КРОК 71 
Завдання 870 Розв'яжи рівняння
х  доданок
х + 10 = 25 
х = 25  10
х = 15
15 + 10 = 25
25 = 25
х  зменшуване
х  12 = 145 
х = 145 + 12
х = 157
157  12 = 145
145 = 145
х  множник
х • 12 = 240 
х = 240 : 12
х = 20
20 • 12 = 240
240 = 240
х  від'ємник
80  х = 19
х = 80  19
х = 61
80  61 = 19
19 = 19
х  дільник
х : 8 = 12
х = 12 • 8
х = 96
96 : 8 = 12
12 = 12
х  дільник
160 : х = 8 
х = 160 : 8
х = 20
160 : 20 = 8
8 = 8

Завдання 871 Знайди розв’язки рівнянь

2 + х = 40 : 2
2 + х = 20
х = 20 – 2
х = 18
36 : х + 7 = 10
36 : х = 10 – 7
36 : х = 3
х = 36 : 3
х = 12
х  30 – 170 = 100
х  30 = 100 + 170
х  30 = 270
х = 270 : 30
х = 9
750 – 80  х = 110
80  х = 750 – 110
80  х = 640
х = 640 : 80
х = 8
 х – 3 = 17
 х = 17 + 3
 х = 20
х = 20 : 4
х = 5
(3 + х) – 4 = 5
3 + х = 5 + 4
3 + х = 9
х = х – 3
х = 6
60 : х + 16 = 36
60 : х = 36 – 16
60 : х = 20
х = 60 : 20
х = 3
33 + с  4 = 49
с  4 = 49 – 33
с  4 = 16
с = 16 : 4
с = 4

Завдання 872

Поспішайко задумав деяке число, збільшив його утричі, від результату відняв 12. Отримав 87. Яке число задумав Поспішайко?
х  3  12 = 87
х  3 = 87 + 12
х  3 = 99
х = 99 : 3
х = 33
Відповідь: Поспішайко задумав число 33.

 

Завдання 873 Поділи нерівності на 2 групи і поясни, за якими ознаками зроблено поділ.
Числові нерівності
Буквенні нерівності:
11 > 9
25 < 132
х > 3
6 + у < 265
2 • а < 32  4
80 : с > 10

Завдання 874 Перевір, чи задовольняють числа 0, 1, 2, 3, 4 і 5 подані нижче нерівності.

2 + 3 • 0 < 32 : 4  істинне
2 + 3 • 1 < 32 : 4  істинне
2 + 3 • 2 < 32 : 4  хибне
2 + 3 • 3 < 32 : 4  хибне
2 + 3 • 4 < 32 : 4  хибне
2 + 3 • 5 < 32 : 4  хибне
18  0 > 5 • 3  істинне
18  1 > 5 • 3  істинне
18  2 > 5 • 3  істинне
18  3 > 5 • 3  хибне
18  4 > 5 • 3  хибне
18  5 > 5 • 3  хибне

Завдання 875 Які із трицифрових чисел, що діляться без остачі на 100, є розв’язками нерівності?

х – 500 < 200, при х = 500, 600
у – 100 < 400, при х = 100, 200, 300, 400
500 – z > 200, при х = 100, 200

 

Завдання 876 Укажи значення змінної y, що задовольняють кожну з нерівностей.

17 + у > 23, при у = 7, 8, 9, 10, 11, ...

25 – у > 15, при у = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Спільні розв'язки: 7, 8, 9

 

Завдання 877
На виставці продавали дитячі саморобки. Коли продали 126 предметів, залишилося ще 39 саморобок. Скільки всього саморобок було на виставці? Розв’яжи задачу за допомогою рівняння.
Короткий запис
Було — ? с.
Продали — 126 с.
Залишилося — 39 с.
Розв’язання
х – 126 = 39
х = 39 + 126
х = 165 (с.)
Відповідь: на виставці було 165 саморобок.

 

Завдання 878
Спортсменка пробігла 3 кола у спортивній залі і ще 300 м по прямій — усього 900 м. Установи довжину одного кола спортивної зали.
Короткий запис
Усього  900 м
По прямій  300 м
3 кола  ? м
1 коло  ? м
Розв'язання
1) 900  300 = 600 (м)  довжина трьох кіл
2) 600 : 3 = 200 (м)
Відповідь: довжина одного кола спортивної зали 200 метрів.

