Інші завдання дивись тут...

Уроки 32 – 33 сторінка 50

Завдання 1

Відрізки:  АВ, ВС, СD, АС, АD, ВD

Завдання 2

Довжини ланок лама­ної: АВ = 1 см , ВС = 2 см, СD = 2 см , DА = 3 см

Довжина ламаної: АВСD = АВ + ВС + СD + DА = 1 см + 2 см + 2 см + 3 см = 8 см

Завдання 3

На ділянці біля дороги завдовжки 90 м висадили липи так, що відстань між ними дорівнює 9 м. Скільки дерев виса­дили на ділянці біля дороги?

|—|—|—|—|—|

90 : 9 = 10 (ч.) – 10 частин по 9 см

Між 10 частинами на незамкненій лінії треба висадити на 1 дерево більше, ніж таких частин, тому

10 + 1 = 11 (д.)

Відповідь: на ділянці біля дороги висадили 10 дерев.

Завдання 4 Доба

Накресли на циферблаті ще одну лінію так, щоб сума чисел у кожній з трьох частин була однаковою.

11 + 12 + 1 + 2 = 26 – сума чисел на кожній частині (першій частині).

10 + 9 + 3 + 4 = 26 – сума чисел на другій частині.

Завдання 5

Накресли відрізок АВ завдовжки 7 см. На цьому відрізку на відстані 2 см вправо від точки А постав точку С. Точку D розташуй на відстані 1 см вліво від точки В. Знайди довжину відрізка CD.

CD = АВ – (2 см + 1 см) = 7 см – 3 см = 4 см

Завдання 6

Чорна і руда мурашки розчистили свої дороги. Чия до­рога довша? На скільки?

Чорна:  6 дм + 9 дм + 8 дм = 23 дм

Руда: 6 дм • 4 = 24 дм

24 дм > 23 дм  дорога рудої мурашки довша.

24 дм – 23 дм = 1 дм

 

Урок 34 сторінка 51

Завдання 1

За допомогою косинця знайшли зайву геометричну фігуру – кут непрямий.

Закреслили четвертий кут.

Завдання 2

Многокутники – це замкнені ламані.

Завдання 3

2 трикутники

3 трикутники

Завдання 4

5 трикутників: ABC, ACF, CEF, CDE, ACE

Усі квадрати: ABCF, CDEF

Назви сторін прямокутника: AB, BD, DE, EA

Завдання 5

У чотирикутнику ABCD провели лінію так, щоб утворилося два трикутники: ABC і ACD.

 

Урок 35 сторінка 53

Завдання 1

Обвели замкненою кривою всі чотирикутники.

Поставили «+» всередині кожного прямокутника.

Обвели синім кольором групу квадратів.

Завдання 2

Розфарбували квадрати різними кольорами.

10 квадратів

Завдання 3

9 прямокутників.

Провели ще один відрізок, щоб прямокутників стало 18.

Завдання 4

Юля вимірює кроками довжину і ширину своєї кімнати. Довжина Юлиного кроку — 5 дм. Які розміри Юлиної кімнати у метрах, якщо по довжині вона зробила 10 кроків, а по ширині — 8 кроків?

1) 5 • 10 = 50 (дм) = 5 (м) – довжина кімнати.

2) 5 • 8 = 40 (дм) = 4 (м) – ширина кімнати.

Р = (5 + 4) • 2 = 9 • 2 = 18 (м)

Відповідь: периметр кімнати 18 метрів.

 

Урок 36 сторінка 54

Завдання 1 Порядок дій

9 • 7 – 13 = 63 – 13 = 50  М         8 • 8 – 50 = 64 – 50 = 14  И

6 • (30 – 24) = 6 • 6 = 36  П         (26 + 14) : 5 = 40 : 5 = 8  Е

72 : 8 • 3 = 9 • 3 = 27  Р              90 – (56 – 24) = 90 – 32 = 58 Т

36

8

27

14

50

8

58

27

П

Е

Р

И

М

Е

Т

Р

Завдання 2

Знайди периметр прямокутника, одна сторона якого — 6 см, а інша — 4 см.

