Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 125

Завдання 8

1) Склали вирази на додавання та віднімання, щоб дістати число 95:

70 + 25 = 95                  50 + 20 + 25 = 95          40 + 10 + 20 + 25 = 95

60 + 10 + 25 = 95          30 + 40 + 25 = 95          70 + 20 + 5 = 95        

30 + 40 + 20 + 5 = 95    60 + 10 + 20 + 5 = 95    60 + 40 – 5 = 95

70 + 30 – 5 = 95            60 + 40 + 20 – 25 = 95   70 + 30 + 20 – 25 = 95  

2) Склали вирази на додавання та віднімання, щоб дістати число 72:

50 + 10 + 12 = 72           20 + 40 + 12 = 72        30 + 20 + 10 + 12 = 72

50 + 10 + 8 + 4 = 72      20 + 40 + 8 + 4 = 72    30 + 20 + 10 + 8 + 4 = 72

40 + 30 + 10 – 8 = 72     50 + 30 – 8  =  72         50 + 20 + 10 – 8 = 72

 

Урок 104  Завдання 1

9 • 4 = 4 • 9 = 36       9 + 9 + 9 = 9 • 3 = 3 • 9 = 27  

9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 • 6 = 6 • 9 = 54

 

Завдання 2  Таблиця множення числа 9 (додавання однакових доданків):

9 • 2 = 9 + 9 = 18

9 • 3 = 9 + 9 + 9 = 9 • 2 + 9 = 18 + 9 = 27

9 • 4 = 9 + 9 + 9 + 9 = 9 • 3 + 9 = 27 + 9 = 36

9 • 5 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 • 4 + 9 = 36 + 9 = 45

9 • 6 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 • 5 + 9 = 45 + 9 = 54

9 • 7 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 • 6 + 9 = 54 + 9 = 63

9 • 8 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 • 7 + 9 = 63 + 9 = 72

9 • 9 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 • 8 + 9 = 72 + 9 = 81

 

Завдання 3

9 • 2 + 9 • 8 = 18 + 72 = 80 + 10 = 90       100 – 9 • 9 = 100 – 81 = 9

(9 – 3) • 9 = 6 • 9 = 54         3 • 3 – 7 = 9 – 7 = 2

 

Завдання 4 У тепличному господарстві на продаж зібрали 5 ящиків по 9 кг огірків, а редису — 15 кг у пучках. Скільки всього кілограмів огірків і редису зібрали на продаж?

Огірки

Редис

Всього

5 ящиків по 9 кг

15 кг

?

Короткий запис

Огірки — ? кг, 5 ящиків по 9 кг

Редис — 15 кг

Всього — ?

Схема

Вираз   (9 • 5) + 15

Короткий запис №1

Огірки — ? кг, 5 ящиків по 9 кг

Короткий запис №2

Огірки — 45 кг

Редис — 15 кг

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки кілограмів огірків зібрали на продаж?

2) Скільки всього кілограмів огірків і редису зібрали на продаж?

Розв’язання

1) 9 • 5 = 45 (кг) – кілограмів огірків зібрали на продаж

2) 45 + 15 = 60 (кг) – всього кілограмів огірків і редису зібрали на продаж

2 спосіб

Короткий запис

Овочі — ? кг, 5 ящиків по 9 кг і ще 15 кг

Схема

Розв’язання

9 • 5 + 15 = 60 (кг) – всього кілограмів огірків і редису зібрали на продаж

Відповідь: на продаж зібрали 60 кілограмів огірків і редису

� На скільки менше зібрали кілограмів редису, ніж огірків?

45 – 15 = 30 (кг) – на стільки менше зібрали кілограмів редису, ніж огірків

 

Завдання 5 Периметр трикутника 24 см. Довжина однієї сто­рони 6 см, а інші сторони однакові. Знайди їхню довжину.

