Інші правила дивись тут...

3 КЛАС.

Член речення, який вказує, про кого або про що говориться в реченні, називається підметом. Підмет відповідає на питання хто? або що? 

Член речення, який вказує, що говориться про підмет, називається присудком. Присудок відповідає на різні питання: що робить? що зробить? що робив? що робили?

Підмет і присудок — це головні члени речення, його граматична основа. Усі інші члени речення є другорядними.

Питання між головними членами речення можна ставити від підмета до присудка і навпаки — від присудка до підмета: листя (щ о р о б и т ь?) злітає; злітає (що?) листя.

Підкреслюй так:  підмет ______________; присудок:  ==============; другорядні члени речення:  …  …  …  …  …  

 

 

 

Підмет (найчастіше виражений іменником, займенником) означає предмет, про який ідеться в реченні, і відповідає на питання хто? що? Підкреслюємо лінією. Веселу пісню заспівав соловей у гаю.

Присудок (найчастіше виражений дієсловом) вказує, яку дію виконує підмет, і відповідає на питання що робить підмет? Хто він такий? Що воно таке? Що з ним робиться? Який він? Підкреслюємо подвійною лінією. Веселу пісню заспівав соловей у гаю.

Інші правила дивись тут...