Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 105

Завдання 6  «Кругові» приклади

84 – 5 • 9 = 84 – 45 = 34 + (50 – 45) = 34 + 5 = 39

39 + 4 • 9 = 39 + 36 = 39 + 1 + 35 = 40 + 35 = 75

75 – 40 : 5 = 75 – 8 = 65 + (10 – 8) = 65 + 2 = 67

67 – 3 • 6 = 67 – 18 = 47 + (20 – 18) = 47 + 2 = 49

(49 – 19) : 5 = 30 : 5 = 6

6 + (80 – 2) = 80 + (6 – 2) = 80 + 4 = 84  (додавання різниці до числа)

 

Урок 84  Завдання 1

6 • 8   «добуток чисел 6 і 8», «6 помножити на 8», «6 збільшити у 8 разів»

6 • 7 =  6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 42

 

Завдання 2 Таблиця множення числа 6 (у таблиці множення числа 6 наступний добуток на 6 більший за попередній, а попередній добуток на 6 менший, ніж наступний)

6 • 2 = 6 + 6 = 12

6 • 3 = 6 + 6 + 6 = 12 + 6 = 18

6 • 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 18 + 6 = 24

6 • 5 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 24 + 6 = 30

6 • 6 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30 + 6 = 36

6 • 7 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 36 + 6 = 42

6 • 8 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 42 + 6 = 48

6 • 9 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 48 + 6 = 54

Таблиця множення числа 6 (сума шести однакових доданків):

2 • 6 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12

3 • 6 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18

4 • 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 16 і так далі

 

Завдання 3 Порядок дій

6 • 9 – 27 = (24 + 30) – 27 = 24 + (30 – 27) = 24 + 3 = 27 (віднімання числа від різниці)

70 – 6 • 8 = 70 – 48 = 20 + (50 – 48) = 20 + 2 = 22

6 • 7 – 6 • 5 = 42 – 30 = 12         6 • 2 : 3 = 12 : 3 = 4

 

Завдання 4 Проста задача на множення

Три машини «швидкої допомоги» за добу виїж­джали на виклики по 6 разів. Скільки всього викли­ків було за добу?

Короткий запис

Виклики — ? в., 3 машини по 3 виклики

Схема

Розв’язання

3 • 3 = 9 (в.) – всього викликів було за добу

Відповідь: за добу було 9 викликів

 

Завдання 5 На прийомі в сімейного лікаря було 2 чоловіки, а жінок і дітей — у 6 разів більше. На скільки більше було жінок і дітей, ніж чоловіків?

Короткий запис

Чоловіки — 2 особи

Жінки і діти — ?, у 6 разів більше; на ? осіб більше

Схема

Вираз   2 • 6 – 2

Короткий запис №1

Чоловіки — 2 особи

Жінки і діти — ?, у 6 разів більше

Короткий запис №2

Чоловіки — 2 особи

Жінки і діти — 12 осіб, на ? осіб більше

План розв’язування

1) Скільки було жінок і дітей?

2) На скільки більше було жінок і дітей, ніж чоловіків?

Розв’язання

1) 2 • 6 = 12 (ос.) – жінок і дітей було

2) 12 – 2 = 10 (ос.) – на стільки більше було жінок і дітей, ніж чоловіків

Відповідь: на 10 більше було жінок і дітей, ніж чоловіків

 

Завдання 6 Хлопчик полічив, що на огляд до стоматолога перед ним було 6 дітей, що у 2 рази менше, ніж за ним. Скільки всього дітей було на огляді?

Короткий запис

Перед ним — 6 дітей, що у 2 рази менше

Після нього — ?

Хлопчик — 1 дитина

Всього — ?

Схема

Вираз   6 + 6 • 2 + 1

Короткий запис №1

Перед ним — 6 дітей, що у 2 рази менше

Після нього — ?

Короткий запис №2

Перед ним — 6 дітей

Після нього — 12 дітей

Хлопчик — 1 дитина

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки учнів було після хлопчика?

2) Скільки всього дітей було на огляді?

Розв’язання

1) 6 • 2 = 12 (д.) – дітей було після нього

2) 6 + 12 + 1 = 19 (д.) – всього дітей було на огляді

Відповідь: на огляді було 19 дітей

 

Завдання 7 Медичне обстеження вже пройшло 6 учнів кла­су, а учнів, яким ще треба його пройти, — у 5 разів більше. Скільки учнів у цьому класі?

Пройшло

Треба пройти

Всього

6 учнів

у 5 разів більше

?

Короткий запис

Пройшло — 6 учнів

Треба пройти — ?, у 5 разів більше

Всього — ?

Схема

Вираз   6 + 6 • 5

Короткий запис №1

Пройшло — 6 учнів

Треба пройти — ?, у 5 разів більше

Короткий запис №2

Пройшло — 6 учнів

Треба пройти — 30 учнів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільком учням ще треба пройти обстеження?

2) Скільки учнів у цьому класі?