Міркуємо так

24 – 6 = 18 (см) – довжина двох однакових сторін

18 : 2 = 9 (см) – довжина одної такої сторони

 

Завдання 6 На фермі надоїли 40 л молока і розлили його в 9 банок по 2 л. Скільки літрів молока залишилося розлити?

Було

Розлили

Залишилось

40 літрів

9 банок по 2 літри

?

Короткий запис

Було (надоїли) — 40 л

Розлили — ? л, 9 банок по 2 л

Залишилось — ?

Схема

Вираз     40 – 2 • 9

Короткий запис №1

Розлили — ? л, 9 банок по 2 л

Короткий запис №2

Було — 40 л

Розлили — 18 л

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки літрів молока розлили?

2) Скільки літрів молока залишилося розлити?

Розв’язання

1) 2 • 9 = 18 (л) – літрів молока розлили

2) 40 – 18 = 22 (л) – літрів молока залишилося розлити

Відповідь: залишилося розлити 22 літри молока

 

Завдання 7

9 • 4 + 9 = 9 • 5 = 45       9 • 8 – 4 • 9 = 72 – 36 = 32 + (40 – 36) = 36

(2 + 7) • 7 = 9 • 7 = 63     (45 – 36) •  8 = (45 – 35 – 1) • 8 = 9 • 8 = 72

 

СТОРІНКА 126

Завдання 8

1) Маса качки 3 кг, а гуски – 5 кг. Яка маса 2 качок і гуски?

Качки

Гуска

Всього

2 качки по 3 кг

5 кг

?

Вираз   3 • 2 + 5

Розв’язання

1) 3 • 2 = 6 (кг) – маса двох качок

2) 6 + 5 = 11 (кг) – маса двох качок і гуски

Відповідь: маса двох качок і гуски 11 кілограмів

 

2) Маса гуски 5 кг, а індика – 9 кг. Яка маса 4 гусок та індика?

Гуски

Індик

Всього

4 гуски по 5 кг

9 кг

?

Вираз    5 • 4 + 9

Розв’язання

1) 5 • 4 = 20 (кг) – маса чотирьох гусок

2) 20 + 9 = 29 (кг) – маса чотирьох гусок та індика

Відповідь: маса чотирьох гусок та індика 29 кілограмів

 

3) Маса індика 9 кг, качки – 3 кг, півня – 2 кг. На скільки кілограмів індик важчий за 2 качок і пів­ня?

Розв’язання

Вираз   9 – (3 + 3 + 2)

1) 3 + 3 = 6 (кг) – маса двох качок

2) 6 + 2 = 8 (кг) – маса двох качок і півня

3) 9 – 8 = 1 (кг) – на стільки кілограмів індик важчий за 2 качок і пів­ня

2 спосіб

Вираз   9 – (3 • 2 + 2)

1) 3 • 2 = 6 (кг) – маса двох качок

2) 6 + 2 = 8 (кг) – маса двох качок і півня

3) 9 – 8 = 1 (кг) – на стільки кілограмів індик важчий за 2 качок і пів­ня

Відповідь: на 1 кілограм більше індик важчий за 2 качок і пів­ня

 

4) Маса індика 9 кг, гуски – 5 кг, півня – 2 кг. На скільки кілограмів маса 2 індиків більша за масу гуски й 6 півнів?

Вираз   9 • 2 – (5 + 2 • 6)

1) 9 • 2 = 18 (кг) – маса двох індиків

2) 2 • 6 = 12 (кг) – маса шести півнів

3) 5 + 12 = 17 (кг) – маса гуски і шести півнів

4) 18 – 17 = 1 (кг) – на стільки кілограмів більша маса двох індиків за масу гуски і шести півнів

Відповідь: маса двох індиків на 1 кілограм більша за масу гуски і шести півнів

 

Урок 105  Завдання 1

3 • 9 = 27

27 + 1 = 28

28 : 4 = 7

5 • 8 = 40

40 – 32 = 8

8 : 4 = 2

24 : 4 = 6

6 • 4 = 24

24 – 9 = 24 – 4 – 5 = 15

25 : 5 = 5

5 • 7 = 35

35 + 37 = 37 + 3 + 32 = 72

 

Завдання 2 Було 40 м тканини. Пошили кілька підковдр, витрачаючи на кожну по 4 м. Залишилося ще 12 м тканини. Скільки підковдр пошили?

