Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Заїка А."

СТОРІНКА 141

Завдання 8  Порядок дій

6 • 4 + 42 = 24 + 42 = 66        46 + 5 • 5 = 46 + 25 = 46 + 4 + 21 = 50 + 21 = 71

(27 – 10) + 40 = 17 + 40 = 57                                  88 – (65 – 15) = 88 – 50 = 38

56 : 8 + 17 = 7 + 17 = 17 + 3 + 4 = 20 + 4 = 24           94 – 8 • 8 = 94 – 64 = 30

(66 + 9) – 36 = 66 – 36 + 9 = 30 + 9 = 39  (віднімання числа від суми)

51 – (17 + 4) = 51 – (17 + 3 + 1) = 51 – 21 = 30         72 + 36 : 6 = 72 + 6 = 78

8 • 4 – 15 = 32 – 15 = 32 – 12 – 3 = 20 – 3 = 17          54 : 6 – 9 = 9 – 9 = 0

(74 – 49) – 23 = (74 – 44 – 5) – 23 = 25 – 23 = 2        (32 + 18) + 46 = 50 + 46 = 96

47 + (56 – 38) = 47 + (56 – 36 – 2) = 47 – 18 = 47 – 17 – 1 = 30 – 1 = 29

72 – 36 : 6 = 72 – 6 = 60 + (12 – 6) = 60 + 6 = 66

 

Завдання 9  Рівняння

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник

3 • 5 = 15  (бо 15 : 5 = 3)             7 • 8 = 56  (бо 56 : 7 = 8)

Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник
0 : 6 = 0    (бо 0 • 6 = 0)

Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку

25 : 5 = 5   (бо 25 : 5 = 5)

 

Завдання 10

а) Дівчатка посадили на шкільній клумбі З0 кущів троянд, а хлопчики — на 10 кущів менше. Скіль­ки всього кущів троянд посадили діти?

Короткий запис

Дівчатка — 30 кущів

Хлопчики — ?, на 10 кущів менше

Всього — ?

Схема

Вираз 30 + (30 – 10)

Короткий запис №1

Дівчатка — 30 кущів

Хлопчики — ?, на 10 кущів менше

Короткий запис №2

Дівчатка — 30 кущів

Хлопчики — 20 кущів

Всього — ?

План розв'язання

1) Скільки кущів троянд посадили хлопчики?

2) Скільки всього кущів троянд посадили діти?

Розв’язування

1) 30 – 10 = 20 (к.) – кущів троянд посадили хлопчики
2) 30 + 20 = 50 (к.)
– кущів троянд посадили діти

Відповідь: діти посадили 50 кущів троянд

 

б) Задача на знаходження невідомого доданка (для більше двох доданків завжди має декілька способів розв’язування)

На шкільній клумбі розцвіло 100 кущів троянд: 40 рожевих, З0 білих, а решта — червоні. Скільки кущів червоних троянд розцвіло на клумбі?

Рожеві

Білі

Червоні

Всього

40 троянд

30 троянд

?

100 троянд

 

Короткий запис

Рожеві й білі — ?, 40 кущів і 30 кущів

Червоні — ?

Всього — 100 кущів

Короткий запис

Рожеві — 40 кущів

Білі — 30 кущів

Всього (Рожеві і білі) — ?

Червоні — ?

Всього — 100 кущів

Схема

Вираз    100 – (40 + 30)

Короткий запис №1

Рожеві — 40 кущів

Білі — 30 кущів

Всього — ?

Короткий запис №2

Рожеві і білі — 70 кущів

Червоні — ?

Всього — 100 кущів

План розв’язування

1) Скільки всього кущів рожевих і білих троянд розцвіло?

2) Скільки кущів червоних троянд розцвіло на клумбі?

Розв’язання

1) 40 + 30 = 70 (к.) – всього кущів рожевих і білих троянд розцвіло

2) 100 – 70 = 30 (к.) – кущів червоних троянд розцвіло на клумбі

2 спосіб

Попробуємо спочатку дізнатися, скільки розцвіло червоних і білих разом, а потім – червоних серед них, тоді

Короткий запис

Червоні — ?

