Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Логачевська С., Логачевська Т., Комар О."

Сторінка 46 

Завдання 2

1) У прямокутнику АВCD усі кути прямі. Протилежні сторони рівні: АВ = 2 см, ВС = 5 см, CD = 2 см, DA = 5 см

2) У квадраті КМNО усі кути прямі. Усі сторони рівні: KM = 2 см, MN = 2 см, NO = 2 см, OK = 2 см

3) У чотирикутнику EFPQ два кути прямі. Сторони дорівнюють: EF = 3 см, FP = 4 см, PQ = 4 см, QЕ = 4 см

 

Завдання 3

Прямокутник ABCD зі сторонами 4 см і 2 см:

Квадрат KPLM зі стороною 3 см:

Завдання 4

1) Прямокутник CPDA

 зі сторонами 3 см і 2 см:

1) Побудували прямокутник ВСАО

зі сторонами 4 см і 2 см:

2) Прямокутник АКОР з першою стороною 4 см,

а друга – на 2  см коротша

4 – 2 = 2 (см) – довжина другої сторони

2) Побудували квадрат ABCD

зі стороною 2 см:

Завдання 5   Виміряли довжини сторін прямокутників:

У прямокутнику ABCD: АВ = CD = 5 см , ВС = АD = 3 см

У квадраті KLMN: KL = LM = MN = NK = 2 см

У прямокутнику COFK: CO = FK = 3 см, OF = CK = 1 см

У квадраті STXY: ST = TX = XY = YS = 3 см

 

Сторінка 47

Завдання 1  Замкнена ламана КОМ утворила трикутник.

 

Завдання 2   Замкнені ламані лінії утворюють многокутники:

трикутник АВС, прямокутник LKOM, чотирикутник KSYD, п’ятикутник CFPED

 

Завдання 3  Для огородження дитячого майданчика квадратної форми треба встановити паркан. Довжина однієї сторони майданчика — 10 м. Скільки метрів паркану потрібно, щоб огородити майданчик?

Р = 10 + 10 + 10 + 10 = 40 (м) – метрів паркану потрібно, щоб огородити майданчик (периметр дитячого майданчика).

 

Завдання 4

1) Р = 2 + 2 + 2 + 2 = 8 (см) – периметр квадрата зі стороною 2 см.

2) Р = 4 + 2 + 4 + 2 = 12 (см) – периметр прямокутника довжиною 4 см і шириною 2 см.

3) Р = 2 + 2 + 3 = 7 (см) – периметр трикутника зі сторонами 2 см, 2 см, 3 см.

 

Сторінка 48 

Завдання 5

1) Обчисли периметри фігур:

Р = 6 + 2 + 6 + 2 = 16 (см) – периметр прямокутника довжиною 6 см і шириною 2 см

Р = 3 + 3 + 2 + 5 = 13 (см) – периметр чотирикутника зі сторонами 3 см, 3 см, 2 см, 5 см

2) Виміряли лінійкою сторони фігур та обчисли їх периметр:

Р = 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (см) – периметр квадрата зі стороною 3 см

Р = 3 + 3 + 3 = 9 (см) – периметр рівностороннього трикутника зі стороною 3 см

1) Обчисли периметри фігур:

Р = 2  + 3 + 2 + 4 = 11 (см) – периметр чотирикутника зі сторонами 2 см, 3 см, 2 см, 4 см

Р = 4 + 2 + 4 + 2 = 12 (см) – периметр прямокутника довжиною 4 см і шириною 2 см

2) Р = 4 + 4 + 4 + 4 = 16 (см) – периметр квадрата зі стороною 2 см

 

Завдання 6 Скільки трикутників на малюнку? Одинадцять

Сторінка 49

Завдання 1, 2   

Точки А і В належать колу. Точки М, О, S не належать колу.

 

Завдання 3

1) Точки А, В, С належать колу.

Точки М, К, О, S не належать колу.

2) Намалювати коло і поставити

точки В, С усередині або зовні кола.

1) Точки A, B, S належать колу.

Точки K, L, O, D не належать колу.

2) Точки E, F, L належать колу.

Точки O, A, B не належать колу.

