Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Гісь О., Філяк І."

Урок 89

Завдання 1  Записали одиниці часу в порядку зростання:

1) 25 діб, 4 тижні, 1 міс., 32 доби, 1 р., 370 днів, 19 міс., 2 р., 2 десятиліття,  21 р., 1 століття.

Зведемо до однакових одиниць вимірювання:     1 р. = 365 діб або 366 діб      25 діб                 370 днів = 370 діб

1 століття = 100 років = 366 діб • 100 = 36600 діб              19 міс. = 31 доба • 20 – 31 добу = 589 діб       

 2 роки = 365 діб + 366 діб = 731 доба              1 міс. = 31 день = 31 доба           21 р. = 31 доба • 20 + 31 доба = 651 доба 

 32 доби     2 десятиліття = 20 років = 365 доби • 20 = 480 діб              4 тижні = 7 діб • 4 = 28 діб

Перевірка:   25 діб, 28 діб, 31 доба, 32 доби, 366 діб, 370 діб,  1 р. 9 міс, 2 р., 20 р., 21 р., 200 р.

 

Завдання 2

1) Один із 12 братів (місяць).

2) У сім'ї цій є 3 брати і 4 сестриці (тиждень).

3) Старим проводжають, новим зустрі­чають (рік).

4) Її тривалість — 60 хв (година).

5) Ранок + день + вечір + ніч = доба

6) Їх є 60 у годині (секунда).

 

Завдання 3, 4  Записали одиниці часу в порядку зростання:

1 с, 1 хв, 1 год, 1 доба, 1 тиждень, 1 міс., 1 р., 1 десятиліття, 1 століття, 1 тисячоліття

 

Завдання 5 Одиниці вимірювання

1 доба – 6 год = 24 год – 6 год = 18 год

1 год – 1 хв = 60 хв – 1 хв = 59 хв

1 хв – 2 с  = 60 с – 2 с = 58 с

80 с – 1 хв = 80 с – 60 с = 20 с

48 год – 1 доба = 48 год – 24 год = 24 год

76 хв – 1 год = 60 хв + 16 хв – 1 год = 16 хв

Завдання 6

1 доба 5 год = 24 год + 5 год = 29 год

1 год 15 хв = 60 хв + 15 хв = 75 хв

1 хв 40 с = 60 с + 40 с = 100 с

60 хв = 1 год

4 год = 1 год • 4 = 60 хв • 4 = 240 хв

5 хв = 1 хв • 5 = 60 с • 5 = 300 с

Завдання 7  Під час дощу діти подивилися 4 серії мультфільму, по 20 хв кожну, і зіграли 5 разів у комп'ютерну гру, по 8 хв кожну.

1) 20 • 4 – 8 • 5 = 80 – 40 = 40 (хв) – на стільки хвилин довше діти дивилися мультфільм, ніж грали у гру.

2) (20 • 4) : (8 • 5) = 80 : 40 = 2 (рази) – у стільки разів менше часу діти провели за грою, ніж за переглядом мультфільму.

3) 20 • 4 + 8 • 5 = 80 + 40 = 120 (хв) – всього годин діти дивилися мультфільм і грали у гру.

 

Завдання 8 Складена задача на зведення до одиниці

У другому класі Уляна писала диктант 20 хв. У диктанті було 400 літер. У третьому класі Уляна пише на 10 літер за хвилину більше. Скільки літер містить диктант для тре­тього класу, який Уляна писала 20 хв?

Клас

Літер за 1 хв (продуктивність)

Кількість хвилин (час) 

Загальна кількість літер (виконана робота)

ІІ

?

20

400

ІІІ

?, на 10 літер більше

20

?

Короткий запис

ІІ клас — 20 хв — 400 літер, 1 хв — ? літер

ІІІ клас — 20 хв — ? літер, 1 хв — ?, на 10 літер більше

Вираз      (400 : 20 + 10) • 20

План розв’язування

1) Скільки літер писала Уляна за 1 хв у другому класі?

2) Скільки літер пише Уляна за 1 хв у третьому класі?

3) Скільки літер містить диктант для тре­тього класу?

Розв’язання

1) 400 : 20 = 20 (л.) – літер писала Уляна за 1 хв у другому класі.

2) 20 + 10 = 30 (л.) – літер пише Уляна за 1 хв у третьому класі.

3) 30 • 20 = 600 (л.) – літер містить диктант для тре­тього класу.

