Інші завдання дивись тут...

Завдання 124

540 + 250 = 790     530 + 350 = 880     680 + 210 = 890

 

Завдання 125

140 – 70 = 140 – 40 – 30 = 70

120 – 40 = 120 – 20 – 20 = 80

860 – 30 = 830

480 – 60 = 420

870 – 30 = 840

325 – 20 – 5 = 300

Завдання 126

450 + 130 = 580

240 + 120 = 360

420 + 110 = 530

650 + 330 = 980

600 – 1 = 599

599 + 1 = 600

80 + 40 = 80 + 20 + 20 = 120

60 + 50 = 60 + 40 + 10 = 110 

Завдання 127  На лівій шальці гиря 16 кг, на праві гиря 10 кг. «Урівноваж» терези, використавши гирю 3 кг і кульку 3 кг. Запиши відповідну рівність.

16 = 10 + 3 + 3

 

Завдання 128

540 + 120 = 680

350 – 110 = 440

660 – 310 = 350

240 + 300 = 540

Завдання  129

Кожна клітинка на малюнку від­повідає 4 км на місцевості. Між деревами 7 клітинок.  Знай­ди відстань між деревами.

Розв’язання

4 • 7 = 28 (км)

Відповідь: 28 кілометрів між деревами

 

Завдання 130

За два дні садівники та садівниці обкопали 83 груші: першого дня — 6 рядів, по 8 груш у кожному ряду, а другого дня — 5 рядів. По скільки груш у кожному ряду обкопували другого дня, якщо кількість дерев у ряду однакова?

 

Груш в 1 ряду

Кількість рядів

Усього груш

І дня

8

6

83

ІІ дня

?

5

Розв’язання

1) 8 • 6 = 48 (гр.) – груш обкопав першого дня

2) 83 – 48 = 35 (гр.) – груш обкопав другого дня

3) 35 : 5 = 7 (гр.)

Відповідь: 7 груш обкопував у кожному ряді другого дня

 

Завдання 131  Аркуш паперу зігнули вдвоє і з обох боків нама­лювали стрілки, що вказують один напрям. Чи вказуватимуть ці стрілки один напрям, якщо аркуш розгорнути? Ні

 

Завдання 132  Одиниці вимірювання

100 дм + 23 м = 100 дм + 230 дм = 330 дм         330 дм – 120 дм = 210 дм

210 дм + 23 м = 210 дм + 230 дм = 440 дм         440 дм – 120 дм = 320 дм

 

Завдання 133  Якщо прямокутну рамку АBCD оберта­ти довкола однієї сторони, то в повітрі отримаємо циліндр. Яка сторона рамки опише бічну поверхню циліндра? ВС

 

Завдання 134

Кожна клітинка на малюнку відповідає 2 км на міс­цевості. Пішохід рухається від одного прапорця до іншого, пройшовши 8 клітинок. Скільки кілометрів подолає пішохід?

Розв’язання

2 • 8 = 16 (км)

Відповідь: 16 кілометрів подолає пішохід

 

Завдання 135

620 – 240 = 620 – 220 – 20 = 380

540 + 130 = 670

310 + 136 = 446

650 + 210 = 870

597 + 1 = 598
699 + 1 = 670

800 – 1 = 799

800 + 80 = 880

Завдання 136

410 + 130 = 540

380 + 210 = 590

650 + 120 = 770

340 + 340 = 680

900 – 1 = 899

698 + 1 = 699

Завдання 137  Віднімання

670 – 420 = 250     750 – 410 = 340   930 – 810 = 120

 

Завдання 138

440 – 230 = 210

680 – 210 = 470

990 – 360 = 330

580 – 140 = 440

150 – 70 = 150 – 50 – 20 = 80

120 – 80 = 120 – 20 – 60 = 40

60 + 90 =150

70 + 60 = 130

Завдання 139  АВ = 150 км, ВС = 120 км, СА = 130 км. На скільки кілометрів прямий шлях із пункту А в пункт В коротший, ніж шлях через пункт С?

