Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 2 клас Скворцова С.О."

СТОРІНКА 73

Завдання 4 (продовження)

Проста задача на знаходження суми

У бабусі 11 білих і 6 сірих гусей. Скільки всього було гусей у бабусі?

Білі

Сірі

Всього

11 гусей

6 гусей

?

Короткий запис

Білі — 11 гусей

Сірі — 6 гусей

Всього — ?

Схема

Розв’язання

11 + 6 = 17 (г.) – всього гусей у бабусі

Відповідь: у бабусі 11 гусей

 

Задача на віднімання

У бабусі 17 гусей. 8 гусей пішли на річку. Скільки гусей залишилося на подвір'ї?

Було

Пішли

Залишилось

17 гусей

8 гусей

?

Короткий запис

Було — 17 гусей

Пішли — 8 гусей

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

17 – 8 = 9 (г.) – гусей залишилося на подвір'ї

Відповідь: на подвір'ї  залишилося 9 гусей

 

Складена задача (віднімання числа від суми)

У бабусі 11 білих і 6 сірих гусей. 8 гусей пішли на річку. Скільки всього було гусей у бабусі? Скільки гусей залишилося на подвір'ї?

Було

Пішли

Залишилось

11 гусей і 6 гусей

8 гусей

?

Короткий запис

Було — ?, 11 гусей і 6 гусей

Пішли — 8 гусей

Залишилось — ?

Схема

Вираз:   (11 + 6) – 8

Короткий запис №1

Білі — 11 гусей

Сірі — 6 гусей

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 17 гусей

Пішли — 8 гусей

Залишилось — ?

План розв’язання

1) Скільки всього було гусей у бабусі?

2) Скільки гусей залишилося на подвір'ї?

Розв’язання

1) 11 + 6 = 17 (г.) – всього гусей у бабусі

2) 17 – 8 = 9 (г.) – гусей залишилося на подвір'ї

Відповідь: на подвір'ї  залишилося 9 гусей

 

Завдання 5

3 см + 8 см = 11 см         6 дм + 5 дм = 11 дм

43 см – 12 см = 31 см      56 см – 25 см = 31 см

23 дм + 36 дм = 59 см    12 дм – 6 дм = 6 дм

14 см – 5 см = 9 см          82 м – 41 м = 41 м

 

Завдання 6

Якщо а = 14, тоді 78 – а = 78 – 14 = 64   Якщо а = 26, тоді 78 – а = 78 – 26 = 52

Якщо а = 52, тоді 78 – а = 78 – 52 = 26   Якщо а = 66, тоді 78 – а = 78 – 66 = 12

 

Завдання 7  Довжина зеленого відрізка 11 см, а червоного – 7 см. На скільки сантиметрів який відрізок довший; коротший?

11 см > 7 см  на 4 см               7 см < 11 см  на 4 см

 

СТОРІНКА 74

Завдання 1

11 – 7 = 4       15 – 7 = (11 + 4) – 7 = 11 – 7 + 4 = 4 + 4 = 8

6 + 5 = 11       3 + 5 = (6 – 3) + 5 = 6 + 5 – 3 = 11 – 3 = 8

14 – 8 = 6       14 – 6 = 14 – (8 – 2) = 14 – 8 + 2 = 6 + 2 = 8

8 + 5 = 13       5 + 5 = (8 – 3) + 5 = 8 + 5 – 3 = 13 – 3 = 10

13 – 4 = 9       13 – 8 = 13 – (4 + 4) = 13 – 4 – 4 = 9 – 4 = 5

17 – 9 = 8       14 – 9 = (17 – 3) – 9 = 17 – 9 – 3 = 8 – 3 = 5

 

Завдання 2

5 + 10 = 15      5 + 9 = 5 + (10 – 1) = 5 + 10 – 1 = 15 – 1 = 14

11 – 10 = 1      11 – 8 = 11 – (10 – 2) = 11 – 10 + 2 = 1 + 2 = 3

10 + 3 = 13      8 + 3 = (10 – 2) + 3 = 10 + 3 – 2 = 13 – 2 = 11

 

Завдання 3

6 + 7 < 8 + 7    (сума менша там, де менший доданок)

11 – 3 < 12 – 3  (різниця менша там, де менше зменшуване)

9 + 4 > 6 + 4    (сума більша там, де більший доданок)

