Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.", 2019 року видання

СТОРІНКА 69

Завдання 1 

1) Проста задача на віднімання

У шкільній їдальні було 16 л молока. Для приготу­вання сніданку витратили 7 л молока. Скільки лі­трів молока залишилося?

Було

Витратили

Залишилось

16 л

7 л

?

Короткий запис

Було — 16 л

Витратила — 7 л

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

16 – 7 = 9 (л) – літрів молока залишилося

Відповідь: залишилося 9 л молока

 

2) Складена задача на різницеве порівняння суми і числа

У шкільній їдальні було 16 л молока. Для приготу­вання сніданку витратили 7 л молока. На скільки менше літрів молока витратили, ніж залишилося?

Короткий запис

Було — 16 л

Витратили — 7 л, на ? менше, ніж залишилось

Залишилось — ?

Схема

Вираз   (16 – 7) – 7

Проста задача на віднімання

У шкільній їдальні було 16 л молока. Для приготу­вання сніданку витратили 7 л молока. Скільки лі­трів молока залишилося?

Короткий запис №1

Було — 16 л

Витратили — 7 л

Залишилось — ?

Проста задача на різницеве порівняння

Після того, як для приготу­вання сніданку витратили 7 л молока, залишилося ще 9 літрів. На скільки менше літрів молока витратили, ніж залишилося?

Короткий запис №2

Витратили — 7 л, на ? менше

Залишилось — 9 л

План розв’язування

1) Скільки літрів молока залишилось?

2) На скільки менше літрів молока витратили, ніж залишилося?

Розв’язання

1) 16 – 7 = 9 (л) – літрів молока залишилось

2) 9 – 7 = 2 (л) – на стільки менше літрів молока витратили, ніж залишилося

Відповідь: на 2 літри молока менше витратили, ніж залишилося

 

Завдання 3  

1) Проста задача на знаходження невідомого доданка

У шкільній їдальні 27 кг борошна. З них 14 кг бо­рошна в мішку, а решта — у пакетах. Скільки кіло­грамів борошна в пакетах?

Мішок

Пакети

Всього

14 кг

?

27 кг

Короткий запис

Мішок — 14 кг

Пакети — ?

Всього — 27 кг

Схема

Розв’язання

27 – 14 = 13 (кг) – кілограмів борошна в пакетах

Відповідь: у пакетах 13 кг борошна

 

2) Складена задача на різницеве порівняння числа і суми

У шкільній їдальні 27 кг борошна. З них 14 кг бо­рошна в мішку, а решта — у пакетах. На скільки менше борошна в пакетах, ніж у мішку?

Короткий запис

Мішок — 14 кг

Пакети — ?, на ? менше, ніж у мішку

Всього — 27 кг

Схема

Вираз   14 – (27 – 14) 

Проста задача на знаходження невідомого доданка

У шкільній їдальні 27 кг борошна. З них 14 кг бо­рошна в мішку, а решта — у пакетах. Скільки кіло­грамів борошна в пакетах?

Короткий запис №1

Мішок — 14 кг

Пакети — ?

Всього — 27 кг

Проста задача на різницеве порівняння

У мішку 14 кг борошна, а в пакетах – 13 кг. На скільки менше борошна в пакетах, ніж у мішку?

Короткий запис №2

Мішок — 14 кг

Пакети — 13 кг, на ? менше

План розв’язування

1) Скільки кілограмів борошна в пакетах?

2) На скільки менше борошна в пакетах, ніж у мішку?

Розв’язання

1) 27 – 14 = 13 (кг) – кілограмів борошна в пакетах

2) 14 – 13 = 1 (кг) – на стільки менше борошна в пакетах, ніж у мішку

Відповідь: у пакетах на 1 кілограм менше борошна в пакетах, ніж у мішку

 

СТОРІНКА 70

Завдання 1  Складена задача на різницеве порівняння

Дівчата робили прикраси на ялинку. Юля зро­била 11 прикрас, Інга — 13, а Слава — 27. На скільки більше прикрас зробила Слава, ніж Юля та Інга разом?

Короткий запис

Юля й Інга — ?, 11 прикрас і 13 прикрас

Слава — 27, на ? більше, ніж Юля й Інга

Юля — 11 прикрас

Інга — 13 прикрас

Всього (Юля й Інга) — ?