1) 130 + 120 = 250 (км) – шлях через пункт С

2) 250 – 150 = 100 (км)

Відповідь: на 100 кілометрів коротший шлях

 

Завдання 140

Кожні 2 клітинки на малюнку відповідають 1 км на місцево­сті. Пішохід рухається від одного прапорця до іншого. Скільки кілометрів подолає пішохід?

Розв’язання

1 • (8 : 2) = 4 (км)

Відповідь: 4 кілометри подолає пішохід

 

Завдання 141

480 + 210 = 690

360 – 100 = 260

260 + 220 = 480

690 – 330 = 360

Завдання 142

Трьом покупцям відрізали від сувою по 7 м полот­на, а чотирьом покупцям — по 5 м. Скільки всього метрів полотна продали?

Розв’язання

7 • 3 + 5 • 4 = 41 (м)

Відповідь: 41 метр полотна продали

 

Завдання 143

5 м 6 дм 4 см = 564 см

9 дм 1 см 5 мм = 915 мм

4 дм 8 см = 48 см

6 м 3 дм = 63 дм

 

Завдання 144

Турист долає 15 км за 3 години. Яку відстань про­йде турист за 5 годин?

Розв’язання

1) 15 : 3 = 5 (км) – відстань за 1 годину

2) 5 • 5 = 25 (км)

Відповідь: 25 кілометрів пройде турист

 

Завдання 145

620 – 310 = 310

890 – 540 = 350

460 – 230 = 230

590 – 350 = 240

270 + 310 = 580

640 + 320 = 960

50 + 80 = 80 + 20 + 30 = 130

40 + 70 = 70 + 30 + 10 = 110

Завдання 146

650 – 120 = 530

280 – 140 = 140

980 – 420 = 560

390 – 170 = 220

960 – 340 = 620

777 – 300 = 477

Завдання 147

Маса буханця хліба 860 г. На скільки грамів потріб­но збільшити масу буханця, щоб вона становила 1 кг?

Розв’язання

1000 – 860 = 140 (г.)

Відповідь: на 140 грамів потрібно збільшити масу буханця

 

Завдання 148  «Урівноваж» терези, використавши гирю і кульку. Запиши відповідну рівність.  16 + 1 = 10 + 7

 

Завдання 148 Додавання частинами

530 + 120 = 530 + 100 + 20 = 630 + 20 = 650

420 + 330 = 420 + 300 + 30 = 720 + 30 = 750

680 + 210 = 680 + 200 + 10 = 880 + 10 = 890

540 + 340 = 540 + 300 + 40 = 840 + 40 = 880

120 + 150 = 120 + 100 + 50 = 220 + 50 = 270

 

Завдання 150

240 + 130 = 370

990 – 200 = 790

420 + 350 = 770

890 – 520 = 370

880 – 110 = 770

480 + 310 = 790

Завдання 151

430 + 250 = 680

570 – 360 = 210

680 – 110 = 570

210 + 220 = 430 

Завдання 152

У лісі росло 890 дерев: 320 ялин, 230 сосен, а реш­та — берези. Скільки беріз росло в лісі?

Розв’язання

890 – (320 + 230) = 890 – 550 = 340 (б.)

Відповідь: 340 беріз росло в лісі

 

Завдання 153

5 ц 40 кг = 540 кг

6 ц 30 кг = 630 кг

8 ц 20 кг = 820 кг

9 ц 99 кг = 999 кг

 

Завдання 154

1 ц – 1 кг = 99 кг              5 ц – 20 кг = 4 ц 80 кг

 

Завдання 155

На грядці виросло 340 морквин. Одного дня вирва­ли 110 морквин, другого — 120 морквин, а третьо­го — решту. Скільки морквин вирвали третього дня?

Розв’язання

340 – (110 + 120) = 340 – 230 = 110 (м.)

Відповідь: 110 морквин вирвали третього дня

 

Завдання 156

530 + 400 = 930

760 + 200 = 960

760 – 300 = 460

650 – 200 = 450

530 + 40 = 570

760 + 20 = 780

480 – 20 = 460

650 – 30 = 620

Інші завдання дивись тут...