Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Заїка А."

Сторінка 69  Перевірка віднімання

Завдання 1, 2

18 – 3 = 15     17 – 8 = 9      76 – 21 = 55       44 – 11 = 33

15 + 3 = 18     9 + 8 = 17     21 + 55 = 76      33 + 11 = 44

18 – 5 = 13     17 – 9 = 8      76 – 55 = 21       44 – 33 = 11

 

Завдання 3 Обернені прості задачі

Задача на віднімання

У гаражі було 10 машин. 6 машин поїхало в рейс. Скільки машин залишилось в гаражі?

Було

Поїхало

Залишилось

10 машин

6 машин

?

Короткий запис

Було — 10 машин

Поїхало — 6 машин

Залишилося — ?

Розв’язання

10 – 6 = 4 (м.) – машин залишилося в гаражі.

Відповідь: у гаражі залишилося 4 машини.

 

Задача на знаходження зменшуваного

Коли з гаража виїхало 6 машин, там ще залишилися 4 машини. Скільки машин було в гаражі?

Було

Виїхало

Залишилось

?

6 машин

4 машини

Короткий запис

Було — ?

Поїхало — 6 машин

Залишилося — 4 машини

Розв’язання

4 + 6 = 10 (м.) – машин було в гаражі.

Відповідь: у гаражі було 10 машин.

 

Задача на знаходження від’ємника

У гаражі було 10 машин. Після того, як декілька машин виїхало, в гаражі ще залишилося 4 машини. Скільки машин виїхало з гаражу?

Було

Поїхало

Залишилось

10 машин

?

4 машини

Короткий запис

Було — 10 машин

Поїхало — ?

Залишилося — 4 машини

Розв’язання

10 – 4 = 6 (м.) – машин виїхало з гаражу.

Відповідь: з гаражу виїхало 6 машин.

 

Завдання 4

1 + 9 = 10

2 + 9 = 9 + 1 + 1 = 11

3 + 9 = 9 + 1 + 2 = 12

10 – 9 = 1

11 – 9 = 11 – 1 – 8 = 2

12 – 9 = 12 – 2 – 7 = 3

4 + 9 = 9 + 1 + 3 = 13

5 + 9 = 9 + 1 + 4 = 14

6 + 9 = 9 + 1 + 5 = 15

13 – 9 = 13 – 3 – 6 = 4

14 – 9 = 14 – 4 – 5 = 5

15 – 9 = 15 – 5 – 4 = 6

7 + 9 = 7 + 3 + 6 = 16

8 + 9 = 8 + 2 + 7 = 17

9 + 9 = 9 + 1 + 8 = 18    

16 – 9 = 16 – 6 – 3 = 7

17 – 9 = 17 – 7 – 2 = 8

18 – 9 = 18 – 8 – 1 = 9

Завдання 5 Порівняння чисел

1 грн > 10 к. (100 к. > 10 к.)   1 грн = 100 к.  20 грн > 100 к. (20 грн > 1 грн)

   

Завдання б  3 кожної рівності на додавання склали по дві рівності на віднімання:

17 + 2 = 19        19 – 17 = 2       19 – 2 = 17

72 + 15 = 87       87 – 72 = 15       87 – 15 = 22

За трьома рівностями склали задачі.

1) У пеналі 17 олівців і 2 ручки. Скільки всього предметів у пеналі? 17 + 2 = 19 (пр.)

2) У пеналі лежить 19 предметів – це олівці та ручки. Усіх олівців 17. Скільки ручок у пеналі? 19 – 17 = 2 (р.)

3) У пеналі лежить 19 предметів – це олівці та ручки. Усіх ручок 2. Скільки олівців у пеналі? 19 – 2 = 17 (ол.)

 

Завдання 7

75 к. – 50 к. = 25 к.  

35 к. + 15 к. = 40 к. + 10 к. = 50 к.

1 грн – 50 к. = 100 к. – 50 к. = 50 к.

� Заповнили порожні клітинки так, щоб сума чисел в усіх стовпчиках була од­наковою:

1

0

1

0

3

Міркуємо так.  3 стовпчик   0 + 11 + 1 = 12 – сума чисел у кожному стовпчику

1 стовпчик   12 – 1 – 9 = 2            2 стовпчик   12 – 7 – 4 = 1

4 стовпчик   12 – 1 – 3 = 8            5 стовпчик   12 – 5 – 0 = 7

6 стовпчик   3 + 3 + 6 = 12

9

7

11

8

5

3

2

4

1

3

7

6

Сторінка 70

Завдання 1

а) Перший доданок 14 збільшили на 6, другий не змінили. Як змінилася сума?

Міркуємо так. Якщо доданок збільшити на деяке число, то сума теж збільшиться на те саме число

14 + а      (14 + 6) + а = (14 + а) + 6

Відповідь: сума збільшиться на 6

б) Зменшуване 58 збільшили на 2, від'ємник залишили без змін. Як змінилася різниця?

Міркуємо так. Якщо зменшуване збільшити на деяке число, то різниця теж збільшиться на те саме число

58 – а    (58 + 2) – а = (58 – а) + 2

Відповідь: різниця збільшиться на 2

в) Зменшуване не змінили, від'ємник 30 зменшили на 2. Як змінилася різниця?