Завдання 4, 5   Застосували переставний закон додавання

3 + 8 = 8 + 3 = 8 + 2 + 1 = 10 + 1 = 11

2 + 9 = 9 + 2 = 9 + 1 + 1 = 10 + 1 = 11

4 + 8 = 8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12

5 + 7 = 7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12

    

Завдання 6  Найбільші двоцифрові числа кожного десятка (круглі числа):

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

 

Сторінка 50 

Завдання 1  Додавання суми до числа (додавати можна в будь-якому порядку):

6 + (5 + 4) = 6 + 9 = 15

6 + (5 + 4) = (6 + 5) + 4 = 11 + 4 = 15

6 + (5 + 4) = (6 + 4) + 5 = 10 + 5 = 15

 

Завдання 2

1) Проста задача на додавання

В автобусі їхало 20 пасажирів. На зупинці в автобус зайшло 9 пасажирів. Скільки пасажирів стало в автобусі?

Було

Зайшло

Стало

20 пасажирів

9 пасажирів

?

Короткий запис

Було (їхало) — 20 пасажирів

Зайшло — 9 пасажирів

Стало — ?

Розв’язання

20 + 9 = 29 (п.) – пасажирів стало в автобусі.

Відповідь: в автобусі стало 29 пасажирів.

 

2) Проста задача на знаходження суми

На першій зупинці в автобус за­йшло 7 пасажирів, а на другій — ще 2 пасажири. Скільки всього пасажирів зайшло в автобус?

І зупинка

ІІ зупинка

Всього

7 пасажирів

2 пасажири

?

Короткий запис

І зупинка — 7 пасажирів

ІІ зупинка — 2 пасажири

Всього — ?

Розв’язання

7 + 2 = 9 (п.) – всього пасажирів зайшло в автобус.

Відповідь: в автобус зайшло 9 пасажирів.

 

Завдання 3 Складена задача на додавання суми до числа

В автобусі їхало 10 пасажирів. На першій зупинці в автобус зайшло 8 пасажирів, а на другій — 2 пасажири. Скільки всього пасажирів зайшло в автобус на зупинках? Скільки всього пасажирів стало в автобусі?

Було

Зайшло

Стало

10 пасажирів

8 пасажирів і 2 пасажири

?

Короткий запис

Було (їхало) — 10 пасажирів

Зайшло — ?, 8 пасажирів і 2 пасажири

Стало — ?

 

Вираз    8 + 2

Вираз    10 + (8 + 2)

Короткий запис №1

І зупинка — 8 пасажирів

ІІ зупинка — 2 пасажири

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 10 пасажирів

Зайшло — 10 пасажирів

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки всього пасажирів зайшло в автобус на зупинках?

2) Скільки пасажирів стало в автобусі?

Розв’язання

1) 8 + 2 = 10 (п.) – всього пасажирів зайшло в автобус на зупинках.

2) 10 + 10 = 20 (п.) – пасажирів стало в автобусі.

Відповідь: в автобус зайшло 10 пасажирів, в автобусі стало 20 пасажирів.

 

Завдання 4  Складена задача на додавання суми до числа

У шкільному саду росло 7 дерев. Посадили 2 сливи і 6 вишень. Скільки дерев стало в саду?

Було

Посадили

Стало

7 дерев

2 дерева і 6 дерев

?

Короткий запис

Було (росло) — 7 дерев

Посадили — ?, 2 дерева і 6 дерев

Стало — ?

 

Вираз    7 + (2 + 6)

Короткий запис №1

Сливи — 2 дерева

Вишні — 6 дерев

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 7 дерев

Посадили — 8 дерев

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки всього дерев посадили?

2) Скільки дерев стало в саду?

Розв’язання

1) 2 + 6 = 8 (д.) – всього дерев посадили в саду.

2) 7 + 8 = 15 (д.) – дерев стало в саду.

2 спосіб

Припустимо, що спочатку посадили сливи, потім вишні, тоді

Короткий запис

Було — 7 дерев

Посадили сливи — 2 дерева

Стало (Було) — ?

Посадили вишні — 6 дерев

Стало — ?

 

Вираз    (7 + 2) + 6

Короткий запис №1

Було — 7 дерев

Посадили сливи — 2 дерева

Стало — ?

Короткий запис №2

Було — 9 дерев

Посадили вишні — 6 дерев

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки дерев стало в саду після того, коли посадили дві сливи?

2) Скільки дерев стало в саду?

Розв’язання

1) 7 + 2 = 9 (д.) –  дерев стало в саду після того, коли посадили дві сливи.

2) 9 + 6 = 15 (д.) – дерев стало в саду.

