Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Оляницька Л.В."

Завдання 104 

28 – 5 = 23   23 + 10 = 33    33 – 23 = 10    10 + 4 = 14    14 – 10 = 4

4 – 2 = 2 (довжина у метрах найбільшої змії в Україні — полоза жовточеревого)

 

Завдання 105  Склад числа 10

10 = 8 + 2    10 = 9 + 1     10 = 4 + 5    10 = 5 + 4    10 = 6 + 4    10 = 3 + 7

 

Завдання 106  Додавання і віднімання числа 2  

9 + 2 = 9 + (1 + 1) = (9 + 1) + 1 = 10 + 1 = 11

11 – 2 = 11 – (1 + 1) = (11 – 1) – 1 = 10 – 1 = 9

 

Завдання 107 Обернені задачі

1) Проста задача на збільшення на деяке число

До притулку тварин волонтери привезли 9 собак, а котів — на 2 тварини більше. Скільки котів привезли волонтери до притулку тварин?

Короткий запис

Собаки — 9 тварин

Коти — ?, на 2 тварини більше

Розв’язання

9 + 2 = 11 (к.) – котів привезли волонтери до притулку тварин.

Відповідь: до притулку тварин привезли 11 котів.

2) Проста задача на зменшення на деяке число

До притулку тварин волонтери привезли 11 котів, а собак — на 2 тварини менше. Скільки собак привезли волонтери до притулку тварин?

Короткий запис

Коти — 11 тварин

Собаки — ?, на 2 тварини менше

Розв’язання

11 – 2 = 9 (с.) – собак привезли волонтери до притулку тварин.

Відповідь: до притулку тварин привезли 9 собак.

Завдання 108

39 – 30 + 2 = 9 + 2 = 11        56 – 45 – 2 = 11 – 2 = 9

9 + 2 – 10 = 11 – 10 = 1         11 – 2 + 40 = 9 + 40 = 49

 

Завдання 109 Обернені задачі 

1) Проста задача на збільшення на деяке число

Бабуся змотала 9 клубків ниток, а Катерина — на 2 клубки більше. Скільки клубків ниток змотала Катерина?

Короткий запис

Бабуся — 9 клубків

Катерина — ?, на 2 клубки більше

Розв’язання

9 + 2 = 11 (к.) – клубків ниток змотала Катерина.

Відповідь: Катерина змотала 11 клубків ниток.

2) Обернена проста задача на зменшення на деяке число

Катерина змотала 11 клубків ниток, а бабуся — на 2 клубки менше. Скільки клубків ниток змотала бабуся?

Короткий запис

Катерина — 11 клубків

Бабуся — ?, на 2 клубки менше

Розв’язання

11 – 2 = 9 (к.) – клубків ниток змотала бабуся.

Відповідь: бабуся змотала 9 клубків ниток.

Завдання 110 

67 – 15 = 52     52 + 3 = 55    55 – 32 = 23    23 + 11 = 34     34 – 21 = 13

13 – 10 = 3  (існує ви­дів слонів)

 

Завдання 111 Додавання і віднімання числа 3

9 + 3 = 9 + (1 + 2) = (9 + 1) + 2 = 10 + 2 = 12

12 – 3 = 12 – (2 + 1) = (12 – 2) – 1 = 10 – 1 = 9

 

Завдання 112

Додавання частинами (другий доданок розкладаємо на суму зручних доданків так, щоб перший доданок доповнити до десятків).

Додавання частинами: 8 + 3 = 8 + (2 + 1) = 8 + 2 + 1 = 10 + 1 = 11

Віднімання частинами (від’ємник розкладаємо на суму зручних доданків так, щоб у зменшуваному позбутися одиниць).

Віднімання частинами: 11 – 3 = 11 – (1 + 2) = 11 – 1 – 2 = 10 – 2 = 8

 

Завдання 113 Дібрали знаки дій

9 + 3 2 = 11 – 2 = 10            11 3 3 = 8 – 3 = 5

9 + 3 + 2 = 12 + 2 = 14           11 + 3 3 = 11   (11 – 3 + 3 = 11)

 

Завдання 114   Обернені задачі

1) Проста задача на знаходження суми

На клумбі росло 8 жоржин і 3 троянди. Скільки всього квітів росло на клумбі?