Білі — 30 кущів

Всього (Червоні і білі) — ?

Рожеві — 40 кущів

Всього — 100 кущів

Схема

Вираз     (100 – 40) – 30

Короткий запис №1

Червоні і білі — ?

Рожеві — 40 кущів

Всього — 100 кущів

Короткий запис №2

Червоні — ?

Білі — 30 кущів

Всього — 60 кущів

План розв’язування

1) Скільки кущів червоних і білих троянд розцвіло на клумбі?

2) Скільки кущів червоних троянд розцвіло на клумбі?

Розв’язання

1) 100 – 40 = 60 (к.) – кущів червоних і білих троянд розцвіло на клумбі

2) 60 – 30 = 30 (к.) – кущів червоних троянд розцвіло на клумбі

3 спосіб

Спочатку дізнаємося, скільки розцвіло червоних і рожевих разом, а потім – червоних серед них, тоді

Короткий запис

Червоні — ?

Рожеві — 40 кущів

Всього (Червоні і рожеві) — ?

Білі — 30 кущів

Всього — 100 кущів

Схема

Вираз     (100 – 30) – 40

Короткий запис №1

Червоні і рожеві — ?

Білі — 30 кущів

Всього — 100 кущів

Короткий запис №2

Червоні — ?

Рожеві — 40 кущів

Всього — 70 кущів

План розв’язування

1) Скільки кущів червоних і рожевих троянд розцвіло на клумбі?

2) Скільки кущів червоних троянд розцвіло на клумбі?

Розв’язання

1) 100 – 30 = 70 (к.) – кущів червоних і рожевих троянд розцвіло на клумбі

2) 70 – 40 = 30 (к.) – кущів червоних троянд розцвіло на клумбі

4 спосіб  (проста задача)

Короткий запис

Рожеві — 40 кущів

Білі — 30 кущів

Червоні — ?

Всього — 100 кущів

Схема

Розв’язання

100 – 40 – 30 = 30 (к.) – кущів червоних троянд розцвіло на клумбі

Відповідь: на клумбі розцвіло 30 кущів червоних троянд

 

в) Скільки гривень решти отримає Артем зі 100 грн, якщо він купить 3 ручки, по 5 грн кожна, і 6 фломастерів, по 6 грн кожний?

Короткий запис
Ручки —
? грн, 3 ручки по 5 грн

Фломастери — ? грн., 6 фломастерів по 6 грн

Всього (Ручки і фломастери) — ?

Решта — ?

Всього — 100 грн

Схема

Вираз 100 – (5 • 3 + 6 • 6)

Короткий запис №1

Ручки — ? грн, 3 ручки по 5 грн

Короткий запис №2

Фломастери — ? грн., 6 фломастерів по 6 грн

Короткий запис №3

Ручки — 15 грн

Фломастери — 36 грн.

Всього — ?

Короткий запис №4

Ручки і фломастери — 51 грн.

Решта — ?

Всього — 100 грн.

План розв’язування

1) Скільки гривень заплатить за ручки?

2) Скільки гривень заплатить за фломастери?

3) Скільки гривень заплатить за всю покупку?

4) Скільки гривень отримає решти?

Розв’язання

1) 5 • 3=15 (грн.) – гривень заплатить за ручки

2) 6 • 6 = 36 (грн.) – гривень заплатить за фломастери

3) 15  + 36 = 51 (грн.) – гривень заплатить за всю покупку

4) 100 – 51 = 49 (грн.) – гривень отримає решти

2 спосіб

Короткий запис
Ручки —
? грн, 3 ручки по 5 грн

Фломастери — ? грн., 6 фломастерів по 6 грн

Решта — ?

Всього — 100 грн

Схема

Вираз 100 – 5 • 3 – 6 • 6

Короткий запис №1

Ручки — ? грн, 3 ручки по 5 грн

Короткий запис №2

Фломастери — ? грн., 6 фломастерів по 6 грн

Короткий запис №3

Ручки — 15 грн

Фломастери — 36 грн

Решта — ?

