Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 120

Завдання 6 Накресли 3 відрізки. Перший — завдовжки 8 см, другий — у 2 рази коротший, а третій — на 2 см довший від першого.

Міркуємо так

Короткий запис

Перший — 8 см

Другий — ?, у 2 рази коротший, ніж перший

Третій — ?, на 2 см довший, ніж перший

8 : 2 = 4 (см) – довжина другого відрізка

8 + 2 = 10 (см) – довжина третього відрізка

Завдання 7 У 5 рядах спиляли по 8 хворих сосон. Скільки хворих сосон залишилося спиляти, якщо всього їх 96?

Було

Спиляли

Залишилось

96 сосен

5 рядів по 8 сосен

?

Короткий запис

Було — 96 сосен

Спиляли — ? с., 5 рядів по 8 сосен

Залишилось — ?

Схема

Вираз     96 – 8 • 5

Короткий запис №1

Спиляли — ? с., 5 рядів по 8 сосен

Короткий запис №2

Було — 96 сосен

Спиляли — 40 сосен

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки хворих сосен спиляли?

2) Скільки хворих сосен залишилося спиляти?

Розв’язання

1) 8 • 5 = 40 (с.) – хворих сосен спиляли

2) 96 – 40 = 56 (с.) – хворих сосен залишилося спиляти

Відповідь: залишилося спиляти 56 хворих сосен

 

Завдання 8  Порядок дій

28 – 8 • 2 = 28 – 16 = 12       32 : (12 : 3) = 32 : 4 = 8  

24 – 8 • 3 = 24 – 24 = 0         64 – 8 • 8 = 64 – 64 = 0

 

Урок 99  Завдання 1

24 : 4 = 6

6 + 8 = 14

14 : 2 = 7

35 : 5 = 7

7 + 11 = 18

18 : 3 = 6

5 • 6 = 30

30 – 15 = 15

15 : 3 = 5

4 • 9 = 36

36 + 4 = 40

40 : 5 = 8

14 : 2 = 7

7 • 8 = 56

56 – 56 = 0

3 • 8 = 24

24 : 4 = 6

6 – 6 = 0

Завдання 2 На лісовій галявині на 7 кущиках про­лісок розквітло по 4 квітки та ще 45 кві­ток. Скільки всього пролісок розквітло?

Спочатку

Ще

Всього

7 кущиків по 4 проліски

45 пролісок

?

Короткий запис

Спочатку — ? к., 7 кущиків по 4 проліски

Ще — 45 пролісок

Всього — ?

Схема

Вираз   (4 • 7) + 45

Короткий запис №1

Спочатку — ? к., 7 кущиків по 4 проліски

Короткий запис №2

Спочатку — 28 пролісок

Ще — 45 пролісок

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки пролісок розцвіло на семи кущиках?

2) Скільки всього пролісок розцвіло?

Розв’язання

1) 4 • 7 = 28 (п.) – пролісок розцвіло на семи кущиках

2) 28 + 45 = 73 (п.) – всього пролісок розцвіло

2 спосіб

Короткий запис

Проліски — ? к., 7 кущиків по 4 проліски і ще 45 пролісок

Схема

Розв’язання

1) 4 • 7 + 45 = 73 (к.) – всього пролісок розцвіло

Відповідь: розцвіло 73 проліски

 

Завдання 3 Добрали кількість букетів і склали задачу. До свята підготували 5 букетів по 3 тюльпани і 4 букети по 5 тюльпанів. Скільки всього тюльпанів підготували до свята?

3 • 5 + 5 • 4 = 35 (к.)