Міркуємо так. Якщо від’ємник зменшити на деяке число, то різниця збільшиться на те саме число

а – 30    а – (30 – 2) = а – 30 + 2 = (а – 30) + 2

Відповідь: різниця збільшиться на 2

 

Завдання 2

7 + 8 = 8 + 7 = 8 + 2 + 5 = 15      38 + 12 = (30 + 10) + (8 + 2) = 40 + 10 = 50

13 – 6 = 13 – 3 – 3 = 10 – 3 = 7     89 – 53 = (80 – 50) + (9 – 3) = 30 + 6 = 36

 

Завдання 3

Суму 25 і 31 збільш на 10:  (25 + 31) + 10 = 56 + 10 = 66

Різницю 15 і 5 збільш на 3:   (15 – 5) + 3 = 10 + 3 = 13

Суму 35 і 42 зменш на 10:   (35 + 42) – 10 = 77 – 10 = 67

Різницю 45 і 32 зменш на 4:   (45 – 32) – 4 = 13 – 4 = 9

 

Завдання 4  На числовому промені числа ліворуч менші, ніж числа праворуч (відповідно числа праворуч більші за числа ліворуч):

3 < 23     5 < 52     7 < 19     73 < 79    22 < 23

50 < 52   0 < 5       0 < 59     27 < 77    34 < 84

 

Завдання 5  Доданок менший, ніж сума:

8 < 9         8 < 8 + 1       5 < 6         5 < 5 + 1

7 < 17       7 < 7 + 10      9 < 19       9 < 9 + 10

34 < 36     34 < 34 + 2     88 < 89     88 < 88 + 1

0 < 5         0 < 0 + 5       0 < 59       0 < 0 + 59

27 < 77      27 < 27 + 50   34 < 84      34 < 34 + 50

 

Завдання 6 Складена задача на знаходження суми числа і різниці

В одній нірці жило 17 мишенят, а в іншій — на 5 менше. Скільки мишенят жило у двох нірках?

І нірка

ІІ нірка

Всього

17 мишенят

на 5 мишенят більше

?

Короткий запис

І нірка — 17 мишенят

ІІ нірка — ?, на 5 мишенят менше

Всього — ?

Вираз 17 + (17 – 5)

Короткий запис №1

І нірка — 17 мишенят

ІІ нірка — ?, на 5 мишенят менше

Короткий запис №2

І нірка — 17 мишенят

ІІ нірка — 12 мишенят

Всього — ?

План розв'язування

1) Скільки мишенят жило в другій нірці?

2) Скільки мишенят жило у двох нірках?

Розв’язання

1) 17 – 5 = 12 (м.) – мишенят жило в другій нірці.

2) 17 + 12 = 29 (м.) – мишенят жило у двох нірках.

Відповідь: у двох нірках жило 29 мишенят.

� Заповни порожні клітинки «магічного» квадрата (сума чисел в усіх стовпчиках і рядочках має бути однаковою). Чому дорівнює ця сума?

6 1 8

Міркуємо так.    

2 стовпчик  1 + 9 + 5 = 15 – сума     3 рядок 15 – 2 – 9 = 4

Діагональ     15 – 5 – 4 = 6       1 стовпчик   15 – 6 – 2 = 7

1 рядок        15 – 6 – 1 = 8       2 рядок        15 – 5 – 7 = 3

7 5 3
2 9 4

Сторінка 71  Знаходження невідомого від’ємника

Завдання 1  Зменшуване – Від’ємник = Різниця

30 – 4 = 26    90 – 40 = 50      72 – 32 = 40

Найбільший від’ємник 40, а найменший – 4

 

Завдання 2  Рівняння

«Родина» чисел 10, 30, 40 при додаванні: 30 + 10 = 40    10 + 30 = 40     40 – 10 = 30    40 – 30 = 10

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю:

40 – 10 = 30     (оскільки   40 – 30 = 10)

 

Завдання 3

10 – а = 7

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

а = 10 – 7

а = 3

Перевірка: 10 – 3 = 7

 

Завдання 4   Проста задача на знаходження від’ємника 

У класі 20 учнів. Коли на перерву вийшло кілька учнів, то в класі їх залишилося 5. Скільки учнів вийшло на перерву?

Було

Вийшло

Залишилось

20 учнів

?

5 учнів

Короткий запис

Було — 20 учнів

Вийшло — ?

Залишилося — 5 учнів

Розв’язання

20 – 5 = 15 (уч.) – учнів вийшло на перерву.

Відповідь: на перерву вийшло 15 учнів.

� На скільки більше учнів залишилося, ніж вийшло? Запитання неправильне, оскільки залишилося менше учнів, ніж вийшло.

 

Завдання 5 Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

12 – 4 = 8 (бо 12 – 8 = 4)    17 – 9 = 8 (бо 17 – 8 = 9)    96 – 6 = 90 (бо 96 – 90 = 6)

 

Завдання 6 П’ятикутник має 2 прямих кути, трикутник — 1 прямий кут, шестикутник — 3 прямих кути

 

Завдання 7

7 – 2 = 5   (бо 7 – 5 = 2)

17 – 5 = 12 (бо 17 – 12 = 5)

31 – 10 = 21  (бо 31 – 21 = 10)

53 – 23 = 30  (бо 53 – 30 = 23)

20 + 3 = 23

45 – 5 = 40

� Підручник з математики стоїть на полиці сьомим ліворуч, а якщо лічити справа, то — восьмим. Скільки книжок на полиці?

Міркуємо так. Той самий підручник рахують двічі, тому 7 + 8 – 1 = 14 (к.) – книжок на полиці

Перевірка:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14

Сформулюй подібне завдання друзям. У шерензі Андрійко стоїть четвертим від початку, але сьомим від кінця. Скільки дітей у такій шерензі?

Міркуємо так. 4 + 7 – 1 = 10 (д.) – дітей у шерензі

Перевірка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Інші завдання дивись тут...