Жоржини

Троянди

Всього

8 квітів

3 квітки

?

Короткий запис

Жоржини — 8 квітів

Троянди — 3 квітки

Всього — ?

Розв’язання

8 + 3 = 11 (к.) – всього квітів росло на клумбі.

Відповідь: на клумбі росло 11 квітів.

2) Обернена проста задача на знаходження невідомого доданка

На клумбі росло 11 жоржин і троянд. Серед них було 8 жоржин. Скільки троянд росло на клумбі?

Короткий запис

Жоржини — 8 квітів

Троянди — ?

Всього — 11 квітів

Розв’язання

11 – 8 = 3 (т.) – троянд росло на клумбі.

Відповідь: на клумбі росли 3 троянди.

3) Обернена проста задача на знаходження невідомого доданка

На клумбі росло 11 жоржин і троянд. Серед них було 3 троянди. Скільки жоржин росло на клумбі?

Короткий запис

Жоржини — ?

Троянди — 3 квітки

Всього — 11 квітів

Розв’язання

11 – 3 = 8 (ж.) – жоржин росло на клумбі.

Відповідь: на клумбі росло 8 жоржин.

Завдання 115  Знайди довжину ламаної з трьома ланками AB = 4 см, BC = 3 см, CD = 2 см.

AD = AB + BC + CD = 4 см + 3 см + 2 см = 9 см – довжина ламаної.

 

Завдання 116

9 + 3 – 2 = 9 – 2 + 3 = 7 + 3 = 10

11 – 3 + 41 = 8 + 41 = 49

29 – 21 + 3 = 8 + 3 = 11

57 + 22 – 9 = 79 – 9 = 70

12 – 3 + 60 = 9 + 60 = 69

8 + 3 + 33 = 11 + 33 = 44

Завдання 117 Обернені задачі

1) Проста задача на знаходження суми

Кавун важить 8 кг,  а диня – 3 кг. Скільки кілограмів важать кавун і диня разом?

Кавун

Диня

Всього

8 кг

3 кг

?

Короткий запис

Кавун — 8 кг

Диня — 3 кг

Всього — ?

Розв’язання

8 + 3 = 11 (кг) – кілограмів важать кавун і диня разом.

Відповідь: кавун і диня разом важать 11 кілограмів.

2) Обернена проста задача на знаходження невідомого доданка

Разом кавун і диня важать 11 кг. Кавун важить 8 кг. Скільки кілограмів важить диня?

Короткий запис

Кавун — 8 кг

Диня — ?

Всього — 11 кг

Розв’язання

11 – 8 = 3 (кг) – кілограмів важить диня.

Відповідь: диня важить 3 кілограми.

3) Обернена проста задача на знаходження невідомого доданка

Разом кавун і диня важать 11 кг. Диня важить 3 кг. Скільки кілограмів важить кавун?

Короткий запис

Кавун — ?

Диня — 3 кг

Всього — 11 кг

Розв’язання

11 – 3 = 8 (кг) – кілограмів важить кавун.

Відповідь: кавун важить 11 кілограмів.

Завдання 118

1) 88 – 34 = 54    88 – 77 = 11     88 – 63 = 25      88 – 42 = 46

    88 – 25 = 63    88 – 27 = 61     88 – 56 = 32      88 – 18 = 70

2) 22 + 27 = 49    22 + 46 = 68    22 + 51 = 73     22 + 74 = 96

    22 + 22 = 44    22 + 30 = 52    22 + 61 = 83     22 + 53 = 75

 

Завдання 119 Додавання і віднімання числа 4

9 + 4 = 9 + (1 + 3) = 9 + 1 + 3 = 10 + 3 = 13

13 – 4 = 13 – (3 + 1) = 13 – 3 – 1 = 10 – 1 = 9

 

Завдання 120

8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12   12 – 4 = 12 – (2 + 2) = 12 – 2 – 2 = 10 – 2 = 8

 

Завдання 121

9 + 4 – 3 = 4 – 3 + 9 = 1 + 9 = 10      59 – 54 + 13 = 5 + 13 = 18

12 – 4 + 21 = 12 – 2 – 2 + 21 = 8 + 21 = 29

 

Завдання 122  Одна і та сама задача сформульована у прямій і непрямій формах

1) Пряма проста задача на збільшення на деяке число

У квесті взяли участь дві команди. Перша команда викона­ла 8 завдань, а друга — на 4 завдання більше. Яка команда перемогла у квесті? Скільки завдань вона виконала?

