Інші завдання дивись тут... 


Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 2 клас Большакова І., Пристінська М." 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 79

Вправа 1

Розповідне речення (розповідається про щось або про когось)

Питальне речення (запитується про щось а бо про когось)

Спонукальне речення (спонукає до дії)

Сергійко читає книгу.

Аліса дала брату олівець.

Що читає Сергійко?

Кому Аліса дала олівець?

Сергійку, читай книгу.

Алісо, дай олівець!

 

Вправа 2

У спонукальних реченнях підкреслили слова — назви дій (дієслова).

Іванна поливала квіти. Полий квіти. Тато забивав цвяхи в ящик. Забий цвях у ящик. Мама пекла пиріг. Спечи пиріг. Знайди бабусині окуляри. З'їж м'ясо. Собака їв м'ясо.

 

Вправа 3 Розповідні речення записали у вигляді спонукальних

Тарас зробив паперову квітку. Тарасе, зроби паперову квітку.

Борис намалював літак. Борисе, намалюй літак.

Оленка зліпила ведмедика. Оленко, зліпи ведмедика.

 

Вправа 4  Поділ слів на склади

— Даринко, склади, будь ласка, свої речі.

— Ні, не можу.

— Даринко, принеси свої зошити.

— Ні, не можу.

— Даринко, візьми цукерку.

— Добре.

 

СТОРІНКА 80

Вправа 5  Усна народна творчість «Заклички»

Прохання йти дощику, щоб напувати природу

Прохання не йти дощику, бо він  не дає дітворі бавитися у дворі

І-ди, і-ди, до-щи-ку. Звар-ю то-бі бор-щи-ку у но-во-му гор-щи-ку. Та по-став-лю на вер-бі, щоб не з'ї-ли ко-ма-рі. Бу-де вам, бу-де й нам, бу-де всім ко-ма-рам.

Не йди, не йди, до-щи-ку. Звар-ю то-бі бор-щи-ку у но-во-му гор-щи-ку, ви-лі-зу на ду-ба, спій-ма-ю го-лу-ба.

• Списали спонукальні ре­чення

Іди, іди, дощику. Не йди, не йди, дощику.

• Міркування про необхідність дощу…

Усьому живому потрібна вода. Дощ напуває рослини. Він поповнює водойми. А дітям у дощову погоду доводиться менше гуляти надворі.

 

СТОРІНКА 81

Вправа 1, 2

Запрошення

Застереження

Заборона

Заклик

Прохання

Приходь на свято!

Відвідай виставку!

Обережно переходь вулицю!

Не торкайся розетки!

Любіть Україну!

Бережіть природу!

Прийми дарунок!

 

Вправа 3  Виписали спонукальні речення, двома рисками підкреслили слова — назви дій (дієслова)

Чер-во-ний ко-лір ча-сто по-пе-ре-джа-є про не-без-пе-ку. Чер-во-не сві-тло сві-тло-фо-ра си-гна-лі-зу-є: «Не пе-ре-ходь ву-ли-цю за-раз! Це не-без-пе-чно». У лі-сі чер-во-но-го жу-чка со-не-чко ви-дно зда-ля. Він на-че го-во-рить: «Не їж-те ме-не! Я о-труй-ний!». У Чер-во-ну кни-гу за-пи-су-ють рід-кі-сних тва-рин і ро-сли-ни. На-че про-сять: «Не зни-щуй-те при-ро-ду! Бе-ре-жіть дов-кі-лля!»

Не переходь вулицю зараз! Не їжте мене! Не знищуйте природу! Бережіть довкілля!

 

Вправа 4

Тема: розповідь про спілкування в Інтернеті

Заголовок: «Спілкування в Інтернеті»

Спіл-ку-ва-ння в Ін-тер-не-ті мо-же бу-ти не-без-пе-чним. Ви-ко-нуй пра-ви-ла  без-пе-ки в Ін-тер-не-ті. Спіл-куй-ся зі зна-йо-ми-ми людь-ми. Не по-ві-дом-ляй сво-є ім’-я і а-дре-су не-зна-йом-цям. Звер-тай-ся за по-ра-до-ю до до-ро-слих

• Порівняли за допомогою діаграми Венна чим відрізняється спілкування з друзями в класі від спілкування в Інтернеті

Спілкування з друзями класу

відмінне

Спільне

Спілкування в Інтернеті

відмінне

Не використовуються пристрої

Бачиш співрозмовника на власні очі

Відбувається спілкування

Мовлення усне та письмове

Можеш бачити одне одного

Використовуються пристрої

Бачиш співрозмовника на екрані

• Підкреслили дієслова у спонукальних реченнях:

Виконуй правила безпеки в Інтернеті. Спілкуйся зі знайомими людьми. Не повідомляй своє ім'я і адресу незнайомцям. Звертайся за порадою до дорослих.

