Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Гісь О., Філяк І."

Уроки 84–85

Завдання 1  Запиши тричі підряд цифру 5. Відніми 500. Помнож на 10. Яким числом слід доповнити результат до 1000?

555 – 500 = 55      55 • 10 = 550      1000 – 550 = 450

Відповідь: 450

 

Завдання 2 Письмове додавання

+836

  147

  983

+529

  274

  803

_709

 156

 553

_460

  237

  223

Завдання 3

Перше число: «Якщо мене помножити на 3, то я стану на 100 меншим, ніж тисяча».

1000 – 100 = 900     900 : 3 = 300 – перше число.

Друге число: «Якщо мене зменшити вдвічі, то я стану на 200 більшим, ніж 100».

100 + 200 = 300      300 • 2 = 600 – друге число.

Яке число більше — перше чи друге? У скільки разів більше?

600 > 300   друге число більше   600 : 300 = 2 (рази)

 

Завдання 4  Письмове віднімання

_253

 136

 117  

_445

  219

  226

_715

 307

 408

_936

  718

  218

_327

 146

 181 

_449

  273

  176

_725

  452

  273

_936

  886

    50

Завдання 6

_327

  185

  142

_624

 496

 128 

+167

  307

  474

_500

 412

   88

_713

  495

  218

+545

  455

1000

_419

  380

    39

_1000

   738

   262

+343

  568

  911

К

И

Д

Н

Л

Я

С

Я

Р

СКРИНЯ ДЛЯ КНИГ.

 

Завдання 7

_528

  349

  179

+179

  349

  528

Завдання 8 Писар узяв книгу в бібліотеці 17 січня і має її повернути до 30 січня. Скільки щонайбільше днів Писар може тримати книгу?

29 – 17 + 1 = 13 (днів) – днів від 17 січня до 29 січня.

 

Завдання 9  Відчайдух встиг прочитати 8 сторінок журналу «Пізнайко», а Дзиґа за цей час прочитав 5 аркушів (на кожному на аркуші 2 сторінки) журналу «Всезнайко». Хто прочитав більше — Відчайдух чи Дзиґа?

Відчайдух — 8 сторінок

Дзиґа — 5 аркушів по 2 сторінки

Розв’язання

1) 2 • 5 = 10 (стор.) – сторінок прочитав Дзиґа.

2) 10 > 8   Дзиґа прочитав більше сторінок, ніж Відчайдух.

 

Завдання 10

Словник

Кількість

Бібліотечний номер

Орфографічний

33

138–170

Тлумачний

?

209–231

Іншомовних слів

?

597–612

• Усі круглі числа номерів словників:

140, 150, 160, 170, 210, 220, 230, 600, 610

• Серед номерів число, у якому сотень, десятків і оди­ниць є порівну:

222 = 2 сот. 2 дес. 2 од.

231 – 208 = 23 (сл.) – тлумачні словники;

   612 – 596 = 16 (сл.) – словників іншомов­них слів.

• 3–А клас узяв для уроку словники з номерами від 216 по 229. Скільки і яких словників узяв 3–А клас для уроку?

229 – 215 = 14 (сл.)

• 3–Б клас узяв для уроку книги з номерами 170–172, 597–602. Скільки серед них є словників і яких?

172 – 169 = 3 (кн.) – книг узяв.

602 – 596 = 6 (сл.) – словників іншомовних слів узяв. 

 

Завдання 11 Складена задача на віднімання

На двох етажерках було 147 книг. З кожної етажерки взяли по 34 книги. Скільки книг залишилося на етажерках?

Короткий запис

Було — 147 кн.

Взяли — ? кн., 2 етажерки по 34 кн.

Залишилось — ?

Вираз    147 – 34 • 2

Розв’язання

1) 34 • 2 = 34 + 34 = 68 (кн.) – книг узяли.

2) 147 – 68 = 79 (кн.) – книг залишилось на етажерках.

Відповідь: на етажерках залишилося 79 книг.

 

Завдання 12 Складена задача на ділення

У бібліотеці художніх книг на 580 більше, ніж навчальних. Художні книги розташовані по 30 штук на кожній із 30 полиць. Навчальні книги стоять на 8 полицях, порівну на кожній. Скільки навчальних книг на одній полиці?

