Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 11

Завдання 5

1) У класі 10 дівчаток і 6 хлопчиків. На скільки більше дівчаток, ніж хлопчиків, у класі?

Короткий запис

Дівчаток — 10 дітей, на ? більше

Хлопчиків — 6 дітей

Схема

Розв’язання

10 – 6 = 4 (д.) – на стільки більше дівчаток, ніж хлопчиків, у класі

Відповідь: у класі на 4 дівчинки більше, ніж хлопчиків

 

2) У колекції Андрія 6 літачків, а машинок — на 4 більше. Скільки машинок у хлопчика?

Короткий запис

Літачки — 10 штук

Машинки — ?, на 4 штуки більше

Схема

Розв’язання

10 + 4 = 14 (м.) – машинок у хлопча

Відповідь: у хлопчика 14 машинок

 

Завдання 6  Обернені задачі

1) В Оленки було 100 гривень. Скільки грошей у неї залишило­ся, якщо на екскурсію в Музей цікавої науки вона витратила 90 гривень?

Короткий запис

Було — 100 грн

Витратила — 90 грн

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

100 – 90 = 10 (грн.) – грошей у неї залишилось

Відповідь: у неї залишилось 10 гривень

 

2) В Оленки було 100 гривень. Вона виру­шила на екскурсію в Музей цікавої науки. Скільки грошей вона витратила, якщо піс­ля екскурсії у неї залишилося 10 гривень?

Короткий запис

Було — 100 грн

Витратила — ?

Залишилось — 10 грн

Схема

Розв’язання

100 – 10 = 90 (грн.) – грошей витратила

Відповідь: Оленка витратила 90 гривень

 

3) Після того як Оленка витратила 90 гри­вень на екскурсію в Музей цікавої науки, у неї залишилося 10 гривень. Скільки гро­шей було в Оленки до екскурсії?

Короткий запис

Було — ?

Витратила — 90 грн

Залишилось — 10 грн

Схема

Розв’язання

10 + 90 = 100 (грн.) – грошей було в Оленки до екскурсії

Відповідь: до екскурсії в Оленки було 100 гривень

 

СТОРІНКА 12

Завдання 1  Обернені задачі

1) У кошику Максима лежало 5 грибів. Скільки грибів стало у ко­шику після того, як Максим поклав туди ще 4 гриби?

Короткий запис

Було — 5 грибів

Поклав — 4 гриби

Стало — ?

Схема

Розв’язання

5 + 4 = 9 (г.) – грибів стало в кошику

Відповідь: у кошику стало 9 грибів

 

2) Після того як Максим поклав у кошик 4 гриби, у кошику стало 9 грибів. Скіль­ки грибів було в кошику спочатку?

Короткий запис

Було — ? грибів

Поклав — 4 гриби

Стало — 9 грибів

Схема

Розв’язання

9 – 4 = 5 (г.) – грибів було в кошику спочатку

Відповідь: спочатку в кошику було 5 грибів

 

3) У кошику Максима лежало 5 грибів. Скільки грибів поклав Максим у ко­шик, якщо в кошику стало 9 грибів?

Короткий запис

Було — 5 грибів

Поклав — ?

Стало — 9 грибів

Схема

Розв’язання

9 – 5 = 4 (г.) – грибів поклав Максим у кошик

Відповідь: у кошик Максим поклав 4 гриби

 

СТОРІНКА 13

Завдання 2   На гілці дерева було 10 яблук. Катруся зірвала 8 яблук. Скільки яблук залишилось на дереві?

Короткий запис

Було — 10 яблук

Зірвала — 8 яблук

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

10 – 8 = 2 (яб.) – яблук залишилось на дереві

Відповідь: на дереві залишилось 2 яблука

 

2) На гілці дерева було 10 яблук. Скільки яблук зірвала Катруся, якщо на дереві залишилось 2 яблука?

Короткий запис

Було — 10 яблук

Зірвала — ?

Залишилось — 2 яблука

Схема

Розв’язання

10 – 2 = 8 (яб.) – яблук зірвала Катруся

Відповідь: Катруся зірвала 8 яблук

 

3) Після того, як Катруся зірвала 8 яблук, на дереві ще залишилось 2 яблука. Скільки яблук було на дереві спочатку?

Короткий запис

Було — ?

