Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 2 клас Скворцова С.О."

СТОРІНКА 68

Завдання 1

1) Проста задача на знаходження суми

До обіду тітонька продала 12 бичків, а після обіду — 14. Скільки всього бичків продала тітонька Галина?

До обіду

Після обіду

Всього

12 бичків

14 бичків

?

Короткий запис

До обіду — 12 бичків

Після обіду — 14 бичків

Всього — ?

Схема

Розв’язання

12 + 14 = 26 (б.) – всього бичків продала тітонька Галина

Відповідь: тітонька Галина продала 26 бичків

 

2) Задача на віднімання

Тітонька Галина принесла на базар 47 рибин — бичків. За день вона продала 26 бичків. Скільки бичків у неї залишилося?

Було

Продала

Залишилося

47 бичків

26 бичків

?

Короткий запис

Було — 47 бичків

Продала — 26 бичків

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

47 – 26 = 21 (б.) – бичків залишилося

Відповідь: у неї залишилося 21 бичок

 

3) Складена задача (віднімання суми від числа)

Тітонька Галина принесла на базар 47 рибин — бичків. До обіду вона продала 12 бичків, а після обіду — 14. Скільки всього бичків продала тітонька Галина? Скільки бичків у неї залишилося?

Було

Продала

Залишилося

47 бичків

12 бичків і 14 бичків

?

Короткий запис

Було — 47 бичків

Продала — ?, 12 бичків і 14 бичків

Залишилось — ?

Схема

Вираз:   47 – (12 + 14)

Короткий запис №1

До обіду — 12 бичків

Після обіду — 14 бичків

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 47 бичків

Продала — 26 бичків

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки всього бичків продала тітонька Галина?

2) Скільки бичків у неї залишилося?

Розв’язання

1) 12 + 14 = 26 (б.) – всього бичків продала тітонька Галина

2) 47 – 26 = 21 (б.) – бичків залишилося

 

2 спосіб

Спочатку обчислимо скільки бичків було після обіду, а потім скільки бичків залишилось у кінці дня, тоді

Короткий запис

Було — 47 бичків

Продала до обіду — 12 бичків

Залишилось (Було після обіду) — ?

Продала після обіду — 14 бичків

Залишилось — ?

Схема

Вираз:   (47 – 12) – 14

Короткий запис №1

Було — 47 бичків

Продала — 12 бичків

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Було — 35 бичків

Продала — 14 бичків

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки бичків було після обіду?

2) Скільки бичків у неї залишилося?

Розв’язання

1) 47 – 12 = 35 (б.) – бичків було після обіду

2) 35 – 14 = 21 (б.) – бичків залишилося

Відповідь: у неї залишився 21 бичок

 

Завдання 2 Складена задача (додавання числа до суми)

На дні водойми були 1 великий краб і 2 малих. До них припливли 3 медузи. Скільки всього тварин тепер на дні водойми?

Було

Припливли

Стало

1 тварина і 2 тварини

3 тварини

?

Короткий запис

Було — ?, 1 тварина і 2 тварини

Припливли — 3 тварини

Стало — ?

Схема

Вираз:   (1 + 2) + 3

Короткий запис №1

Великі — 1 краб

Малі — 2 краби

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 3 тварини

Припливли — 3 тварини

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки крабів було на дні водойми?

2) Скільки всього тварин тепер на дні водойми?

Розв’язання

1) 1 + 2 = 3 (к.) – крабів було на дні водойми

2) 3 + 3 = 6 (т.) – всього тварин тепер на дні водойми

Відповідь: тепер на дні водойми 6 тварин

  

СТОРІНКА 69

Завдання 3

Якщо с = 7, тоді 13 – с = 13 – 7 = 6       Якщо а = 12, тоді а – 6 = 12 – 6 = 6

 

Завдання 4

Якщо b = 3, тоді b + 7 = 3 + 7 = 10       Якщо b = 4, тоді b + 7 = 4 + 7 = 11

Якщо b = 5, тоді b + 7 = 5 + 7 = 12       Якщо b = 6, тоді b + 7 = 6 + 7 = 13

 

Завдання 5 Порядок дій

[2, 3, 1]

