Інші завдання дивись тут...

Завдання 272
Числа, які діляться на 7: 7, 21, 14, 35, 63, 28, 49, 42, 56

 

Завдання 273

Ділене

48

56

63

З0

40

35

36

49

42

48

Дільник

6

7

7

6

5

7

6

7

7

8

Частка

8

8

8

5

8

5

6

7

6

6

Завдання 274
5 • 8 – 13 = 40 – 13 = 27  П
7 • 9 + 18 = 63 + 18 = 81  О
54 : 6 : З = 9 : 3 = 3  Д
42 : 7  5 = 6  5 = 30  Р
45 : (13 – 8) = 45 : 5 = 9  І
49 : (11 – 4) = 49 : 7 = 7  Н
У порядку їх збільшення: 3, 7, 9, 27, 30, 81
Назва найбільшої річки України: ДНІПРО

 

Завдання 275
Кіт Мурко за три дні спіймав 18 мишей. Першого дня він спіймав 4 миші, другого дня — у 2 рази більше. Скільки мишей спіймав Мурко третього дня?

Короткий запис

Усього — 18 м.

I — 4 м.

II — ?, у 2 рази більше

III — ?

Розв’язання

1) 4  2 = 8 (м.) – упіймав II дня

2) 4 + 8 = 12 (м.) – упіймав I i II дня

3) 18  12 = 6 (м.)

Відповідь: третього дня Мурко спіймав 6 мишей.

 

Завдання 276

(6 + 8) : 7 = 2

24 : 6 + 6 = 10

(7 + 8) : 5 = 3

Завдання 277

Периметр квадрата 12 см. Побудуй прямокутник, ширина якого дорівнює стороні квадрата, а довжина — удвічі більша. Обчисли периметр цього прямокутника.

Розв’язання

1) 12 : 4 = 3 (см) – сторона квадрата

2)  2 = 6 (см) – довжина прямокутника

3) (3 + 6) • 2 = 18 (см)

Відповідь: периметр прямокутника 18 сантиметрів.

 

Завдання 278
Андрійко вийшов з дому на 10 хв раніше, ніж Катруся. Катруся вийшла на 6 хв пізніше, ніж Данилко. Хто вийшов раніше: Андрійко чи Данилко? Андрійко.
На скільки хвилин? 10 хв + 6 хв = 16 хв

 

Завдання 279
Накресли відрізки АВ = 2 см і CD = 10 см.
У скільки разів відрізок АВ коротший, ніж відрізок CD?
10 : 2 = 5 (р.)
На скільки сантиметрів відрізок CD довший, ніж відрізок АВ?
10 – 2 = 8 (см)

 

Завдання 280
Кенгуру зробив 7 стрибків завдовжки 3 м і 8 стрибків завдовжки 2 м. Яку відстань подолав кенгуру?

Короткий запис

7 ст. по 3 м — ?

8 ст. по 2 м — ?

Відстань — ?

Розв’язання

1) 3  7 = 21 (м) – довжина 7 стрибків

2)  8 = 16 (м) – довжина 8 стрибків

3) 21 + 16 = 37 (м)

Відповідь: кенгуру подолав 37 метрів.

 

Завдання 281 У кожному стовпчику знайди значення другого виразу, використовуючи значення першого.
7 • 5 = 35
7 • 6 = 35 + 7 = 42
8 • 4 = 32 
8 • 5 = 32 + 8 = 40
8 • 8 = 64
8 • 7 = 64 – 8 = 56

Завдання 282 Прочитай таблицю множення числа 8

Назви тільки результати таблиці множення: 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72

 

Завдання 283.
8 • 8 – 28 = 64 – 28 = 36
8 • 5 – 36 = 40 – 36 = 4
8 • 9 + 19 = 72 + 19 = 91
8 • 7 + 44 = 56 + 44 = 100
8 • 2 : 4 = 16 : 4 = 4
8 • 3 : 4 = 24 : 4 = 6
95 – 8 • 6 = 95 – 48 = 47
59 + 8 • 4 = 59 + 32 = 91

