Інші завдання дивись тут...

Завдання 124

540 + 250 = 790     530 + 350 = 880     680 + 210 = 890

 

Завдання 125

140 – 70 = 140 – 40 – 30 = 70

120 – 40 = 120 – 20 – 20 = 80

860 – 30 = 830

480 – 60 = 420

870 – 30 = 840

325 – 20 – 5 = 300

Завдання 126

450 + 130 = 580

240 + 120 = 360

420 + 110 = 530

650 + 330 = 980

600 – 1 = 599

599 + 1 = 600

80 + 40 = 120

60 + 50 = 110 

Завдання 127  На лівій шальці гиря 16 кг, на праві гиря 10 кг. «Урівноваж» терези, використавши гирю 3 кг і кульку 3 кг. Запиши відповідну рівність.

16 = 10 + 3 + 3

 

Завдання 128

540 + 120 = 660

660 – 310 = 350

350 – 110 = 240

240 + 300 = 540

Завдання  129

Кожна клітинка на малюнку від­повідає 4 км на місцевості. Між деревами 7 клітинок. Знай­ди відстань між деревами.

Розв’язання

4 • 7 = 28 (км)

Відповідь: між деревами 28 кілометрів.

 

Завдання 130

За два дні садівники та садівниці обкопали 83 груші: першого дня — 6 рядів, по 8 груш у кожному ряду, а другого дня — 5 рядів. По скільки груш у кожному ряду обкопували другого дня, якщо кількість дерев у ряду однакова?Р

Розв’язання

1) 8 • 6 = 48 (д.) – обкопав першого дня

2) 83 – 48 = 35 (д.) – обкопав другого дня

3) 35 : 5 = 7 (д.)

Відповідь: у кожному ряді 7 груш обкопував другого дня.

 

Завдання 131 

Аркуш паперу зігнули вдвоє і з обох боків нама­лювали стрілки, що вказують один напрям. Чи вказуватимуть ці стрілки один напрям, якщо аркуш розгорнути? Ні

 

Завдання 132  Одиниці вимірювання 

 

330 дм

 

440 дм

 

550 дм   660 дм   770 дм   880 дм   990 дм

100 дм

 

210 дм   320 дм   430 дм   540 дм   650 дм   760 дм  
Завдання 133  Якщо прямокутну рамку АBCD оберта­ти довкола однієї сторони, то в повітрі отримаємо циліндр. Яка сторона рамки опише бічну поверхню циліндра? ВС

 

Завдання 134

Кожна клітинка на малюнку відповідає 2 км на міс­цевості. Пішохід рухається від одного прапорця до іншого, пройшовши 8 клітинок. Скільки кілометрів подолає пішохід?

Розв’язання

2 • 8 = 16 (км)

Відповідь: подолає пішохід 16 кілометрів.

 

Завдання 135

620 + 240 = 860

540 + 130 = 670

310 + 136 = 446

650 + 210 = 860

597 + 1 = 598
699 + 1 = 700

800 – 1 = 799

800 + 80 = 880

Завдання 136

410 + 130 = 540

380 + 210 = 590

650 + 120 = 770

340 + 340 = 680

900 – 1 = 899

698 + 1 = 699

Завдання 137  Віднімання

670 – 420 = 250     750 – 410 = 340   930 – 810 = 120

 

Завдання 138

440 – 230 = 210

680 – 210 = 470

990 – 360 = 630

580 – 140 = 440

150 – 70 = 80

120 – 80 = 40

60 + 90 = 150

70 + 60 = 130

Завдання 139 

АВ = 150 км, ВС = 120 км, СА = 130 км. На скільки кілометрів прямий шлях із пункту А в пункт В коротший, ніж шлях через пункт С?

Розв’язання

1) 130 + 120 = 250 (км) – шлях через пункт С

2) 250 – 150 = 100 (км)

Відповідь: шлях коротший на 100 кілометрів.

