Інші правила дивись тут...

3 КЛАС

Члени речення — це слова в реченні, що відповідають на певні питання (самостійні частини мови).  

Слова, до яких не можна поставити питання (службові частини мови), слугують для того, щоб пов'язати між собою слова в реченні, і вживаються з тими словами, які відповідають на питання.

 

4 КЛАС

Підмет і присудок — це головні члени речення, його граматична основа або основа речення. 

Усі інші члени речення є другорядними.

Підмет

Присудок

Підмет — член речення, який вказує, про кого або про що говориться в реченні.

Відповідає на питання хто? або що? 

 

Присудок — член речення, який вказує, що говориться про підмет.

Відповідає на різні питання: що робить? що зробить? що робив? що робили?

Між членами речення можна встановити зв'язок за допомогою питань.

Питання між головними членами речення можна ставити від підмета до присудка і навпаки — від присудка до підмета:

листя (щ о   р о б и т ь?) злітає; злітає (щ о?) листя.

Більш легший для пошуку основи речення такий загальний варіант:

(щ о?) листя (щ о   р о б и т ь?) 

 

Підкреслюй так:  підмет _____; присудок:          ; другорядні члени речення:        .

 

Підмет (найчастіше виражений іменником, займенником) означає предмет, про який ідеться в реченні, і відповідає на питання хто? що? Підкреслюємо лінією.

Присудок (найчастіше виражений дієсловом) вказує, яку дію виконує підмет, і відповідає на питання що робить підмет? хто він такий? що воно таке? що з ним робиться? який він?. Підкреслюємо подвійною лінією.

Веселу пісню заспівав соловей у гаю.

Визначаємо основу речення: (хто?) соловей (що зробив?) заспівав.

 

Слід розрізняти!

Речення з одною граматичною основою — просте речення.

Настав день.

(Що?) день (що зробив?) настав. 

 

У складному реченні є більше, ніж одна основа.

Настав день, бо зійшло сонце

(Що?) день (що зробив?) настав. (Що?) сонце (що зробило?) зійшло.

Інші правила дивись тут...

  • roman
    чи може бути два присудка чи підмета в реченні ---- Так. У складному реченні
    18 вересня 2020 12:51