КРОК 62
Завдання  792
Додай на кожну шальку терезів по одній цифрі так, щоб утворилися двоцифрові числа, які змінять положення шальок.
19 < 95
23 > 17
35 > 25

Завдання 793 

Склади із чотирьох заданих цифр три пари трицифрових чисел, які містять однакові цифри, і порівняй їх у кожній парі.

317 < 713
413 > 134
347 < 743

Завдання 794 Порівняй числа.

92 < 121
71 > 17
25 < 27
111 > 99
81 > 79
800 > 8
22 = 22
823 > 732

Завдання 795 Назви кілька чисел, які:

більші за 110, але менші, ніж 170; 120, 130, 140, 150, 160
більші за 130, але менші, ніж 120; Відсутні такі числа
більші за 162, але менші, ніж 167. 163, 164, 165, 166

 

Завдання 796 Порівняй значення виразів.
35 • 10 < 35 + 386
40 • 10 < 40 + 386
45 • 10 > 45 + 386
Завдання 797 Назви кілька дробів, які:
більші за 1/6;  1/5, 1/4, 1/3, 1/2
менші від 1/4. 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9

 

Завдання 798 Виконайте дії та порівняйте значення виразів.
(347 + 284 + 25) : 8 < (247 + 235 + 43) : 3
(275 + 275 + 275) : 5 > (300 + 127 + 23) : 9
+ 347
   284
    25
   656

_656 | 8 

  64    82

  _16

    16

      0

+ 247
   235
    43
   525

_525 | 3 

  3    175

 _22

   21

   _15

     15

       0

x 275
     3
  825

_825 | 5  

  5     165

 _32

   30

   _25

     25

       0

+ 300
   127
    23
   450

_450 | 9 

  45    50

    0

Завдання 799
Відстань між містами 356 км. Із цих міст назустріч один одному виїхали два автомобілі. Яка відстань буде між ними, якщо перший проїде 122 км, а другий — 211 км?
Розв'язання
1) 122 + 211 = 333 (км)  проїхали разом
2) 356 – 333 = 23 (км)
Відповідь: відстань між автомобілями 23 кілометри.

 

Завдання 800
Накресли дві ламані. Одна з них має більшу кількість ланок, а в іншої більша загальна довжина.

 

КРОК 63
Завдання 801
+ 246
   367
   613

_652

  354

  298

Завдання 802
Знайди вартість покупки у кожному з випадків, якщо на малюнку зображено 3 решти з 500 грн.
Розв'язання
1) 500  90 = 410 (грн)  вартість покупки
2) 500  70 = 430 (грн)  вартість покупки
3) 500  40 = 460 (грн)  вартість покупки

 

Завдання 803
Для тіста використали 650 г сиру, а масла — на 400 г менше. Скільки масла використали для тіста?
Короткий запис
Сир  650 г
Масло  ?, на 400 г менше, ніж сиру
Розв'язання
650  400 = 250 (г)
Відповідь: 250 грам масла використали для тіста.

 

Завдання 804

Із міста А в місто В одначасно назустріч один одному виїхали два автомобілі. Перший автомобіль до зустрічі проіхав 240 км, а другий автомобіль  137 км. Яка відстань між містами А і В?

Розв'язання
240 + 137 = 377 (км)
Відповідь: між містами А і В 377 кілометрів.

 

Завдання 805
Комплекти пазлів «Білосніжка» і «Попелюшка» разом містять 125 елементів, а «Білосніжка» і «Козаки» — 105 елементів. Знайди кількість елементів кожного комплекту пазлів, якщо разом у трьох комплектах 148 елементів.
Короткий запис
Разом  148 ел.
«Білосніжка» і «Попелюшка»  125 ел.
«Білосніжка» і «Козаки» — 105 ел.
«Білосніжка»  ? «Попелюшка»  ? «Козаки»  ?
Розв’язання
1) 148 – 125 = 23 (ел.)  містять пазли «Козаки»
2) 105 – 23 = 82 (ел.)  містять пазли «Білосніжка»
3) 125 – 82 = 43 (ел.)  містять пазли «Попелюшка»
Відповідь: у пазлах «Попелюшка» — 43 елементи, у пазлах «Білосніжка» — 82 елементи, у пазлах «Козаки» — 23 елементи.