Книги

Книг на 1 полиці

Кількість полиць

Загальна кількість книг

Художні

30

30

?, це на 580 книжок більше

Навчальні

?

8

?

Вираз   (30 • 30 – 580) : 8

Короткий запис №1

Художні — ? кн.,

       30 полиць по 30 книжок

Короткий запис №2

Художні — 900 книжок, це на 580 книжок більше

Навчальні — ?

Короткий запис №3

На полиці — ? кн., 320 книжок

         розділити на 8 порівну

План розв’язування

1) Скільки художніх книг?

2) Скільки навчальних книг?

3) Скільки навчальних книг на одній полиці?

Розв’язання

1) 30 • 30 = 900 (кн.) – художніх книг.

2) 900 – 580 = 320 (кн.) – навчальних книг.

3) 320 : 8 = 40 (кн.) – навчальних книг на одній полиці.

Відповідь: на одній полиці 40 навчальних книг.  

 

Завдання 13 Складена задача на різницеве порівняння добутків

Над написанням твору письменник працював 80 днів, по 6 год щодня. Школяр читав цей твір 9 днів, по 3 год щодня. На скільки більше годин тривала робота письменника, ніж читання школяра?

 

Годин на 1 день

Кількість днів

Загальна кількість годин

Письменник

6

80

?, на ? год більше

Школяр

3

9

?

Короткий запис

Письменник — ? год, 80 днів по 6 год; на ? год більше

Школяр — ? год, 9 днів по 3 год

Вираз     6 • 80 – 3 • 9

План розв’язування

1) Скільки годин тривала робота письменника?

2) Скільки годин тривало читання школяра?

3) На скільки більше годин тривала робота письменника, ніж читання школяра?

Розв’язання

1) 6 • 80 = 480 (год) – годин тривала робота письменника.

2) 3 • 9 = 27 (год) – годин тривало читання школяра.

3) 480 – 27 = 453 (год) – на стільки більше годин тривала робота письменника, ніж читання школяра.

Відповідь: робота письменника тривала на 453 години більше.

 

Завдання 14  Бібліотека має форму прямокутника, а читальний зал — форму квадрата. По їхньому периметру вмонтовані етажерки для книг. Розглянь план кімнат. Обчисли периметр бібліотеки і довжину читального залу за планом.

Розв’язання

1) 36 : 4 = 9 (м) – довжина читального залу.

2) Р = (25 + 9) • 2 = 68 (м) – периметр бібліотеки.

2 спосіб

1) 36 : 4 = 9 (м) – довжина читального залу.

2) Р = 25 • 2 + 9 • 2 = 68 (м) – периметр бібліотеки.

3 спосіб

1) 36 : 4 = 9 (м) – довжина читального залу.

2) Р = 25 + 9 + 25 + 9 = 68 (м) – периметр бібліотеки.

 

Завдання 15

1) В Україні протікає 116 річок, які мають дов­жину понад 100 км.

72 : (45 : 5) • 2 + 100 = 72 : 9 • 2 + 100 = 8 • 2 + 100 = 16 + 100 = 116

2) Річки, що мають довжину більшу ніж 400 км, але меншу ніж 500 км:

Случ, Стир, Західний Буг.

• Річки мають однакову довжину: Рось і Оріль.

981 – 401 = 580 (км) – на стільки Дніпро довший від Західного Бугу.

806 – 705 = 101 (км) – на стільки Дністер коротший від Південного Бугу.

348 – 308 = 40 (км) – на стільки Ворскла довша, ніж Хорол.

• Додай тричі довжину річки Удай.

+327

  327

  327

  981 (км) – довжина Дніпра.

• Довжина Південного Бугу (806 км) така, як сума довжин двох менших річок. Дізнайся назви цих річок: Случ (452 км), Інгул (354 км)

• На скільки сума довжин річок Стир та Інгул є меншою, ніж довжина найдовшої річки України?

+445

  354

  799 (км) – Стир і Інгул.

_981

  799

  182 (км)

Завдання 16

1) Моя остання сторін­ка — під номером 140. Скільки в мені аркушів?

Короткий запис

Аркуші — ?, 140 сторінок уміщає по 2 сторінки

140 : 2 = 70 (арк.)