39 – 24 + (9 + 5) = 29

1) 9 + 5 = 14

2) 39 – 24 = 15

3) 15 + 14 = 29

[1, 3, 4, 2]

(14 – 7) + 6 – (8 – 5) = 10

1) 14 – 7 = 7

2) 8 – 5 = 3

3) 7 + 6 = 13

4) 13 – 3 = 10

Завдання 6  Задача на різницеве порівняння

АВ = 13 см,  СК = 7 см.  Визначили, на скільки відрізок АВ довший за відрізок СК

Міркуємо так

Короткий запис

Відрізок АВ — 13 см, на ? довший

Відрізок СК — 7 см

13 – 7 = 6 (см)

2 спосіб

Виміряли відстань, якою відрізки відрізняються, 6 см.

Відповідь: відрізок АВ на 6 см довший, ніж відрізок СК

 

СТОРІНКА 70

Завдання 1

Якщо k = 4, тоді k + 7 = 4 + 7 = 11        Якщо m = 12, тоді m – 8 = 12 – 8 = 4

Якщо k = 6, тоді k + 7 = 6 + 7 = 13        Якщо m = 11, тоді m – 8 = 11 – 8 = 3

Якщо с = 8, тоді 6 + с = 6 + 8 = 14        Якщо р = 5, тоді 12 – р = 12 – 5 = 7

Якщо с = 6, тоді 6 + с = 6 + 6 = 12        Якщо р = 9, тоді 12 – р = 12 – 9 = 3

 

Завдання 2

8 + 5 = 13       12 + 5 = (8 + 4) + 5 = 8 + 5 + 4 = 13 + 4 = 17

9 – 6 = 3         12 – 6 = (9 + 3) – 6 = 9 – 6 + 3 = 3 + 3 = 6

11 – 5 = 6       11 – 7 = 11 – (5 + 2) = 11 – 5 – 2 = 6 – 2 = 4 

9 + 7 = 16       9 + 4 = 9 + (7 – 3) = 9 + 7 – 3 = 16 – 3 = 13

14 – 9 = 5       14 – 3 = 14 – (9 – 6) = 14 – 9 + 6 = 5 + 6 = 11

17 – 8 = 9       11 – 8 = (17 – 6) – 8 = 17 – 8 – 6 = 9 – 6 = 3

  

СТОРІНКА 71

Завдання 3

13 – 7 = 6      15 – 7 = (13 + 2) – 7 = 13 – 7 + 2 = 6 + 2 = 8

6 + 8 = 14      6 + 5 = 6 + (8 – 3) = 6 + 8 – 3 = 14 – 3 = 11

12 – 7 = 5       12 – 9 = 12 – (7 + 2) = 12 – 7 – 2 = 5 – 2 = 3

7 + 5 = 12      9 + 5 = (7 + 2) + 5 = 7 + 5 + 2 = 12 + 2 = 14

16 – 8 = 8       16 – 6 = 16 – (8 – 2) = 16 – 8 + 2 = 8 + 2 = 10

15 – 9 = 6       11 – 9 = (15 – 4) – 9 = 15 – 9 – 4 = 6 – 4 = 2

 

Завдання 4 

1) Задача на збільшення на деяке число

Ігор склав 9 літачків із тонкого паперу, а з кар­тону — на 2 більше. Скільки літачків склав Ігор з картону?

Короткий запис

З паперу — 9 літачків

З картону — ?, на 2 літачки більше

Короткий запис

З паперу — 9 літачків

З картону — ?, стільки ж і ще 2 літачки

Схема

Розв’язування

9 + 2 = 11 (л.) – літачків з картону склав Ігор

Відповідь: хлопчик склав 11 літачків з картону

 

2) Задача на знаходження суми

Ігор склав 9 літачків із тонкого паперу, а з кар­тону – 11 літачків. Скільки всього літачків склав хлопчик?

З паперу

З картону

Всього

9 літачків

11 літачків

?

Короткий запис

З паперу — 9 літачків

З картону — 11 літачків

Всього — ?

Схема

Розв’язування

9 + 11 = 20 (л.) – всього літачків склав хлопчик

Відповідь: хлопчик склав 20 літачків

 

3) Складена задача (додавання суми до числа)

Ігор склав 9 літачків із тонкого паперу, а з кар­тону — на 2 більше. Скільки літачків склав Ігор з картону? Скільки всього літачків склав хлопчик?