Завдання 284 

Пінгвіни Пік, Пак і Пок ловили рибу. Пік зловив 23 рибини, Пак — на 4 рибини більше, а Пок— на 15 рибин менше, ніж Пік і Пак разом. Дай відповідь на стільки запитань, на скільки зможеш.
• Скільки рибин зловив Пак?
23 + 4 = 27 (р.)
• Скільки рибин зловили Пік і Пак разом?
23 + 27 = 50 (р.)
• Скільки рибин зловив Пок?
50  15 = 35 (р.)
• На скільки більше рибин зловив Пок, ніж Пік?
35  23 = 12 (р.)
• На скільки менше рибин зловив Пак, ніж Пок?
35  27 = 8 (р.)

 

Завдання 285
 З : 4 • 9 – 5 = 24 : 4 • 9 – 5 = • 9 – 5 =  54 – 5 = 49
(7  8  2) : 6 : 3 = (56  2) : 6 : 3 = 54 : 6 : 3 = 9 : 3 = 3

 

Завдання 286
Батько і син підтягувалися на перекладині. Батько зробив З спроби по 8 разів, а син — 4 спроби по 3 рази. На скільки разів менше підтягнувся син, ніж батько?

Короткий запис

3 сп. по 8 р. — ?

4 сп. по 3 р. — ?

На скільки менше — ?

Розв’язання

1) 8  3 = 24 (р.) – разів підтягнувся батько

2)  4 = 12 (р.) – разів підтягнувся син

3) 24  12 = 12 (р.)

Відповідь: на 12 разів менше підтягнувся син, ніж батько.

 

Завдання 287
8 • 7 + 8 • 2 = 56 + 16 = 72
8 • 9 – 8 • 6 = 72 – 48 = 24
8 • 3 + 8 • 8 = 24 + 64 = 88

 

Завдання 288
 2 = 16
 З = 24
 4 = 32
 5 = 40
 6 = 48
 7 = 56
 8 = 64
 9 = 72

Завдання 289 Рівняння

х  28 = 38

х = 38 + 28

х = 66

66 – 28 = 38

38 = 38

х + 54 = 77

х = 77  54

х = 23

23 + 54 = 77

77 = 77

Завдання 290

Вантажівка має в 5 разів більше коліс, ніж двоколісний велосипед. На скільки більше коліс у вантажівки, ніж у 4 велосипедів? Розв'яжи задачу поступовим складанням виразу.

Розв’язання

1) 2  5 = 10 (к.) – коліс у вантажівки

2)  4 = 8 (к.) – коліс у 4 велосипедах

3) 10  8 = 2 (к.)

Відповідь: на 2 колеса більше у вантажівки, ніж у 4 велосипедів.

Вираз:  5 –  4 = 8 (к.)

 

Завдання 291
Розгляньте діаграму і визначте висоту кожного дерева. Дайте відповіді на питання.
• У скільки разів сосна вища від ялини? 
12 : 6 = 2 (р.)
• На скільки метрів ялиця нижча від сосни?
12  9 = 3 (м)
• Придумайте до цієї діаграми ще кілька запитань і дайте на них відповіді.
На скільки метрів ялиця вища від ялини?  6 = 3 (м)

 

Завдання 292 Із чисел 6, 7, 8, 9, 10 вибери ті, за яких нерівність стане істинною. Запиши утворені нерівності: 15 - > 6

15  6 > 6

9 > 6

Істинна

15  7 > 6

8 > 6

Істинна

15  8 > 6

7 > 6

Істинна

15  9 > 6

6 = 6

Хибна

Завдання 293

Накресли прямокутник MNKE, периметр якого на 4 см менший від периметра чотирикутника ABCD.
1) (15 + 3) • 2 = 18 • 2 = 36 (см) – периметр чотирикутника ABCD
2) 36 – 4 = 32 (см) – периметр чотирикутника MNKE
(12 + 4) • 2 = 32 (см) 
Чи вдасться накреслити прямокутник інших розмірів за умовою завдання? Так

 

Завдання 294
На скільки більше води поміститься в 4 восьмилітрових каністрах, ніж у 6 п'ятилітрових? Запиши розв'язання задачі виразом.

