Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 135

Завдання 3 Перший муляр за 6 хв уклав 54 цеглини, а дру­гий за 5 хв — 35 цеглин. На скільки цеглин менше укладав другий муляр за хвилину?

Вираз   54 : 6 – 35 : 5

Короткий запис №1 

54 цеглини — це 6 хв по ? цеглин

І муляр — ? ц., 54 цеглини 

розділити на 6 порівну

Короткий запис №2

35 цеглин — це 5 хв по ? цеглин

ІІ муляр — ? ц., 35 цеглин 

розділити на 5 порівну

Короткий запис №3

І муляр  — 9 ц.

ІІ муляр — 7 ц., на ? менше

План розв'язування

1) Скільки цеглин укладав перший муляр за хвилину?

2) Скільки цеглин укладав перший муляр за хвилину?

3) На скільки цеглин менше укладав другий муляр за хвилину?

Розв’язання

1) 54 : 6 = 9 (ц.) – цеглин укладав перший муляр за хвилину

2) 35 : 5 = 7 (ц.) – цеглин укладав другий муляр за хвилину

3) 9 – 7 = 2 (ц.) – на стільки цеглин менше укладав другий муляр за хвилину

Відповідь: на 2 цеглини менше укладав другий муляр

 

Завдання 4 Ширина прямокутника дорівнює довжині сторони квадрата з периметром 4 см, а довжина — у 5 разів більша за його ширину. Накресли такий прямокутник і знайди його периметр

Міркуємо так

4 см — це 4 сторони по ? см

4 : 4 = 1 (см) – сторона квадрата, а значить і ширина прямокутника

1 • 5 = 5 (см) – довжина прямокутника

Треба накреслити прямокутник довжиною 5 см і шириною 1 см

Р = (5 см + 1 см) • 2 = 6 см • 2 = 12 см – периметр прямокутника

2 спосіб

Р = 5 см • 2 + 1 см • 2 = 10 см + 2 см = 12 см – периметр прямокутника

3 спосіб

Р = 5 см + 1 см + 5 см + 1 см = 12 см – периметр прямокутника

 

Завдання 5

4 : 4 = 1   (4 – 3 = 1)    6 • 1 = 6  (6 : 1 = 6      6 + 0 = 6      6 – 0 = 6)

9 • 0 = 0  (9 – 9 = 0)    а • 1 = а  (а : 1 = а       а + 0 = а      а – 0 = а)

 

Завдання  6 Перший екскаватор за 3 год прокопав 18 м тран­шеї, а другий за 2 год — 16 м. На скільки метрів більше за 1 год копав другий екскаватор, ніж перший?

Вираз   16 : 2 – 18 : 3

Короткий запис №1 

18 м — це 3 год по ? м

І екскаватор — ? м, 18 м розділити на 3 порівну

Короткий запис №2

16 м — це 2 год по ? м

І екскаватор — ? м, 16 м розділити на 2 порівну

Короткий запис №3

І екскаватор  — 6 м

ІІ екскаватор — 8 м, на ? більше

План розв'язування

1) Скільки метрів траншеї копав перший екскаватор за хвилину?

2) Скільки метрів траншеї копав другий екскаватор за хвилину?

3) На скільки метрів більше за годину копав другий екскаватор, ніж перший?

Розв’язання

1) 16 : 2 = 8 (м) – метрів траншеї копав перший екскаватор за хвилину

2) 18 : 3 = 6 (м) – метрів траншеї копав другий екскаватор за хвилину

3) 8 – 6 = 2 (м) – на стільки метрів більше за годину копав другий екскаватор, ніж перший

Відповідь: на 2 метри більше за годину копав другий екскаватор, ніж перший

 

Завдання 7 Порядок дій

1 • 5 – 1 = 5 – 1 = 4                           (14 : 2) : 7 = 7 : 7 = 1

9 : 9 + 9 = 1 + 9 = 10                         8 • 1 – 1 • 1 = 8 – 1 = 7

 

Урок 113  Завдання 1

4 • 9 = 36

5 • 9 = 45

6 • 9 = 54

4 : 1 = 4

8 : 1 = 8

15 : 1 = 15

4 • 1 = 4

6 • 1 = 6

9 • 1 = 9

Завдання 2, 3

0 • 4 = 0             0 : 4 = 0         0 • 6 = 0          0 : 6 = 0         

При діленні нуля на будь-яке число в частці дістаємо нуль  0 : а = 0

Ділити на нуль не можна!

