Інші завдання дивись тут...

 

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Бевз В., Васильєва Д."

Сторінка 63 КРОК 1 Завдання 1, 2, 3

Трикутники — 21 фігура, круги — 36 фігур, квадрати — 30 фігур

Фігур разом: 21 + 36 + 30 = (20 + 30 + 30) + (1 + 6) = 87

Числові вирази: 21 + 36 + 30, 21 + 36, 21 + 30, 36 + 30, 36 – 30, 36 – 21, 30 – 21,

(21 + 36) – 30, (30 + 36) – 21, (30 + 21) – 36

На скільки червоних фігур менше, ніж зелених? 36 – 21 = 15 (ф.)

 

Завдання 4, 5 Об'ємні фігури: піраміда, конус, куля, куб, циліндр, паралелепіпед

 

Завдання 6 Додавання перевіряємо відніманням, а віднімання перевіряємо додаванням і відніманням:

23 + 37 = 37 + 3 + 20 = 60    Перевірка:

60 – 23 = 30 + (30 – 23) = 37    60 – 37 = 20 + (40 – 37) = 20 + 3 = 23

93 – 43 = 50     Перевірка: 50 + 43 = 93      93 – 50 = 43

75 – 35 = 40     Перевірка: 40 + 35 = 75      75 – 40 = 35

89 + 11 = (80 + 10) + (9 + 1) = 90 + 10 = 100  Перевірка:

100 – 89 = 10 + (90 – 89) = 11     100 – 11 = 80 + (20 – 11) = 80 + 9 = 89

45 – 25 = 20     Перевірка: 20 + 25 = 45      45 – 20 = 25

54 + 36 = (50 + 30) + (4 + 6) = 80 + 10 = 90  Перевірка:

90 – 54 = 30 + (60 – 54) = 36      90 – 36 = 50 + (40 – 36) = 50 + 4 = 54

68 + 22 = (60 + 20) + (8 + 2) = 80 + 10 = 90  Перевірка:

90 – 68 = 20 + (70 – 68) = 22      90 – 22 = 60 + (30 – 22) = 68

44 – 22 = 22    Перевірка:  22 + 22 = 44

 

Завдання 7  Проста задача на знаходження суми

У першому колоску 24 зернята, у другому — 33 зернята. Скільки всього зерняток у двох колосках?

І колосок

ІІ колосок

Всього

24 зернята

33 зернята

?

Короткий запис

І колосок — 24 зернята

ІІ колосок — 33 зернята

Всього — ?

Схема

Розв’язання

24 + 33 = 57 (з.) – всього зерняток у двох колосках

Відповідь: у двох колосках 57 зерняток

 

Завдання 8 І колосок — 24 зернята, ІІ колосок — 33 зернята. Скільки всього зерняток може бути у трьох таких колосках?

24 + 33 + 24 = (20 + 30 + 20) + (4 + 3 + 4) = 70 + 11 = 81

24 + 33 + 33 = (20 + 30 + 30) + (4 + 3 + 3) = 80 + 10 = 90

 

Завдання 9 Орнамент з точок і відрізків:

—●—●●—●—●●—●—●●—●—

—●—●●—●—●●—●—●●—●— 

 

Сторінка 64  КРОК 2  Завдання 1

1) Відрізки 3 (СА, АВ, СВ)

2) Відрізки 6 (АО, ОВ, АВ, СО, ОD, СD)

 

Завдання 2, 3, 4

СЕ = 4 см, МN = 5 см, АВ = 3 см, DF = 2 см, LS = 3 см, КР = 2 см

Сума довжин відрізків АВ і СЕ:   АВ + СЕ = 3 см + 4 см = 7 см

Сума довжин відрізків FD і MN:  FD + MN = 2 см + 5 см = 7 см

Сума довжин відрізків KP і LS:   KP + LS = 2 см + 3 см = 5 см

На скільки сантиметрів відрізок MN довший за відрізок КР?