Слава — 27, на ? більше

Схема

Вираз   27 – (11 + 13)

Короткий запис №1

Юля — 11 прикрас

Інга — 13 прикрас

Всього — ?

Короткий запис №2

Юля й Інга — 24 прикраси

Слава — 27, на ? більше

План розв’язування

1) Скільки всього прикрас зробили Юля й Інга разом?

2) На скільки більше прикрас зробила Слава, ніж Юля та Інга разом?

Розв’язання

1) 11 + 13 = 24 (п.) – всього прикрас зробили Юля й Інга разом

2) 27 – 24 = 3 (п.) – на стільки більше прикрас зробила Слава, ніж Юля та Інга разом

Відповідь: на 3 прикраси більше зробила Слава, ніж Юля та Інга разом

 

2) Обернена складена задача

Дівчата робили прикраси на ялинку. Юля зро­била 11 прикрас, Інга — 13, а Слава — на 3 прикраси більше, ніж Юля та Інга разом. Скільки прикрас зробила Інга?

Короткий запис

Юля й Інга — ?, 11 прикрас і 13 прикрас

Слава — ?, на 3 більше

Юля — 11 прикрас

Інга — 13 прикрас

Всього (Юля й Інга) — ?

Слава — ?, на 3 більше

Схема

Вираз   (11 + 13) + 3

Короткий запис №1

Юля — 11 прикрас

Інга — 13 прикрас

Всього — ?

Короткий запис №2

Юля й Інга — 24 прикраси

Слава — ?, на 3 більше

План розв’язування

1) Скільки всього прикрас зробили Юля й Інга разом?

2) Скільки прикрас зробила Інга?

Розв’язання

1) 11 + 13 = 24 (п.) – всього прикрас зробили Юля й Інга разом

2) 24 + 3 = 27 (п.) – прикрас зробила Інга

Відповідь: Інга зробила 27 прикрас

 

Завдання 2

Додавання порозрядне з переходом через десяток:

37 + 9 = (30 + 7) + 9 = 30 + (7 + 9) = 30 + 16 = 46

Додавання частинами:

37 + 9 = 37 + (3 + 6) = 37 + 3 + 6 = 40 + 6 = 46

Віднімання порозрядне з переходом через десяток:

72 – 5 = (60 + 12) – 5 = 60 + (12 – 5) = 60 + 7 = 67

Віднімання частинами:

72 – 5 = 72 – (2 + 3) = 72 – 2 – 3 = 70 – 3 = 67

46 + 7 = 40 + (6 + 7) = 40 + 13 = 53

46 + 7 = 46 + 4 + 3 = 50 + 3 = 53

35 – 8 = 20 + (15 – 8) = 20 + 7 = 27

35 – 8 = 35 – 5 – 3 = 30 – 3 = 27

93 – 5 = 80 + (13 – 5) = 80 + 8 = 88

93 – 5 = 93 – 3 – 2 = 90 – 2 = 88

 

Завдання 3

Якщо доданок зменшити на деяке число, тоді сума зменшиться на таке саме число:

9 + 5 = 14

6 + 5 = (9 – 3) + 5 = 9 + 5 – 3 = 14 – 3 = 11

Якщо зменшуване збільшити на деяке число, тоді різниця збільшиться на таке саме число:

12 – 5 = 7

14 – 5 = (12 + 2) – 5 = 12 – 5 + 2 = 7 + 2 = 9

Якщо доданок збільшити на деяке число, тоді сума збільшиться на таке саме число:

67 + 3 = 70

67 + 5 = 67 + (3 + 2) = 67 + 3 + 2 = 70 + 2 = 72

Якщо від’ємник збільшити на деяке число, тоді різниця зменшиться на таке саме число:

32 – 4 = 28

32 – 8 = 32 – (4 + 4) = 32 – 4 – 4 = 28 – 4 = 24

 

Завдання 4

54 + 10 = 64    Додавання способом округлення:

54 + 7 = 54 + (10 – 3) = 54 + 10 – 3 = 64 – 3 = 61

 

14 – 10 = 4     Віднімання способом округлення:

14 – 8 = 14 – (10 – 2) = 14 – 10 + 2 = 4 + 2 = 6

 

30 + 9 = 39     Додавання способом округлення:

27 + 9 = (30 – 3) + 9 = 30 + 9 – 3 = 39 – 3 = 36

Інші завдання дивись тут...