Відповідь: диктант для третього класу містить 600 літер. 

 

Завдання 9 Складена задача на зменшення у декілька разів

Відстань 10 км спортсмен пробігає за 50 хв, турист її проходить за час, утричі довший (у 3 рази більше хвилин), ніж пробігає спортсмен, а велосипедист проїжджає у 10 разів швидше (у 10 разів менше хвилин), ніж рухаються спортсмен і турист разом. За скільки часу велосипедист проїжджає 10 км?

Короткий запис

Спортсмен — 50 хв

Турист — ?, у 3 рази більше, ніж спортсмен

Всього (Спортсмені турист) — ?

Велосипедист — ?, у 10 разів менше, ніж спортсмен і турист разом

Вираз   (50 + 50 • 3) : 10 

Короткий запис №1

Спортсмен — 50 хв

Турист — ?, у 3 рази більше

Короткий запис №2

Спортсмен — 50 хв

Турист — 150 хв

Всього — ?

Короткий запис №3

Спортсмен і турист — 150 хв

Велосипедист — ?, у 10 разів менше

План розв’язування

1) За скільки часу турист проходить відстань?

2) За скільки часу спортсмен і турист разом долають відстань?

3) За скільки часу велосипедист проїжджає десять кілометрів?

Розв’язання

1) 50 • 3 = 150 (хв) – час, за який турист проходить відстань.

2) 50 + 150 = 200 (хв) – час, за який спортсмен і турист разом долають відстань.

3) 200 : 10 = 20 (хв) – час, за який велосипедист проїжджає десять кілометрів.

Відповідь: десять кілометрів велосипедист проїжджає за 20 хвилин.

 

Завдання 10

1) Як Левко відміряв 10 хв за допомогою пісоч­ного годинника на 2 хв?

10 : 2 = 5 (разів) – разів перевертав годинник.

2) Марта має два пісочні годинники: один — на 4 хв, інший — на 7 хв. Вона зуміла за допо­могою цих годинників засікти 3 хв; 1 хв. Як вона це зробила?

7 – 4 = 3 (хв) – одночасно перевернути два пісочні годинники, коли закінчилися 4 хвилини на першому годиннику, засікти час поки закінчаться 7 хвилин на другому годиннику.

4 + 4 – 7 = 1 (хв) – одночасно перевернути два пісочні годинники, потім ще раз перевернути перший годинник на 4 хв, коли закінчилися 7 хвилин на другому годиннику засікти час поки закінчаться 4 хвилини на першому годиннику.

 

Урок 90

Завдання 1

2 р. 4 міс. + 4 р. 2 міс. = 6 р. 6 міс.

7 р. 10 міс. – 6 р. = 1 р. 10 міс.

2 год 20 хв + 5 год 15 хв = 7 год 35 хв

14 год 40 хв – 25 хв  = 14 год 15 хв

7 хв 10 с + 8 хв 28 с = 15 год 38 с

20 хв 15 с – 1 хв 15 с = 19 хв

Завдання 2

+5 год 35 хв

  8 год 17 хв

13 год  52 хв

+25 хв 14 с

  14 хв 30 с

  39 хв 44 с

+28 діб 12 год

  13 діб 11 год

  41 доба 23 год

_45 діб 20 год

  26 діб 13 год

  19 діб 07 год

_11 год 45 хв

   2 год 18 хв

   9 год 27 хв

_50 хв 50 с

  27 хв 19 с

  23 хв 31 с

Завдання 3 Проста задача на зменшення на деяке число в непрямій формі

Першим переможцем в олімпійському марафоні (42 км) став бігун із Греції, який показав результат 2 год 58 хв 50 с. Це на 55 хв 27 с більше, ніж сьогоднішній рекорд світу, встановлений бігуном із КЄнії. Який час марафонського за­бігу є сьогодні світовим рекордом?

Короткий запис

Колись — 2 год 58 хв 50 с – це на 55 хв 27 с більше

Сьогодні — ?

Розв’язання

2 год 58 хв 50 с – 55 хв 27 с = 2 год 3 хв 23 с

2 спосіб

_2 год 58 хв 60 с

           55 хв 27 с

  2 год 03 хв 23 с

Відповідь: сьогодні світовим рекордом марафонського забігу є час 2 год 3 хв 23 с.

