Інші завдання дивись тут...

Вправа 11.1. Напиши якнайбільше нових слів, змінюючи у слові рік першу букву.

Бік, вік, Дік, Нік, пік, сік, тік.

11.2. Поясни, що означає кожне з утворених слів.

Бік (бокова сторона), вік (період часу), Дік (ім’я хлопця), Нік (ім’я хлопця), пік (вершина), сік (напій), тік (млин).

11. 3. Наведи власні приклади слів, що розрізняються тільки одним звуком.

Мак – рак – лак – гак.

Гора - нора - кора - пора - Жора.

Коса - роса - боса.

Коса - Кола - кора - кома.

Лис - рис - мис.

Каса - маса - раса

Млин - клин - Олин.  

Вправа 12.1. Прочитай і відгадай загадку.

Ми, звичайно, не хитруєм: 

нас і бачать, нас і чують. 

Зовсім це не дивина! 

Що це в нас за імена?

12.2 Запиши слова-відгадки.

Букви та звуки.

12.3. Послідовно назви звуки і букви у слові чують.

Чують [ч у й у т']                                                                  

 

Вправа 13.1. Прочитай вірш.

ЗВУКИ І БУКВИ.

Звуки шадку-невидимку одягли 

і у книгу непомічені ввійшли. 

Хай працюють наші вуха! 

Звуки можна тільки слухать. 

Букви ж треба розглядати, 

друкувати і писати.                  (Надія Становська)

13.2. Поясни, чим відрізняються звуки від букв.

Звуки ми чуємо і вимовляємо. З них утворюються слова. Букви ми бачимо, читаємо і пишемо.

13.3. Спиши три останні рядки вірша. Запам'ятай!

Звуки можна тільки слухать. 

Букви ж треба розглядати, 

друкувати і писати.

 

Вправа 14.1 Переставте рядки так, щоб можна було прочитати вірш.

Їх 33 — від А до Я. 

Щасливо й дружно, як сім'я,

Усі тут літери живуть. 

Це місто алфавітом звуть. 

14.2. Як по-іншому можна назвати алфавіт?

Азбука, абетка.

 

Вправа 15.1. СКІЛЬКИ БУКВ У АБЕТЦІ?

— Скільки букв у абетці? — запитала вчителька.

— Шість, — відповів Сашко. — А, бе, е, те, ка, а.

2. Розкажи, чи правильно зрозумів Сашко запитання вчительки.

Сашко неправильно зрозумів запитання вчительки.

3. Дай правильну відповідь на це запитання.

В абетці 33 букви.

 

Вправа 16.1. Попрацюйте разом! Пригадайте українську абетку (алфавіт). Назвіть усі букви.

А а            а

Б б            бе

В в            ве

Г г             ге

Ґ ґ              ґе

Д д             де

Е е             е

Є є             є

Ж ж           же

З з              зе

И и            и

І і               і

Ї ї               ї

Й й            йот

К к             ка

Л л            ел

М м           ем

Н н            ен

О о            о

П п            пе

Р р             ер

С с            ес

Т т            те

У у            у

Ф ф           еф

Х х            ха

Ц ц            це

Ч ч             че

Ш ш          ша

Щ щ          ща

Ь ь             знак м’якшення

Ю ю          ю

Я я             я

16.2. Полічіть букви, назви яких закінчуються на е (наприклад, «бе», «ве»,...)

Дванадцять.

16.3. Пограйтесь у гру «Звуки і букви». Один учень чітко вимовляє будь-який звук буква або звуки, а інший — називає відповідну букву. Наприклад: [ґ] — «ґе»; [н], [н'] — «ен»; [о] — «о».

 

Вправа 17.1. Назви рукописні букви і запиши їх за зразком.

І, ї, и, й, л, м, н, а, о, с

17.2 Усно добери слова, у яких треба писати ці букви.

Ліс, їм, сани, оса, млин, сани, мило, сало, їй, малина, осінній, насос, малий.

17. 3. Запиши три слова (на вибір). Послідовно назви всі букви в цих словах.

Ліс (ел,і,ес), їм (ї, ем), сани (ес, а, ен, и), оса (о, ес, а), млин (ем, ел,и,ен), сани (ес,а,ен,и), мило (ем,и,ел,о), сало (ес,а,ел,о), їй (ї,йот), малина (ем,а,ел,и,ен,а), осінній (о,ес,і,ен,ен,і,йот), насос (ен,а,ес,о,ес), малий (ем,а,ел,и,йот).

 

Вправа 18. Порівняйте слова рак і мак. Які звуки у них різні?

Вони відрізняються першими звуками [р], [м].

18.2. Запишіть ці слова. Підкресліть букви, які змінюють значення слів.

Рак - мак

18.3. Складіть два речення з цими словами. Порівняйте свої речення.

Рак змінив свій шлях. Серед колосків запишався червоний мак.

 

Вправа 19.1. У лівому і правому стовпчиках знайди слова, які різняться одним звуком.

нора    каска

ранок   мак

коса     ґанок

казка   гора

майка  гайка

рак      коса

19.2. Запиши слова за зразком і підкресли в них різні букви. Зразок. Нора — гора.

Нора – гора, ранок- ґанок, коса – роса, казка – каска, майка – гайка, рак - мак

19.3. Назвй звуки і букви у слові ґанок.

Ґанок 5 зв., 5 б.  [ґ а н о к]                                                                  

 

Вправа 20.1. Склади і запиши речення зі словом вересень. Запам'ятай його написання. 

Вересень знову покличе учнів до школи. 

Вересень осінь починає.

20.2. Побудуй звукову модель цього слова.

Вересень 7 зв., 8 б.  [в е р е с е н']         [– ●'| –  ● | – ● =]                                                           

20.3. Поясни, чому в цьому слові звуків менше, ніж букв.

Буква ь не є звуком, вона тільки пом’якшує попередній приголосний звук.

Інші завдання дивись тут...