Інші завдання дивись тут ...

Вправа 26. На одній полиці стояло 14 книг, а на другій — на 2 книги більше. Скільки книг стояло на другій полиці? Скільки книг стояло на двох полицях разом?

Розв’язання.

1) 14 + 2 = 16 (кн.) –  книг стояло на другій полиці.

2) 14 + 16 = 30 (кн.) –  книг стояло на двох полицях.

Відповідь: 16 книг. 30 книг.

 

Вправа 27. Які рівності істинні (правильні), а які — хибні (неправильні)?

16 + 0 = 16 - 0 істинна

10 + 4 = 16 - 4 хибна 

25 + 3 = 30 – 3 хибна

16 + 2 = 10 + 8 істинна

42 + 5 = 20 + 27  істинна

67 - 30 = 47 - 10 істинна

Вправа 28.

2 дес. і 4 од. = 24 5 дес. і 1 од. = 61 1 дес. і 9 од. = 19

Вправа 29. Порівняй.

1 дес. 5 од. > 14

10 дес. =  100

 45 > 40

56 >  53

91 19

40 >  39

1 дес. 5 од. >   14, бо 1 дес. 5 од.=15, а 15 >  14

10 дес. =   100, бо 10 дес. = 100, а 100  =  100

 

Вправа З0. Лікар призначив хворим на тиждень ліки. Скажи по- різному скільки пігулок у кожному наборі. В якому наборі пігулок найбільше? А найменше?

Розв’язання.

1) 1 дес. 6 од. або 16

2) 3 дес. 9 од. або 39

3) 2 дес. або 20

4) 2 дес. 7 од. або 27

В якому наборі пігулок найбільше? У другому.

А найменше? У першому наборі пігулок найменше.

 

Вправа 31. В автосалоні було 2 машини і 4 мотоцикли. Скільки всього коліс мали транспортні засоби? Додавай частинами.

Якщо мотоцикли двоколісні:

Розв’язання.

1) 4 + 4 = 8 (к.) – коліс в машинах.

2) 2 + 2 + 2 + 2 = 8 (к.) – коліс у мотоциклах.

3) 8 + 8 = 16 (к.) – всього коліс.

Відповідь: 16 коліс.

Якщо мотоцикли триколісні:

Розв’язання.

1) 4 + 4 = 8 (к.) – коліс в машинах.

2) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12 (к.) – коліс у мотоциклах.

3) 8 + 12 = 20 (к.) – всього коліс.

Відповідь: 20 коліс.

 

Вправа 32.

1 доба + 3 год = 27 год

1 доба - 4 год = 20 год

3 доби + 4 доби = 7 діб

1 тижд. + 2 доби = 9 діб

10 год + 14 год = 1 доба

1 тижд. - 5 діб = 2 доби

Пригадаймо: 1 доба = 24 г; 1 тижд. = 7 діб

1 доба + 3 год = 24 год + 3 год = 27 год

1 доба - 4 год  = 24 год – 4 год = 20 год

3 доби + 4 доби = 7 діб

1 тижд. + 2 доби = 7 діб + 2 доби = 9 діб

10 год + 14 год = 24 год = 1 доба

1 тижд. - 5 діб = 7 діб – 5 діб = 2 доби

 

Вправа 33. Назви кожну геометричну фігуру. Чи можна ці фігури назвати одним словом? Чому? Для даної множини фігур виділи підмножини. Скільки елементів містить кожна підмножина?

Розв’язання.

Ці фігури не можна назвати одним словом, бо серед многокутників є круги.

Множина усіх геометричних фігур складається з таких підмножин:

підмножина кругів (2 елементи);

підмножина трикутників (3 елементи);

підмножина чотирикутників (4 елементи);

підмножина п'ятикутників (1 елемент)

або

підмножина кругів (2 елементи);

підмножина многокутників (8 елементів).

Випиши числа п'ятого десятка. 34  12  43   56   44   47   50    53     41.

43,  44, 47, 41, 50.

 

Вправа 34. За літо Олег прочитав 10 книг, Сашко — на 4 книги більше, ніж Опег, а Мишко — на 3 книги менше, ніж Сашко. Скільки книг прочитав Сашко? А Мишко?

Розв’язання.

10 + 4 = 14 (кн.) – книг прочитав Сашко.

14 – 3 = 11 (кн.) – книг  прочитав Мишко.

Відповідь: 14 книг. 11 книг.

 

Вправа 35. 

13 - 3 - 7 = 3

20 - 1 - 5 = 14

26 + 1 - 7 = 20

8 + 10 - 1 = 17

36 - 6 - 1 = 29

49 + 1 + 7 = 57

18 - 5 - 10 = 3

53 - 3 - 20 = 30

Вправа 36.  Артем прочитав 15 сторінок книжки. Йому ще залишилося прочитати на 5 сторінок менше, ніж він уже прочитав. Скільки сторінок залишилося прочитати Артему? Скільки всього сторінок у цій книжці?

Розв’язання.

