Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 18

Завдання 6

1) Проста задача на зменшення на деяке число

У футбол грало 12 дітей, а в баскетбол — на 4 дітей менше. Скільки дітей грало в баскетбол? 

Короткий запис

Футбол — 12 дітей

Баскетбол — ?, на 4 дитини менше

Схема

Розв’язання

12 – 4 = 8 (д.) – дітей грало в баскетбол

Відповідь: у баскетбол грало 8 дітей

 

� Складена задача на зменшення на деяке число та знаходження суми

У футбол грало 12 дітей, а в баскетбол — на 4 дітей менше. Скільки всього дітей грало у футбол і баскетбол?

Футбол

Баскетбол

Всього

12 дітей

на 4 дітей менше

?

Короткий запис

Футбол — 12 дітей

Баскетбол — ?, на 4 дітей менше

Всього — ?

Схема

Вираз   12 + (12 – 4)

Рівність  12 + (12 – 4) = 20

Короткий запис №1

Футбол — 12 дітей

Баскетбол — ?, на 4 дітей менше

Короткий запис №2

Футбол — 12 дітей

Баскетбол — 8 дітей

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки дітей грало в баскетбол?

2) Скільки всього дітей грало у футбол і баскетбол?

Розв’язання

1) 12 – 4 = 8 (д.) – дітей грало в баскетбол

2) 12 + 8 = 20 (д.) – всього дітей грало у футбол і баскетбол

Відповідь: у футбол і баскетбол грало 20 дітей

 

2) Проста задача на різницеве порівняння

У баранця грало 12 хлопчиків і 4 дівчинки. На скільки більше грало хлопчиків, ніж дівчаток?

Короткий запис

Хлопчики — 12 дітей, на ? більше

Дівчата — 4 дітей

Схема

Розв’язання

12 – 4 = 8 (д.) – на стільки більше грало хлопчиків, ніж дівчаток

Відповідь: на 8 хлопчиків більше, ніж дівчаток, грали в баранця

 

Завдання 7  Додавання і віднімання

12 – 0 – 4 = 12 – 4 = 8                 58 – 50  + 3 = 8 + 3 = 11

9 + 2 – 3 = 9 – 3 + 2 = 6 + 2 = 8    77 – 70 + 4 = 7 + 4 = 11

 

Завдання 8 Проста задача на зменшення на деяке число

У гуртку моделювання 12 дітей, а в шаховому гуртку — на 3 менше. Скільки дітей у шахово­му гуртку?

Короткий запис

Моделювання — 12 дітей

Шаховий — ?, на 3 дітей менше

Короткий запис

Моделювання — 12 дітей

Шаховий — ?, стільки ж, але без 3 дітей

Схема

Розв’язання

12 – 3 = 9 (д.) – дітей у шаховому гуртку

Відповідь: у шаховому гуртку 9 дітей

 

Урок 13 Завдання 1

1) 10 – 2 = 8

11 – 2 = 9

12 – 2 = 10

 

2) 8 + 4 = 12

7 + 4 = 11

9 + 4 = 13

 

3) 8 + 3 = 11

9 + 3 = 12

7 – 4 = 3

10 – 4 = 6

4) 8 + 4 = 12

7 + 4 = 11

9 – 3 = 6

6 – 3 = 3

Завдання 2

У поданих числових виразах перший доданок сталий, а другий змінюється: 8 + 1, 8 + 2, 8 + 3, 8 + 4

У таких числових виразах другий доданок доцільно замінити буквою а, тоді отримаємо вирази зі змінною: а + 1, а + 2, а + 3, а + 4

Змінна а може набувати певного значення:

Якщо а = 1, тоді 8 + а = 8 + 1 = 9       Якщо а = 2, тоді 8 + а = 8 + 2 = 10

Якщо а = 3, тоді 8 + а = 8 + 3 = 11     Якщо а = 4, тоді 8 + а = 8 + 4 = 12

 