Відповідь: у книжці 70 аркушів.

2) В одній книжці з історії України 125 аркушів, а в іншій — 250 сторінок. Яка з цих книжок товща за кількістю сторінок?

Короткий запис

І книжка — ? стор, 125 аркушів по 2 сторінки

ІІ книжка — 250 сторінок

1) 2 • 125 = 125 + 125 = 250 (стор.) – сторінок у другій книжці.

250 = 250   сторінок однаково.

Відповідь: жодна, бо кількість сторінок однакова.

3) У відділі фантастики козачок Відчайдух прочитав книжку зі с. 11 по с. 34, а Дзиґа — зі с. 35 по с. 62. Хто прочитав більше? На скільки аркушів більше?

1) 34 – 11 + 1 = 24 (стор.) – сторінок прочитав Відчайдух.

2) 62 – 35 + 1 = 28 (стор.) – сторінок прочитав Дзиґа.

3) 28 > 24  більше сторінок прочитав Дзиґа, ніж Відчайдух.

28 – 24 = 4 (стор.) – на стільки сторінок більше прочитав Дзиґа.

4) 4 : 2 = 2 (арк.) – на стільки більше аркушів прочитав Дзиґа.

Відповідь: Дзиґа прочитав на 4 сторінки, або 2 аркуші, більше, ніж Відчайдух.

4) Книжка «Казки» завтовшки 2 см містить 80 аркушів. Яка товщина книжки, що містить 240 таких самих сторінок?

Короткий запис

«Казки» — 2 см — ?, 80 арк. по 2 стор., 1 см — ?

Інша — ? см — 240 стор.

План розв’язування

1) Скільки сторінок містить книжка «Казки»?

2) Скільки сторінок відповідають товщині 1 см?

3) Яка товщина іншої книжки?

Розв’язання

1) 80 • 2 = 160 (стор.) – сторінок у книжці «Казки».

2) 160 : 2 = 80 (стор.) – сторінок на 1 см.

3) 240 : 80 = 3 (см) – товщина іншої книжки.

Відповідь: товщина іншої книжки 3 см.

5) Із книжки, у якій 138 аркушів, вирвалась частина зі сторін­ками від 67 по 78. Скільки сторінок залишилось у книжці?

Короткий запис

Було — ? стор., 138 аркушів по 2 сторінки

Вирвалось — ?, 78 сторінок без 67 сторінок

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки сторінок було в книжці?

2) Скільки сторінок вирвалось?

3) Скільки сторінок залишилось у книжці?

Розв’язання

1) 2 • 138 = 138 + 138 = 276 (стор.) – сторінок було в книжці.

2) 78 – 66 = 12 (стор.) – сторінок вирвалось.

3) 276 – 12 = 264 (стор.) – сторінок залишилось у книжці.

Відповідь: у книжці залишилось 264 сторінки.

 

Урок 86

Завдання 1

Степанкові — 10 років. Мудрий Слон святкує своє сторіччя (100 років). Дуб Максима Залізняка відсвяткував своє тисячоліття (1000 років).

1) 100 – 10 = 90 (р.) – на стільки років Мудрий Слон старший від Степанка.

    1000 – 100 = 900 (р.) – на стільки Мудрий Слон молодший, ніж дуб Залізняка.

    1000 – 10 = 990 (р.) – на стільки років Дуб Залізняка старший від Степанка.

2) 100 : 10 = 10 (разів) – у стільки разів Степанко молодший, ніж Слон.

    1000 : 100 = 10 (разів) – у стільки разів Дуб Залізняка старший від Мудрого Слона.

    1000 : 10 = 100 (разів) – у стільки разів Дуб Залізняка старший від Степанка.

 

Завдання 2 Проста задача на збільшення у декілька разів

Секвоя уже прожила 23 століття, а сосна довговічна — удвічі довше. Скільки століть прожила сосна довговічна?

Короткий запис

Секвоя — 23 ст.

Сосна — ?, у 2 рази більше

Розв’язання

1) 23 • 2 = 23 + 23 = 46 (ст.) – століть прожила сосна довговічна.

Відповідь: сосна довговічна прожила 46 століть.

  

Завдання 3

Яблуня

Тис ягідний

Липа

Ялина

2 ст. = 200 р.

