — ?

7 – 4 = 3

 Сині — 3 квадрати

Рожеві — 3 квадрати

Всього — ?

3 + 3 = 6

Було — 6 квадратів

Забрали — 3 квадрати

Залишилось — ?

6 – 3 = 3

Червоні — 3 квадрати

Зелені — 5 квадратів

Всього — ?

3 + 5 = 8

Було — 8 квадратів

Забрали — 5 квадратів

Залишилось — ?

8 – 5 = 3

Зелені — 3 квадрати

Рожеві — 2 квадрати

Всього — ?

3 + 2 = 5

Було — 5 квадратів

Забрали — 2 квадрати

Залишилось — ?

5 – 2 = 3

Червоні — 2 квадрати

Рожеві — 3 квадрати

Всього — ?

2 + 3 = 5

Було — 5 квадратів

Забрали — 3 квадрати

Залишилось — ?

5 – 3 = 2

Блакитні — 1 квадрат

Жовті — 3 квадрати

Всього — ?

1 + 3 = 4

Було — 4 квадрати

Забрали — 3 квадрати

Залишилось — ?

4 – 3 = 1

 

Завдання 2

7 + 4 = 7 + 3 + 1 = 10 + 1 = 11

7 + 6 = 7 + 3 + 3 = 10 + 3 = 13

7 + 7 = 7 + 3 + 4 = 10 + 4 = 14

7 + 8 = 7 + 3 + 5 = 10 + 5 = 15

 

Завдання 3  Додавання частинами

7 + 5 = 7 + (3 + 2) = (7 + 3) + 2 = 10 + 2 = 12

7 + 7 = 7 + (3 + 4) = (7 + 3) + 4 = 10 + 4 = 14

7 + 4 = 7 + (3 + 1) = (7 + 3) + 1 = 10 + 1 = 11

7 + 9 = 7 + (3 + 6) = (7 + 3) + 6 = 10 + 6 = 16

7 + 6 = 7 + (3 + 3) = (7 + 3) + 3 = 10 + 3 = 13

 

Завдання 4 Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо значення виразів, потім порівнюємо результати:

10 + 3 < 9 + 5   (13 < 14)        4 + 7 < 3 + 9     (11 < 12)

2 + 8 = 7 + 3     (10 = 10)        11 + 3 > 8 + 5    (14 > 13)

20 – 10 < 8 + 9  (10 < 17)        33 – 20  < 8 + 6     (13 < 14)

 

Завдання 5

«Родина» чисел 5, 8, 13: 5 + 8 = 13     8 + 5 = 13     13 – 8 = 5     13 – 5 = 8

«Родина» чисел 7, 6, 13: 7 + 6 = 13     6 + 7 = 13     13 – 6 = 7     13 – 7 = 6

«Родина» чисел 6, 8, 14: 6 + 8 = 14     8 + 6 = 14     14 – 6 = 8     14 – 8 = 6

«Родина» чисел 7, 9, 16: 7 + 9 = 16     9 + 7 = 16     16 – 9 = 7     16 – 7 = 9

 Інші завдання дивись тут...