Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 3 клас Будна Н.О., Беденко М.В.", 2020 року

Завдання 26

1) 34 + 12 = 46      41 + 36 = 77     25 + 32 = 57      62 + 13 = 75 

2) 63 – 12 = 51      24 – 13 = 11      48 – 36 = 12      99 – 72 = 27

 

Завдання 27

8 дм + 7 дм = 15 дм = 10 дм + 5 дм  = 1 м 5 дм      8 + 7 = 15

5 см + 7 см = 12 см = 10 см + 2 см  = 1 дм 2 см      5 + 7 = 12

6 дм + 9 дм = 15 дм  = 10 дм + 5 дм = 1 м 5 дм      6 + 9 = 15

 

Завдання 28

7 + 5 = 12      8 + 3 = 11      6 + 7 = 13      7 + 2 = 9     9 + 3 = 12

6 + 5 = 11      16 – 8 = 8      18 – 9 = 9       11 – 5 = 6   19 – 9 = 10

 

Завдання 29 Дію додавання перевіряємо дією віднімання

25 + 43 = 68  перевірка:   68 – 25 = 43       68 – 43 = 25

43 + 21 = 64  перевірка:   64 – 43 = 21       64 – 21 = 43

64 + 15 = 79  перевірка:   79 – 64 = 15       79 – 15 = 64

58 + 31 = 89  перевірка:   89 – 58 = 31       89 – 31 = 58

 

Завдання 30  Проста задача на віднімання

Від дошки довжиною 1 м 1 дм відрізали кусок завдовжки 4 дм. Яка довжина залишку?

Було

Відрізали

Залишилось

1 м 1 дм

4 дм

?

Короткий запис

Було — 1 м 1 дм

Відрізали — 4 дм

Залишилось — ?

Розв’язання

1 м 1 дм = 10 дм + 1 дм = 11 дм

11 – 4 = 7 (дм) – довжина залишку

Відповідь: довжина залишку 7 дециметрів

 

Завдання 31 Проста задача на збільшення на деяке число

У класі 9 хлопчиків, а дівчаток – на 3 більше. Скільки дівчаток у класі?

Короткий запис

Хлопчики — 9 дітей

Дівчатка — ?, на 3 дітей більше

Короткий запис

Хлопчики — 9 дітей

Дівчатка — ?, стільки ж і ще 3 дітей

Схема

Розв’язання

9 + 3 = 12 (д.) – дівчаток у класі

Відповідь: у класі 12 дівчаток

 

Завдання 32 У кожній рівності знайди літеру, якою позначили більше число

а + 3 = b     b > a  (сума більша за доданок)

c – d = 2      d  (зменшуване більше за від’ємник)

x – 1 = y      y  (зменшуване більше за різницю)

 

Завдання 33  Маємо 10 коп і 50 грн. В одній гривні 100 копійок: 1 грн = 100 к.

1) Потрібно таких монет, щоб отримати 1 грн:

10 монет по 10 к. (оскільки 1 грн = 10 к. + 10 к. + 10 к. + 10 к. + 10 к. + 10 к. + 10 к. + 10 к. + 10 к. + 10 к.)

1 монета по 50 к. і 5 монет по 10 к. (оскільки 1 грн = 50 к. + 10 к. + 10 к. + 10 к. + 10 к. + 10 к.)

2 монети по 50 к. (оскільки 1 грн = 50 к. + 50 к.)

2) Виконали дії спочатку з гривнями, а потім — із копійками:

23 грн 60 к. + 12 грн 10 к. = 35 грн 70 к.

48 грн 90 к. – 17 грн 20 к. = 31 грн 70 к.

 

Завдання 34  «Круговий» приклад

5 + 7 = 12       12 – 6 = 6        6 + 9 = 15      15 – 10 = 5

 

Завдання 35  Складена задача на зменшення на деяке число та знаходження суми

Аліна і Антон вирушили назустріч один одному. Антон пройшов до зустрічі 42 кроки, а Аліна — на 11 кроків менше. Скільки кроків розділяло їх на початку руху?