37 + 0 • 8 = 37 + 0 = 37                                44 – 4 • 0 = 44 – 0 = 44

0 : (38 – 9) = 0 : (38 – 8 – 1) = 0 : 29 = 0       25 : (5 – 4) = 25 : 1 = 25

 

СТОРІНКА 136

Завдання 4   Для випалювання в піч поста­вили глиняні чашки в 9 рядів по 4, а тарілки — у 2 ряди по 3. Скільки всього виробів поставили в піч?

Чашки

Тарілки

Всього

9 рядів по 4 вироби

2 ряди по 3 вироби

?

Короткий запис

Чашки — ? в., 9 рядів по 4 вироби

Тарілки — ? в., 2 ряди по 3 вироби

Всього — ?

Схема

Вираз   4 • 9 + 3 • 2

Короткий запис №1

Чашки — ? в., 9 рядів

по 4 вироби

Короткий запис №2

Тарілки — ? в., 2 ряди

по 3 вироби

Короткий запис №3

Чашки — 36 виробів

Тарілки — 6 виробів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки чашок поставили в піч?

2) Скільки тарілок поставили в піч?

3) Скільки всього виробів поставили в піч?

Розв’язання

1) 4 • 9 = 36 (ч.) – чашок поставили в піч

2) 3 • 2 = 6 (т.) – тарілок поставили в піч

3) 36 + 6 = 42 (в.) – всього виробів поставили в піч

Відповідь: у піч поставили 42 вироби

� Змінили запитання, щоб останньою дією в розв'язанні було віднімання

На скільки більше поставили чашок, ніж тарілок? На скільки менше поставили тарілок, ніж чашок?

Змінили запитання, щоб останньою дією в розв’язання було ділення. У скільки разів  більше поставили чашок, ніж тарілок? У скільки разів менше поставили тарілок, ніж чашок?

 

Завдання 5 Накресли квадрат, периметр якого дорівнює пери­метру трикутника зі сторонами 3 см, 3 см і 2 см

Міркуємо так

Р = 3 см + 3 см + 2 см = 8 см – периметр трикутника

8 см — це 4 сторони по ? см

8 : 4 = 2 (см) – довжина сторони квадрата

 

Завдання 6 За діаграмою визнач висоту кожного дерева. Порівняй висоту найвищого та найнижчого дерев

Міркуємо так

Береза — 25 м, клен — 30 м, дуб — 50 м, верба — 20 м, тополя — 40 м

Найвище дерево — це дуб, а найнижча верба

50 – 20 = 30 (м) – на стільки метрів вищий дуб, ніж верба  (на стільки метрів нижча верба, ніж дуб)

� Склали задачі на дві дії

Висота верби 20 м, берези – 25 м, а дуба – 50 м. На скільки метрів дуб вищий, ніж верба і береза разом?

Висота верби 20 м, берези – 25 м, а дуба – 50 м. На скільки метрів дуб вищий за вербу? На скільки метрів дуб вищий за березу?

 

Завдання 7 У парк завезли 33 кущі троянд. Коли на кіль­кох малих клумбах посадили по 6 кущів, то залиши­лося ще 15 кущів. Скільки було малих клумб?

Було

Посадили

Залишилось

33 кущі

? клумби по 6 кущів

15 кущів

Схема

Вираз  (33 – 15) : 6

Короткий запис №1

Було — 33 кущі

Посадили — ?

Залишилось — 15 кущів

Короткий запис №2

18 кущів — це ? клумби по 6 кущів

Клумби — ? к., 18 кущів уміщають по 6 кущів

План розв’язування

1) Скільки кущів троянд посадили?

2) Скільки було малих клумб?

Розв’язання

1) 33 – 15 = 18 (к.) – кущів троянд посадили

2) 18 : 6 = 3 (к.) – малих клумб було

Відповідь: було 3 малих клумби

 

Завдання 8

46 • 1 + 36 : 1 = 46 + 36 = 46 + 4 + 32 = 50  + 32 = 82

45 : 5 – 5 – 0 = 9 – 5 – 0 = 4 – 0 = 4                         36 : 4 – 0 : 2 = 9 – 0 = 9

 

Урок 114  Завдання 1

18 : 3 = 6

6 • 2 = 12

12 • 0 = 0

7 • 1 = 7

7 + 28 = 28 + 2 + 5 = 35

35 : 5 = 7

32 : 4 = 8

8 : 2 = 4

4 • 1 = 4

6 • 0 = 0

0 + 28 = 28

28 : 4 = 7

СТОРІНКА 137

Завдання 2

10 • 4 = 40

1 дес. • 4 = 4 дес.