 

Завдання 4

2 хв 35 с = 60 с • 2 + 35 с = 120 с + 35 с = 155 с

3 год 15 хв = 60 хв • 3 + 15 хв = 180 хв + 15 хв = 195 хв

7 хв 12 с = 60 с • 7 + 12 с = 420 с + 12 с = 432 с

10 год 40 хв = 60 хв • 10 + 40 хв = 600 хв + 40 хв = 640 хв

30 хв = 60 с • 30 = 180 с

 

Завдання 5 Дід Грицько, дід Микола та дід Панас вийшли одночасно кожен зі свого будинку, щоб зробити на стадіоні ранкову зарядку. Дізнайся, хто з них першим прийшов (затратив менше часу) на стадіон.

дід Грицько

дід Микола

дід Панас

+ 2 хв 47 с

   1 хв 13 с

   3 хв 60 с

   4 хв 00 с

+3 хв 09 с

          35 с

   3 хв 43 с

58 с + 3 хв = 3 хв 58 с 

Відповідь: першим прийшов дід Микола.

 

Завдання 6

1 доба 10 год = 24 год + 10 год = 34 год

2 хв 10 с = 60 с • 2 + 10 с = 120 с + 10 с = 130 с

2 р. 3 міс. = 24 міс. + 3 міс. = 27 міс.

3 тижні 2 дні = 7 днів • 3 + 2 дні = 21 день + 2 дні = 23 дні

121 с = 120 с + 1 с = 2 хв 1 с

3 год 30 хв = 60 хв • 3 + 30 хв = 180 хв + 30 хв = 210 хв

 

Завдання 7 Складена задача на віднімання

У майстерні було 30 несправних велосипедів. Майстер почав працюва­ти в понеділок і ремонтував щодня по 2 велосипеди упродовж двох ро­бочих тижнів і трьох днів. Скільки велосипедів ще чекають свого ремон­ту, якщо робочий тиждень триває 5 днів, а субота і неділя — вихідні?

Короткий запис

Було — 30 велосипедів

Відремонтував — ? в., ? днів по 2 велосипеди

Залишилось — ?

Розв’язання

1) 2 роб.тижні і 3 дні = 5 днів • 2 + 3 дні = 13 днів – днів ремонтував велосипеди.

2) 2 • 13 = 26 (в.) – велосипедів відремонтував майстер.

3) 30 – 26 = 4 (в.) – велосипедів ще чекають свого ремонту.

Відповідь: ремонту чекають 4 велосипеди.

 

Завдання 8  В учительки музики було сьогодні 2 уроки по 45 хв, 3 уроки — по 40 хв, а між ними — велика перерва, тривалістю 20 хв, і 3 малі перерви, по 10 хв кожна. Після цього учителька музики пішла додому. Більше чи менше, ніж 5 годин, учитель­ка музики була сьогодні у школі?

Короткий запис

Два уроки — ? хв, 2 уроки по 45 хв

Три уроки — ? хв, 3 уроки по 40 хв

Одна перерва — 20 хв

Три перерви — ? хв, 3 перерви по 10 хв

Всього — ?

Розв’язання

1) 45 • 2 = 45 + 45 = 90 (хв)

2) 40 • 3 = 120 (хв)

3) 10 • 3 = 30 (хв)

4) 90 + 120 + 20 + 30 = 270 (хв)

5) 5 год = 60 хв • 5 = 300 (хв)

270 < 300

Відповідь: менше, ніж 5 годин учитель­ка музики була сьогодні у школі.

 

Завдання 9 Кількість Лесиних років ділиться на 3. Минулого року її вік ділився на 4. Лесі менше, ніж 20 років. Скільки років буде Лесі через 2 роки?

Міркуємо так. Якщо Лесі менше, ніж 20 років і кількість років ділиться на 3, тоді їй може бути 3, 6, 9, 12, 18. Якщо минулого року її вік ділився на 4, оскільки 2, 5, 11 і 17 не діляться на 4, то Лесі 9 років. Через 2 роки дівчинці буде 9 + 2 = 11 (років).

Відповідь: Лесі буде 11 років.

 

Завдання 10 Порядок дій

500 : (458 – 408) = 500 : 50 = 10

(643 + 257) : 10 = (800 + 90 + 10) : 10 = 900 : 10 = 9

367 – (446 – 352) = 367 – 94 = 273

59 + 240 : 8 : 6 = 59 + 30 : 6 = 59 + 5 = 48

700 – 80 • 2 : 40 = 700 – 160 : 40 = 700 – 40 = 630

7 • (302 – 294) – 54 = 7 • 8 – 54 = 56 – 54 = 2

Урок 91

Завдання 1

У порядку спадання: мавпа 32 вдихи (40 р.), людина 18 вдихів (70 р.), слон 12 вдихів (85 р.), черепаха 4 вдихи (200 р.). Той, хто дихає повільно, той живе довше.