 

КРОК 72 
Завдання 879 За даними таблиці знайди невідомі величини.
Ціна
Кількість
Вартість
14 грн
5 кг
14  5 = 60 (грн)
69 грн
414 : 69 = 6 (кг)
414 грн

Завдання 880

Обери покупку. Установи її вартість і решту, що отримали.
Розв’язання
1) 35 + 24 = 59 (грн)  вартість покупки
    100 – 59 = 41 (грн)  решта
2) 17 + 9 = 26 (грн)  вартість покупки
    100 – 26 = 74 (грн)  решта

 

Завдання 881
Аліса читає вірш за 2 хв 30 с. Скільки часу їй знадобиться, щоб прочитати цей вірш двічі? А 5 разів?
Короткий запис

1 раз — 2 хв 30 с
2 рази — ? хв
5 разів — ? хв

Розв’язання

1) 2 хв 30 с  2 = 4 хв 60 с = 5 хв  для прочитання 2 рази

2) 2 хв 30 с  5 = 10 хв 150 с = 12 хв 30 с  для прочитання 5 разів

Відповідь: 5 хвилин Алісі знадобиться, щоб прочитати вірш двічі та 12 хвилин 30 секунд, щоб прочитати вірш 5 разів.

 

Завдання 882
Четвертий годинник показує час 14:30
Другий годинник показує час 22:30

 

Завдання 883
Продовження ... Який час показує кожен годинник у першій половині доби?
13:30
10:30
16:30
14:30

Завдання 884 Ділення з остачею

Набрали повних 5 відер води і повністю заповнили нею трилітрові банки. Скільки води залишилося для пляшки? 
Розв’язання

1) 8 • 5 = 40 (л)  всього води

2) 40 : 3 = 13 (ост. 1)

Відповідь: для пляшки залишилося 1 л води.

 

Завдання 885
Квадратну клумбу зі стороною 10 м потрібно обкласти плиткою, що має форму прямокутника зі сторонами 10 см і 20 см. Скільки такої плитки потрібно? 
Розв’язання

1) 10 • 20 = 200 (см2 площа плитки

2) 10 • 10 = 100 (м2) = 1000000 (см2 площа плитки

3) 1000000 : 200 = 5000 (пл)

Відповідь: потрібно 5000 плиток.

 

КРОК 73 
Завдання 886 Чи правильно відображено дані таблиці на діаграмі?
У п'ятницю неправильно. В умові 50, а на діаграмі 60.

 

Завдання 887
Поспішайко переглядав відео у смартфоні. Він створив 5 папок по 10 відео, але ще 7 відео залишилося поза папками. Скільки відео у смартфоні Поспішайка?
Короткий запис
Створив — ?, 5 п., по 10 в.
Залишилося  7 в.
Усього  ? в.
Розв'язання
1) 5 • 10 = 50 (в.)  у папках
2) 50 + 7 = 57 (в.)
Відповідь: у смартфоні Поспішайко 57 відео.

 

Завдання 888
Із 4 кг борошна випекли 80 однакових булочок. Скільки таких булочок можна випекти із 2 кг борошна? А скільки з 10 кг?
Короткий запис
4 кг  80 б.
2 кг  ?
10 кг  ?
Розв'язання
1) 80 : 4 = 20 (б.)  із 1 кг борошна
2) 20 • 2 = 40 (б.)  із 2 кг борошна
3) 20 • 10 = 200 (б.)
Відповідь: спечуть 40 білочок, 200 булочок.

 

Завдання 889
Протягом трьох днів на консервний завод привезли 856 ц яблук. Першого і другого дня разом привезли 525 ц, а другого і третього — 636 ц. Скільки центнерів яблук привозили на консервний завод у кожен із цих трьох днів?
Короткий запис
Разом  856 ц
I, II — 525 ц
II, III — 636 ц
— ?, II  ?, III  ?
Розв'язання
1) 856  636 = 220 (ц)  І дня
2) 525  220 = 305 (ц)  ІІ дня
3) 636  305 = 331 (ц)
Відповідь: першого дня на консервний завод привезли 220 центнерів яблук, другого дня  305 центнерів, а третього  331 центнер.