Зірвала — 8 яблук

Залишилось — 2 яблука

Схема

Розв’язання

2 + 8 = 10 (яб.) – яблук було на дереві спочатку

Відповідь: спочатку на дереві було 10 яблук

 

Завдання 3  Дідусь викопав 7 морквин, а Олеся на 5 морквин менше. Скільки морквин викопала Олеся?

Короткий запис

Дідусь — 7 морквин

Олеся — ?, на 5 морквин менше

Схема

Розв’язання

7 – 5 = 2 (м.) – морквин викопала Олеся

Відповідь: Олеся викопала 2 морквини

 

2) Дідусь викопав 7 морквин, а Олеся 2 морквини. На скільки більше морквин викопав дідусь, ніж Олеся?

Короткий запис

Дідусь — 7 морквин, на ? більше

Олеся — 2 морквини

Схема

Розв’язання

7 – 2 = 5 (м.) – на стільки більше морквин викопав дідусь, ніж Олеся

Відповідь: дідусь викопав на 5 морквин більше, ніж Олеся

 

3) Дідусь викопав 7 морквин, а Олеся 2 морквини. На скільки менше морквин викопала Олеся, ніж дідусь?

Короткий запис

Дідусь — 7 морквин

Олеся — 2 морквини, на ? менше

Схема

Розв’язання

7 – 2 = 5 (м.) – на стільки менше морквин викопала Олеся, ніж дідусь

Відповідь: Олеся викопала на 5 морквин менше, ніж дідусь

 

СТОРІНКА 14

Завдання 1  Додавання та віднімання

10 – 7 = 3       3 + 20 = 23     23 – 3 = 20

20 + 60 = 80    80 – 80 = 0     0 + 7 = 7

7 – 5 = 2         2 + 10 = 12    12 – 2 = 10

10 + 60 = 70    70 – 0 = 70     70 + 4 = 74

 

 Завдання 2  Склали з числами 3 і 7 можливі задачі, які роз­в'язуються дією додаван­ня

1) У Софійки було 3 олівці. Мама купила їй ще 7 олівців. Скільки всього олівців стало в дівчинки?

Короткий запис

Було — 3 олівці

Отримала — 7 олівців

Стало — ?

Схема

Розв’язання

3 + 7 = 10 (ол.) – олівців стало в дівчинки

Відповідь: у дівчинки стало 10 олівців

 

2) Після того, як Софійка віддала 3 олівці, у неї ще залишилось 7 олівців. Скільки олівців було в дівчинки спочатку?

Короткий запис

Було — ?

Віддала — 3 олівці

Залишилось — 7 олівців

Схема

Розв’язання

7 + 3 = 10 (ол.) – олівців було в дівчинки спочатку

Відповідь: спочатку в дівчинки було 10 олівців

 

3) Після того, як Софійка віддала 7 олівців, у неї ще залишилось 3 олівці. Скільки олівців було в дівчинки спочатку?

Короткий запис

Було — ?

Віддала — 7 олівців

Залишилось — 3 олівці

Схема

Розв’язання

3 + 7 = 10 (ол.) – олівців було в дівчинки спочатку

Відповідь: спочатку в дівчинки було 10 олівців

 

4) У Софійки 3 олівці, а в Оленки 7 олівців. Скільки всього олівців у дівчат разом?

Короткий запис

Софійка — 3 олівці

Оленка — 7 олівців

Всього — ?

Схема

Розв’язання

3 + 7 = 10 (ол.) – всього олівців у дівчат разом

Відповідь: разом у дівчат 10 олівців

 

5) У Софійки 3 олівці, а в Оленки – на 7 олівців більше. Скільки олівців у Оленки?

Короткий запис

Софійка — 3 олівці

Оленка — ?, на 7 олівців більше

Схема

Розв’язання

3 + 7 = 10 (ол.) – олівців у Оленки

Відповідь: у Оленки 10 олівців

 

6) У Софійки 7 олівців, а в Оленки – на 3 олівці більше. Скільки олівців у Оленки?

Короткий запис

Софійка — 7 олівці

Оленка — ?, на 3 олівці більше

Схема

Розв’язання

7 + 3 = 10 (ол.) – олівців у Оленки

Відповідь: у Оленки 10 олівців

 

Завдання 3  У фортеці з піску 5 вар­тових веж та 4 кутові. Скільки всього веж у фортеці?

Короткий запис

Вартові — 5 веж

Кутові — 4 вежі

Всього — ?

Схема

Розв’язання

5 + 4 = 9 (в.) – всього веж у фортеці

Відповідь: у фортеці 9 веж

Інші завдання дивись тут...