Було

Пошили

Залишилось

40 м

? підковдр по 4 м

12 м

Схема

Вираз  (40 – 12) : 4

Короткий запис №1

Було — 40 м

Витратили — ?

Залишилось — 12 м

Короткий запис №2

28 м — це ? підковдр по 4 м

Підковдри — ? п., 28 м уміщає по 4 м

План розв’язування

1) Скільки метрів тканини витратили на пошиття підковдр?

2) Скільки підковдр пошили?

Розв’язання

1) 40 – 12 = 28 (м) – метрів тканини витратили на пошиття підковдр

2) 28 : 4 = 7 (п.) – підковдр пошили

Відповідь: пошили 7 підковдр

 

Завдання 3

1) Було 65 метрів сатину і 35 метрів батисту. 5 покупцям продали однакову кількість тканини. Скільки метрів тканини продали кожному покупцеві, якщо залишилось ще 55 метрів?

Було

Продали

Залишилось

65 м і 35 м

5 покупців по ? м

55 м

Схема

Вираз  (40 – 12) : 4

Короткий запис №1

Сатин — 65 м

Батист — 35 м

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 100 м

Продали — ?

Залишилось — 55 м

Короткий запис №3

45 м — це 5 покупців по ? м

В кожного покупця — ? м., 45 м розділити на 5 порівну

План розв’язування

1) Скільки всього метрів тканини було?

2) Скільки метрів тканини продали?

3) Скільки метрів тканини продали кожному покупцеві?

Розв’язання

1) 65 + 35 = 100 (м) – всього метрів тканини було

2) 100 – 55 = 45 (м) – метрів тканини продали

3) 45 : 5 = 9 (м) – метрів тканини продали кожному покупцеві

Відповідь: кожному покупцеві продали 9 метрів тканини

 

2) Було 30 метрів тканини. Після того, як пошили костюми, залишилось ще 9 метрів. Скільки костюмів пошили, якщо на кожен витратили по 3 метри тканини?

Було

Пошили

Залишилось

30 м

? костюмів по 3 м

9 м

Схема

Вираз  (30 – 9) : 3

Короткий запис №1

Було — 30 м

Витратили — ?

Залишилось — 9 м

Короткий запис №2

21 м — це ? костюмів по 3 м

Костюми — ? к., 21 м уміщає по 3 м

План розв’язування

1) Скільки метрів тканини витратили на пошиття костюмів?

2) Скільки костюмів пошили?

Розв’язання

1) 30 – 9 = 21 (м) – метрів тканини витратили на пошиття костюмів

2) 21 : 3 = 7 (к.) – костюмів пошили

Відповідь: пошили 7 костюмів

 

СТОРІНКА 127

Завдання 4  

Пряма МК перетинає сторони АС і АВ.  АВ = 5 см, СВ = 6 см, СА = 2 см

Р = АВ + СВ + СА = 5 см + 6 см + 2 см = 13 см – периметр трикутника АВС

 

Завдання 5  

1) Як зміниться добуток 9 • а, якщо а збільшити в З рази?

Використаємо сполучний закон множення 9 • (3 • а) = 3 • (9 • а), бачимо, що добуток збільшиться у 3 рази

2) Як зміниться добуток 9 • а, якщо а зменшити в 3 рази?

