Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Заїка А."

СТОРІНКА 91 Додавання однакових чисел

Завдання 1 Додавання  Обчислили суми, у яких усі доданки однакові

37 + 37 + 73 + 73

14 + 14 + 14 + 14 = (10 + 10 + 10 + 10) + (4 + 4 + 4 + 4) = 40 + 16 = 56

28 + 2 + 28     31 + 31 + 31 = (30 + 30 + 30) + (1 + 1 + 1) = 90 + 3 = 93

23 + 23 + 23 = (20 + 20 + 20) + (3 + 3 + 3) = 60 + 12 = 72    32 + 32 + 23

 

Завдання 2  Проста задача на знаходження суми У в’язці 3 ключі. Скільки всього ключів у п’яти таких зв’язках?

Перша

Друга

Третя

Четверта

П’ята

Всього

3 ключі

3 ключі

3 ключі

3 ключі

3 ключі

?

Короткий запис

Перша в’язка — 3 ключі

Друга в’язка — 3 ключі

Третя в’язка — 3 ключі

Четверта в’язка — 3 ключі

П’ята  в’язка — 3 ключі

Всього — ?

Схема

Розв’язання

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15 (к.) – всього ключів у п'яти таких в’язках

Відповідь: у п'яти таких в’язках 15 ключів

 

Завдання 3  Було 5 однакових купюр по 10 гривень кожна. Скільки всього гривень?

Перша

Друга

Третя

Четверта

П’ята

Всього

10 грн

10 грн

10 грн

10 грн

10 грн

?

Короткий запис

Перша купюра — 10 грн

Друга купюра — 10 грн

Третя купюра — 10 грн

Четверта купюра — 10 грн

П’ята купюра — 10 грн

Всього — ?

Схема

Розв’язання 

10 грн + 10 грн + 10 грн + 10 грн + 10 грн = 50 грн – всього гривень

Відповідь: всього 50 гривень

 

Завдання 4 

Полічили двійками від 0 до 30:  0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Полічили трійками від 0 до 30:   0 , 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

Полічили п'ятірками від 0 до З0:  0, 5, 10, 15, 20, 25, 30

 

Завдання 5  Побудуй три квадрати з однакових па­личок. Скільки паличок використано?

Перший

Другий

Третій

Всього

4 палички

4 палички

4 палички

?

Короткий запис

Перший квадрат — 4 палички

Другий квадрат — 4 палички

Третій квадрат — 4 палички

Всього — ?

Схема

Розв’язання

На один квадрат треба 4 палички, тоді

4 + 4 + 4 = 12 (п.) – паличок використано

Відповідь: використано 12 паличок

 

� Побудуй п'ять квадратів з однакових па­личок. Скільки паличок використано?

Короткий запис

Перший квадрат — 4 палички

Другий квадрат — 4 палички

Третій квадрат — 4 палички

Четвертий квадрат — 4 палички

П’ятий квадрат — 4 палички

Всього — ?

Схема

Розв’язання

На один квадрат треба 4 палички, тоді

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 (п.) – паличок використано

Відповідь: використано 20 паличок

 

Завдання 6

32 + 32 = 64       48 + 48 = (48 + 2) + 46 = 50 + 46 = 96

24 + 24 + 24 = (20 + 20 + 20) + (4 + 4 + 4) = 60 + 12 = 72

71 – 12 – 12 = 71 – (12 + 12) = 71 – 24 = 71 – 21 – 3 = 50 – 3 = 47

15 + 15 + 15 + 15 = 30 + 30 = 60

16 + 16 + 16 + 16 = (16 + 4 + 12) + (16 + 4 + 12) = 32 + 32 = 64

 

Завдання 7  Купили 6 пар сердечок. Скільки пар сердечок? Скільки всього сердечок?

Короткий запис

Перша пара — 2 сердечка

Друга пара — 2 сердечка

Третя пара — 2 сердечка

Четверта пара — 2 сердечка

П’ята пара — 2 сердечка

Шоста пара — 2 сердечка

Всього — ?

Схема

Розв’язання

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12 (с.) – всього сердечок

Відповідь: всього 12 сердечок

 

� Дитячий квиток у цирк коштує 20 грн, а дорослий — на 15 грн більше. Скільки гривень має заплатити мама, щоб сходити в цирк із трьома дітьми?