Завдання 3

Якщо а = 2, то 9 + а = 9 + 2 = 11          Якщо а = 3, то 9 + а = 9 + 3 = 12

Якщо а = 4. то 9 + а = 9 + 4 = 13

 

Завдання 4

Якщо а =12, то а – 4 = 12 – 4 = 8        Якщо а = 13, то а – 4 = 13 – 4 = 13 – 3 – 1 = 9

 

СТОРІНКА 19

Завдання 5  

1) Проста задача на зменшення на деяке число

Для фарбування купили 10 кг синьої фарби, а зеленої – на 5 кг менше. Скільки кілограмів зеленої фарби купили?

Короткий запис

Синя — 10 кг

Зелена — ?, на 5 кг менше

Схема

Розв’язання

10 – 5 = 5 (кг) – зеленої фарби купили

Відповідь: купили 5 кілограмів зеленої фарби

 

2) Проста задача на збільшення на деяке число 

Для фарбування купили 8 кг жовтої фарби, а білої фарби на 4 кг більше. Скільки кілограмів білої фарби купили?

Короткий запис

Жовта — 8 кг

Біла — ?, на 4 кг більше

Схема

Розв’язання

8 + 4 = 12 (кг) – білої фарби купили

Відповідь: купили 12 кілограмів білої фарби

 

� Складена задача на зменшення на деяке число та знаходження суми

Для фарбування купили 10 кг синьої фарби, а зеленої – на 5 кг менше. Скільки всього кілограмів фарби купили?

Синя

Зелена

Всього

10 кг

на 5 кг менше

?

Короткий запис

Синя — 10 кг

Зелена — ?, на 5 кг менше

Всього — ?

Схема

Вираз    10 + (10 – 5)

Рівність  10 + (10 – 5) = 15

Короткий запис №1

Синя — 10 кг

Зелена — ?, на 5 кг менше

Короткий запис №2

Синя — 10 кг

Зелена — 5 кг

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки зеленої фарби купили?

2) Скільки всього кілограмів синьої і зеленої фарби купили?

Розв’язання

1) 10 – 5 = 5 (кг) – зеленої фарби купили

2) 10 + 5 = 15 (кг) – всього кілограмів синьої і зеленої фарби купили

Відповідь: купили 15 кілограмів синьої і зеленої фарби

 

� Складена задача на збільшення на деяке число та знаходження суми

Для фарбування купили 8 кг жовтої фарби, а білої фарби на 4 кг більше. Скільки всього кілограмів жовтої і білої фарби купили?

Жовта

Біла

Всього

8 кг

на 4 кг більше

?

Короткий запис

Жовта — 8 кг

Біла — ?, на 4 кг більше

Всього — ?

Схема

Вираз    8 + (8 + 4)

Рівність  8 + (8 + 4) = 20

Короткий запис №1

Жовта — 8 кг

Біла — ?, на 4 кг більше

Короткий запис №2

Жовта — 8 кг

Біла — 12 кг

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки кілограмів білої фарби купили?

2) Скільки всього кілограмів жовтої і білої фарби купили?

Розв’язання

1) 8 + 4 = 12 (кг) – кілограмів білої фарби купили

2) 8 + 12 = 20 (кг) – всього кілограмів жовтої і білої фарби купили

Відповідь: купили 20 кілограмів жовтої і білої фарби

 

Завдання 6  Поставили на прямій точки А, В, С так, щоб АС= З см, ВС = 4 см

Завдання 7

1) Якщо а = 6, то а + 4 = 6 + 4 = 10       Якщо а = 7, то а + 4 = 7 + 4 = 11

Якщо а = 8, то а + 4 = 8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 12

Якщо а = 9, то а + 4 = 9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 13

Якщо а = 10, то а + 4 = 10 + 4 = 14      Якщо а = 20, то а + 4 = 20 + 4 = 24

2) Якщо а = 7, то а – 3 = 7 – 3 = 4        Якщо а = 10, то а – 3 = 10 – 3 = 7

Якщо а = 11, то а – 3 = 11 – 3 = 11 – 1 – 2 = 8

Якщо а = 13, то а – 3 = 13 – 3 = 10        Якщо а = 14, то а – 3 = 14 – 3 = 11

 

Завдання 8  Проста задача на збільшення на деяке число

Підлогу спортзалу фарбували 9 чоловіків, а жінок — на 3 більше. Скільки жінок фарбували підлогу?