MN – КР = 5 см – 2 см = 3 см

 

Завдання 5

1) Проста задача на зменшення на деяке число

У кіоск завезли 45 кг огірків, а помідорів – на 17 кг менше. Скільки кілограмів помідорів  завезли?

Короткий запис

Помідори — ?, на 17 кг менше

Огірки — 45 кг

Короткий запис

Помідори — ?, стільки ж, але без 17 кг

Огірки — 45 кг

Схема

Розв’язання

45 – 17 = 45 – 15 – 2 = 28 (кг) – кілограмів помідорів  завезли

Відповідь: завезли 28 кілограмів помідорів

 

Проста задача на збільшення на деяке число

Довжина другого відрізка 26 дм, а перший – на 9 дм більший.  Яка довжина першого відрізка?

Короткий запис

І відрізок — ?, на 9 дм більший

ІІ відрізок — 26 дм

Короткий запис

І відрізок — ?, стільки ж, і ще 9 дм

ІІ відрізок — 26 дм

Схема

Розв’язання

26 + 9 = 26 + 4 + 5 = 35 (дм) – довжина першого відрізка

Відповідь: довжина першого відрізка 35 дециметрів

 

Завдання 6, 7   1 дм = 10 см      1 м = 10 дм

Зелена ламана із чотирьох ланок, довжина кожної з яких дорівнює 3 см; синя ламана  із трьох ланок, довжина кожної з яких дорівнює 4 см. Порівняй довжини побудованих ламаних.

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (см) – довжина ламаної з чотирьох ланок

4 + 4 + 4 = 12 (см) – довжина ламаної з трьох ланок

12 см = 12 см   ламані однакової довжини

 

Сторінка 65  КРОК 3 Завдання 1  Фігури схожі на конуси

 

Завдання 2

На малюнку 7 жовтих трикутників

 

Завдання 3  Проста задача на знаходження зменшуваного

Коли святий Миколай роздав 35 подарунків, то в мішку залишилося 15 подарунків. Скільки подарунків було в мішку?

Було

Роздав

Залишилось

?

35 подарунків

15 подарунків

Короткий запис

Було — ?

Роздав — 35 подарунків

Залишилось — 15 подарунків

Схема

Розв’язання

15 + 35 = 50 (п.) – подарунків було в мішку

Відповідь: у мішку було 50 подарунків

 

Завдання 4

Червоний конус обрізали по вертикалі, у перерізі отримали трикутник

Синій конус перерізали по горизонталі, у перерізі отримали круг

 

Завдання 5 Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо їхні значення:

13 + 34 = 47         95 – 43 = 52

13 + 34 < 95 – 43

72 – 35 = 72 – 32 – 3 = 37     29 + 15 = 29 + 1 + 14 = 30 + 14 = 44

72 – 35 < 29 + 15

65 – 21 = 44        25 + 36 = 25 + 5 + 31 = 30 + 31 = 61

65 – 21 < 25 + 36

48 + 24 = 48 + 2 + 22 = 72     84 – 22 = 62

48 + 24 > 84 – 22

 

Завдання 6 Виміряй довжину кожної сторони трикутників. Установи, периметр якого трикутника найбільший

Р=3 см + 3 см + 3 см=9 см – периметр першого трикутника зі сторонами 3 см, 3 см, 3 см

Р=3 см + 3 см + 5 см=11 см – периметр другого трикутника зі сторонами 3 см, 3 см, 5 см

Р=3 см + 5 см + 4 см=12 см – периметр третього трикутника зі сторонами 3 см, 4 см, 5 см

Периметр третього трикутника найбільший (де більші доданки, там більша сума)

 

Завдання 7 Сума трьох чисел 75. Перше число 25, друге — 30. Яке третє число? Порівняй друге і третє числа

Міркуємо так:   25 + 30 + □ = 75 

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомі доданки:

75 – 25 – 30 = 50 – 30 = 20, третє число дорівнює 20

30 > 20    друге число більше, ніж третє число 

20 < 30   третє число менше, ніж друге

30 – 20 = 10 – на стільки друге число більше за третє (на стільки третє число менше від другого)

Інші завдання дивись тут...