Дитячий

Дитячий

Дитячий

Дорослий

Всього

20 грн

20 грн

20 грн

на 15 грн більше, ніж дитячий

?

Короткий запис

Перший дитячий — 20 грн

Другий дитячий — 20 грн

Третій дитячий — 20 грн

Дорослий — ?, на 15 грн більше, ніж перший дитячий

Всього — ?

Схема

 

Короткий запис №1

Дитячий — 20 грн

Дорослий — ?, на 15 грн більше

Короткий запис №2

Перший дитячий — 20 грн

Другий дитячий — 20 грн

Третій дитячий — 20 грн

Дорослий — 35 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки гривень коштує дорослий квиток?

2) Скільки гривень має заплатити мама, щоб сходити в цирк із трьома дітьми?

Розв’язання

1) 20 + 15 = 35 (грн) – гривень коштує дорослий квиток

2) 20 + 20 + 20 + 35 = 95 (грн) – гривень має заплатити мама, щоб сходити в цирк із трьома дітьми

Відповідь: щоб сходити в цирк із трьома дітьми, мама має заплатити 95 гривень

 

СТОРІНКА 92  Множення

Завдання 1  Суми однакових доданків

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 20     20 + 20 + 20 = 60

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35                     50 + 50 = 100

 

Завдання 2 Припустимо, що кожного дня ти з'їдаєш по 2 яблука. Скіль­ки яблук ти з'їси за тиждень (7 днів)?

Короткий запис

Перший день — 3 яблука

Другий день — 3 яблука

Третій день — 3 яблука

Четвертий день — 3 яблука

П’ятий день — 3 яблука

Шостий день — 3 яблука

Сьомий день — 3 яблука

Всього — ?

Схема

Розв’язання

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 21 (яб.) – яблук з’їм за тиждень

Відповідь: за тиждень з’їм 21 яблуко

 

Завдання 3 Додавання однакових доданків замінюють множенням

20 + 20 + 20 = 20 • 3 = 60

 

Завдання 4

2 • 10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2     4 • 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4

5 • 4 = 5 + 5 + 5 + 5    10 • 8 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 80

 

Завдання 5  Скільки коліс у п'яти триколісних велосипедів?

Короткий запис

Перший велосипед — 3 колеса

Другий велосипед — 3 колеса

Третій велосипед — 3 колеса

Четвертий велосипед — 3 колеса

П’ятий велосипед — 3 колеса

Всього — ?

Схема

Розв’язання

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15 (к.) – коліс у п'яти триколісних велосипедів

 

2 спосіб

Короткий запис

Коліс — ? к., 5 велосипедів по 3 колеса

Схема

Розв’язання

3 • 5 = 15 (к.) – коліс у п'яти триколісних велосипедів 

Відповідь: у п'яти триколісних велосипедів 15 коліс

 

� Скільки коліс у семи триколісних велосипедів?

Короткий запис

Перший велосипед — 3 колеса

Другий велосипед — 3 колеса

Третій велосипед — 3 колеса

Четвертий велосипед — 3 колеса

П’ятий велосипед — 3 колеса

Шостий велосипед — 3 колеса

Сьомий велосипед — 3 колеса

Всього — ?

Схема

Розв’язання

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 21 (к.) – коліс у п'яти триколісних велосипедів

 

2 спосіб

Короткий запис

Коліс — ? к., 7 велосипедів по 3 колеса

Схема

Розв’язання

3 • 7 = 15 (к.) – коліс у п'яти триколісних велосипедів 

Відповідь: у п'яти триколісних велосипедів 15 коліс

 

Завдання 6 Додавання однакових доданків замінили множенням

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 • 5       5 + 5 + 10 + 5 + 5

7 + 7 + 7 = 7 • 3                  3 + 3 + 3 = 3 • 3

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 • 5      18 + 18 + 18 + 18 = 18 • 4

 

Завдання 7

6 + 6 = 6 • 2                  6 + 6 + 6 = 6 • 3

6 + 6 + 6 + 6 = 6 • 4       6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 • 5

� Коза, що пасеться на п'ятиметровому припоні, подолала 100 м. Як це могло статися?

Міркуємо так.

Коза могла ходити багато разів по колу та по радіусах 

Інші завдання дивись тут...