Антон

Аліна

Всього

42 кроки

на 11 кроків менше

?

Короткий запис

Антон — 42 кроки

Аліна — ?, на 11 кроків менше

Всього — ?

Схема

Вираз    42 + (42 – 11)

Короткий запис №1

Антон — 42 кроки

Аліна — ?, на 11 кроків менше

Короткий запис №2

Антон — 42 кроки

Аліна — 31 крок

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки кроків пройшла Аліна?

2) Скільки кроків розділяло їх на початку руху?

Розв’язання

1) 42 – 11 = 31 (кр.) – кроків пройшла Аліна

2) 42 + 31 = 73 (кр.) – кроків розділяло їх на початку руху

Відповідь: на початку руху їх розділяло 73 кроки

 

Завдання 36

9 + 7 = 16    16 – 8 = 8    8 + 7 = 15    15 – 8  = 7    7 + 7 = 14     14 – 8 = 6

 

Завдання 37

11 – 2 = 11 – 1 – 1 = 9

11 – 5 = 11 – 1 – 4 = 6

12 – 3 = 12 – 2 – 1 = 9

12 – 6 = 12 – 2 – 4 = 6

15 – 7 = 15 – 5 – 2 = 8

14 – 8 = 14 – 4 – 4 = 6

8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 13

5 + 9 = 9 + 1 + 4 = 14

7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 12

8 + 9 = 9 + 1 + 7 = 17

Завдання 38 Складена задача на зменшення на деяке число та знаходження суми

Альбом коштує 23 грн 60 к., а блокнот на 11 грн 40 к. дешевший. Скільки гривень коштують альбом і блокнот разом?

Альбом

Блокнот

Всього

23 грн 60 к.

на 11 грн 40 к. дешевший

?

Короткий запис

Альбом — 23 грн 60 к.

Блокнот — ?, на 11 грн 40 к. дешевший

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки гривень коштує блокнот?

2) Скільки гривень коштують альбом і блокнот разом?

Розв’язання

1) 23 грн 60 к. – 11  грн 40 к. = (23 грн – 11 грн) + (60 к. – 40 к.) = 12 грн 20 к. – гривень коштує блокнот

2) 23 грн 60 к. + 12 грн 20 к. = 35 грн 80 к. – гривень коштують альбом і блокнот разом

Відповідь: альбом і блокнот разом коштують 35 гривень 80 копійок

 

Завдання 39

 

5 + 7 = 5 + 5 + 2 = 12

4 + 8 = 8 + 2 + 2 = 12

9 + 9 = 9 + 1 + 8 = 18

6 + 5 = 6 + 4 + 1 = 11

7 + 8 = 8 + 2 + 5 = 15

15 – 6 = 15 – 5 – 1 = 9

11 – 3 = 11 – 1 – 2 = 8

16 – 8 = 16 – 6 – 2 = 8

18 – 9 = 18 – 8 – 1 = 9

14 – 7 = 14 – 4 – 3 = 7

Завдання 40 «Круговий» приклад

7 + 8 = 15      15 – 6 = 9      9 + 4 = 13      13 – 6 = 7

 

Завдання 41, 42  Рівняння

х + 6 = 10

х = 10 – 6

х = 4

4 + 6 = 10

10 = 10

5 + х = 11

х = 11 – 5

х = 6

5 + 6 = 11

11 = 11

х + 6 = 12

х = 12 – 6

х = 6

6 + 6 = 12

12 = 12

Завдання 43 Обернені задачі

1) Проста задача на додавання

На галявині було 7 метеликів. Прилетіло ще 5. Скільки метеликів стало на галявині?

Було

Прилетіло

Стало

7 метеликів

5 метеликів

?

Короткий запис

Було — 7 метеликів

Прилетіло — 5 метеликів

Стало — ?

