Інші завдання дивись тут...

Завдання 239

310 + 220 = 530

160 + 180 = 340

430 + 70 = 500

900 – 30 = 870

530 – 260 = 270

350 + 150 = 500

 

Завдання 240, 241 Письмове додавання

+631

  125

  756

+462

  313

  775

+311

  536

  847

+232

  166

  398

+657

  342

  999

+312

  134

  446

+123

  323

  446

+398

  601

  999

+143

  255

  398

Завдання 242  Числа, позначені літерами a і b, більші за нуль. У кожній парі виразів знайди той, значення якого більше.

a + а > а – а      а : b < а – b      а + b > a – b     a • b > a + b

 

Завдання 243

На автоперегонах один автомобіль подолав 335 км, другий — на 243 км більше, ніж перший, а третій — на 137 км менше, ніж другий. Скільки кілометрів подолав третій автомобіль?

Короткий запис

 335 км

II  ?, на 243 км більше, ніж I

III  ?, на 137 км менше, ніж II

Розв’язання

1) 335 + 243 = 578 (км) – II автомобіль

2) 578 – 137 = 441 (км)

Відповідь: третій автомобіль подолав 441 км.

 

Завдання 244

За 7 однакових книг заплатили b гривень. Скільки гривень коштує одна книга? b : 7

Якщо b = 42, тоді b : 7 = 42 : 7 = 6 (грн)

Відповідь: одна книжка коштує 6 гривень.

 

Завдання 245 Рівняння

10 + х + х = 12

10 + 2 • х = 12

2 • х = 12 – 10

2 • х = 2

х = 2 : 2

х = 1

Відповідь: маса малої гирі 1 кг.

 

Завдання 246

Довжина прямокутника 8 см, а ширина у 2 рази менша. Знайди периметр прямокутника.

Розв’язання

8 : 2 = 4 (см) – ширина прямокутника

Р = 8 • 2 + 4 • 2 = 24 (см) – периметр прямокутника

 

Завдання 247

«На скільки менше...».

30 • 3 – 30 : 3 = 90 – 10 = 80

 

Завдання 248

На туристичній базі в липні відпочило 320 турис­тів, а в серпні — на 130 туристів більше. Скільки всього туристів відпочило на цій базі протягом двох місяців?

Короткий запис

У липні  320 т.

У серпні  ?, на 130 т. більше, ніж у липні.

Разом  ?

Розв’язання

1) 320 + 130 = 450 (т.) – у серпні

2) 320 + 450 = 770 (т.)

Відповідь: 770 туристів відпочило на цій базі протягом двох місяців.

 

Завдання 249

+623

  321

  944

+532

  234

  766

+863

  126

  989

+321

  123

  444

Завдання 250,251  Письмове віднімання

+620

  110

  730

+555

  333

  888

+940

    30

  970

_555

  333

  222

_860

   40

 820

+820

   80

  900

_769

  235

  534

_986

  524

  462

_825

 412

 413

Завдання 252

623 + 141 = 764

764 + 124 = 888

888 – 262 = 626

626 – 106 = 520

520 + 356 = 876

876 – 253 = 623

Завдання 253

У шкільній їдальні спекли 590 булочок. На першій перерві було продано 230 булочок, а на другій — на 20 булочок менше. Скільки булочок залишилося в їдальні?

Короткий запис

Разом  590 б.

 230 б..

II  ?, на 20 б. менше, ніж I

Залишилося  ?

Розв’язання

1) 230 – 20 = 210 (б.) – на другій перерві

2) 230 + 210 = 440 (б.) – на двох перервах разом

3) 590 – 440 =  150 (б.)

Відповідь: в ідальні залишилося 150 булочок.

 

Завдання 254

Після того, як у магазині продали 120 кг картоплі, там залишилося на 200 кг більше, ніж продали. Скільки кілограмів картоплі було в магазині спо­чатку?

Короткий запис

Продали  120 кг

Залишилося  ?, на 200 кг більше, ніж продали

Спочатку  ?