 

Завдання 890
Діанка купила 3 ручки по 28 грн кожна. Скільки зошитів можна купити за ці самі гроші, якщо один зошит коштує 12 грн?
 
Ціна
Кількість
Вартість
Ручки
28 грн 
3 шт.
?, однакова
Зошити
12 грн
? шт.

Розв'язання

1) 28  3 = 84 (грн)  коштують ручки

2) 84 : 12 = 7 (шт.)

Відповідь: за ці самі гроші можна купити 7 зошитів.

 

Завдання 891
Купили 3 шарфи по 108 грн кожний і 4 шапочки по 155 грн кожна. Яка вартість усієї покупки?
 
Ціна
Кількість
Загальна вартість
Шарфи
108 грн 
3 шт.
?
?
 
Шапочка
12 грн
4 шт.
?

Розв'язання

1) 108  3 = 324 (грн)  коштують шарфи

2) 155  4 = 620 (грн)  коштують шапочки

3) 324 + 620 = 944 (грн)

Відповідь: вартість усієї покупки 944 гривні.

 

Завдання 892
В одному під’їзді нового 16-поверхового будинку 96 квартир, порівну на кожному поверсі. На кожному поверсі, крім першого, заселили по 4 квартири. Скільки вільних квартир у під’їзді, якщо на першому поверсі заселили всі квартири?
Короткий запис

Усього — 96 кв.
Заселили — ?, 15 п., по 4 кв.  і ще 6 кв.
Вільних — ? кв.

Розв'язання

1) 4  15 = 60 (кв.)  заселили на 15 поверхах

2) 60 + 6 = 66 (кв.)  заселили всього

3) 96 – 66 = 30 (кв.).

Відповідь: у під'їзді 30 вільних квартир.

 

Завдання 893
Скільки варіантів одягу для прогулянки із запропонованих може створити Поспішайко, а скільки — Мрійниця?
Поспішайко  3, Мрійниця  2

 

Завдання 894
На змаганнях у першому запливі взяло участь 4 човни по 6 спортсменів у кожному. У другому запливі — 6 човнів по 6 спортсменів у кожному. Скільки всього спортсменів взяло участь у двох запливах?

Розв’язання

І — ?, 4 ч., по 6 сп.
ІІ — ?, 6 ч., по 6 сп.
Усього — ? сп.

Розв’язання

1) 6  4 = 24 (сп.)  І заплив

2) 6  6 = 36 (сп.)  ІІ заплив

3) 36 + 24 = 60 (сп.)

Відповідь: у змаганнях взяло участь 60 спортсменів.

 

КРОК 74
Завдання 895
Скільки є квадратів із чотирьох клітинок, у яких однакова кількість зафарбованих і незафарбованих квадратиків? Три

 

Завдання 896
Як за допомогою ваг без гир розділити 24 кг цвяхів на 2 частини: 9 кг і 15 кг?
Розв'язання

1) 24 : 2 = 12 (кг)  поділили навпіл

2) 12 : 2 = 6 (кг)  поділили навпіл

3) 6 : 2 = 3 (кг)  поділили навпіл

4) 3 + 6 = 9 (кг)  об'єднали

5) 12 + 3 = 15 (кг)  об'єднали

 

Завдання 897
Записали всі відрізки, зображені на малюнку: АВ, BR, RK, RE, EL, EC, CD, DL, LK, KA

 

Завдання 898
Груша та слива мають таку саму масу, як і 2 яблука; 4 груші мають таку саму масу, як 5 яблук та 2 сливи. Що важче: 7 яблук чи 5 груш? Важчі 5 груш, адже 5 груш мають таку саму масу, як 7 яблук та 1 слива. 

 

Завдання 899 Розгадай математичний ребус.
1 + 3 = 4
 2 = 1 

 

Завдання 901 Чи однакові периметри таких фігур? Ні, не однакові 

 

Завдання 902
Коли моєму батькові був 31 рік, мені було 8 років, а тепер батько старший за мене вдвічі. Скільки мені зараз років?
Розв'язання

31 + х = 2 • (8 + х)

31 + х = 16 + 2  х

 х – х = 31  16

х = 15 (р.)

8 + 15 = 23 (р.)

Відповідь: мені зараз 23 роки.

 

Завдання 903
Четверо грали в шашки. Усього зіграно 6 партій. Скільки партій зіграв кожний? По 3 партії