Розв’язання

1) 6 • 5 = 30 (уч.) – учням ще треба пройти обстеження

2) 6 + 30 = 36 (уч.) – учнів у цьому класі

2 спосіб

Міркуємо так

Якщо пройшло обстеження 6 учнів, а не пройшло — у 5 разів більше, це також означає, що була  1 частина і 5 таких частин , тоді разом 6 частин по 6 учнів

6 • 6 = 36 (уч.) – учнів у цьому класі

Відповідь: у цьому класі 36 учнів

 

Завдання 8 

6 • 8 + 42 = 48 + 42 = 80 + 10 = 90                  6 • 5 + 6 • 7 = 30 + 42 = 72

36 – 6 • 4 = 30 – 24 = 6                                    24 : 4 • 6 = 6 • 6 = 36

(42 – 36) • 7 = (42 – 32 – 4) • 7 = 6 • 7 = 42     42 – 6 • 7 = 42 – 42 = 0

6 • 3 + 8 = 18 + 8 = 18 + 2 + 6 = 26           6 • 6 – 9 = 36 – 9 = 36 – 6 – 3 = 27

 

СТОРІНКА 106

Урок 85 Завдання 1

Числа зменшили у 2 рази: 8 : 2 = 4   12 : 2 = 6   16 : 5 = 8    18 : 2 = 9

Числа зменшили на 2: 8 – 2 = 6   12 – 2 = 10   16 – 2 = 14   18 – 2 = 16

 

Завдання 2 На шкільній виставці картин було 12 портретів, натюрмортів — у 3 рази менше, а пейзажів — у 4 рази більше, ніж натюрмортів. Скільки пейзажів було на виставці?

Короткий запис

Портрети — 12 штук

Натюрморти — ?, у 3 рази менше, ніж портретів

Пейзажі — ?, у 4 рази більше, ніж натюрмортів

Схема

Вираз   12 : 3 • 4 

Короткий запис №1

Портрети — 12 штук

Натюрморти — ?, у 3 рази менше

Короткий запис №2

Натюрморти — 4 штуки

Пейзажі — ?, у 4 рази більше

План розв’язування

1) Скільки натюрмортів було на виставці?

2) Скільки пейзажів було на виставці?

Розв’язання

1) 12 : 3 = 4 (н.) – натюрмортів було на виставці

2) 4 • 4 = 16 (п.) – пейзажів було на виставці

Відповідь: на виставці було 16 пейзажів

� На які ще запитання можна відповісти за умовою задачі? Скільки всього картин було на виставці?  На скільки більше було портретів, ніж натюрмортів?  На скільки менше було натюрмортів, ніж портретів?  На скільки більше було пейзажів, ніж портретів?  На скільки менше було портретів, ніж пейзажів?  На скільки більше було пейзажів, ніж натюрмортів?  На скільки менше було натюрмортів, ніж пейзажів?

 

Завдання 3 Розшифруй слово (пейзаж), розставивши букви за значен­нями виразів у порядку зростання (від меншого до більшого)

3 • 6 – 8 = 18 – 8 = 10  Е

30 : 5 + 17 = 6 + 17 = 17 + 3 + 3 = 20 + 3 = 23 З

28 + 5 • 6 = 28 + 30 = 58  Ж

55 – 4 • 9 = 55 – 36 = 19  Й

4 • 8 + 24 = 32 + 24 = 56  А

3 • 9 – 23 = 27 – 23 = 4   П

4, 10, 19 ,23, 56, 58   (пейзаж)

 

Завдання 4 Художня виставка відкрилась у п'ятницю і трива­ла 10 днів. У який день тижня закрилася виставка?

Міркуємо так

10 = 7 + 3 – це тиждень (від п’ятниці до четверга) і ще 3 дні

Рахуємо через тиждень ще 3 дні: п’ятниця, субота, неділя

Виставка закрилась у понеділок

 

Завдання 5 Скільки потрібно паличок, щоб скласти 4 окремих шестикутники і квадрат?

Міркуємо так

Шестикутник має 6 сторін, квадрат має 4 сторони, тоді

палички — ?, 4 квадрати по 6 паличок і ще 4 палички

6 • 4 + 4 = 40 (п.) – потрібно паличок

 

Завдання 6 На уроці мистецтва 5 учнів малювало фарба­ми, а фломастерами — у 6 разів більше. Скільки всього учнів у класі малювало?

Фарбами

Фломастерами

Всього

5 учнів

у 6 разів більше

?

Короткий запис

Фарбами — 5 учнів

Фломастерами — ?, у 6 разів більше

Всього — ?

Схема

Вираз   5 + 5 • 6

Короткий запис №1

Фарбами — 5 учнів

Фломастерами — ?, у 6 разів більше

Короткий запис №2

Фарбами — 5 учнів

Фломастерами — 30 учнів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки учнів малювало фломастерами?

2) Скільки учнів у класі малювало?

Розв’язання

1) 5 • 6 = 30 (уч.) – учнів малювали фломастерами

2) 5 + 30 = 35 (уч.) – учнів у класі малювало

2 спосіб

Міркуємо так

Якщо фарбами малювало 5 учнів, а фломастерами — у 6 разів більше, це також означає, що була  1 частина і 6 таких частин , тоді разом 7 частин по 5 учнів

5 • 7 = 35 (уч.) – учнів у класі малювало

Відповідь: малювало 35 учнів у класі

 

Завдання 7 «Круговий» приклад

5 • 8 + 24 = 40 + 24 = 64

(64 – 37) : 3 = (64 – 34 – 3) : 3 = 27 : 3 = 9

9 + 6 • 4 = 9 + 24 = 24 + 6 + 3 = 30 + 3 = 33

33 + 36 : 4 = 33 + 9 = 33 + 7 + 2 = 40 + 2 = 42

42 – 4 • 8 = 42 – 32 = 10    10 – 25 : 5 = 10 – 5 = 5

 

Урок 86 Завдання 1

Числа збільшили у 2 рази: 6 • 2 = 12    8 • 2 = 16   7 • 2 = 14  5 • 2 = 10   3 • 2 = 6

Числа збільшили на 8: 6 + 8 = 14   8 + 8 = 16    7 + 8 = 15   5 + 8 = 13    3 + 8 = 11

Інші завдання дивись тут...