• Правила безпечної поведінки в Інтернеті

1) Не повідомляй усі дані про себе.

2) Обачно спілкуйся з незнайомими людьми.

3) Не вживай поганих слів, не ображай інших.

4) Не наслідуй погані вчинки!

5) Не долучайся до небезпечних груп!

 

Вправа 1  Головні члени речення (підмет, присудок)

В озері плавала срібляста рибка.

(Хто?) рибка (що робила?) плавала.

 

СТОРІНКА 82

Вправа 2

На подвір'ї ріс старий дуб.

Уранці дятел сів на дерево.

Песик побачив дятла.

Виліз песик з будки.

Загарчав Рекс на дятла.

А дятел дзьобом по корі стукотить.

Пташка шукає комах для пташенят.

• (Що?) дуб — (що робив?) ріс.

(Хто?) дятел — (що зробив?) сів.

(Хто?) песик — (що зробив?) побачив.

(Хто?) песик — (що зробив?) виліз.

(Хто?) Рекс — (що зробив?) загарчав.

(Хто?) дятел — (що робить?) стукотить.

(Хто?) пташка — (що робить?) шукає.

 

Вправа 3

У небі яскраво сяє сонечко. (Що?) сонечко (що робить?) сяє.

Бабуся надсилає смс-повідомлення. (Хто?) бабуся (що робить?) надсилає.

Увечері тато прийшов з роботи. (Хто?) тато (що зробив?) прийшов.

Брат Софійки відвідує спортивну секцію. (Хто?) брат (що робить?) відвідує.

• Записали речення так, щоб залишилося тільки головні слова

Сяє сонечко.  Бабуся надсилає. Тато прийшов. Брат відвідує.

 

СТОРІНКА 83

Вправа 4

• Доповнили речення головними словами (підметом і присудком)

У лісі ріс мухомор. У морі плавали риби. У полі колосилось жито

Ми їли пиріг з яблуками. Ми несли портфелі із зошитами. Бабуся тримала пакет з огірками.

• Виправили текст, щоб уникнути повторень

Зачин. Дмитрик прийшов до школи вчасно.

Основна частина. Хлопчик привітався з Орисею. Дівчинка попросила у нього  гумку.

Кінцівка. Дмитрик не буває жадібним. Він позичив Орисі свою річ.

 

Вправа 1  Поширили речення (доповнили іншими словами)

Поліна співає. Поліна співає (що?) пісню. Поліна співає (яку?) веселу пісню. (Де?) на концерті Поліна співає веселу пісню.

Андрій танцює. Андрій танцює (що?) гопак. Андрій танцює (який?) український гопак. (Де?) на сцені Андрій танцює укра­їнський гопак.

 

Вправа 2  Поширили речення

Максим читає. Максим читає (що?) книжку. Максим читає (яку?) цікаву книжку. (Коли?) Увечері Максим читає цікаву книжку.

Мар’яна малює. Мар’яна малює (що?) картину. Мар’яна малює (яку?) кольорову картину. (Де?) на уроці Мар’яна малює кольорову картину. 

 

Вправа 3  Доповнили речення словами, дописали кінцівку історій

Дівчата грали на подвір’ї в квача. Софійка побачила малечу. Дитина гірко плакала за своєю іграшкою. Дівчатка знайшли загублену ляльку. Дитина дуже зраділа. Вона весело сміялась.

Хлопці грали у футбол. М’яч вилетів на дорогу. Назар побіг на проїжджу частину. Машина зупинилась перед хлопчиком. Назар дуже злякався. Випадок стане повчальним уроком для нього.

 

СТОРІНКА 84

Вправа 1  Зв'язок слів у реченні за допомогою питань

Удома Роман читає цікаві казки.

• (Хто?) Роман (що робить?) читає. Читає (що?) книжки. Читає (де?) удома. Казки (які?) цікаві.

 

Вправа 2 Зв'язок слів у реченні за допомогою питань

Жовте курча знайшло черв'яка.

(Хто?) курча (що зробило?) знайшло. Курча (яке?) жовте. Знайшло (кого?) черв'яка.

Навесні солов'ї в'ють гнізда.

(Хто?) солов'ї (що роблять?) в'ють. В'ють (що?) гнізда. В'ють (коли?) навесні.

Інші завдання дивись тут...