10 ст. = 1000 р.

5 ст. = 500 р.

3 ст. 50 р. = 350 р.

Завдання 4

Двостулковий

 молюск

Черепаха

Осетер

Гриф

Щука

400 р. = 4 ст.

200 р. = 2 ст.

152 р. = 1 ст. 52 р.

118 р. = 1 ст. 18 р.

150 р. = 1 ст. 50 р.

Завдання 5 Проста задача на різницеве порівняння

Перша липа прожила 7 століть, а друга — 680 років. Яке дерево старше і на скільки років?

Короткий запис

І липа — 7 століть (700 років), на ? років більше

ІІ липа — 680 років

Розв’язання

7 ст. = 700 р.,   700 > 680    перша липа старша.

700 – 680 = 20 (р.)

Відповідь: перша липа старша на 20 років.

 

Завдання 6 Складена задача

Перший клен налічував 110 років, другий — на 20 років менше, ніж перший, а третій — у 2 рази менше, ніж перший і другий клени разом. Який вік третього клена?

Короткий запис

І клен — 110 років

ІІ клен — ?, на 20 років менше, ніж І

Всього (І і ІІ клени) — ?

ІІІ клен — ?, у 2 рази менше, ніж І і ІІ разом

План розв’язування

1) Який вік другого клена?

2) Який вік першого і другого кленів разом?

3) Який вік третього клена?

Вираз       (110 + (110 – 20)) : 2

Розв’язання

1) 110 – 20 = 90 (р.) – років ІІ кленові.

2)  110 + 90 = 200 (р.) – років І і ІІ кленам разом.

3) 200 : 2 = 100 (р.) – вік третього клена.

Відповідь: третьому кленові 100 років.

 

Завдання 7 Складена задача на різницеве порівняння

Вишні–мамі виповнилося 300 років. Вишня–бабуся має стільки ж років та ще 1 століття.  Вишня–доня у 10 разів молодша, ніж вишня–мама. На скільки років вишня–бабуся старша, ніж вишня–доня?

Короткий запис

Вишня-мама — 300 років

Вишня-бабуся — ?, 300 років і ще 1 ст. (100 р.); на ? років старша, ніж вишня-доня

Вишня-доня — ?, у 10 разів молодша, ніж вишня-мама.

Розв’язання

1) 300 + 100 = 400 (р.) – років має вишня-бабуся.

2) 300 : 10 = 30 (р.) – років має вишня-доня.

3) 400 – 30 = 370 (р.) – на стільки років вишня–бабуся старша, ніж вишня–доня.

Відповідь: вишня-бабуся старша на 370 років.

 

Завдання 8

1 ст. < 980 р. (100 р. < 980 р.)     1000 р. > 9 ст. (1000 р. > 900 р.)

199 р. < 2 ст.  (199 р. < 200 р.)    100 р. < 10 ст. (100 р. < 1000 р.)

 

Завдання 9

1 ст. – 13 р. = 100 р. – 13 р. = 87 р.

1000 р. – 4 р. = 996 р. = 9 ст. 96 р.

276 р. – 2 ст. = 276 р. – 200 р. = 76 р.

1000 р. – 127 р. = 873 р. = 8 ст. 73 р.

3 ст. – 45 р. = 300 р. – 45 р. = 255 р. = 2 ст. 55 р.

1000 р. – 7 ст. = 10 ст. – 7 ст. = 3 ст.

Завдання 10  Кількість років кота Леопольда ділиться на 3. Ні минулого року, ні наступного року кількість його ро­ків не ділилась і не буде ділитися на жодне число, крім одиниці. Скільки років коту Леопольду, якщо йому більше, ніж 6, але менше, ніж 18 років?

Міркуємо так. Якщо йому більше, ніж 6, але менше, ніж 18 років, то може бути 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.  Якщо Кількість років кота Леопольда ділиться на 3, то може бути 9, 12, 15. Якщо ні минулого року, ні наступного року кількість його ро­ків не ділилась і не буде ділитися на жодне число, крім одиниці, для числа 9 маємо 8 і 10 (діляться, наприклад, на 2), для числа 12 маємо 11 і 13, для числа 15 маємо 14 і 16 (діляться, наприклад, на 2).