12 – 8 < 12 – 5  (різниця менша там, де більший від’ємник)

14 – 9 < 14 – 6  (різниця менша там, де більший від’ємник)

17 – 9 > 12 – 9  (різниця більша там, де більше зменшуване)

 

Завдання 4  Порівняння чисел

8 + 4 > 12 – 6  (12 > 6)             6 – 5 < 7 + 4  (1 < 11)

16 – 9 < 13 – 4  (7 < 9)             15 + 4 < 40 – 20  (19 < 20)

 

СТОРІНКА 75

Завдання 5  Задача на збільшення на деяке число

У гаражі 5 мопедів, а легкових машин — на 6 більше. Скільки легкових машин у гаражі?

Короткий запис

Мопеди — 5 штук

Машини — ?, на 6 штук більше

Короткий запис

Мопеди — 5 штук

Машини — ?, стільки ж і ще 6 штук

Схема

Розв’язання

5 + 6 = 11 (м.) – легкових машин у гаражі

Відповідь: у гаражі 11 легкових машин

 

2) Задача на знаходження суми

У гаражі 5 мопедів і 11 легкових машин. Скіль­ки всього транспортних засобів у гаражі?

Мопеди

Легкові машини

Всього

5 засобів

11 засобів

?

Короткий запис

Мопеди — 5 засобів

Машини — 11 засобів

Всього — ?

Схема

Розв’язання

5 + 11 = 16 (з.) – всього транспортних засобів у гаражі

Відповідь: у гаражі 16 транспортних засобів

 

3) Складена задача (додавання суми до числа)

У гаражі 5 мопедів, а легкових машин — на 6 більше. Скільки легкових машин у гаражі? Скіль­ки всього транспортних засобів у гаражі?

Мопеди

Легкові машини

Всього

5 засобів

на 6 засобів більше

?

Короткий запис

Мопеди — 5 штук

Машини — ?, на 6 штук більше

Всього — ?

Схема

Вираз:    5 + (5 + 6)

Короткий запис №1

Мопеди — 5 засобів

Машини — ?, на 6 засобів більше

Короткий запис №2

Мопеди — 5 засобів

Машини — 11 засобів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки легкових машин у гаражі?

2) Скіль­ки всього транспортних засобів у гаражі?

Розв’язання

1) 5 + 6 = 11 (м.) – легкових машин у гаражі

2) 5 + 11 = 16 (з.) – всього транспортних засобів у гаражі

Відповідь: у гаражі 11 легкових машин, у гаражі 16 транспортних засобів

 

Завдання 6

1) Задача на знаходження суми

У гаражі було 6 вантажівок і 7 легкових машин. Скільки  всього машин було в гаражі?

Вантажівки

Легкові

Всього

6 машин

7 машин

?

Короткий запис

Вантажівки — 6 машин

Легкові — 7 машин

Всього — ?

Схема

Розв’язання

6 + 7 = 13 (м.) – всього машин було в гаражі

Відповідь: в гаражі було 13 машин

 

2) Задача на віднімання

У гаражі було 13 машин. 4 машини поїхали. Скільки машин залишилось у гаражі?

Було

Виїхали

Залишились

13 машин

4 машини

?

Короткий запис

Було — 13 машин

Поїхало — 4 машини

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

13 – 4 = 9 (м.) – машин залишилось у гаражі

Відповідь: у гаражі залишилося 9 машин

 

3) Складена задача (віднімання числа від суми)

У гаражі було 6 вантажівок і 7 легкових машин. 4 машини поїхали. Скільки  всього машин було в гаражі? Скільки машин залишилось у гаражі?

Було

Виїхали

Залишились

6 машин і 7 машин

4 машини

?

Короткий запис

Було — ?, 6 машин і 7 машин

Поїхало — 4 машини

Залишилось — ?

Схема

Вираз:   (6 + 7) – 4

Короткий запис №1

Вантажівки — 6 машин

Легкові — 7 машин

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 13 машин

Поїхало — 4 машини

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки  всього машин було в гаражі?

2) Скільки машин залишилось у гаражі?

Розв’язання

1) 6 + 7 = 13 (м.) – всього машин було в гаражі

2) 13 – 4 = 9 (м.) – машин залишилось у гаражі?