 

Завдання 2 Доба

Ніч

Ранок

День

Вечір

00 год, 1 год, 2 год, 3 год, 4 год, 5 год

6 год, 7 год, 8 год, 9 год, 10 год, 11 год

12 год, 13 год, 14 год 15 год, 16 год, 17 год

18 год, 19 год, 20 год, 21 год, 22 год, 23 год

Четверта година дня —> 4 + 12 = 16 (год) —> шістнадцята година

П’ята година дня —> 5 + 12 = 17 (год)  —> сімнадцята година

Сьома година вечора —> 7 + 12 = 19 (год) —> дев’ятнадцята година

Дванадцята година ночі —> 12 + 12 = 24 (год) —> північ

 

Завдання 3

Восьма година вечора —> 8 + 12 = 20 (год) —> двадцята година

Друга година дня —> 2 + 12 = 14 (год) —> чотирнадцята година

Дев’ята година вечора —> 9 + 12 = 21 (год) —> двадцять перша година.

 

Завдання 4

Вісімнадцята година —> 18 – 12 = 6 (год) —> шоста година вечора

П’ятнадцята година —> 15 – 12 = 3 (год) —> третя година вечора

Двадцять перша година —> 21 – 12 = 9 (год) —> дев’ята година вечора

Тринадцята година —> 13 – 12 = 1 (год) —> перша година дня

Двадцять друга година —> 22 – 12 = 10 (год) —> десята година дня

 

Завдання 5

600 : (258 – 228) • 8 = 600 : 30 • 8 = 20 • 8 = 160

546 – (356 + 244) : 10 = 546 – 600 : 10 = 546 – 60 = 486

312 – 90 • 4 : 60 = 312 – 360 : 60 = 312 – 6 = 306

9 • (501 – 493) – 45 = 9 • 8 – 45 = 72 – 45 = 27

 

Завдання 6 Проста задача на знаходження невідомого доданку

Петрик прийшов до школи о 9 год ранку і ви­йшов зі школи о 2 год дня. Скільки часу Петрик провів у школі?

Була година (вийшов)

Тривалість події (у школі)

Стала година (повернувся)

9 год ранку

?

2 год дня (14 год)

Короткий запис

Була (вийшов) — 9 год ранку

У школі  — ?

Стала (повернувся) — 2 год дня

Розв’язання  

2 год дня = 2 год + 12 год = 14 год

14 год – 9 год = 5 год – часу Петрик провів у школі.

Відповідь: у школі Петрик провів 5 годин.

 

Завдання 7 Проста задача на додавання

Басейн відчиняється о 10 год ранку і пра­цює 12 год. О котрій годині басейн зачиняється?

Була година (відчиняється)

Тривалість (працює)

Стала година (зачиняється)

10 год ранку

12 год

?

Короткий запис

Була (відчиняється) — 10 год ранку

Працює  — 12 год

Стала (зачиняється) — ?

Розв’язання  

10 год + 12 год = 22 год – о котрій годині басейн зачиняється.

Відповідь: басейн зачиняється о 22 год.

 

Завдання 8 Проста задача на знаходження невідомого доданку

Професор працював у бібліотеці впродовж чотирьох годин. О котрій годині професор зайшов до біб­ліотеки, якщо він вийшов звідти о 3 год дня?

Початок події (зайшов)

Тривалість події (працював)

Закінчення події (вийшов)

?

4 год

3 год дня 

Короткий запис

Була (зайшов) — ?

Працював  — 4 год

Стала (вийшов) — 3 год дня 

Розв’язання  

3 год дня = 3 год + 12 год = 15 год

15 – 4 = 11 (год) – година, коли професор зайшов до біб­ліотеки.

Відповідь: професор зайшов до бібліотеки об 11 год.

 

Завдання 9 Складена задача на знаходження невідомого доданку

Продуктовий магазин відчиня­ється о 8 год ранку, а зачиняється о 9 год вечора. Скільки годин працює магазин, якщо обідня перерва триває одну годину?