Схема

Розв’язання

7 + 5 = 12 (м.) – метеликів стало на галявині

Відповідь: на галявині стало 12 метеликів

 

2) Проста задача на знаходження невідомого доданка

Коли на галявину прилетіло 5 метеликів, їх стало 12. Скільки метеликів було на галявині спочатку?

Було

Прилетіло

Стало

?

5 метеликів

12 метеликів

Короткий запис

Було — ?

Прилетіло — 5 метеликів

Стало — 12 метеликів

Схема

Розв’язання

12 – 5 = 7 (м.) – метеликів було на галявині спочатку

Відповідь: спочатку на галявині було 7 метеликів

 

3) Проста задача на знаходження невідомого доданка

На галявині було 7 метеликів. Коли на галявину прилетіло ще декілька метеликів, їх стало 12. Скільки метеликів прилетіло?

Було

Прилетіло

Стало

7 метеликів

?

12 метеликів

Короткий запис

Було — 7 метеликів

Прилетіло — ?

Стало — 12 метеликів

Схема

Розв’язання

12 – 7 = 5 (м.) – метеликів прилетіло

Відповідь: прилетіло 5 метеликів

 

Завдання 44   Побудуй прямокутник зі сторонами 2 см і 1 см. Знайди його периметр.

Р = (2 + 1) • 2 = 3 • 2 = 6 (см) – периметр прямокутника довжиною 2 см і шириною 1 см

2 спосіб

Р = 2 • 2 + 1 • 2 = 4 + 2 = 6 (см) – периметр прямокутника довжиною 2 см і шириною 1 см

3 спосіб

Р = 2 + 1 + 2 + 1 = 6 (см) – периметр прямокутника довжиною 2 см і шириною 1 см

 

Завдання 45  Виконали дії спочатку з гривнями, а потім — із ко­пійками:

57 грн 20 к. – 36 грн 10 к. + 6 грн 50 к. = 27 грн 60 к.

57 – 36 + 6 = 21 + 6 = 27      20 – 10 + 50 = 10 + 50 = 60

99 грн 90 к. – 24 грн 30 к. – 2 грн 10 к. = 73 грн 50 к.

99 – 24 – 2 = 75 – 2 = 73        90 – 30 – 10 = 60 – 10 = 50

64 грн 50 к. + 21 грн 30 к. – 3 грн 50 к. = 82 грн 30 к.

64 + 21 – 3 = 85 – 3 = 82        50 + 30 – 50 = 30

 

Завдання 46 Проста задача на знаходження невідомого доданка

На полиці стояло 8 книг. Коли туди поставили ще декілька, то на полиці стало 11 книг. Скільки книг поставили на полицю?

Було

Поставили

Стало

8 книг

?

11 книг

Короткий запис

Було — 8 книг

Поставило — ?

Стало — 11 книг

Розв’язання

11 – 8 = 3 (кн.) – книг поставили на полицю

2 спосіб (рівнянням)

8 + х = 11

х = 11 – 8

х = 3 (кн.) – книг поставили на полицю

Відповідь: на полицю поставили 3 книги

 

Завдання 47

15 – 7 = 15 – 5 – 2 = 8

11 – 9 = 11 – 1 – 8 = 2

14 – 8 = 14 – 4 – 4 = 6

16 – 4 = 12

16 – 1 = 15

11 – 7 = 11 – 1 – 6 = 4

6 + 6 = 6 + 4 + 2 = 12

5 + 7 = 7 + 3 + 2 = 12

9 + 5 = 9 + 1 + 4 = 14

7 + 8 = 8 + 2 + 5 = 15

Завдання 48

3 + 8 = 8 + 2 + 1 = 11

2 + 9 = 9 + 1 + 1 = 11

8 + 7 = 8 + 2 + 5 = 15

7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 12

6 + 4 = 10

11 – 5 = 11 – 1 – 4 = 6

13 – 4 = 13 – 3 – 1 = 9

15 – 6 = 15 – 5 – 1 = 9

16 – 8 = 16 – 6 – 2 = 8

14 – 9 = 14 – 4 – 5 = 5

Завдання 49  Переставний закон додавання

1) 5 + 8 = 6 + 7      5 + 7 = 4 + 8       3 + 8 = 5 + 6

2) 7 + 4 = 9 + 2      8 + 7 = 6 + 9       9 + 3 = 6 + 6

 

