Інші завдання дивись тут...

КРОК 45

Завдання 606
Якщо а = 40, с = 3, тоді  а – 120 : с =  40 – 120 : 3 = 120 – 40 = 80

Якщо а = 50, с = 4, тоді  а – 120 : с =  50 – 120 : 4 = 150 – 30 = 120

Якщо а = 230, с = 2, тоді  а – 120 : с =  230 – 120 : 2 = 690 – 60 = 630

Якщо а = 120, с = 6, тоді  а – 120 : с =  120 – 120 : 6 = 360 – 20 = 340

Якщо а = 200, с = 1, тоді  а – 120 : с =  200 – 120 : 1 = 600 – 120 = 480

Якщо а = 60, с = 12, тоді  а – 120 : с =  60 – 120 : 12 = 180 – 10 = 170

Якщо а = 10, с = 5, тоді  а – 120 : с =  10 – 120 : 5 = 30 – 24 = 6

Якщо а = 8, с = 8, тоді  а – 120 : с =  8 – 120 : 8 = 24 – 15 = 9

 

Завдання 607 Порядок дій
(16 + 24) : 8 + 50 = 55
1) 16 + 24 = 40
2) 40 : 8 = 5
3) 5 + 50 = 55
 (30 + 120) – 3 = 297
1) 30 + 120 = 150
2) 2 • 150 = 300
3) 300  3 = 297
Завдання 608 Рівняння
20 + х = 40
х = 40 – 20
х = 20
 х = 100
х = 100 : 2
х = 50
х – 10 = 120
х = 120 + 10
х = 130
15 : х = 3
х = 15 : 3
х = 5
2 + х = 40 : 2
2 + х = 20
х = 20 – 2
х = 18
 х – 3 = 17
 х = 17 + 3
 х = 20
х = 20 : 4
х = 5
36 : х + 7 = 10
36 : х = 3
х = 36 : 3
х = 12
Завдання 609

Протягом трьох днів на консервний завод привезли 856 ц яблук. Першого і другого дня привезли 525 ц, а другого і третього — 636 ц. Скільки центнерів яблук привозили на консервний завод кожного із цих трьох днів?

Розв'язання

1) 856 – 636 = 220 (ц)  привезли І дня

2) 525 – 220 = 305 (ц)  привезли ІІ дня

3) 636 – 305 = 331 (ц)  привезли ІІІ дня

Відповідь: на консервний завод привезли першого дня 220 центнерів яблук, другого дня — 305 центнерів, третього дня — 331 центнер.

 

Завдання 610
На складі було 360 новеньких комп’ютерів. За тиждень продали 234, а привезли 127. Скільки комп’ютерів стало на складі?
Короткий запис
Було — 360 к.
Продали — 234 к.
Привезли — 127 к.
Стало — ? 
Розв'язання
1) 360 – 234 = 126 (к.)  залишилось, коли продали
2) 126 + 127 = 253 (к.)
Відповідь: на складі стало 253 комп'ютерів.
 
Завдання 611
144 : 12 = (120 + 24) : 12 = 10 + 2 = 12
85 : 17 = 5
240 : 15 = 240 : 3 : 5 = 80 : 5 = 16
72 : 12 = 72 : 6 : 2 = 12 : 2 = 6
420 : 14 = 420 : 7 : 2 = 60 : 2 = 30
84 : 14 = 6
660 : 30 = 22
75 : 15 = 5
 
Завдання 612 Знайди всі розв’язки нерівностей.

 х < 30, якщо х = 0, 1, 2, 3, 4, 5

23 + х < 27, якщо х = 0, 1, 2, 3

7 – х > 2, якщо х = 0, 1, 2, 3, 4

 
Завдання 613
Скільки мотузки потрібно, щоб у такий спосіб обгородити загін для козенят? Яку форму має цей загін?

2 + 5 + 4 + 3 + 7 = 21 (м)

Відповідь: потрібно 21 метр мотузки, щоб обгородити загін для козенят. Загін має форму п'ятикутника.

 

Завдання 614
Продовження ... Яка вартість усієї мотузки, якщо її 1 м коштує 15 гривень?
Короткий запис

1 м  15 грн
21 м  ? грн

Розв'язання

15 • 21 = 315 (грн)

Відповідь: вартість усієї мотузки 315 гривенья.

 
КРОК 46
Завдання 615
Скільки різних сум можна отримати, вистріливши в мішень двічі? Якщо в панель не потрапляємо, то отримаємо 0. П'ятнадцять різних сум.
 
Завдання 616
На одній чаші шалькових терезів, що перебувають у рівновазі, лежать груша і гиря 50 г, а на іншій — яблуко і гиря 20 г. Загальна маса фруктів — 250 г. Знайди масу кожного фрукта.
Розв'язання
1) 50  20 = 30 (г)  різниця у вазі 
2) 250  30 = 220 (г)  важать яблуко і груша порівно
3) 220 : 2 = 110 (г)   важить груша
4) 110 + 30 = 140 (г)  важить яблуко
Відповідь: груша важить 110 г, а яблуко важить 140 г.
Перевірка: 110 + 50 = 140 + 20

 

Завдання 617
З двох рівних прямокутників зі сторонами 4 см і 5 см склали один прямокутник із периметром 28 см. Якою стороною приклали прямокутники?
Розв'язання
1) 28 : 2 = 14 (см) - півпериметр
2) 14 = (5 + 5) + 4
Відповідь: приклали прямокутники стороною 4 см.

 

Завдання 618
Два рівні квадрати зі стороною 6 см приклали один до одного сторонами. Знайди периметр утвореної фігури.
Розв'язання
1) 6 + 6 = 12 (см)   довжина більшої сторони прямокутника 
2) (12 + 6) • 2 = 36 (см)
Відповідь: периметр утвореної фігури 36 см.

 

Завдання 619
Як за допомогою ваг без гир розділити 24 кг цвяхів на 2 частини: 9 кг і 15 кг?
Розв'язання
1) 24 : 2 = 12 (кг)  перше зважування (2 купки по 12 кг)
2) 12 : 2 = 6 (кг)  друге зважування (2 купки по 6 кг і залишиться одна купка по 12 кг з першого зважування)
3) 6 : 2 = 3 (кг)  третє зважування (2 купки по 3 кг і залишиться купка по 6 кг з другого зважування і купка по 12 кг з першого зважування)
4) 6 + 3 = 9 (кг)  разом з однієї ваги другого і трєтього зважування.
5) 12 + 3 = 15 (кг)  разом з однієї ваги першого і третього зважування.

 

Завдання 620
Яке число має стояти на місці знака питання? Число два

 

Завдання 621
Кожного виду посуду було по 6 штук. Діти почали мити посуд і щось розбили. Що саме? Заварник чаю

 

Завдання 622
Сашко і Олесь разом мають масу 63 кг. Олесь із Петрусем — 59 кг, а Сашко з Петрусем — 60 кг. Яка маса кожного хлопчика?
Розв'язання
1) 60 – 59 = 1 (кг)  різниця в масі Олеся і Сашка
2) 63 - 1 = 62 (кг)  важать порівно
3) 62 : 2 = 31 (кг)  важить Олесь

4) 59 - 31 = 28 (кг)  важить Петрусь

5) 60 - 28 = 32 (кг)  важить Сашко

Відповідь: Олесь важить 31 кг, Сашко важить 32 кг, Петрусь важить 28 кг.

 

Завдання 623
Віра стрибнула далі за Надійку, але ближче, ніж Софійка. Люба стрибнула далі за Софійку. Хто стрибнув найдальше, а хто — найближче? Найдальше стрибнула Люба, а найближче — Надійка.