Відповідь: коту Леопольдові 12 років.

 

Уроки 87–88 

Завдання 1 Якщо перша згадка про Львів була 760 років тому, то через скільки років місто Львів святкуватиме своє 1000–ліття?

1000 – 760 = 240 (р.)

 

Завдання 2

1) сотень скульптур левів у Львові: (302 – 293) • (150 : 30) = 9 • 5 = 45 (сот.)

2) На одному з будинків є скульптур левів: 100 – 100 : 100 = 100 – 1 = 99 (ск.)

3) У стільки разів найбільший лев (понад 4 метри) більший від найменшого, що на дверній ручці: (35 + 45 : 9) • 5 – 40 = (35 + 5) • 5 – 40 = 40 • 5 – 40 = 200 – 40 = 160 (разів)

4) Найбільша відстань між левами у Львові: (367 – 187) : (1000 – 990) = 180 : 10 = 18 (км)

 

Завдання 3

365 + 366 = 731 (дн.) – днів у двох роках, якщо один із них — високосний.

 

Завдання 4

3 р. 6 міс. + 5 р. 4 міс. = 8 р. 10 міс.

10 р. 5 міс. + 7 міс. = 10 р. 12 міс. = 11 р.

1 тиждень + 7 діб = 1 тиждень 7 діб = 2 тижні

10 р. 10 міс. – 7 р. = 3 р. 10 міс.

8 р. 9 міс. – 5 міс. = 8 р. 4 міс.

12 міс. – 1 р. = 1 р. – 1 р. = 0 р. = 0 міс.

Завдання 5

1 р. > 360 діб             1 тиждень < 9 діб

2 роки > 700 діб         54 доби < 8 тижнів

2 р. > 20 міс.              1 тиждень 5 діб < 13 діб

30 діб > 4 тижні          1 міс. 1 тиждень < 40 діб

 

Завдання 6

2 р. 4 міс. = 1 р. • 2 + 4 міс. = 12 міс. • 2 + 4 міс. = 28 міс.

4 тижні 6 діб = 1 тиждень • 4 + 6 діб = 7 діб • 4 + 6 діб = 34 доби

17 міс. = 12 міс. + 5 міс. = 1 р. 5 міс.

28 діб = 7 діб • 4 = 1 тиждень • 4 = 4 тижні

 

Завдання 7 Рік має 52 тижні. Школярі навчаються 35 тижнів, а відпо­чивають 2 тижні взимку, по одному тижню восени і навесні, а ще — влітку. Скільки тижнів улітку відпочивають школярі?

Короткий запис

Взимку — 2 тижні

Восени — 1 тиждень

Навесні — 1 тиждень

Всього (Взимку, восени, навесні) — ?

Влітку — ?

Всього (Відпочивають) — ?

Навчаються — 35 тижнів

Всього — 52 тижні

План розв’язування

1) Скільки тижнів відпочивають?

2) Скільки тижнів відпочивають взимку, восени, навесні?

3) Скільки тижнів улітку відпочивають школярі?

 

 

 

 

 

Розв’язування

1) 52 – 35 = 17 (т.) – тижнів відпочивають.

2) 2 + 1 + 1 = 4 (т.) – відпочивають взимку, восени, навесні.

3) 17 – 4 = 13 (т.) – відпочивають улітку.

Відповідь: улітку школярі відпочивають 13 тижнів.

 

Завдання 8  Навесні квітникарі Львова посадили порівну на восьми клумбах 640 чорнобривців і 480 тюльпанів. А на квітковому годиннику посадили у 2 рази менше чорнобривців та у 3 ра­зи менше тюльпанів, ніж на кожній із восьми клумб. Скільки чорнобривців і скільки тюльпанів посадили квітникарі Львова на квітковому годиннику?

 

Квітів на 1 клумбі

Кількість клумб

Загальна кількість квітів

Чорнобривців на клумбі

?

8

640

Чорнобривців на годиннику

?, у 2 рази менше

 

 

Тюльпанів на клумбі

?

8

480

Тюльпанів на годиннику

?, у 3 рази менше

 

 

План розв’язування

1) Скільки чорнобривців посадили на кожній клумбі?

2) Скільки чорнобривців посадили на квітковому годиннику?

