Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 64

Завдання 9 

2 • 5 + 5 = 10 + 5 = 15     2 • 8 – 8 = 16 – 8 = 8       2 • 7 – 5 = 14 – 5 = 9

2 • (15 – 8) = 2 • 7 = 14    2 • 6 + 6 = 12 + 6 = 18     2 • 4 + 30 = 8 + 30 = 38

2 • 9 – 11 = 18 – 11 = 7    2 • (2 + 4) = 2 • 6 = 12

 

Урок 49  Завдання 1

2 • 8 – 15 = 16 – 15 = 1    2 • 4 + 62 = 8 + 62 = 70     2 • 5 + 10 = 10 + 10 = 20

2 • 8 – 16 = 16 – 16 = 0    2 • 9 – 9 = 18 – 9 = 9         2 • 3 + 94 = 6 + 94 = 100

2 • 7 + 36 = 14 + 36 = 50     2 • (26 – 17) = 2 • 9 = 18

 

Завдання 2 На чотирьох молодих ділянках лісу лісники обго­родили по 2 мурашники й оглянули ще 5 мурашни­ків. Скільки всього мурашників на цих ділянках?

Обгороджені

Оглянуті

Всього

4 ділянки по 2 мурашники

5 мурашників

?

Короткий запис

Обгородили — ? м., 4 ділянки по 2 мурашники

Оглянули — 5 мурашників

Всього — ?

Схема

Вираз   2 • 4 + 5

Короткий запис №1

Обгородили — м., 4 ділянки по 2 мурашники

Короткий запис №2

Обгородили — мурашників

Оглянули — 5 мурашників

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки мурашників обгородили?

2) Скільки всього мурашників на цих ділянках?

Розв’язання

1) 2 • 4 = 8 (м.) – мурашників обгородили

2) 8 + 5 = 13 (м.) – всього мурашників на цих ділянках

 

2 спосіб

Короткий запис

Мурашників — ? м., 4 ділянки по 2 мурашники та ще 5 мурашників

Схема

Розв’язання

2 • 4 + 5 = 13 (м.) – всього мурашників на цих ділянках

Відповідь: на цих ділянках 13 мурашників

� Мурашники обгороджують, щоб їх оминали

 

Завдання 3  Мурашник обгородили горизонтальними кілками із чотирьох боків, по 2 кілки з кожного боку. Скільки горизонтальних кілків використали для 2 мурашників?

І мурашник

ІІ мурашник

Всього

4 боки по 2 кілки

стільки ж

?

Короткий запис

І мурашник — ? к., 4 боки по 2 кілки

ІІ — стільки ж, скільки І мурашник

Всього — ?

Схема

Вираз   (2 • 4) + (2 • 4)

Короткий запис №1

Один мурашник — ? к., 4 боки по 2 кілки

Короткий запис №2

І мурашник — кілків

ІІ — стільки ж, скільки І мурашник

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки горизонтальних кілків використали для першого мурашника?

2) Скільки горизонтальних кілків використали для двох мурашників?

Розв’язання

1) 2 • 4 = 8 (к.) – горизонтальних кілків використали для першого мурашника

2) 8 + 8 = 16 (к.) – горизонтальних кілків використали для двох мурашників

 

2 спосіб

Вираз  (2 • 4) • 2

Короткий запис №1

Один мурашник — ? к., 4 боки по 2 кілки

Короткий запис №2

Два мурашники — ? к., 2 мурашники по 8 кілків

План розв’язування

1) Скільки горизонтальних кілків використали для одного мурашника?

2) Скільки горизонтальних кілків використали для двох мурашників?