Короткий запис

4 к. по 8 л — ?

6 к. по 5 л — ?

На скільки більше — ?

Розв’язання

 4 –  6 = 2 (л)

Відповідь: на 2 л більше.

 

Завдання 295

8 • 8 – 8 • 2 = 48

8 • 6 + 8 • 4 = 80

8 • 9 – 8 • 3 = 48

Завдання 296

Доведи, що 8 • 5 = 40. 40 : 5 = 8, 40 : 8 = 5

 

Завдання 297 Добери відповідні числа.

8 • 3 = 24

8 • 7 = 56

8 • 6 = 48

8 • 9 = 72

Завдання 298

Каністра вміщує 7 л бензину. Скільки літрів бензину в 5 таких каністрах?

Короткий запис

1 к.  7 л

5 к.  ?

Розв’язання

 5 = 35 (л)

Відповідь: 35 літрів бензину.

1) У 5 каністрах вміщується 35 л бензину, порівно в кожній. Яка місткість однієї такої каністри?

Короткий запис

1 к.  ? л

5 к.  35 л

Розв’язання

35 : 5 = 7 (л)

Відповідь: 7 літрів бензину.

2) Каністра вміщує 7 л бензину. Скільки таких каністрів потрібно, щоб розлити 35 л бензину?

Короткий запис

1 к.  7 л

 35 л

Розв’язання

35 : 7 = 5 (к.)

Відповідь: 5 каністрів бензину.

Завдання 299

Розглянь розв'язання задач, які містять буквені дані.
1) На тарілці було а пиріжків. Діти 4 пиріжки з'їли. Скільки пиріжків залишилося на тарілці?
Розв'язання: а – 4
Відповідь: залишилося а – 4 пиріжки.
2) Тато зірвав з однієї гілки 4 груші, а з іншої — к груш. Усі груші тато розділив порівну між двома дітьми. По скільки груш одержала кожна дитина?
Розв'язання:
1) 4 + к — усього груш зірвав тато.
2) (4 + к) : 2 — одержала груш кожна дитина.
Відповідь: по (4 + к): 2 груш.

 

Завдання 300
Перед світлофором зупинилося b вантажних автомобілів, а легкових — у 5 разів більше. Скільки всього автомобілів зупинилося перед світлофором?

Короткий запис

Вантажних — b

Легкових — ?, у 5 разів більше

Усього — ?

Розв’язання

1) b  5 — усього легкових автомобілів.
2) ( 5) + b — всього автомобілів.
Відповідь: зупинилося ( 5) + b автомобілів.

 

Завдання 301 Використовуючи цифри 3, 5, 8 і 0, запиши стільки двоцифрових чисел, скільки зможеш. Цифри в числі не повторюються
35, 38, 30, 53, 58, 50,  83, 85, 80 

 

Завдання 302
Скільки трикутників зображено на рисунку? Шість
Запишіть їх позначення. ABC, AKC, CMK, KMD, CKD, ACD

 

Завдання 303

5 м 3 дм = 53 дм

46 см = 4 дм 6 см

63 дм = 6 м 3 дм

Завдання 304

Під час авіашоу протягом 4 хв у небо злітало по 3 літаки щохвилини. На злітній смузі чекало своєї черги ще 15 літаків. Скільки всього літаків брало участь в авіашоу?

Короткий запис

Злітало — ?, 4 хв по 3 л.

Чекало — 15 л.

Усього — ?

Розв’язання

1) 3  4 = 12 (л.) – злетіло літаків

2) 12 + 15 = 27 (л.)

Відповідь: у авіашоу брало участь 27 літаків.