Короткий запис

Чоловіки — 9 осіб

Жінки — ?, на 3 осіб більше

Короткий запис

Чоловіки — 9 осіб

Жінки — ?, стільки ж і ще 3 осіб

Схема

Розв’язання

9 + 3 = 12 (ж.) – жінок фарбували підлогу

Відповідь: підлогу фарбували 12 жінок

 

� Складена задача на збільшення на деяке число та знаходження суми

Підлогу спортзалу фарбувало 9 чоловіків, а жінок — на 3 більше. Скільки всього осіб фарбувало підлогу?

Чоловіки

Жінки

Всього

9 осіб

на 3 осіб більше

?

Короткий запис

Чоловіків — 9 осіб

Жінок — ?, на 3 осіб більше

Всього — ?

Схема

Вираз    9 + (9 + 3)

Короткий запис №1

Чоловіки — 9 осіб

Жінки — ?, на 3 осіб більше

Короткий запис №2

Чоловіки — 9 осіб

Жінки — 12 осіб

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки жінок фарбувало підлогу?

2) Скільки всього осіб фарбувало підлогу?

Розв’язання

1) 9 + 3 = 12 (ж.) – жінок фарбувало підлогу

2) 9 + 12 = 21 (ос.) – всього осіб фарбувало підлогу

Відповідь: підлогу фарбувала 21 особа

 

Урок 14  Завдання 1

1) Якщо а = 2, тоді а + 3 = 2 + 3 = 5       Якщо а = 3, тоді а + 3 = 3 + 3 = 6

Якщо а = 4, тоді а + 3 = 4 + 3 = 7           Якщо а = 7, тоді а + 3 = 7 + 3 = 10

Якщо а = 9, тоді а + 3 = 9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 12

 

2) Якщо а = 8, тоді а – 4 = 8 – 4 = 4        Якщо а = 10, тоді а – 4 = 10 – 4 = 6

Якщо а = 11, тоді а – 4 = 11 – 4 = 11 – 1 – 3 = 7

Якщо а = 12, тоді а – 4 = 12 – 4 = 12 – 2 – 2 = 8

Якщо а = 13, тоді а – 4 = 13 – 4 = 13 – 3 – 1 = 9

 

Завдання 2

Додавання числа 5:

1 + 5 = 6      2 + 5 = 7    3 + 5 = 8     4 + 5 = 9    5 + 5 = 10

6 + 5 = 6 + (4 + 1) = 6 + 4 + 1 = 10 + 1 = 11

7 + 5 = 7 + (3 + 2) = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12

8 + 5 = 8 + (2 + 3) = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13

9 + 5 = 9 + (1 + 4) = 9 + 1 + 4 = 10 + 4 = 14

Віднімання числа 5:

6 – 5 = 1    7 – 5 = 2     8 – 5 = 3     9 – 5 = 4     10 – 5 = 5

11 – 5 = 11 – (1 + 4) = 11 – 1 – 4 = 10 – 4 = 6

12 – 5 = 12 – (2 + 3) = 12 – 2 – 3 = 10 – 3 = 7

13 – 5 = 13 – (3 + 2) = 13 – 3 = 2 = 10 – 2 = 8

14 – 5 = 14 – (4 + 1) = 14 – 4 – 1 = 10 – 1 = 9

Інші завдання дивись тут...