 

+ 520
   260
   780
_ 750
   150
   600
+ 235
   171
   406
_ 657
   333
   324
+ 348
   277
   625
_ 261
  185
    76
+ 655
   379
 1034
_ 523
   374
   149
Завдання 807
У двох альбомах було 258 світлин. Коли з першого альбому 56 світлин переклали у другий, то кількість світлин у них зрівнялася. Скільки світлин було в кожному альбомі спочатку?
Короткий запис
Разом — 258 св.

І — ? св.
ІІ — ?, на 56 св. більше
Розв’язання

1) 258 : 2 = 129 (св.)  стало у кожному альбомі

2) 129 – 56 = 73 (св.)  було спочатку в ІІ альбомі

3) 129 + 56 = 185 (св.)  було спочатку в І альбомі

Відповідь: спочатку в першому альбомі було 185 світлин, а в другому альбомі — 73 світлини.

 

Завдання 808
Кожна сторона трикутника МРЕ на 35 см більша, ніж відповідна сторона трикутника АВС. Знайди периметр кожного трикутника.
Розв’язання

1) 210 + 223 + 356 = 789 (см)  периметр трикутника АВС

2) 35  3 = 105 (см)  на стільки збільшиться периметр трикутника МРЕ

3) 789 + 105 = 894 (см)  периметр трикутника МРЕ

Відповідь: периметр трикутника АВС — 789 сантиметрів, а трикутника МРЕ — 894 сантиметри.

 

КРОК 64
Завдання 809
Числові вирази
Буквенні вирази
8 – 2
 10
18 : 9
396 : 3
4 + 0
а + х
m – n 
2 + 3  с
а : 5
100  с
1 + у
Завдання 810 Знайди значення виразів
200 – 1 + 0 = 199
240 – 2 + 7 = 245
870 – 1 – 86 = 783
290 + 1 – 30 = 261
300 – 0 + 10 = 310
460 – 1 – 10 = 449
Завдання 811
40  9 : 1 = 31
80  (11  9) = 78
1 • 6  6 : 2 = 3
6 • 3  3 = 15
18  (12  3) = 9
50 • 1  2 = 48
Завданн 812
1. Дільник 20, а ділене є добутком чисел 10 і 90.
10  90 : 20 = 900 : 20 = 45
2. Частку чисел 81 і 9 збільшити в 90 разів.

81 : 9  90 = 810

 

Завдання 813 Рівняння
9 + х = 14
х = 14  9
х = 5
у + 33 = 49
у = 49  33
у = 16
Завданн 814
Запиши вираз, значення якого у 3 рази більше, ніж значення виразу а + 2. Обчисли значення утвореного виразу, якщо а = 7.
Якщо а = 7, тоді (а + 2) • 3 = (7 + 2) • 3 = 27

 

Завдання 815 Виконай дії. Значення яких виразів перевищує 1000?
+ 520
   260
   780
+ 235
   171
   406
+ 348
   277
   625
+ 655
   379
 1034
Завдання 816 Чи завжди правильні рівності, що містять буквені вирази?
а – k = а, при k = 0
k : k = 1, при ≠ 0
2 : а = 2, при а = 1
а  а = а, при а = 0, 1
Завдання 817 Обчисли значення виразу 2 • а + 10 • с, якщо
2 • 10 + 10 • 53 = 20 + 530 = 550
2 • 11 + 10 • 41 = 22 + 410 = 432
2 • 27 + 10 • 13 = 54 + 130 = 184
2 • 31 + 10 • 72 = 62 + 720 = 782
2 • 49 + 10 • 61 = 98 + 610 = 708
2 • 53 + 10 • 20 = 106 + 200 = 306
Завдання 818
У бочці було 150 л олії. Скільки літрів олії взяли з бочки, якщо в ній залишилося у 5 разів більше, ніж узяли.

Розв’язання

1) 1 + 5 = 6 (ч.)  всього частин

2) 150 : 6 = 25 (л)  узяли з  бочки

Відповідь: з бочки взяли 25 літрів олії.

Інші завдання дивись тут...