3 спосіб

Припустимо, що спочатку посадили вишні, потім сливи, тоді

Короткий запис

Було — 7 дерев

Посадили вишні — 6 дерев

Стало (Було) — ?

Посадили сливи — 2 дерева

Стало — ?

 

Вираз    (7 + 6) + 2

Короткий запис №1

Було — 7 дерев

Посадили вишні — 6 дерев

Стало — ?

Короткий запис №2

Було — 13 дерев

Посадили сливи — 2 дерева

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки дерев стало в саду після того, коли посадили шість вишень?

2) Скільки дерев стало в саду?

Розв’язання

1) 7 + 6 = 13 (д.) –  дерев стало в саду після того, коли посадили шість вишень.

2) 13 + 2 = 15 (д.) – дерев стало в саду.

4 спосіб (виразом)

Було

Посадили

Стало

7 дерев

сливи – 2 дерева

вишні – 6 дерев

?

Короткий запис

Було — 7 дерев

Посадили сливи — 2 дерева

Посадили вишні — 6 дерев

Стало — ?

Розв’язання

7 + 2 + 6 = 15 (д.) – дерев стало в саду.

Відповідь: у саду стало 15 дерев.

 

Завдання 5 Складені задачі на додавання суми до числа

І варіант. 1) На аеродромі було 5 літаків. Прилетіло 7 літаків і 3 гелікоптери. Скільки транспортних засобів стало на аеродромі?

Було

Прилетіло

Стало

5 засобів

7 засобів і 3 засоби

?

Короткий запис

Було — 5 засобів

Прилетіло — ?, 7 засобів і 3 засоби

Стало — ?

 

Вираз    5 + (7 + 3)

Короткий запис №1

Літаки — 7 засобів

Гелікоптери — 3 засоби

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 5 засобів

Прилетіли — 10 засобів

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки всього транспортних засобів прилетіло?

2) Скільки транспортних засобів стало на аеродромі?

Розв’язання

1) 7 + 3 = 10 (з.) – всього транспортних засобів прилетіло.

2) 5 + 10 = 15 (з.) – транспортних засобів стало на аеродромі.

2 спосіб

Припустимо, що спочатку прилетіли літаки, потім гелікоптери, тоді

Короткий запис

Було — 5 засобів

Прилетіли літаки — 7 засобів

Стало (Було) — ?

Прилетіли гелікоптери — 3 засоби

Стало — ?

Вираз    (5 + 7) + 3

Короткий запис №1

Було — 5 засобів

Прилетіли літаки — 7 засобів

Стало — ?

Короткий запис №2

Було — 12 засобів

Прилетіли гелікоптери — 3 засоби

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки транспортних засобів стало на аеродромі після того, коли прилетіли літаки?

2) Скільки транспортних засобів стало на аеродромі?

Розв’язання

1) 5 + 7 = 12 (з.) –  транспортних засобів стало на аеродромі після того, як прилетіли літаки.

2) 12 + 3 = 15 (з.) – транспортних засобів стало на аеродромі.

3 спосіб

Припустимо, що спочатку прилетіли гелікоптери, потім літаки, тоді

Короткий запис

Було — 5 засобів

Прилетіли гелікоптери — 3 засоби

Стало (Було) — ?

Прилетіли літаки — 7 засобів

Стало — ?

 

Вираз    (5 + 3) + 7

Короткий запис №1

Було — 5 засобів

Прилетіли гелікоптери — 3 засоби

Стало — ?

Короткий запис №2

Було — 8 засобів

Прилетіли літаки — 7 засобів

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки транспортних засобів стало на аеродромі після того, коли прилетіли гелікоптери?

2) Скільки транспортних засобів стало на аеродромі?

Розв’язання

1) 5 + 3 = 8 (з.) –  транспортних засобів стало на аеродромі після того, як прилетіли гелікоптери.

2) 8 + 7 = 15 (з.) – транспортних засобів стало на аеродромі.

4 спосіб (виразом)

Було

Прилетіли

Стало

5 засобів

літаки – 7 засобів

гелікоптери – 3 засоби

?

Короткий запис

Було — 5 засобів

Прилетіли літаки — 7 засобів

Прилетіли гелікоптери — 3 засоби

Стало — ?

Розв’язання

5 + 7 + 3 = 15 (з.) – транспортних засобів стало на аеродромі.

Відповідь: на аеродромі стало 15 транспортних засобів.