Р = (6 + 4) • 2 = 10 • 2 = 20 (см)

2)  Довжини сторін трьох інших прямокутників із та­ким же периметром:

1 см і 9 см, 2 см і 8 см, 3 см і 7 см

Завдання 3

Для якої кімнати знадобиться більше плінтусів: для прямокут­ної зі сторонами З м і 6 м чи для квадратної зі стороною 4 м?

1) Р = (3 + 6) • 2 = 18 (м) – довжина для прямокутної кімнати.

2) Р = 4 • 4 = 16 (м) – довжина для квадратної кімнати.

3) 18 м > 16 м

Відповідь: для прямокутної кімнати знадобиться більше плінтусів.

Завдання 4

Знайди периметр прямокутника, якщо одна сторона 5 см, а інша — на 2 см коротша.

1) 5 – 2 = 3 (см) – ширина.

2) Р = (5 + 3) • 2 = 8 • 2 = 16 (см)

Відповідь: периметр прямокутника 16 сантиметрів.

Завдання 5

Довжини сторін многокутників подано у метрах. Знайди периметр кожного многокутника.

Р = 7 + 9 + 6 + 12 = 34 (м) – периметр чотирикутника А.

Р = 5 + 6 + 8 + 3 + 8 = 30 (м) – периметр п’ятикутника В.

Р = 4 + 3 + 6+ 10 + 16 = 39 (м) – периметр фігури С.

 

Урок 37 сторінка 56

Завдання 1

Периметр

28 см

12 см

8 мм

40 м

24 см

16 м

Сторона квадрата

7 см

3 см

2 мм

10 м

6 см

4 м

Завдання 2

Настуся обшиває тасьмою дві серветки квадратної форми. Для першої серветки вона використала 32 см тасьми. Сторо­на другої серветки на 2 см довша, ніж сторона першої. Скільки потрібно тасьми, щоб обшити другу серветку?

1) 32 : 4 = 8 (см) – довжина першої серветки.

2) 8 + 2 = 10 (см) – довжина другої серветки.

3) Р = 10 • 4 = 40 (см) 

Відповідь: потрібно 40 сантиметрів тасьми.

Завдання 3

У фігурі є 5 однакових квадратів. Забери З палички так, щоб у ній залишилося З таких самих квадрати. І щоб ніде не було зайвих паличок.

Завдання 4 Вирази

1) 20 • 4 = 80 (см) – потрібно дроту, щоб зробити квадратну рамку зі стороною 20 см.

2) 20 : 4 = 5 (см) – довжина квадрата, зробленого з дроту завдовжки 20 см.

Завдання 5

Довжина тенісного корту — 24 м, а ши­рина — утричі менша. Який периметр тенісного корту?

1) 24 : 3 = 8 (м) – ширина.

2) Р = (24 + 8) • 2 = 32 + 32 = 64 (м)

Відповідь: периметр тенісного корту 64 метри.

 

Урок 38 сторінка 57

Завдання 1

7 • 6 = 42      42 – 12 = 30    30 : 5 = 6     6 • 9 = 54     54 + 26 = 80   

80 : 10 = 8    8 • 3 = 24         24 : 6 = 4     4 • 7 = 28

Шахи прийшли з Індії

Завдання 2

На скільки периметр дорожньої шахівниці (2 дм х 2 дм) менший, ніж периметр звичайної шахівниці (4 дм х 4 дм)?

2 • 4 = 8 (дм) – периметр дорожньої.

4 • 4 = 16 (дм) – периметр звичайної.

16 – 8 = 8 (дм) 

Відповідь: на 8 дециметрів.

Завдання 3

1) 9 малих квадратів        14 усіх квадратів

2) Забери 4 палички так, що6 у фігурі залишилось лише 5 квадратів (не обов'язково однакового розміру)

Інші завдання дивись тут...