15 - 5 = 10 (ст.) – сторінок залишилося прочитати.

15 + 10 = 25 (ст.) – всього сторінок.

Відповідь: 10 сторінок. 25 сторінок.

 

Вправа 37. Математичний диктант.

Запиши числа, які при лічбі передують числам: 52, 100, 89, 11, 71, 38.

51, 99, 88, 10, 70, 37

Запиши числа, які при лічбі йдуть за числами: 61, 90, 14, 10, 99, 22.

62, 91, 15, 11, 100, 23

 

Вправа 38. Розв'яжи чарівний ланцюжок.

10 + 20 = 30

30 – 30 = 0

0 + 40 = 40

40 – 20 = 20

20 + 50 = 70

70 – 60 = 10

 

Вправа 39. Знайди значення виразів, у яких зменшуване — кругле число.

67 – 60

90 – 20 = 60

30 - 1 = 29

80 - 80 = 0

15 + 20

40 + 10

100 - 10 = 90

74 - 70

Пригадаймо: зменшуване – від’ємник = різниця. Круглі числа – це числа, які закінчуються нулем.

 

Вправа 40. Склади задачі за коротким записом. Розв'яжи і порівняй задачі.

Лисичок – 15 гр.

Боровиків – 5 гр. На ? менше

Задача.

Діти  назбирали 15 лисичок і 5  боровиків. На скільки серед грибів  було менше боровиків, ніж лисичок?

Розв’язання.

15 - 5 = 10 (гр.) – на стільки менше боровиків, ніж лисичок.

Відповідь:  На 10 грибів.

Лисичок – 15 гр.

Боровиків – 5 гр.       На ? більше

Задача.

Діти  назбирали 15 лисичок і 5  боровиків. На скільки серед грибів  було більше  лисичок, ніж боровиків?

Розв’язання.

15 - 5 = 10 (гр.) – на стільки більше лисичок, ніж боровиків.

Відповідь:  На 10 грибів.

 

Вправа 41. Яремі було 4 роки, коли народилася його сестра. Сьогодні він задув свої 9 іменинних свічок. Яка зараз різниця у віці між дітьми? Скільки років сестрі?

Розв’язання.

9 - 4 = 5 (р.) – різниця у віці або років сестрі.

Відповідь:  Зараз різниця у віці між дітьми 5 років. Сестрі 5 років.

 

Вправа 42.

71 - 20 + 5 = 56  43 + 7 – 20 = 30 35 - 30 + 90 = 95 86 - 3 – З0 = 53

Вправа 43. Білочка назбирала З0 горішків і 20 грибів. На скільки більше зібрала білочка горішків, ніж грибів?

Розв’язання.

30 - 20 = 10 (г.) – на стільки більше горішків зібрала білочка, ніж грибів.

Відповідь:  На 10 грибів.

 

Вправа 46. Доповни твердження так, щоб вони стали істинними.

Прямі перетинаються в ... . 

Прямі перетинаються в точці.

Через дві точки можна провести ...

Через дві точки можна провести  пряму.

Частина прямої, яка тільки з одного боку обмежена точкою, називається ...

Частина прямої, яка тільки з одного боку обмежена точкою, називається променем.

Частина прямої, яка з обох боків обмежена точками, називається ...

Частина прямої, яка з обох боків обмежена точками, називається відрізком.

 

Вправа 47. Стрічку завдовжки 12 см розрізали на дві нерівні частини. Довжина більшої частини — кругле число. Яка довжина іншої частини? Накресли довжину кожної частини.

Розв’язання.

Пригадаймо:  круглими є  числа, які закінчуються нулем.

Нехай довжина більшої частини стрічки 10 см.

12 – 10 = 2 (см) – довжина іншої частини стрічки. 

Накресліть відрізки довжиною 10 см і 2 см.

Придумай своє запитання.

На скільки сантиметрів  більша частина стрічки довша за іншу частнину?

 

Вправа 48.  60 О 1 О 10  О 1 = 50

60 + 1 – 10 – 1 = 50    або    60 – 1 – 10 + 1 = 50

Випиши круглі числа. 11  90  7  10 100 61  80  54  40.

90     10     100    80     40.

 

Вправа 49. Дід Прокіп і бабуся Марфа зібрали з 12 грядок 19 кг огірків. 7 кг огірків вони законсервували на зиму, а решту — продали на базарі. Скільки огірків продали на базарі? Яке число не потрібно використовувати при розв'язуванні задачі?

Розв’язання.

19 - 7 = 12 (кг) – огірків продали.

Не потрібно використовувати у задачі число 12.

Відповідь:  на базарі продали 12 кг  огірків.

 

Вправа 50. 

54 - 1 - 3 = 50

64 - 24 + 7 = 47

60 + 40 - 50 = 50

100 - 20 - 10 = 70

38 + 2 - 20 = 20

47 - 4 + 50 = 93

75 - 3 + 6 = 78

92 + 7 - 4 = 95

                                                            Інші завдання дивись тут ...