3) Скільки тюльпанів посадили на кожній клумбі?

4) Скільки тюльпанів посадили на квітковому годиннику?

Розв’язування

1) 640 : 8 = 80 (ч.) – чорнобривців посадили на кожній клумбі.

2) 80 : 2 = 40 (ч.) – чорнобривців посадили на квітковому годиннику.

3) 480 : 8 = 60 (т.) – тюльпанів посадили на кожній клумбі.

4) 60 : 3 = 20 (т.) – тюльпанів посадили на квітковому годиннику.

Відповідь: на годиннику посадили 40 чорнобривців і 20 тюльпанів.

 

Завдання 9 Днів у кожному місяці

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

• У січні 31 день.

• 22 січня — День Соборності України – це день тижня: п’ятниця.

• У січні 9 вихідних днів. А робочих днів 31 – 9 = 22 (дн.)

•  Різдвяний ярмарок триватиме 1-17 січня. 17 днів = 14 днів + 3 дні = 2 тижні 3 дні

• Перша середа місяця — 6 січня.

• 7–9 січня (забави у Шевченківському гаю): четвер, п’ятниця, субота.

• Свято «Пампуха» триватиме наступні 5 днів від першого четверга січня: 7, 8, 9, 10, 11.

• Фестиваль «Велика коляда» почнеться 7 січня і триватиме 2 тижні і 4 дні. Назви дату останнього дня фестивалю.

2 тижні 4 дні = 7 днів • 2 + 4 дні = 18 днів, 6 + 18 = 24 (січня)

• Дні ковальської майстерності запла­новані на другу п'ятницю січня — 8 січня.

• Міський фестиваль вертепів триватиме 2 дні і почнеться у другу суботу січня. Якого числа закінчиться фестиваль вертепів?

Почнеться 9 січня і триватиме 2 дні, а закінчиться 10 січня.

 

Завдання 10

1) Максим старший від своєї сестри на 3 роки. 5 років тому Максиму було 9 років. Скільки років сестрі зараз?

Розв’язання

1) 9 + 5 = 14 (р.) – років Максимові зараз.

2) 14 – 3 = 11 (р.) – років сестрі зараз.

2 спосіб

1) 9 – 3 = 6 (р.) – років сестрі 5 тому.

2) 6 + 5 = 11 (р.) – років сестрі зараз.

Відповідь: зараз сестрі 11 років.

2) Мама молодша від тата на 4 роки. Скільки років мамі, якщо тато через 3 роки святкуватиме своє 40–річчя?

Розв’язання

1) 40 – 3 = 37 (р.) – років татові зараз.

2) 37 – 4 = 33 (р.) – років мамі зараз.

2 спосіб

1) 40 – 4 = 36 (р.) – років мамі через 3 роки.

2) 36 – 3 = 33 (р.) – років мамі зараз.

Відповідь: мамі 33 роки.

 

Завдання 11  Дідусь Грицько святкуватиме своє століття через 24 р., дідусь Микола — через 18 р. 6 міс., а дідусь Панас — через 10 міс. Скільки зараз років кожному дідусеві?

Розв’язання

1) 100 р. – 24 р. = 100 р. – 30 р. + 6 р. = 76 р. – років дідусю Грицьку.

2) 100 р. – 18 р. 6 міс. = 81 р. + 18 р. + 12 міс. – 18 р. 6 міс. = 81 р. 6 міс. – років дідусю Миколі.

3) 100 р. – 10 міс. = 99 р. + 12 міс. – 10 міс. = 99 р. 2 міс. – років дідусю Панасові.

 

Завдання 12  Юркові менше, ніж 16 років, але більше, ніж 4. Кількість його років ділиться на 2. Минулого року його вік ділився на 3. Скільки років було Юркові 3 роки тому?

Міркуємо так. Якщо Юркові менше, ніж 16 років, але більше, ніж 4, і числа парні, тоді маємо 6, 8, 10, 12, 14. Якщо минулого року його вік ділився на 3, то тоді було 9 років, тому зараз Юркові 10 років. 10 – 3 = 7 (р.) – років Юркові було 3 роки тому.

Відповідь: три роки тому Юркові було 7 років.

Інші завдання дивись тут...