9 • (а : 3) = (9 : 3) • а = 3 • а, бачимо, що добуток зменшиться у 3 рази

 

Завдання 6 Порівняння чисел

36 : 4 – 4 < (96 – 4) – 4         5 < 88

36 : 4 – 4 = 9 – 4 = 5       (96 – 4) – 4 = 92 – 4 = 82 + (10 – 4) = 88

9 • 7 – 9 = 9 • 6 + 0             9 • 6 = 9 • 6

9 • 7 – 9 = 9 • 6              9 • 6 + 0 = 9 • 6

9 • 3 + 23 > (50 – 45) • 5      50 > 25

9 • 3 + 23 = 27 + 23 = 40 + 10 = 50        (50 – 45) • 5 = 5 • 5 = 25

9 • 2 + 22 > 40 – 15 : 5             40 > 37

9 • 2 + 22 = 18 + 22 = 30 + 10 = 40        40 – 15 : 5 = 40 – 3 = 37

 

Завдання 7  Від стрічки завдовжки 96 см відрізали 3 однако­вих шматки, і залишилося 69 см. Якої довжини один відрізаний шматок стрічки?

Було

Відрізали

Залишилось

96 см

3 шматки по ? см

69 см

Схема

Вираз  (96 – 69) : 3

Короткий запис №1

Було — 96 см

Відрізали — ?

Залишилось — 69 см

Короткий запис №2

27 см — це 3 шматки по ? см

Довжина шматка — ? см, 27 см розділити на 3 порівну

План розв’язування

1) Якої довжини відрізали стрічку?

2) Якої довжини один відрізаний шматок стрічки?

Розв’язання

1) 96 – 69 = 27 (см) – довжина відрізаної стрічки

2) 27 : 3 = 9 (см) – довжина одного відрізаного шматка стрічки

Відповідь: довжина одного відрізаного шматка стрічки 9 см

 

Завдання 8

3 • 9 + 9 = 27 + 9 = 27 + 3 + 6 = 30 + 6 = 36

4 • 7 + 9 = 28 + 9 = 28 + 2 + 7 = 30 + 7 = 37

5 • 9 – 9 = 45 – 9 = 45 – 5 – 4 = 40 – 4 = 36

5 • 8 – 9 = 40 – 9 = 31         40 – 4 • 9 = 40 – 36 = 4

40 + 4 • 9 = 40 + 36 = 76    (6 – 4) • 9 = 2 • 9 = 18

5 • 6 – 4 = 30 – 4 = 26

 

Урок  106  Завдання 1

Знайшли половину: 12 : 2 = 6, 14 : 2 = 7, 18 : 2 = 9

Знайшли третину: 9 : 3 = 3,  18 : 3 = 6,  21 : 3 = 7

Знайшли чверть: 16 : 4 = 4,  24 : 4 = 6,   28 : 4 = 7

 

Завдання 2  У першій групі було 4 учні, а в другій — 5. Перша група обчислила 24 вирази, а друга — 25. Яка група пере­могла?

Короткий запис №1 

24 вирази — це 4 учні по ? виразів

Учень І групи — ? в., 24 вирази розділити на 4 порівну

Короткий запис №2

25 виразів — це 5 учнів по ? виразів

Учень ІІ групи — ? в., 25 виразів розділити на 5 порівну

План розв'язування

1) Скільки виразів обчислив кожен учень першої групи?

2) Скільки виразів обчислив кожен учень другої групи?

3) Яка група перемогла?

Розв’язання

1) 24 : 4 = 6 (в.) – виразів обчислив кожен учень першої групи

2) 25 : 5 = 5 (в.) – виразів обчислив кожен учень другої групи

3) 6 > 5  перемогла друга група

 

Завдання З  Накресли прямокутник завдовжки 6 см, а завшир­шки — у 2 рази менший. Постав 10 точок так, щоб біля кожної сторони було по 3 точки

Міркуємо так

6 : 2 = 3 (см) – ширина прямокутника

Треба побудувати прямокутник довжиною 6 см і шириною 3 см та поставити точки

Інші завдання дивись тут...