Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Заїка А."

СТОРІНКА 74   Квадрат  

Завдання 1, 2, 3  Периметр

Квадрат – це прямокутник, у якого вся сторони рівні. Периметр квадрата ABCD зі стороною 2 см:

Р = 2 + 2 + 2 + 2 = 8 (см)

Прямокутник – це чотирикутник, у якого всі кути прямі. Периметр прямокутника KNOP довжиною 8 см і шириною 2 см:

Р = 8 + 2 + 8 + 2 = 20 (см)

Предмети квадратної форми: картинна рамка, шахова дошка, носовичок

 

Завдання 4  На святкову гірлянду діти вирізали З0 трикутників і 20 кружечків, а квадратів — стільки, скільки трикутників і кружечків разом. Скільки всього вирізаних фігур на гірлянді?

Трикутники

Кружки

Квадрати

Всього

30 фігур

20 фігур

стільки ж, скільки трикутників і кружечків разом

?

 

Короткий запис

Трикутники і кружечки — ?, 30 фігур і 20 фігур

Квадрати — стільки ж

Всього — ?

Короткий запис

Трикутники — 30 фігур

Кружечки — 20 фігур

Всього (Трикутники і кружечки) — ?

Квадрати — стільки ж, скільки трикутників і кружечків

Всього — ?

Схема

Вираз  (30 + 20) + (30 + 20)

Короткий запис №1

Трикутники — 30 фігур

Кружечки — 20 фігур

Всього — ?

Короткий запис №2

Трикутники і кружечки — 50 фігур

Квадрати — стільки ж

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки вирізаних квадратиків на гірлянді?

2) Скільки всього вирізаних фігур на гірлянді?

Розв’язання

1) 30 + 20 = 50 (к.) – вирізаних квадратиків на гірлянді

2) 50 + 50 = 100 (ф.) – всього вирізаних фігур на гірлянді

Відповідь: на гірлянді 100 вирізаних фігур

 

Завдання 5

Якщо b = 11, тоді 70 – b = 70 – 11 = 50 + (20 – 11) = 50 + 9 = 59

Якщо b = 12, тоді 70 – b = 70 – 12 = 70 – 10 – 2 = 60 – 2 = 58

Якщо b = 13, тоді 70 – b = 70 – 13 = 70 – 10 – 3 = 60 – 3 = 57

Якщо b = 14, тоді 70 – b = 70 – 14 = 50 + (20 – 14) = 50 + 6 = 56

 

Завдання 6  У Грицька 6 іграшкових машинок, а в Богданка — на 4 більше. Скільки іграшкових машинок у Назарка, якщо в нього їх стільки, скільки в Богданка і Грицька разом?

Короткий запис

Грицько — 6 машинок

Богданко — ?, на 4 машинки більше, ніж в Грицька

Всього (Грицько і Богданко) — ?

Назарко — стільки ж, скільки в Грицька і Богданка

Схема

Вираз 6 + (6 + 4)

Короткий запис №1

Грицько — 6 машинок

Богданко — ?, на 4 машинки більше

Короткий запис №2

Грицько — 6 машинок

Богданко — 10 машинок

Всього (Назарко) — ?

План розв'язування

1) Скільки іграшкових машинок у Богданка?

2) Скільки іграшкових машинок у Назарка?

Розв’язання

1) 6 + 4 = 10 (м.) – іграшкових машинок у Богданка

2) 6 + 10 = 16 (м.) – іграшкових машинок у Назарка

Відповідь: у Назарка 16 іграшкових машинок

� У сім'ї четверо дітей: Оленка, Тарасик, Наталка і Яринка. Двоє з них прибирали в кімнаті. Назви всі можливі пари дітей, котрі прибирали

Міркуємо так

Схематичний рисунок

Позначимо Оленку буквою О (1 дитина), Тарасика буквою Т (2 дитина), Наталку буквою Н (3 дитина), Яринку буквою Я (4 дитина), тоді запишемо пари дітей для ОТНЯ:

ОТ, ОН, ОЯ

ТН, ТЯ

НЯ

 

СТОРІНКА 75 Додавання з переходом через розряд

Завдання 1

Полічили десятками в прямому порядку: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Полічили десятками в зворотному порядку: 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10

 

Завдання 2  Додавання частинами

45 + 7 = 45 + (5 + 2) = (45 + 5) + 2 = 50 + 2 = 52

45 + 7 = (40 + 5) + 7 = 40 + (5 + 7) = 40 + 12 = 52

 