 

Завдання 140

Кожні 2 клітинки на малюнку відповідають 1 км на місцево­сті. Пішохід рухається від одного прапорця до іншого. Скільки кілометрів подолає пішохід?

Розв’язання

1 • (8 : 2) = 4 (км)

Відповідь: пішохід подолає 4 кілометри.

 

Завдання 141

480 + 210 = 690

690 – 330 = 360

360 – 100 = 260

260 + 220 = 480

Завдання 142

Трьом покупцям відрізали від сувою по 7 м полот­на, а чотирьом покупцям — по 5 м. Скільки всього метрів полотна продали?

Розв’язання

7 • 3 + 5 • 4 = 41 (м)

Відповідь: продали 41 метр полотна.

 

Завдання 143

5 м 6 дм 4 см = 564 см

9 дм 1 см 5 мм = 915 мм

4 дм 8 см = 48 см

6 м 3 дм = 63 дм

 

Завдання 144

Турист долає 15 км за 3 години. Яку відстань про­йде турист за 5 годин?

Короткий запис

3 год  15 км

5 год  ?

Розв’язання

1) 15 : 3 = 5 (км) – пройде за 1 годину

2) 5 • 5 = 25 (км)

Відповідь: турист пройде 25 кілометрів.

 

Завдання 145

620 – 310 = 310

890 – 540 = 350

460 – 230 = 230

590 – 350 = 240

270 + 310 = 580

640 + 320 = 960

50 + 80 = 130

40 + 70 = 110

Завдання 146

650 – 120 = 530

280 – 140 = 140

980 – 420 = 560

390 – 170 = 220

960 – 340 = 620

777 – 300 = 477

Завдання 147

Маса буханця хліба 860 г. На скільки грамів потріб­но збільшити масу буханця, щоб вона становила 1 кг?

Розв’язання

1000 – 860 = 140 (г)

Відповідь: масу буханця потрібно збільшити на 140 грамів.

 

Завдання 148  «Урівноваж» терези, використавши гирю і кульку. Запиши відповідну рівність.  16 + 1 = 10 + 7

 

Завдання 148 Додавання частинами

530 + 120 = 530 + 100 + 20 = 630 + 20 = 650

420 + 330 = 420 + 300 + 30 = 720 + 30 = 750

680 + 210 = 680 + 200 + 10 = 880 + 10 = 890

540 + 340 = 540 + 300 + 40 = 840 + 40 = 880

120 + 150 = 120 + 100 + 50 = 220 + 50 = 270

 

Завдання 150

240 + 130 = 370

990 – 200 = 790

420 + 350 = 770

890 – 520 = 370

880 – 110 = 770

480 + 310 = 790

Завдання 151

430 + 250 = 680

680 – 110 = 570

570 – 360 = 210

210 + 220 = 430 

Завдання 152

У лісі росло 890 дерев: 320 ялин, 230 сосен, а реш­та — берези. Скільки беріз росло в лісі?

Розв’язання

890 – (320 + 230) = 890 – 550 = 340 (б.)

Відповідь: в лісі росло 340 беріз.

 

Завдання 153

5 ц 40 кг = 540 кг

6 ц 30 кг = 630 кг

8 ц 20 кг = 820 кг

9 ц 99 кг = 999 кг

 

Завдання 154

1 ц – 1 кг = 100 кг – 1 кг = 99 кг

5 ц – 20 кг = 500 кг – 20 кг = 4 ц 80 кг

Завдання 155

На грядці виросло 340 морквин. Одного дня вирва­ли 110 морквин, другого — 120 морквин, а третьо­го — решту. Скільки морквин вирвали третього дня?

Розв’язання

340 – (110 + 120) = 340 – 230 = 110 (м.)

Відповідь: третього дня вирвали 110 морквин.

 

Завдання 156

530 + 400 = 930

760 + 200 = 960

760 – 300 = 460

650 – 200 = 450

530 + 40 = 570

760 + 20 = 780

480 – 20 = 460

650 – 30 = 620

Інші завдання дивись тут...