Відповідь: в гаражі було 13 машин, залишилося 9 машин

 

СТОРІНКА 76

Завдання 1

10 = 8 + 2    10 = 6 + 4    10 = 9 + 1    10 = 7 + 3

  

Завдання 2  Додавання способом заокруглення

4 + 10 = 14         4 + 8 = 4 + (10 – 2) = 4 + 10 – 2 = 14 – 2 = 12

12 – 10 = 2          12 – 6 = 12 – (10 – 4) = 12 – 10 + 4 = 2 + 4 = 6

10 + 4 = 14          7 + 4 = (10 – 3) + 4 = 10 + 4 – 3 = 14 – 3 = 11

 

Завдання 3

3 + 9 = 3 + 10 1 = 13 – 1 = 12          11 – 8 = 11 – 10 2 = 3

14 – 7 = 14 – 10 + 3 = 4 + 3 = 7          8 + 5 = 10 + 5 – 2 = 13

6 + 6 = 6 + 10 4 = 12                     16 – 9 = 16 – 10 1 = 7

12 – 5 = 12 – 10 + 5 = 7                    6 + 7 = 6 + 10 – 3 = 13

9 + 4 = 10 + 4 1 = 13                     13 – 7 = 13 – 10 3 = 6

8 + 8 = 8 + 10 2 = 16                     13 – 9 = 13 – 10 1 = 4

 

Завдання 4  З 9 паличок склади 2 чотирикутники і 4 маленькі трикутники. Поклади ще 2 палички так, що одержати 5 маленьких трикутників

СТОРІНКА 77

Завдання 5  Додавання способом заокруглення

5 + 7 = 5 + (10 – 3) = 5 + 10 – 3 = 15 – 3 = 12

9 + 5 = (10 – 1) + 5 = 10 + 5 – 1 = 15 – 1 = 14

15 – 6 = 15 – (10 – 4) = 15 – 10 + 4 = 5 + 4 = 9

11 – 8 = 11 – (10 – 2) = 11 – 10 + 2 = 1 + 2 = 3

 

Завдання 6

4 + 8 = 4 + (10 – 2) = 4 + 10 2 = 14 – 2 = 12

11 – 9 = 11 – (10 – 1) = 11 – 10 + 1 = 1 + 1 = 2

9 + 7 = (10 – 1) + 7 = 10 + 7 1 = 17 – 1 = 16

 

Завдання 7

1) Задача на збільшення на деяке число

Художник Денис намалював 7 картин аквареллю, а олівця­ми — на 4 картини більше. Скільки картин Денис намалював олівцями?

Короткий запис

Акварелями — 7 картин

Олівцями — ?, на 4 картини більше

Короткий запис

Акварелями — 7 картин

Олівцями — ?, стільки ж і ще 4 картини

Схема

Розв’язання

7 + 4 = 11 (к.) – картин Денис намалював олівцями

Відповідь: олівцями Денис намалював 11 картин

 

2) Задача на знаходження суми

Художник Денис намалював 7 картин аквареллю і 11 картин — олівцями. Скільки всього картин намалював Денис?

Акварелями

Олівцями

Всього

7 картин

11 картин

?

Короткий запис

Акварелями — 7 картин

Олівцями — 11 картин

Всього — ?

Схема

Розв’язання

7 + 11 = 18 (к.) – всього картин намалював Денис

Відповідь: Денис намалював 18 картин

 

1) Складена задача (додавання суми до числа)

Художник Денис намалював 7 картин аквареллю, а олівця­ми — на 4 картини більше. Скільки картин Денис намалював олівцями? Скільки всього картин намалював Денис?

Акварелями

Олівцями

Всього

7 картин

на 4 картини більше

?

Короткий запис

Акварелями — 7 картин

Олівцями — ?, на 4 картини більше

Всього — ?

Схема

Вираз:   7 + (7 + 4)

Короткий запис №1

Акварелями — 7 картин

Олівцями — ?, на 4 картини більше

Короткий запис №2

Акварелями — 7 картин

Олівцями — 11 картин

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки картин Денис намалював олівцями?

2) Скільки всього картин намалював Денис?

Розв’язання

1) 7 + 4 = 11 (к.) – картин Денис намалював олівцями

2) 7 + 11 = 18 (к.) – всього картин намалював Денис

Відповідь: олівцями Денис намалював 11 картин, Денис намалював 18 картин

Інші завдання дивись тут...