Завдання 3

8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12

28 + 4 = 28 + 2 + 2 = 30 + 2 = 32

38 + 4 = 38 + 2 + 2 = 40 + 2 = 42

78 + 4 = 78 + 2 + 2 = 80 + 2 = 82

9 + 7 = 9 + 1 + 6 = 10 + 6 = 16

39 + 7 = 30 + (9 + 7) = 30 + 16 = 46

69 + 7 = 60 + (9 + 7) = 60 + 16 = 76

89 + 7 = 80 + (9 + 7) = 80 + 16 = 96

5 + 8 = 8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 13

25 + 8 = 25 + 5 + 3 = 30 + 3 = 33

55 + 8 = 55 + 5 + 3 = 60 + 3 = 63

75 + 8 = 75 + 5 + 3 = 80 + 3 = 83

7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 12

47 + 5 = 40 + (7 + 5) = 40 + 12 = 52

67 + 5 = 60 + (7 + 5) = 60 + 12 = 72

87 + 5 = 80 + (7 + 5) = 80 + 12 = 92

 

Завдання 4  Проста задача на знаходження суми

На спортивному майданчику 18 дітей грали у футбол, 12 дітей — у волейбол, 10 дітей — у баскетбол і 8 дітей бігали по доріжці. Скільки дітей було на спортивному майданчику?

Футбол

Волейбол

Баскетбол

Біг

Всього

18 дітей

12 дітей

10 дітей

8 дітей

?

Короткий запис

Футбол — 18 дітей

Волейбол — 12 дітей

Баскетбол — 10 дітей

Бігали — 8 дітей

Всього — ?

Схема

Розв’язання

18 + 12 + 10 + 8 = 48 (д.) – дітей було на спортивному майданчику

Відповідь: на спортивному майданчику було 48 дітей

 

Завдання 5

У прямокутнику KMNO – 4 вершини K,M,N,O;

4 кути ОKM, КМN, MNO, NOК;

4 сторони – КМ, MN, ОN, КO

У прямокутника протилежні сторони рівні: КО = МN, КМ = ОN

 

Завдання 6

6 + 9 = 9 + 6 = 9 + 1 + 5 = 15

26 + 9 = 20 + (6 + 9) = 20 + 15 = 35

56 + 9 = 50 + (6 + 9) = 50 + 15 = 65

4 + 9 = 9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 13

44 + 9 = 40 + (4 + 9) = 40 + 13 = 53

74 + 9 = 70 + (4 + 9) = 70 + 13 = 83

12 – 3 = 12 – 2 – 1 = 10 – 1 = 9

15 – 6 = 15 – 5 – 1 = 10 – 1 = 9

14 – 5 = 14 – 4 – 1 = 10 – 1 = 9

17 – 8 = 7 + (10 – 8) = 7 + 2 = 9

18 – 9 = 8 + (10 – 9) = 8 + 1 = 9

13 – 4 = 3 + (10 – 4) = 3 + 6 = 9

 

Завдання 7  Задача на додавання

На гілці сиділо 3 синички. До них прилетіли ще 6 синичок і 4 горобчики. Скільки всього пташок стало на гілці?

Було

Прилетіло

Стало

3 пташок

6 пташок і 4 пташок

?

Короткий запис

Було — 3 пташок

Прилетіли — ?, 6 пташок і 4 пташки

Стало — ?

Схема

Вираз 3 + (6 + 4)

Короткий запис №1

Синички — 6 пташок

Горобчики — 4 пташок

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 3 пташок

Прилетіли — 10 пташок

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки всього пташок прилетіло?

2) Скільки всього пташок стало на гілці?

Розв’язання  

1) 6 + 4 = 10 (п.) – всього пташок прилетіло

2) 3 + 10 = 13 (п.) – всього пташок стало на гілці

 

2 спосіб

Спочатку можна порахувати скільки стало синичок, а потім усіх пташок, тоді

Було — 3 синичок

Прилетіли — 6 синичок

Стало (Синички) — ?

Горобці — 4 пташок

Всього — ?

Схема

Вираз (3 + 6) + 4

Короткий запис №1

Було — 3 синичок

Прилетіли — 6 синичок

Стало — ?

Короткий запис №2

Синички — 9 пташок

Горобці — 4 пташок

Всього —

План розв’язування

1) Скільки синичок стало на гілці?

2) Скільки всього пташок стало на гілці?

Розв’язання  

1) 3 + 6 = 9 (с.) – синичок стало на гілці

2) 9 + 4 = 13 (п.) – всього пташок стало на гілці

Відповідь: на гілці стало 13 пташок

Інші завдання дивись тут...