10 • 5 = 50

1 дес. • 5 = 5 дес.

10 • 8 = 80

1 дес. • 8 = 8 дес.

10 • 2 = 20

1 дес. • 2 = 2 дес.

10 • 6 = 60

1 дес. • 6 = 6 дес.

10 • 9 = 90

1 дес. • 9 = 9 дес.

Щоб помножити 10 на деяке число, достатньо до того числа справа приписати нуль

 

Завдання 3  До школи гончарства завезли 1 ц (100 кг) гончарної глини в пакетах по 5 кг і по 10 кг. Скільки було пакетів по 5 кг, якщо було 6 пакетів по 10 кг?

У малих пакетах

У великих пакетах

Всього

? пакетів по 5 кг

6 пакетів по 10 кг

100 кг

Схема

Вираз  (100 – 10 • 6) : 5

Короткий запис №1

У великих — ? кг, 6 пакетів

по 10 кг

Короткий запис №1

У малих — ?

У великих — 60 кг

Всього — 100 кг

Короткий запис №2

40 кг — це ? пакетів по 5 кг

Малі пакети — ? п., 40 кг

уміщають по 5 кг

План розв’язування

1) Скільки кілограмів гончарної глини у великих пакетах по 10 кг?

2) Скільки кілограмів гончарної глини у малих пакетах по 5 кг?

3) Скільки було пакетів по 5 кг?

Розв’язання

1) 10 • 6 = 60 (кг) – кілограмів гончарної глини у великих пакетах по 10 кг

2) 100 – 60 = 40 (кг) – кілограмів гончарної глини у малих пакетах по 5 кг

2) 40 : 5 = 8 (п.) – пакетів по 5 кг

Відповідь: було 8 пакетів по п’ять кілограмів

 

Завдання 4 Накресли прямокутник, довжина якого 6 см, що у 3 рази більше за ширину. Обчисли його периметр

Міркуємо так

Якщо довжина у 3 рази більша за ширину, тоді ширина у 3 рази менша від довжини, тому

6 : 3 = 2 (см) – ширина прямокутника

Треба накреслити прямокутник довжиною 6 см і шириною 2 см

Р = (6 см + 2 см) • 2 = 8 см • 2 = 16 см – периметр прямокутника

2 спосіб

Р = 6 см • 2 + 2 см • 2 = 12 см + 4 см = 16 см – периметр прямокутника

3 спосіб

Р = 6 см + 2 см + 6 см + 2 см = 16 см – периметр прямокутника

 

Завдання 5 За коротким записом склали задачу

Глина

Маса 1 пачки

Кількість пачок

Загальна маса

Біла

10 кг

4

?

Червона

7 кг

5

Спочатку купили 4 пачки білої глини, по 10 кг у кожній пачці, потім ще 5 пачок, по 7 кг у кожній. Яка загальна маса покупки?

Біла

Червона

Всього

4 пачки по 10 кг

5 пачок по 7 кг

?

Вираз   10 • 4 + 7 • 5

1) 10 • 4 = 40 (кг) – маса білої глини

2) 7 • 5 = 35 (кг) – маса червоної глини

3) 40 + 35 = 75 (кг) – загальна маса покупки

 

Завдання 6  

З м 4 дм < 43 дм   (34 дм < 43 дм)        1 ц > 96 кг  (100 кг > 96 кг)

1 грн > 75 к.         (100 к. > 75 к.)         5 дм 2 см = 52 см

 

Урок 115  Завдання 1  Застосували переставний закон множення

4 • 10 = 10 • 4 = 40                     3 • 10 = 10 • 3 = 30   

5 • 10 = 10 •  5 = 50                    8 • 10 = 10 • 8 = 80

Щоб помножити число на 10, треба до нього справа приписати нуль

 

Завдання 2  Обчислили добутки та склали рівності на ділення на 10

6 • 10 = 60      60 : 10 = 6          9 • 10 = 90      90 : 10 = 9

Щоб поділити число, що закінчується нулем, на 10, треба від нього справа відкинути нуль

Інші завдання дивись тут...