Розв’язання

1) 120 + 200 = 320 (кг)  залишилося

2) 320 + 120 = 440 (кг)

Відповідь: в магазині спочатку було 440 кілограмів картоплі.

 

Завдання 255

У їдальню завезли 7 ящиків огірків, по 9 кг у кож­ному, і 6 ящиків помідорів, по 8 кг у кожному.

1) 9 • 7 = 63 (кг) – огірків привезли

2) 8 • 6 = 48 (кг) – помідорів привезли

3) 9 • 7 + 8 • 6 = 111 (кг) – овочів привезли

4) 9 • 7 – 8 • 6 = 15 (кг) – на стільки більше привезли огірків, ніж помідорів

 

Завдання 256

Коли в цистерну долили 120 л бензину, там ста­ло 340 л бензину. Скільки літрів бензину було в цистерні спочатку?

Короткий запис

Долили  120 л

Стало 340 л

Спочатку  ?

Розв’язання

340 – 120 = 220 (л)

Відповідь: в цистерні спочатку було 220 літрів бензину.

 

Завдання 257

_428

  316

  112

_859

  141

  718

_457

  234

  223

_888

  123

  765

Завдання 258

690 + 10 = 600 + 100 = 700

420 + 80 = 400 + 100 = 500

999 – 888 = 111

650 + 50 = 600 + 100 = 700

864 – 64 = 800

540 – 30 = 510

Завдання 259

+636

  125

  761

+462

  343

  805

Завдання 260

У магазині було 665 кг гречки. Першого дня про­дали 125 кг гречки, а другого — на 110 кг більше. Скільки кілограмів гречки залишилося в магазині?

Короткий запис

Було  665 кг

 125 кг

II  ?, на 110 кг більше, ніж I

Залишилося  ?

Розв’язання

1) 125 + 110 = 235 (кг) – другого дня

2) 125 + 235 = 360 (кг) – всього

3) 665 – 360 = 305 (кг)

Відповідь: в магазині залишилося 305 кілограмів гречки.

 

Завдання 261 Одиниці вимірювання

5 м 80 см + 20 см = 6 м

6 м 7 дм + 3 дм = 7 м

8 ц 40 кг + 60 кг = 9 ц

4 см 3 мм + 7 мм = 5 см

 

Завдання 262

За три дні водій проїхав 960 км. За перші два дні він подолав 560 км, а за другий і третій — 740 км. Скільки кілометрів долав водій кожного дня?

Короткий запис

I, II, III  960 км

I, II  560 м

II, III  740 км

 ?, II  ?, III  ?

Розв’язання

1) 960 – 560 = 400 (км) – за ІІІ день

2) 740 – 400 = 340 (км) – за ІІ день

3) 560 – 340 = 220 (км) – за І день

Відповідь: за перший день водій проїхав 220 км, за другий день  340 км, за третій день  400 км.

 

Завдання 263 Доба

Скільки часу минуло між показами електронних годинників?

11 год 10 хв – 10 год 27 хв = 43 хв

14 год 21 хв – 12 год 54 хв = 1 год 27 хв

 

Завдання 264  Діаграма ілюструє кількість іграшок різних видів. Відомо, що м'яких іграшок менше, ніж пластмасових, а металевих більше, ніж фарфорових. Яким кольором позначили кожен вид іграшок, якщо для фарфорових іграшок обрали червоний колір?

Фарфорові

Металеві

Пластмасові

М’які

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

Завдання 265

У магазині було 36 мішків борошна. Четверту час­тину борошна магазин продав, а решту поділив порівну між трьома кіосками. По скільки мішків борошна одержав кожний кіоск?

Короткий запис

Було  36 м.

Продав  ?, 1/4 від було

Поділив  ?, решту між 3 кіосками

Розв’язання

1) 36 : 4 = 9 (м.) – продав

2) 36 – 9 = 27 (м.) – решта

3) 27 : 3 = 9 (м.)

Відповідь: кожний кіоск одержав 9 мішків борошна.

 

Завдання 266

+352

  153

  505

+257

  233

  490

+432

  171

  603

+643

  262

  905

Інші завдання дивись тут...