З паперу

З картону

Всього

9 літачків

на 2 літачки більше

?

Короткий запис

З паперу — 9 літачків

З картону — ?, на 2 літачки більше

Всього — ?

Схема

Вираз:   9 + (9 + 2)

Короткий запис

З паперу — 9 літачків

З картону — ?, на 2 літачки більше

Короткий запис

З паперу — 9 літачків

З картону — 11 літачків

Всього — ?

План розв’язання

1) Скільки літачків склав Ігор з картону?

2) Скільки всього літачків склав хлопчик?

Розв’язування

1) 9 + 2 = 11 (л.) – літачків склав Ігор з картону

2) 9 + 11 = 20 (л.) – всього літачків склав хлопчик

Відповідь: хлопчик склав 20 літачків

 

4) Задача на зменшення на деяке число

Ігор склав 9 літачків із тонкого паперу, а з кар­тону — на 2 менше. Скільки літачків склав Ігор з картону?

Короткий запис №1

З паперу — 9 літачків

З картону — ?, на 2 літачки менше

Короткий запис №2

З паперу — 9 літачків

З картону — ?, стільки ж, але без 2 літачків

Схема

Розв’язання

9 – 2 = 7 (л.) – літачків склав Ігор з картону

Відповідь: Ігор склав 7 літачків із картону

 

Завдання 5  Склали з 10 паличок 3 чотирикутники; 12 пали­чок 4 чотирикутники. Скільки всього чотирикут­ників можна побачити на кожному малюнку?

1) 6 чотирикутників

        

2) 9 чотирикутників

     
     

СТОРІНКА 72

Завдання 1

5 + 7 = 12      8 + 7 = (5 + 3) + 7 = 5 + 7 + 3 = 12 + 3 = 15

13 – 8 = 5      15 – 8 = (13 + 2) – 8 = 13 – 8 + 2 = 5 + 2 = 7

12 – 4 = 8      12 – 7 = 12 – (4 + 3) = 12 – 4 – 3 = 8 – 3 = 5

6 + 8 = 14      6 + 5 = 6 + (8 – 3) = 6 + 8 – 3 = 14 – 3 = 11

16 – 9 = 7      16 – 6 = 16 – (9 – 3) = 16 – 9 + 3 = 7 + 3 = 10

 

15 – 8 = 7

11 – 8 = (15 – 4) – 8 = 15 – 8 – 4 = 7 – 4 = 3

 

Завдання 2  Додавання способом заокруглення

6 + 10 = 16       6 + 7 = 6 + (10 – 3) = 6 + 10 – 3 = 16 – 3 = 13

12 – 10 = 2        12 – 8 = 12 – (10 – 2) = 12 – 10 + 2 = 2 + 2 = 4

10 + 4 = 14        9 + 4 = (10 – 1) + 4 = 10 + 4 – 1 = 14 – 1 = 13

 

Завдання 3  Змінили доданки, щоб значення суми залишилося незмін­ним

6 + 9 = 15       8 + 7 = (6 + 2) + (9 – 2) = 15

4 + 7 = 11       (4 – 1) + (7 + 1) = 3 + 8 = 11

6 + 6 = 12       (6 – 3) + (6 + 3) = 3 + 9 = 12

 

Завдання 4 Складена задача (на дві дії)

Запитання не пов’язані між собою. У бабусі 11 білих і 6 сірих гусей. Скільки всього гусей у бабусі? На скільки більше білих гусей, ніж сірих?

Короткий запис

Білі — 11 гусей, на ? більше

Сірі — 6 гусей

Всього — ?

Схема

Короткий запис №1

Білі — 11 гусей, на ? більше

Сірі — 6 гусей

Короткий запис №2

Білі — 11 гусей

Сірі — 6 гусей

Всього — ?

Розв’язання

1) 11 + 6 = 17 (г.) – всього гусей у бабусі

2) 11 – 6 = 5 (г.) – на стільки більше білих гусей, ніж сірих

Відповідь: 17 гусей, на 5 гусей

Інші завдання дивись тут...