Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 68

Завдання 1

Перша проста задача

До обіду тітонька продала 12 бичків, а після обіду — 14. Скільки всього бичків продала тітонька Галина?

Короткий запис

До обіду — 12 бичків

Після обіду — 14 бичків

Всього — ?

Схема

Розв’язання

12 + 14 = 26 (б.) – всього бичків продала тітонька Галина

Відповідь: тітонька Галина продала 26 бичків

 

Друга проста задача

Тітонька Галина принесла на базар 47 рибин — бичків. За день вона продала 26 бичків. Скільки бичків у неї залишилося?

Короткий запис

Було — 47 бичків

Продала — 26 бичків

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

47 – 26 = 21 (б.) – бичків залишилося

Відповідь: у неї залишилося 21 бичок

 

3) Складена задача

Тітонька Галина принесла на базар 47 рибин — бичків. До обіду вона продала 12 бичків, а після обіду — 14. Скільки всього бичків продала тітонька Галина? Скільки бичків у неї залишилося?

Короткий запис

Було — 47 бичків

Продала — ?, 12 бичків і 14 бичків

Залишилось — ?

Схема

Вираз:   47 – (12 + 14)

План розв’язування

1) Скільки всього бичків продала тітонька Галина?

2) Скільки бичків у неї залишилося?

Розв’язання

1) 12 + 14 = 26 (б.) – всього бичків продала тітонька Галина

2) 47 – 26 = 21 (б.) – бичків залишилося

 

2 спосіб

Короткий запис

Було — 47 бичків

Продала до обіду — 12 бичків

Залишилось (Було після обіду) — ?

Продала після обіду — 14 бичків

Залишилось — ?

Схема

Вираз:   (47 – 12) – 14

План розв’язування

1) Скільки бичків було після обіду?

2) Скільки бичків у неї залишилося?

Розв’язання

1) 47 – 12 = 35 (б.) – бичків було після обіду

2) 35 – 14 = 21 (б.) – бичків залишилося

Відповідь: у неї залишилося 21 бичок

 

Завдання 2  На дні водойми були 1 великий краб і 2 малих. До них припливли 3 медузи. Скільки всього тварин тепер на дні водойми?

Короткий запис

Було — ?, 1 краб і 2 краби

Припливли — 3 медузи

Стало — ?

Схема

Вираз:   (1 + 2) + 3

План розв’язування

1) Скільки крабів було на дні водойми?

2) Скільки всього тварин тепер на дні водойми?

Розв’язання

1) 1 + 2 = 3 (к.) – крабів було на дні водойми

2) 3 + 3 = 6 (т.) – всього тварин тепер на дні водойми

Відповідь: тепер на дні водойми 6 тварин

 

СТОРІНКА 69

Завдання 3

Якщо с = 7, тоді 13 – с = 13 – 7 = 6

Якщо а = 12, тоді а – 6 = 12 – 6 = 6

 

Завдання 4

Якщо b = 3, тоді b + 7 = 3 + 7 = 10

Якщо b = 4, тоді b + 7 = 4 + 7 = 11

Якщо b = 5, тоді b + 7 = 5 + 7 = 12

Якщо b = 6, тоді b + 7 = 6 + 7 = 13

 

Завдання 5 Порядок дій

39 – 24 + (9 + 5) = 29       [2, 3, 1]

1) 9 + 5 = 14

2) 39 – 24 = 15

3) 15 + 14 = 29

 

(14 – 7) + 6 – (8 – 5) = 10     [1, 3, 4, 2]

1) 14 – 7 = 7

2) 8 – 5 = 3

3) 7 + 6 = 13

4) 13 – 3 = 10

 

Завдання 6  АВ = 13 см,  СК = 7 см.  Визначили, на скільки відрізок АВ довший за відрізок СК

Міркуємо так

Короткий запис

Відрізок АВ — 13 см, на ? довший

Відрізок СК — 7 см

13 – 7 = 6 (см)

Відповідь: відрізок АВ на 6 см довший, ніж відрізок СК

 

СТОРІНКА 70

Завдання 1

Якщо k = 4, тоді k + 7 = 4 + 7 = 11

Якщо k = 6, тоді k + 7 = 6 + 7 = 13

Якщо с = 8, тоді 6 + с = 6 + 8 = 14

Якщо с = 6, тоді 6 + с = 6 + 6 = 12

Якщо m = 12, тоді m – 8 = 12 – 8 = 4

Якщо m = 11, тоді m – 8 = 11 – 8 = 3

Якщо р = 5, тоді 12 – р = 12 – 5 = 7

Якщо р = 9, тоді 12 – р = 12 – 9 = 3

 

Завдання 2

8 + 5 = 13

12 + 5 = (8 + 4) + 5 = 8 + 5 + 4 = 13 + 4 = 17

 

9 – 6 = 3

12 – 6 = (9 + 3) – 6 = 9 – 6 + 3 = 3 + 3 = 6

 

11 – 5 = 6

11 – 7 = 11 – (5 + 2) = 11 – 5 – 2 = 6 – 2 = 4 

 

9 + 7 = 16

9 + 4 = 9 + (7 – 3) = 9 + 7 – 3 = 16 – 3 = 13

 

14 – 9 = 5

14 – 3 = 14 – (9 – 6) = 14 – 9 + 6 = 5 + 6 = 11

 