Всього — 100 грн.

План розв’язування

1) Скільки гривень заплатить за ручки?

2) Скільки гривень заплатить за фломастери?

3) Скільки гривень отримає решти?

Розв’язання

1) 5 • 3=15 (грн.) – гривень заплатить за ручки

2) 6 • 6 = 36 (грн.) – гривень заплатить за фломастери

3) 100 – 15 – 36 = 49 (грн.) – гривень отримає решти

Відповідь: Артем отримає 49 гривень решти

 

СТОРІНКА 142 – 143 Довідник з додаткових тем

Завдання 1

37 + 21 = 58     54 + 22 = 76      37 + 43 = (30 + 40) + (7 + 3) = 70 + 10 = 80

68 – 45 = 43     74 – 64 = 10       70 – 46 = 20 + (50 – 46) = 20 + 4 = 24

83 – 29 = 83 – (30 – 1) = 83 – 30 + 1 = 53 + 1 = 54

 

Завдання 3  Рівняння

х + 5 = 11

х = 11 – 5

х = 6

6 + 5 = 11

х + 5 = 7

х = 7 – 5

х = 2

2 + 5 = 7

6 + х = 9

х = 9 – 6

х = 3

6 + 3 = 9

12 – х = 7

х = 12 – 7

х = 5

12 – 5 = 7

х – 23 = 40

х = 40 + 23

х = 63

63 – 23 = 40

х + 13 = 25

х = 25 – 13

х = 12

12 + 13 = 25

64 – х = 30

х = 64 – 30

х = 34

64 – 34 = 30

х + 13 = 27

х = 27 – 13

х = 14

14 + 13 = 27

х – 14 = 60

х = 60 + 14

х = 74

74 – 14 = 60

70 – х = 30

х = 70 – 30

х = 40

70 – 40 = 30

61 + х = 84

х = 84 – 61

х = 23

61 + 23 = 84

х – 26 = 31 – 7

х – 26 = 24

х = 24 + 26

х = 50

50 – 26 = 24

31 – 7 = 24

24 = 24

35 – х = 3 • 5

35 – х = 15

х = 35 – 15

х = 20

35 – 20 = 15

3 • 5 = 15

15 = 15

х • 7 = 56

х = 56 : 7

х = 8

8 • 7 = 56

х : 8 = 3

х = 3 • 8

х = 24

24 : 8 = 3

24 : х = 6

х = 24 : 6

х = 4

24 : 4 = 6

5 • х = 50

х = 50 : 5

х = 10

5 • 10 = 50

х : 4 = 4 + 6

х : 4 = 10

х = 10 • 4

х = 40

40 : 4 = 10

4 + 6 = 10

10 = 10

100 : х = 10

х = 100 : 10

х = 10

100 : 10 = 10

 

Завдання 4

а) У Малюка є 10 пиріжків. Щохвилини Карлсон з'їдає 3 пиріжки, а Малюк приносить ще 2 пиріжки. Через скіль­ки хвилин Карлсон з'їсть останній пиріжок?

Щохвилини зникає пиріжок 3 – 2 = 1 (п.) 

10 пиріжків зникне за 10 хвилин

б) Сума чисел у стовпцях квадрата:

8 + 3 + 4 = 11 + 4 = 15       1 + 5 + 9 = 10 + 5 = 15     6 + 7 + 2 = 13 + 2 = 15

Сума чисел у рядках квадрата:

8 + 1 + 6 = 9 + 6 = 15         3 + 5 + 7 = 8 + 7 = 15       4 + 9 + 2 = 13 + 2 = 15

Сума чисел в діагоналях квадрата:

8 + 5 + 2 = 10 + 5 = 15       4 + 5 + 6 = 9 + 6 = 15

в) «Магічний» квадрат

5

0

7

5 + 0 + 7 = 12 – магічне число квадрата

2 стовпець: 12 – 8 – 0 = 4

3 стовпець: 12 – 2 – 7 = 3

1 стовпець: 12 – 5 – 1 = 6

6

4

2

1

8

3

г) Ребус

Четверта буква, третя буква, друга буква слова сліди, маємо діл

Пень без першої та останньої букв, маємо ен

Диня без перших двох букв, маємо ня

ДІЛЕННЯ

 

Завдання 5  Від будинку Вінні-Пуха до хатинки П'ятачка 95 м. Друзі вийшли одночасно назустріч один одному. Вінні-Пух проходив за хвилину 20 м, а П'ятачок — 15 м. Яка відстань буде між друзями через 2 хв?

Короткий запис

Було — 95 м

Пройшли — ?, (? м, 2 хв по 15 м) і (? м, 2 хв по 20 м)

Залишилось — ?

Схема

Вираз   95 – (15 • 2 + 20 • 2)

Короткий запис №1

Пройшов П’ятачок — ? м, 2 хв по 15 м

Короткий запис №2

Пройшов Вінні-Пух  — ? м, 2 хв по 20 м

Короткий запис №3

Пройшов П’ятачок — 30 м

Пройшов Вінні-Пух  — 40 м

Всього — ?

Короткий запис № 4

Було — 95 м

Пройшли — 70 м

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Яку відстань пройшов П’ятачок?

2) Яку відстань пройшов Вінні-Пух?

3) Яку всього відстань пройшли друзі?

4) Яка відстань буде між друзями?

Розв’язання

1) 15 • 2 = 15 + 15 = 30 (м) – відстань пройшов П’ятачок

2) 20 • 2 = 20 + 20 = 40 (м) – відстань пройшов Вінні-Пух

3) 30 + 40 = 70 (м) – відстань пройшли друзі

4) 95 – 70 = 25 (м) – відстань буде між друзями (відстань залишилось пройти)

2 спосіб

Короткий запис

Було — 95 м

Пройшов П’ятачок — ? м, 2 хв по 15 м

Пройшов Вінні-Пух  — ? м, 2 хв по 20 м

Залишилось — ?

Схема

Вираз   95 – 15 • 2 – 20 • 2

Короткий запис №1

Пройшов П’ятачок — ? м, 2 хв по 15 м

Короткий запис №2

Пройшов Вінні-Пух  — ? м, 2 хв по 20 м

Короткий запис № 4

Було — 95 м

Пройшов П’ятачок — 30 м

Пройшов Вінні-Пух  — 40 м

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Яку відстань пройшов П’ятачок?

2) Яку відстань пройшов Вінні-Пух?

3) Яка відстань буде між друзями?

Розв’язання

1) 15 • 2 = 15 + 15 = 30 (м) – відстань пройшов П’ятачок

2) 20 • 2 = 20 + 20 = 40 (м) – відстань пройшов Вінні-Пух

3) 95 – 30 – 40 = 25 (м) – відстань буде між друзями (відстань залишилось пройти)

3 спосіб

Короткий запис

Було — 95 м

Пройшли — ? м, 2 хв по ? (15 м і 20 м)

Залишилось — ?

Вираз   95 – (15 + 20) • 2

Короткий запис №3

П’ятачок — 15 м

Вінні-Пух  — 20 м

Всього — ?

Короткий запис №2

Пройшли  — ? м, 2 хв по 35 м

Короткий запис № 4

Було — 95 м

Пройшли — 70 м

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Яку відстань проходили друзі за хвилину?

2) Яку всього відстань пройшли друзі за дві хвилини?

3) Яка відстань буде між друзями?

Розв’язання

1) 15 + 20 = 35 (м) – відстань проходили друзі за хвилину

2) 35 • 2 = 35 + 35 = 70 (м) – відстань пройшли друзі за дві хвилини

3) 95 – 70 = 25 (м) – відстань буде між друзями (відстань залишилось пройти)

Відповідь: відстань між друзями буде 25 метрів

Інші завдання дивись тут...