Початок події (відчиняється)

Тривалість події (працює з перервою)

Закінчення події (зачиняється)

8 год ранку

? і 1 год

9 год вечора 

Короткий запис

Була (відчиняється) — 8 год ранку

Працює з перервою  — ?  і 1 год

Стала (зачиняється) — 9 год вечора 

Розв’язання  

9 год вечора = 9 год + 12 год = 21 год

1) 21 год – 8 год = 13 год – годин працює магазин і година перерви разом.

2) 13 год – 1 год = 12 год – годин працює магазин.

Відповідь: магазин працює 12 год.

 

Урок 92  

Завдання 1

1 год – 15 хв  = 60 хв – 15 хв = 45 хв

24 год – 1 доба = 24 год – 24 год = 0 год

1 хв – 45 с = 60 с – 45 с = 15 с

11 діб – 1 тиждень = 11 діб – 7 діб = 4 доби

Завдання 2

1) Хвилинна стрілка переходить від одного числа до наступного за 5 хв.

2) Годинна стрілка переходить від одного числа до наступного за 1 год.

3) Якщо годинна стрілка перемістилася із числа 1 на число 3, то минуло 2 год.

4) Якщо хвилинна стрілка перемістилася із числа 2 на число 4, то минуло 10 хв.

 

Завдання 3, 4

Якщо хвилинна стрілка у правій частині годинника, використовуй слова по або на.

Якщо хвилинна стрілка у лівій частині годинника, використовуй слова за або до.

8 год 5 хв

2 год 55 хв

7 год 40 хв

7 год 15 хв

11 год 45 хв

5 хвилин по восьмій,

5 хвилин на дев’яту

за 5 хвилин третя,

5 хвилин до третьої

за 20 хвилин восьма,

20 хвилин до восьмої

15 хвилин по сьомій,

15 хвилин на восьму

за 15 хвилин дванадцята,

15 хвилин до дванадцятої

Завдання 5

6 год

2 год 30 хв

7 год 20 хв

3 год 35 хв

шоста година

пів на третю

20 хв по сьомій

за 25 хв четверта

11 год 50 хв

10 год 30 хв

2 год 15 хв

7 год 55 хв

за 10 хв дванадцята

пів на одинадцяту

15 хв на третю

5 хв до восьмої

Завдання 6

1) Проста задача на додавання

Перерва розпочалася о 9 год 10 хв і тривала 10 хв. Коли закінчилася перерва?

Була (розпочалася)

Тривала

Стала (закінчилася)

8 год 10 хв

10 хв

?

9 год 10 хв + 10 хв = 9 год 20 хв

2) Проста задача на знаходження невідомого доданку

Перерва тривала 20 хв і закінчилась об 11 год 35 хв. Коли розпочалася перерва?

Була (розпочалася)

Тривала

Стала (закінчилася)

?

20 хв

11 год 35 хв

11 год 35 хв – 20 хв = 11 год 15 хв

3) Проста задача на знаходження невідомого доданку

Перерва розпочалася о 10 год 10 хв, а закінчилася о 10 год 40 хв. Скільки часу тривала перерва?

Була (розпочалася)

Тривала

Стала (закінчилася)

10 год 10 хв

?

10 год 40 хв

10 год 40 хв – 10 год 10 хв = 30 хв

4) Проста задача на знаходження невідомого доданку

Заняття у школі розпочалися о 9 год і закінчилися о 13 год 45 хв. Скільки часу тривали заняття у школі?

Була (розпочалася)

Тривали

Стала (закінчилася)

9 год

?

13 год 45 хв

13 год 45 хв – 9 год = 4 год 45 хв

 

Завдання 7

Годинник

Час

2 год 20 хв

3 год 30 хв

7 год 40 хв

10 год

8 год 5 хв

Час через

15 хв

2 год 20 хв + 15 хв = 2 год 35 хв

3 год 30 хв + 15 хв = 3 год 45 хв

7 год 40 хв + 15 хв = 7 год 55 хв

10 год + 15 хв = 10 год 15 хв

8 год 5 хв + 15 хв = 8 год 20 хв

Час 20 хв

тому

2 год 20 хв – 20 хв = 2 год

3 год 30 хв – 20 хв = 3 год 10 хв

7 год 40 хв – 20 хв = 7 год 20 хв

10 год – 20 хв = 9 год 40 хв

8 год 5 хв – 20 хв = 7 год 45 хв

Завдання 8 Складена задача на зведення до одиниці

Старша сестра почистила 72 полуниці за 8 хв. Молодша сестра чистила що­хвилини на 3 полуниці менше, ніж старша. Скільки полуниць почистила молодша сестра за 8 хв? Скільки всього полуниць почистили сестри?