17 – 8 = 9

11 – 8 = (17 – 6) – 8 = 17 – 8 – 6 = 9 – 6 = 3

  

СТОРІНКА 71

Завдання 3

13 – 7 = 6

15 – 7 = (13 + 2) – 7 = 13 – 7 + 2 = 6 + 2 = 8

 

6 + 8 = 14

6 + 5 = 6 + (8 – 3) = 6 + 8 – 3 = 14 – 3 = 11

 

12 – 7 = 5

12 – 9 = 12 – (7 + 2) = 12 – 7 – 2 = 5 – 2 = 3

 

7 + 5 = 12

9 + 5 = (7 + 2) + 5 = 7 + 5 + 2 = 12 + 2 = 14

 

16 – 8 = 8

16 – 6 = 16 – (8 – 2) = 16 – 8 + 2 = 8 + 2 = 10

 

15 – 9 = 6

11 – 9 = (15 – 4) – 9 = 15 – 9 – 4 = 6 – 4 = 2

 

Завдання 4 

1) Проста задача

Ігор склав 9 літачків із тонкого паперу, а з кар­тону — на 2 більше. Скільки літачків склав Ігор з картону?

Короткий запис

З паперу — 9 літачків

З картону — ?, на 2 літачки більше

Схема

Розв’язування

9 + 2 = 11 (л.) – літачків з картону склав Ігор

Відповідь: хлопчик склав 11 літачків з картону

 

2) Проста задача

Ігор склав 9 літачків із тонкого паперу, а з кар­тону – 11 літачків. Скільки всього літачків склав хлопчик?

Короткий запис

З паперу — 9 літачків

З картону — 11 літачків

Всього — ?

Схема

Розв’язування

9 + 11 = 20 (л.) – всього літачків склав хлопчик

Відповідь: хлопчик склав 20 літачків

 

3) Складена задача

Ігор склав 9 літачків із тонкого паперу, а з кар­тону — на 2 більше. Скільки літачків склав Ігор з картону? Скільки всього літачків склав хлопчик?

Короткий запис

З паперу — 9 літачків

З картону — ?, на 2 літачки більше

Всього — ?

Схема

Вираз:   9 + (9 + 2)

План розв’язання

1) Скільки літачків склав Ігор з картону?

2) Скільки всього літачків склав хлопчик?

Розв’язування

1) 9 + 2 = 11 (л.) – літачків склав Ігор з картону

2) 9 + 11 = 20 (л.) – всього літачків склав хлопчик

Відповідь: хлопчик склав 20 літачків

 

4) Ігор склав 9 літачків із тонкого паперу, а з кар­тону — на 2 менше. Скільки літачків склав Ігор з картону?

Короткий запис

З паперу — 9 літачків

З картону — ?, на 2 літачки менше

Схема

Розв’язання

9 – 2 = 7 (л.) – літачків склав Ігор з картону

Відповідь: Ігор склав 7 літачків із картону

 

Завдання 5  Склали з 10 паличок 3 чотирикутники; 12 пали­чок 4 чотирикутники. Скільки всього чотирикут­ників можна побачити на кожному малюнку?

1) 6 чотирикутників

        

2) 9 чотирикутників

     
     

СТОРІНКА 72

Завдання 1

5 + 7 = 12

8 + 7 = (5 + 3) + 7 = 5 + 7 + 3 = 12 + 3 = 15

 

13 – 8 = 5

15 – 8 = (13 + 2) – 8 = 13 – 8 + 2 = 5 + 2 = 7

 

12 – 4 = 8

12 – 7 = 12 – (4 + 3) = 12 – 4 – 3 = 8 – 3 = 5

 

6 + 8 = 14

6 + 5 = 6 + (8 – 3) = 6 + 8 – 3 = 14 – 3 = 11

 

16 – 9 = 7

16 – 6 = 16 – (9 – 3) = 16 – 9 + 3 = 7 + 3 = 10

 

15 – 8 = 7

11 – 8 = (15 – 4) – 8 = 15 – 8 – 4 = 7 – 4 = 3

 

Завдання 2  Додавання способом заокруглення

6 + 10 = 16

6 + 7 = 6 + (10 – 3) = 6 + 10 – 3 = 16 – 3 = 13

 

12 – 10 = 2

12 – 8 = 12 – (10 – 2) = 12 – 10 + 2 = 2 + 2 = 4

 

10 + 4 = 14

9 + 4 = (10 – 1) + 4 = 10 + 4 – 1 = 14 – 1 = 13

 

Завдання 3  Змінили доданки, щоб значення суми залишилося незмін­ним

6 + 9 = 15

8 + 7 = (6 + 2) + (9 – 2) = 15

 

4 + 7 = 11

(4 – 1) + (7 + 1) = 3 + 8 = 11

 

6 + 6 = 12

(6 – 3) + (6 + 3) = 3 + 9 = 12

 

Завдання 4  Запитання не пов’язані між собою. У бабусі 11 білих і 6 сірих гусей. Скільки всього гусей у бабусі? На скільки більше білих гусей, ніж сірих?

Короткий запис

Білі — 11 гусей, на ? більше

Сірі — 6 гусей

Всього — ?

Схема

Розв’язання

1) 11 + 6 = 17 (г.) – всього гусей у бабусі

2) 11 – 6 = 5 (г.) – на стільки більше білих гусей, ніж сірих

Відповідь: 17 гусей, на 5 гусей

Інші завдання дивись тут...