 

Завдання 4 Одиниці вимірювання

2 м – 2 дм = 20 дм – 2 дм  = 18 дм    1 м – 55 см = 100 см – 55 см = 50 см – 5 см = 45 см

1 год – 5 хв = 60 хв – 5 хв = 55 хв         1 год + 3 хв = 60 хв + 3 хв = 63 хв

 

Завдання 5

1) Перший доданок 65, другий — добуток чисел 8 і 7:

65 + 8 7 = 65 + 56 = (60 + 50) + (5 + 6) = 110 + 11 = 121

2) Ділене 40, дільник — різниця чисел 32 і 27:

40 : (32 – 27) = 40 : (32 – 22 – 5) = 40 : 5 = 8

3) Різниця добутку чисел 8 і 9 та частки чисел 45 і 5:

8 • 9 – 45 : 5 = 72 – 9 = 62 + (10 – 9) = 62 + 1 = 63

 

Завдання 6   Накресли відрізок АВ завдовжки 8 см. На ньому постав точку С так, щоб АС = 2 см. Дізнайся, у скіль­ки разів довжина відрізка АС менша від довжини СВ; довжини АВ

Міркуємо так

А----2см------С------------6см------------------В

8 – 2 = 6 (см) – довжина відрізка СВ

6 : 2 = 3 (рази) – у стільки разів довжина відрізка АС менша від довжини СВ

8 : 2 = 4 (рази) – у стільки разів довжина відрізка АС менша від довжини АВ

 

СТОРІНКА 121

Завдання 7 На трьох кущах розквітло по 8 фіалок. З них 9 фіалок синього кольору, а решта — фіолетового. Скільки розквітло фіалок фіолетового кольору?

Сині

Фіолетові

Всього

9 фіалок

?

3 кущі по 8 фіалок

Короткий запис

Сині — 9 фіалок

Фіолетові — ?

Всього — ? ф., 3 кущі по 8 фіалок

Схема

Вираз   (8 • 3) – 9 

Короткий запис №1

Розквітло — ? ф., 3 кущі по 8 фіалок

Короткий запис №2

Сині — 9 фіалок

Фіолетові — ?

Всього — 24 фіалки

План розв’язування

1) Скільки розквітло фіалок?

2) Скільки розквітло фіалок фіолетового кольору?

Розв’язання

1) 8 • 3 = 24 (ф.) – фіалок розквітло

2) 24 – 9 = 15 (ф.) – фіолетових фіалок розквітло

Відповідь: розквітло 15 фіалок фіолетового кольору

 

Завдання 8

8 • 4 + 38 = 32 + 38 = 60 + 10 = 70       78 – 8 • 7 = 78 – 56 = 22

42 : 7 • 8 = 6 • 8 = 48                            96 – 8 • 8 = 96 – 64 = 32

 

Урок 100  Завдання 1

2 дм • 4 = 8 дм   5 см • 6 = 30 см   36 см : 4 = 8 см   5 хв • 4 = 20 хв      16 кг : 2 кг = 8

 

Завдання 2   На екскурсію до річки з учителем пішло 12 хлоп­чиків, а дівчаток — на 8 менше. У скільки разів хлопчиків більше, ніж дівчаток, пішло до річки?

Короткий запис

Хлопчики — 12 осіб ; у ? разів більше

Дівчатка — ?, на 8 осіб менше

Схема

Вираз    12 : (12 – 8)

Короткий запис №1

Хлопчики — 12 осіб

Дівчатка — ?, на 8 осіб менше

Короткий запис №2

Хлопчики — 12 осіб, у ? разів більше

Дівчатка — 4 особи

План розв’язування

1) Скільки дівчаток пішло до річки?

2) У скільки разів хлопчиків більше, ніж дівчаток, пішло до річки?

Розв’язання

1) 12 – 8 = 4 (д.) – дівчаток пішло до річки

2) 12 : 4 = 3 (рази)у стіль­ки разів більше хлопчиків пішло до річки, ніж дівчаток

Відповідь: у 3 рази більше хлопчиків пішло до річки, ніж дівчаток

� Змінили запитання, щоб другою дією було додавання. На екскурсію до річки з учителем пішло 12 хлоп­чиків, а дівчаток — на 8 менше. Скільки всього дітей пішли до річки?

1) 12 – 8 = 4 (д.) – дівчаток пішло до річки

2) 12 + 4 = 16 (д.) – всього дітей пішло до річки

 

Завдання 3  Склали задачі про вербові котики

1) На одній гілці набубнявіли 12 котиків, а на другій у 2 рази менше. Скільки всього котиків на двох гілках?

Перша гілка

Друга гілка

Всього

12 котиків

у 2 рази менше

?