Короткий запис

Старша — 8 хв — 72 полуниці, 1 хв — ? полуниць

Молодша — 8 хв — ? полуниць, 1 хв — ?, на 3 полуниці менше

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки полуниць почистила старша сестра за 1 хв?

2) Скільки полуниць чистила молодша сестра за 1 хв?

3) Скільки полуниць почистила молодша сестра за 8 хв?

4) Скільки всього полуниць почистили сестри?

Розв’язання

1) 72 : 8 = 9 (п.) – полуниць почистила старша сестра за 1 хв.

2) 9 – 3 = 6 (п.) – полуниць чистила молодша сестра за 1 хв.

3) 6 • 8 = 48 (п.) – полуниць почистила молодша сестра за 8 хв.

4) 72 + 48 = 120 (п.) – всього полуниць почистили сестри.

Відповідь: молодша сестра почистила 48 полуниць, сестри почистили 120 полуниць.

 

Завдання 9

1) Непарні числа на годиннику за го­динниковою стрілкою: 1, 3, 5, 7, 9, 11.

Парні числа на годиннику проти годинникової стрілки: 10, 8, 6, 4, 2.

2) Велику стрілку перемістити на два числа за годинни­ковою стрілкою: 12 год 10 хв (10 хв по дванадцятій, 10 хвилин на першу дня).

Малу стрілку перемістити на два числа за годинни­ковою стрілкою: 2 год (друга година дня, чотирнадцята година).

Велику стрілку перемістити на три числа проти годин­никової стрілки: 11 год 45 хв (за 15 хвилин до дванадцятої, 15 хвилин до дванадцятої).

Малу стрілку перемістити на три числа проти годин­никової стрілки: 9 год (дев’ять годин).

 

Завдання 10  Один годинник поспішає, а інший відстає. У якому на­прямку слід покрутити хвилинну стрілку, щоб кожний годинник показував час правильно?

У годиннику, що поспішає, слід хвилинну стрілку покрутити в напряму проти годинникової стрілки. У годиннику, що відстає, слід хвилинну стрілку покрутити в напрямку за годинниковою стрілкою.

 

Завдання 11  Поспішайко і Невстигайко домовилися про зустріч. Годинник Поспішайка поспішав на 10 хв, а годинник Невстигайка відставав на 5 хв. Кожен з них прийшов вчасно за своїм годинником. Хто кого чекав і скільки часу?

Поспішайко прийшов на 10 хв раніше, а Невстигайко спізнився на 5 хв.  Поспішайко чекав Невстигайка 15 хв.

 

Завдання 12 Проста задача на знаходження невідомого доданку

Сонце зійшло о шостій годині ранку і сіло о восьмій го­дині вечора. Скільки часу тривав день?

Була година (зійшло)

Тривав

Стала година (сіло)

6 год

?

8 год вечора

Короткий запис

Була (зійшло) — 16 год

Тривав  — ?

Стала (сіло) — 8 год вечора

Розв’язання

8 год вечора = 8 год + 12 год = 20 год

20 год – 6 год = 14 год

Відповідь: день тривав 14 год. 

 

Завдання 13

• Якщо хвилинна стрілка зробила повний оберт, то минуло 1 хв.

• Якщо годинна стрілка зробила повний оберт, то минуло 12 год.

 

Завдання 14 Проста задача на знаходження невідомого доданку

Наталя виконувала домашнє завдання від 16 год до 6 год вечора (18 год). Скільки часу Наталя виконувала домашнє завдання?

Початок події (почала)

Тривалість події (виконувала)

Закінчення події (закінчила)

16 год 

?

6 год вечора

Короткий запис

Була — 16 год

Виконувала  — ?

Стала — 6 год вечора

Розв’язання 

6 год вечора = 6 год + 12 год = 18 год

18 год – 16 год = 2 год – часу Наталя виконувала домашнє завдання.

Відповідь: Наталя виконувала домашнє завдання 2 год.

 

Завдання 15

3 тижні = 21 доба                                67 хв > 1 год

1 доба > 23 год                                    55 с < 1 хв

Інші завдання дивись тут...