Короткий запис

І команда — 8 завдань

ІІ команда — ?, на 4  завдання більше

Розв’язання

8 + 4 = 12 (з.) – завдань виконала друга команда.

Відповідь: друга команда виконала 12 завдань.

2) Непряма проста задача на збільшення на деяке число

У квесті взяли участь дві команди. Перша команда викона­ла 8 завдань, що на 4 завдання менше, ніж виконала друга команда. Яка команда перемогла у квесті? Скільки завдань вона виконала?

Короткий запис

І команда — 8 завдань, це на 4 завдання менше

ІІ команда — ?

Розв’язання

Якщо перша команда виконала на 4 завдання менше, тоді друга команда виконала на 4 завдання більше, тому

8 + 4 = 12 (з.) – завдань виконала друга команда.

Відповідь: друга команда виконала 12 завдань.

Завдання 123 Обчисли довжину ламаної з трьома ланками AB = 5 см, BC = 2 см, CD = 3 см.

AD = AB + BC + CD = 5 см + 2 см + 3 см = 10 см – довжина ламаної.

 

Завдання 124

7 + 4 – 10 = 11 – 10 = 1     11 – 4 + 3 = 11 + 3 – 4 = 14 – 4 = 10     67 – 60 + 4 = 7 + 4 = 11

Завдання 125 Непряма проста задача на збільшення на деяке число

У кінозалі в першому ряду сиділо 9 дітей. Це на 4 дитини менше, ніж у другому ряду. Скільки дітей сиділо в другому ряду?

Короткий запис

І ряд — 9 дітей, це на 4 дітей менше

ІІ ряд — ?

Розв’язання

Якщо у першому ряді сиділо на 4 дітей менше, тоді в другому ряді сиділо на 4 дітей більше, тому

9 + 4 = 13 (д.) – дітей сиділо в другому ряду.

Відповідь: у другому ряду сиділо 13 дітей.

 

Завдання  126 

18 + 20 = 38     38 + 1 = 39    39 – 10 = 29     29 + 31 = 50 + 10 = 60

60 + 2 = 62     62 – 60 = 2 (розмах крил у метрах беркута, занесеного до Червоної книги України)

 

Завдання 127 «Кругові» вирази

19 – 10 = 9    9 + 4 = 13    13 + 21 = 34   34 – 30 = 4    4 + 8 = 12    12 + 7 = 19

 

Завдання 128, 129, 130, 131

Прямі кути АОК, КОВ

 

Завдання 132  Прямі кути BLO, CKD, а непрямі кути AND, MFR

 

Завдання 133

8 + 4 – 3 = 4 – 3 + 8 = 1 + 8 = 9

11 – 4 + 40 = 11 – 1 – 3 + 40 =  7 + 40 = 47

13 – 4 + 3 = 13 + 3 – 4 = 16 – 4 = 12

9 + 3 – 10 = 12 – 10 = 2

8 + 4 + 32 = 12 + 32 = 44

59 – 50 + 4 = 9 + 4 = 13

Завдання 134 Проста задача на віднімання

Робітники мали прокласти за день 28 м дороги. До обіду вони проклали 15 м дороги. Скільки метрів дороги їм залишилося прокласти до кінця робочого дня?

Було

Проклали

Залишилось

28 м

15 м

?

Короткий запис

Було (мали) — 28 м

Проклали — 15 м

Залишилось — ?

Розв’язання

28 – 15 = 13 (м) – метрів дороги залишилося прокласти до кінця робочого дня.

Відповідь: до кінця робочого дня залишилося прокласти 13 метрів дороги.

Інші завдання дивись тут...