Завдання 50 

5 + х = 8

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

х = 8 – 5

х = 3

5 + 3 = 8

8 = 8

 

Завдання 51  Обернені задачі

1) Проста задача на віднімання

На підносі було 15 бутербродів. З’їли 6 бутербродів. Скільки бутербродів залишилося?

Було

З’їли

Залишилось

15 бутербродів

6 бутербродів

?

Короткий запис

Було — 15 бутербродів

З’їли — 6 бутербродів

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

15 – 6 = 9 (б.) – бутербродів залишилось

Відповідь: залишилось 9 бутербродів

 

2) Проста задача на знаходження від’ємника

На підносі було 15 бутербродів. Після того, як декілька з’їли, залишилось 9 бутербродів. Скільки бутербродів з’їли?

Було

З’їли

Залишилось

15 бутербродів

?

9 бутербродів

Короткий запис

Було — 15 бутербродів

З’їли — ?

Залишилось — 9 бутербродів

Схема

Розв’язання

15 – 9 = 6 (б.) – бутербродів з’їли

Відповідь: з’їли 6 бутербродів

 

3) Проста задача на знаходження зменшуваного

На підносі були бутерброди. Після того, як з’їли 6 бутербродів, залишилось 9 бутербродів. Скільки бутербродів було спочатку?

Було

З’їли

Залишилось

?

6 бутербродів

9 бутербродів

Короткий запис

Було — ?

З’їли — 6 бутербродів

Залишилось — 9 бутербродів

Схема

Розв’язання

9 + 6 = 15 (б.) – бутербродів було спочатку

Відповідь: спочатку було 15 бутербродів

 

Завдання 52

14 + 5 = 19      14 – 5 = 9      7 + 9 = 16      8 + 6 = 14

18 – 4 = 14       11 – 4 = 7      5 + 8 = 13     7 + 4 = 11

 

Завдання 53  Порядок дій

50 – (20 – 10) = 50 – 10 = 40

90 – (10 + 30) = 90 – 40 = 50

 

Завдання 54  Правильно вибрали схематичний ма­люнок до кожного завдання.

1) На острівці посадили ялинку, а зліва від неї — дубок (малюнок А – дубок, ялинка)

2) На острівці посадили ялинку, а потім — дубок, причому так, що ялинка опинилася зліва від дубка (малюнок Б – ялинка, дубок)

 

Завдання 55

2 + 9 = 11     11 – 8 = 3     3 + 9 = 12     12 – 8 = 4     4 + 9 = 13     13 – 8 = 5

 

Завдання 56  Проста задача на знаходження зменшуваного

Коли 7 автомобілів поїхало, на стоянці залишилося ще 6. Скільки ав­томобілів було на стоянці спочатку?

Було

Поїхало

Залишилось

?

7 автомобілів

6 автомобілів

Короткий запис

Було — ?

Поїхало — 7 автомобілів

Залишилось — 6 автомобілів

Розв’язання

6 + 7 = 13 (ав.) – ав­томобілів було на стоянці спочатку

Відповідь: спочатку на стоянці було 13 автомобілів

 

Завдання 57 

4 + х = 11

х = 11 – 4

х = 7

4 + 7 = 11

11 = 11

2 + х = 15

х = 15 – 2

х = 13

2 + 13 = 15

15 = 15

х + 7 = 16

х = 16 – 7

х = 9

9 + 7 = 16

16 = 16

Інші завдання дивись тут...