 

2) У спортзалі було 10 футбольних м’ячів. Купили ще 8 футбольних і 2 баскетбольні.  Скільки м’ячів стало у спортзалі?

Було

Купили

Стало

10 м’ячів

8 м’ячів і 2 м’ячі

?

Короткий запис

Було — 10 м’ячів

Купили — ?, 8 м’ячів і 2 м’ячі

Стало — ?

 

Вираз    10 + (8 + 2)

Короткий запис №1

Футбольні — 8 м’ячів

Баскетбольні — 2 м’ячі

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 10 м’ячів

Купили — 10 м’ячів

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки всього м’ячів купили?

2) Скільки м’ячів стало у спортзалі?

Розв’язання

1) 8 + 2 = 10 (м.) – всього м’ячів купили.

2) 10 + 10 = 20 (м.) – м’ячів стало у спортзалі.

2 спосіб

Спочатку обчислимо скільки стало м’ячів після того, коли купили футбольні, а потім – усіх, тоді

Короткий запис

Було — 10 м’ячів

Купили футбольні — 8 м’ячів

Стало (Було) — ?

Купили баскетбольні — 2 м’ячі

Стало — ?

 

Вираз    (10 + 8) + 2

Короткий запис №1

Було — 10 м’ячів

Купили футбольні — 8 м’ячів

Стало — ?

Короткий запис №2

Було — 18 м’ячів

Купили баскетбольні — 2 м’ячі

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки м’ячів стало у спортзалі, коли купили футбольні?

2) Скільки м’ячів стало у спортзалі?

Розв’язання

1) 10 + 8 = 18 (м.) –  м’ячів стало у спортзалі, коли купили футбольні.

2) 18 + 2 = 20 (м.) – м’ячів стало у спортзалі.

3 спосіб

Спочатку обчислимо скільки стало м’ячів після того, коли купили баскетбольні, а потім – усіх, тоді

Короткий запис

Було — 10 м’ячів

Купили баскетбольні — 2 м’ячі

Стало (Було) — ?

Купили футбольні — 8 м’ячів

Стало — ?

 

Вираз    (10 + 2) + 8

Короткий запис №1

Було — 10 м’ячів

Купили баскетбольні — 2 м’ячі

Стало — ?

Короткий запис №2

Було — 12 м’ячів

Купили футбольні — 8 м’ячів

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки м’ячів стало у спортзалі, коли купили баскетбольні?

2) Скільки м’ячів стало у спортзалі?

Розв’язання

1) 10 + 2 = 12 (м.) –  м’ячів стало у спортзалі, коли купили баскетбольні.

2) 12 + 8 = 20 (м.) – м’ячів стало у спортзалі.

4 спосіб (виразом)

Було

Купили

Стало

10 м’ячів

футбольні – 8 м’ячів

баскетбольні – 2 м’ячі

?

Короткий запис

Було — 10 м’ячів

Купили футбольні — 8 м’ячів

Купили баскетбольні — 2 м’ячі

Стало — ?

Розв’язання

10 + 8 + 2 = 20 (м.) – м’ячів стало у спортзалі.

Відповідь: у спортзалі стало 20 м’ячів.

 

ІІ варіант. 1) На полиці було 6 білих чашок. Купили ще 2 білі і 3 сині на полицю. Скільки чашок стало на полиці?

Було

Купили

Стало

6 чашок

2 чашки і 3 чашки

?

Короткий запис

Було — 6 чашок

Купили — ?, 2 чашки і 3 чашки

Стало — ?

 

Вираз    6 + (2 + 3)

Короткий запис №1

Білі — 2 чашки

Сині — 3 чашки

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 6 чашок

Купили — 5 чашок

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки всього чашок купили?

2) Скільки чашок стало на полиці?

Розв’язання

1) 2 + 3 = 5 (ч.) – всього чашок купили.

2) 6 + 5 = 11 (ч.) – чашок стало на полиці.

2 спосіб

Спочатку обчислимо скільки стало чашок після того, коли купили білі, а потім – усіх, тоді

Короткий запис

Було — 6 чашок

Купили білі — 2 чашки

Стало (Було) — ?

Купили сині — 3 чашки

Стало — ?

 

Вираз    (6 + 2) + 3

Короткий запис №1

Було — 6 чашок

Купили білі — 2 чашки

Стало — ?

Короткий запис №2

Було — 8 чашок

Купили сині — 3 чашки

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки чашок стало на полиці, коли купили білі?

