Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 51 

Завдання 1  Складена задача. У майстра було 3 кг цвяхів у пакеті та 8 кг — у коробці. Скільки кілограмів цвяхів витратив майстер, якщо в нього залишилось 4 кг цвяхів?

Короткий запис

Було — ?, 3 кг і 8 кг

Витратив — ?

Залишилося — 4 кг

Схема

Вираз    (3 + 8) – 4

Короткий запис №1

Пакет — 3 кг

Коробка — 8 кг

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 11 кг

Витратив — ?

Залишилося — 4 кг

План розв’язування

1) Скільки всього кілограмів цвяхів було в майстра?

2) Скільки кілограмів цвяхів витратив майстер?

Розв’язання

1) 3 + 8 = 11 (кг) – всього кілограмів цвяхів було в майстра

2) 11 – 4 = 7 (кг) – кілограмів цвяхів витратив майстер

Відповідь: майстер витратив 7 кг цвяхів

 

Завдання 2  Порядок дій

12 – (5 + 6) + 24 = 25

1) 5 + 6 = 11

2) 12 – 11 = 1

3) 1 + 24 = 25

 

21 + (16 – 8 + 2) – 30 = 1

1, 2) 16 – 8 + 2 = 16 + 2 – 8 = 8

3) 21 + 10 = 31

4) 31 – 30 = 1

 

14 – (11 – 4) + 5 = 12

1) 11 – 4 = 7

2) 14 – 7 = 7

3) 7 + 5 = 12

 

Завдання 3

Якщо n = 9, тоді n + n = 9 + 9 = 9 + 1 + 8 = 18

Якщо n = 8, тоді n + n = 8 + 8 = 8 + 2 + 6 = 16

Якщо n = 6, тоді n + n = 6 + 6 = 12

Якщо n = 12, тоді n + n = 12 + 12 = 24

 

Завдання 4

Якщо доданок зменшити на деяке число, тоді сума теж зменшиться на таке саме число

9 + 5 = 14

8 + 5 = (9 – 1) + 5 = 9 + 5 – 1 = 14 – 1 = 13

Якщо зменшуване збільшити на деяке число, тоді різниця збільшиться на таке саме число

11 – 8 = 3

15 – 8 = (11 + 4) – 8 = 11 – 8 + 4 = 3 + 4 = 7

Якщо від’ємник збільшити на деяке число, тоді різниця зменшиться на таке саме число

13 – 4 = 9

13 – 8 = 13 – (4 + 4) = 13 – 4 – 4 = 9 – 4 = 5

 

Завдання 5  Порівняння чисел

32 + 6 < 32 + 7   (сума менша там, де менший доданок)

45 – 3 > 45 – 4    (різниця більша там, де менший від’ємник)

44 – 3 < 45 – 3    (різниця менша там, де менше зменшуване)

55 + 3 > 50 + 3    (сума більша там, де більший доданок)

13 – 9 < 13 – 5  (різниця менша там, де більший від’ємник)

7 + 8 > 6 + 8    (сума більша там, де більший доданок)

 

СТОРІНКА 52

Завдання 1

12 – (4 + 5) = 12 – 9 = 3

(6 + 7) – 9 = 13 – 9 = 4

11 + (14 – 8) = 11 + 6 = 17

24 + (8 + 6) = 24 + 14 = 38

14 – 7 + 6 = 10 – 7 + 4 + 6 = 13

11 – 5 – 2 = 6 – 2 = 4

14 – (16 – 8) = 14 – 8 = 6

6 + (11 – 5) = 6 + 6 = 12

 

Завдання 2  Складені задачі

1) У Софійки було 3 зошити в клітинку й лінійку. Вона купила ще 4 зошити в лінійку  і 5 зошитів в клітинку. Скільки зошитів стало в Софійки?

Було — 3 зошитів

Купила — ?, 4 зошити і 5 зошитів

Стало — ?

Схема

Вираз   3 + (4 + 5)

 

У Софійки було 18 зошитів у клітинку й лінійку. Вона списала 3 зошити в лінійку  і 7 зошитів в клітинку. Скільки зошитів залишилося в Софійки?

Було — 18 зошитів

Списала — ?, 3 зошити і 7 зошитів

Залишилось — ?

Схема

Вираз   18 – (3 + 7)

 

2)  У Софійки було 5 зошитів у клітинку і 3 зошити в лінійку. Вона купила ще 4 зошити. Скільки зошитів стало в Софійки?

Було — ?, 5 зошитів і 3 зошити

Купила — 4 зошити

Стало — ?

Схема

Вираз   (5 + 3) + 4

 

У Софійки було 9 зошитів у клітинку і 8 зошитів у лінійку. Вона списала 7  зошитів. Скільки зошитів залишилося в Софійки?

Було — ?, 9 зошитів і 8 зошитів

Списала — 7 зошитів

Залишилось — ?

Схема

Вираз   (9 + 8) – 7

 

Завдання 3 

Перша проста задача.  У Микити 5 м'яких іграшок, а в Наталки на 3 іграшки більше. Скільки м'яких іграшок у Наталки?

Короткий запис

Микита — 5 іграшок

Наталка — ?, на 3 іграшки більше

Схема

Розв’язання

5 + 3 = 8 (ігр.) – м’яких іграшок у Наталки

Відповідь: у Наталки 8 м’яких іграшок

 

Друга проста задача.  У Микити 5 м'яких іграшок, а в Наталки 8 м'яких іграшок.  Скільки всього м'яких іграшок у дітей?

Короткий запис

Микита — 5 іграшок

Наталка — 8 іграшок

Всього — ?

Схема

Розв’язання

5 + 8 = 13 (ігр.) – всього м’яких іграшок у дітей

Відповідь: у дітей 13 м’яких іграшок

 

Складена задача. У Микити 5 м'яких іграшок, а в Наталки на 3 іграшки більше. Скільки всього м'яких іграшок у дітей?

Короткий запис

Микита — 5 іграшок

Наталка — ?, на 3 іграшки більше

Всього — ?

Схема

Вираз  5 + (5 + 3)

Короткий запис №1

Микита — 5 іграшок

Наталка — ?, на 3 іграшки більше

Короткий запис №2

Микита — 5 іграшок

Наталка — 8 іграшок

Всього — ?

План розв’язання

1) Скільки м’яких іграшок у Наталки?

2) Скільки всього іграшок у дітей?

Розв’язання

1) 5 + 3 = 8 (ігр.) – м’яких іграшок у Наталки

2) 5 + 8 = 13 (ігр.) – всього м’яких іграшок у дітей

Відповідь: у дітей 13 м’яких іграшок

 

Завдання 4  Порядок дій

48 – (8 + 6) – (70 – 50) = 14

1) 8 + 6 = 14

2) 70 – 50 = 20

3) 48 – 14 = 34

4) 34 – 20 = 14

 

Завдання 5

48 + 5 < 48 + 9   (сума менша там, де менший доданок)

37 + 52 > 35 + 52  (сума більша там, де більший доданок)

81 – 4 > 81 – 7   (різниця більша там, де менший від’ємник)

26 – 7 > 23 – 7   (різниця більша там, де більше зменшуване)

76 – 3 > 76 – 5   (різниця більша там, де менший від’ємник)

45 + 44 > 45 – 44 (сума більша, ніж різниця)

Інші завдання дивись тут...