Короткий запис

І гілка — 12 котиків

ІІ гілка — ?, у 2 рази менше

Всього — ?

Схема

Вираз   12 + 12 : 2

Короткий запис №1

І гілка — 12 котиків

ІІ гілка — ?, у 2 рази менше

Короткий запис №2

І гілка — 12 котиків

ІІ гілка — 6 котиків

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки котиків набубнявіло на другій гілці?

2) Скільки всього котиків на двох гілках?

Розв’язання

1) 12 : 2 = 6 (к.) – котиків набубнявіло на другій гілці

2) 12 + 6 = 18 (к.) – всього котиків на двох гілках

Відповідь: на двох гілках 18 котиків

 

2) Проста задача на знаходження невідомого доданка

На двох гілках набубнявіло 20 котиків. На першій гілці – 5 котиків. Скільки котиків набубнявіло на другій гілці?

Перша гілка

Друга гілка

Всього

5 котиків

?

20 котиків

Короткий запис

І гілка — 5 котиків

ІІ гілка — ?

Всього — 20 котиків

Схема

Розв’язання

20 – 5 = 15 (к.) – котиків набубнявіло на другій гілці

Відповідь: на другій гілці набубнявіло 15 котиків

 

Завдання 4

Якщо а = 36, тоді а : 6 + 47 = 36 : 6 + 47 = 6 + 47 = 47 + 3 + 3 = 53

Якщо а = 48, тоді а : 6 + 47 = 48 : 6 + 47 = 8 + 47 = 47 + 3 + 5 = 55

Якщо а = 36, тоді а : 6 + 47 = 24 : 6 + 47 = 4 + 47 = 47 + 3 + 1 = 51

 

Завдання 5  Скільки на малюнку многокутників? Назви кожну фігуру, що не є многокутником. Склади задачі.

На малюнку 4 многокутники (квадрат, трикутник, п’ятикутник, прямокутник)

Не є многокутниками: пряма, промінь, крива, коло, круг, кут (незамкнена ламана)

На малюнку 11 фігур, серед них 4 многокутники. Скільки на малюнку фігур, що не є многокутниками?

 

Завдання 6  В одну вазу поставили 12 гілочок котиків, а в іншу — 8. Скільки гілочок треба переставити з одні­єї вази в іншу, щоб у вазах їх стало порівну?

Міркуємо так

(12 + 8) : 2 = 20 : 2 = 10 (г.) – гілочок порівну в одній вазі

12 > 10  на 2    (12 – 10 = 2), тому 2 гілочки треба переставити з одної вази у другу вазу

 

Завдання 7 Під час екскурсії діти налічили на річці 8 вели­ких крижин, а менших — у 3 рази більше. Скільки всього крижин налічили діти?

Великі

Малі

Всього

8 крижин

у 3 рази більше

?

Короткий запис

Великі — 8 крижин

Малі — ?, у 3 рази більше

Всього — ?

Схема

Вираз   8 + 8 • 3

Короткий запис №1

Великі — 8 крижин

Малі — ?, у 3 рази більше

Короткий запис №2

Великі — 8 крижин

Малі — 24 крижини

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки малих крижин налічили діти?

2) Скільки всього крижин налічили діти?

Розв’язання

1) 8 • 3 = 24 (к.) – малих крижин налічили діти

2) 8 + 24 = 32 (к.) – всього крижин налічили діти

2 спосіб

Міркуємо так

Якщо було 8 великих крижин, а малих — у 3 рази більше, це також означає, що була  1 частина і 3 таких частини , тоді разом 4 частини по 8 крижин

8 • 4 = 32 (к.) – всього крижин налічили діти

Відповідь: діти налічили 32 крижини

� Зміни запитання, щоб задача розв'язувалася виразом 8 • 3 – 8

Під час екскурсії діти налічили на річці 8 вели­ких крижин, а менших — у 3 рази більше. На скільки більше менших крижин, ніж більших крижин?

Під час екскурсії діти налічили на річці 8 вели­ких крижин, а менших — у 3 рази більше. На скільки менше менших крижин, ніж більших крижин?

Інші завдання дивись тут...