2) Скільки чашок стало на полиці?

Розв’язання

1) 6 + 2 = 8 (ч.) –  чашок стало на полиці, коли купили білі.

2) 8 + 3 = 11 (ч.) – чашок стало на полиці.

3 спосіб

Спочатку обчислимо скільки стало чашок після того, коли купили сині, а потім – усіх, тоді

Короткий запис

Було — 6 чашок

Купили сині — 3 чашки

Стало (Було) — ?

Купили білі — 2 чашки

Стало — ?

 

Вираз    (6 + 3) + 2

Короткий запис №1

Було — 6 чашок

Купили сині — 3 чашки

Стало — ?

Короткий запис №2

Було — 9 чашок

Купили білі — 2 чашки

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки чашок стало на полиці, коли купили сині?

2) Скільки чашок стало на полиці?

Розв’язання

1) 6 + 3 = 9 (ч.) –  чашок стало на полиці, коли купили сині.

2) 9 + 2 = 11 (ч.) – чашок стало на полиці.

4 спосіб (виразом)

Було

Купили

Стало

6 чашок

білі – 2 чашки

сині – 3 чашки

?

Короткий запис

Було — 6 чашок

Купили білі — 2 чашки

Купили сині — 3 чашки

Стало — ?

Схема

Розв’язання

6 + 2 + 3 = 11 (ч.) – чашок стало на полиці.

Відповідь: на полиці стало 11 чашок.

 

2) На горобині сиділо 4 горобців.  До них прилетіло 8 горобців і 2 синичок.  Скільки птахів стало на дереві?

Було

Прилетіло

Стало

4 птахів

8 птахів і 2 птахів

?

Короткий запис

Було (сиділо) — 4 птахів

Прилетіло — ?, 8 птахів і 2 птахів

Стало — ?

 

Вираз    4 + (8 + 2)

Короткий запис №1

Горобці — 8 птахів

Синиці — 2 птахів

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 4 птахів

Прилетіло — 10 птахів

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки всього птахів прилетіло?

2) Скільки птахів стало на дереві?

Розв’язання

1) 8 + 2 = 10 (пт.) – всього птахів прилетіло.

2) 4 + 10 = 14 (пт.) – птахів стало на дереві.

2 спосіб

Спочатку обчислимо скільки стало птахів після того, коли прилетіли горобці, а потім – усіх, тоді

Короткий запис

Було — 4 птахів

Прилетіли горобці — 8 птахів

Стало (Було) — ?

Прилетіли синиці — 2 птахів

Стало — ?

 

Вираз    (4 + 8) + 2

Короткий запис №1

Було — 4 птахів

Прилетіли горобці — 8 птахів

Стало — ?

Короткий запис №2

Було — 12 птахів

Прилетіли синиці — 2 птахів

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки птахів стало на дереві, коли прилетіло 8 горобців?

2) Скільки птахів стало на дереві?

Розв’язання

1) 4 + 8 = 12 (пт.) –  птахів стало на дереві, коли прилетіло 8 горобців

2) 12 + 2 = 14 (пт.) – птахів стало на дереві

3 спосіб

Спочатку обчислимо скільки стало птахів після того, коли прилетіли синиці, а потім – усіх, тоді

Короткий запис

Було — 4 птахів

Прилетіли синиці — 2 птахів

Стало (Було) — ?

Прилетіли горобці — 8 птахів

Стало — ?

 

Вираз    (4 + 2) + 8

Короткий запис №1

Було — 4 птахів

Прилетіли синиці — 2 птахів

Стало — ?

Короткий запис №2

Було — 6 птахів

Прилетіли горобці — 8 птахів

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки птахів стало на дереві, коли прилетіли синиці?

2) Скільки птахів стало на дереві?

Розв’язання

1) 4 + 2 = 6 (пт.) –  птахів стало на дереві, коли прилетіли синиці.

2) 6 + 8 = 14 (пт.) – птахів стало на дереві.

4 спосіб (виразом)

Було

Прилетіли

Стало

4 птахів

горобці – 8 птахів

синиці – 2 птахів

?

Короткий запис

Було — 4 птахів

Прилетіли горобці — 8 птахів

Прилетіли синиці — 2 птахів

Стало — ?

Схема

Розв’язання

4 + 8 + 2 = 14 (пт.) – птахів стало на дереві.

Відповідь: на дереві стало 14 птахів.

Інші завдання дивись тут...