Розв’язання

1) 2 • 4 = 8 (к.) – горизонтальних кілків використали для одного мурашника

2) 8 • 2 = 2 • 8 = 16 (к.) – горизонтальних кілків використали для двох мурашників

Відповідь: для двох мурашників використали 16 горизонтальних кілків

 

Завдання 4  Порівняння чисел  (спочатку обчислюємо вирази, а потім порівнюємо числа)

2 • 5 + 40 = 2 • 8 + 34

2 • 5 + 40 = 10 + 40 = 50        2 • 8 + 34 = 16 + 34 = 50

2 • 9 – 8 < 2 • 7 + 0

2 • 9 – 8 = 18 – 8 = 10           2 • 7 + 0 = 14

2 • 4 + 67 < 94 – 18

2 • 4 + 67 = 8 + 67 = 67 + 3 + 5 = 75   94 – 18 = 74 + (20 – 18) = 74 + 2 = 76

2 • 6 + 62 > 2 • 8 + 54

2 • 6 + 62 = 12 + 62 = 74       2 • 8 + 54 = 16 + 54 = 70

 

Завдання 5 Знайди довжину ламаної, вимірюючи довжину лише однієї ланки.

Короткий запис

Довжина — ? см, 6 ланок по 2 см

Схема

2 • 6 = 12 (см) – довжина ламаної

 

СТОРІНКА 65

Завдання 6 Запишіть двоцифрові числа, у яких число оди­ниць на 6 більше за число десятків

Міркуємо так

1 дес., тоді одиниць 1 + 6 = 7  для числа 17

2 дес., тоді одиниць 2 + 6 = 8  для числа 28

3 дес., тоді одиниць 3 + 6 = 9  для числа 39   Відповідь: 17, 28, 39

 

Завдання 7  Для підгодовування взимку косуль і лосів скла­ли по 2 стіжки сіна на 3 галявинах. Скільки всього стіжків сіна склали на цих галявинах?

Короткий запис

Стіжків сіна — ? с., 3 галявини по 2 стіжки

Схема

Розв’язання

2 • 3 = 6 (с.) – всього стіжків сіна склали на цих галявинах

Відповідь: на цих галявинах поклали 6 стіжків сіна

 

Завдання 8  Порядок дій

2 • 6 + 40 = 12 + 40 = 52       (11 – 9) • 7 = 2 • 7 = 14

2 • (16 – 8) = 2 • 8 = 16          2 • 9 + 82 = 18 + 82 = 100

 

Урок 50  Завдання 1

2 • 2 + 35 = 4 + 35 = 39      2 • 4 + 35 = 8 + 35 = 35 + 5 + 3 = 43

2 • 6 + 35 = 12 + 35 = 47     2 • 8 + 35 = 16 + 35 = 35 + 15 + 1 = 51

2 • 3 + 27 = 6 + 27 = 27 + 3 + 3 = 33      2 • 5 + 27 = 10 + 27 = 37

2 • 7 + 27 = 14 + 27 = 27 + 13 + 1 = 41   

2 • 9 + 27 = 18 + 27 = 27 + 12 + 6 = 46

 

Завдання 2   6 годівниць повісили на 3 дерева порівну. Скільки годівниць на кожному дереві?

6 годівниць — це 3 дерева по ? годівниць

Короткий запис

На дереві — ? г., 6 годівниць розділили на 3 порівну

Схема

Розв'язання

6 : 3 = 2 (г.) – годівниць на кожному дереві

Відповідь: на кожному дереві 2 годівниці

12 : 2 = 6        12 поділити на 2 буде 6

 

Завдання 3  Проста задача 

1) Смужку довжиною 12 см поділили на декілька однакових частин, по 2 см кожна. На скільки частин поділили смужку?

12 см — це ? частин по 2 см

Короткий запис

Частини — ? ч., 12 см уміщає по 2 см

Схема

Розв’язання

12 : 2 = 6 (ч.) – частин поділили

Відповідь: смужку поділили на 6 частин

 

�  Смужку довжиною 12 см поділили на 6 частин. Яка довжина кожної частини смужки?

12 см — це 6 частин по ? см

Короткий запис

Довжина частини — ? см, 12 см поділили на 6 порівну

Схема

Розв’язання

12 : 6 = 2 (см) – довжина кожної частини смужки 

Відповідь: довжина кожної частини смужки 2 см

Інші завдання дивись тут...