Інші завдання дивись тут...

Завдання 537 Письмове додавання і письмове віднімання

1) 665 – 556 + 391 = 109 + 391 = 500

2) 247 + (705 – 538) = 247 + 167 = 414

3) 927 – 130 • 5 = 927 – 800 = 127

_665

  556

  109

+109

  391

  500

_705

  538

  167

+247

  167

  414

Завдання 538

1) Мама купила 9 ручок, по 7 гривень кожний та 6 олівців, по 6 гривень кожний. На скільки більше гривень вона заплатила за ручки, ніж за олівці?

Ціна

Кількість

Вартість

7 грн

9

?

на ? менше

6 грн

6

?

Розв'язання
1) 7  9 = 63 (грн)  заплатила за ручки
2)  6 = 36 (грн)  заплатила за олівці
3) 63 – 36 = 27 (грн)
Відповідь: на 27 гривень більше мама заплатила за ручки, ніж за олівці.

2) На трьох ділянках посадили 54 дерев, з них, на першій ділянці 28 дерев, на другій — 1/4 частина дерев, що посадили на першій ділянці, а решта дерев росло на третій ділянці. Скільки дерев росло на третій ділянці?

Короткий запис

Усього  54 д.

— 28 д.

II  ?, 1/4 від I

III  ?, решта

Розв'язання

1) 28 : 4 = 7 (д.)  росло на II ділянці
2) 28 + 7 = 35 (д.)  росло на I i II ділянках разом
3) 54 – 35 = 19 (д.)
Відповідь: на третій ділянці росло 19 дерев.

 

Завдання 539 Накресли круг, діаметр якого дорівнює 10 см. Познач на ньому:

• центр точкою О;

• точку А, яка лежить одночасно і на крузі, і на колі;

• точку В, яка лежить на крузі, але поза колом;

• точку С, яка лежить і поза колом, і поза кругом.

Завдання 540

Оля спекла 15 пиріжків з маком і 12 — із джемом. На сніданок з'їли 8 пиріжків. Скільки пиріжків залишилося?

Короткий запис

Спекла — 15 п. і 12 п.
З’їли — 8 п.
Залишилося — ? п.
Розв'язання
1) 15 + 12 = 27 (п.) — всього спекла
2) 27 – 8 = 19 (п.)
Відповідь: залишилося 19 пиріжків.
а) Обернена задача. Оля спекла 15 пиріжків з маком і декілька — із джемом. На сніданок з'їли 8 пиріжків, а 19 пиріжків ще залишилося. Скільки пиріжків спекли з джемом?
Короткий запис
Спекла — 15 п. і ? п.
З’їли — 8 п.
Залишилося — 19 п.
Розв'язання
1) 19 + 8 = 27 (п.) — всього спекла
2) 27 – 15 = 12 (п.)
Відповідь: 12 пиріжків з джемом спекла Оля.
б) Обернена задача. Оля спекла 12 пиріжків з джемом і декілька — з маком. На сніданок з'їли 8 пиріжків, а 19 пиріжків ще залишилося. Скільки пиріжків спекли з маком?
Короткий запис
Спекла — ? п. і 12 п.
З’їли — 8 п.
Залишилося — 19 п.
Розв'язання
1) 19 + 8 = 27 (п.) — всього спекла
2) 27 – 12 = 15 (п.)
Відповідь: 15 пиріжків з маком спекла Оля.

 

Завдання 541  Одиниці вимірювання

1 м 5 дм : 5 = 15 дм : 5 = 3 дм

1 м З дм • 2 = 2 м 6 дм

2 дм 70 мм : З = 270 мм : 3 = 90 мм

1 км : 2 = 1000 м : 2 = 500 м

7 дм 2 см : 9 = 72 см : 9 = 8 см

5 дм 8 см – 9 см = 58 см – 9 см = 49 см

2 ц 80 кг : 4 = 280 кг : 4 = 70 кг

6 м 9 дм – 4 м = 2 м 9 дм

 

Завдання 542

До Великодня сестра з братом пофарбували 40 крашанок, пи­санок розписали на 15 менше, ніж крашанок, а пасочок спекли у 5 ра­зів менше, ніж розписали писанок. Скільки пасочок вони спекли?

Короткий запис

Крашанок — 40 штук
Писанок — ?, на 15 менше, ніж крашанок
Пасочок — ?, у 5 разів менше, ніж писанок
Розв'язання
1) 40 – 15 = 25 (шт.) — розписали писанок
2) 25 : 5 = 5 (шт.).

Відповідь: вони спекли 5 пасочок.

 

Завдання 543  Порядок дій

8 : (15 – 7) • 6 = 8 : 8 • 6 = 1 • 6 = 6  

2 • 2 • 2 • 2 • 2 = 2 • 5 = 10

49 : 7 : 7 • 100 = 7 : 7 • 100 = 1 • 100 = 100

387 + 45 = 432

81 : З : З : З = 27 : 3 : 3 = 9 : 3 = 3

240 • З = (200 + 40) • 3 = 600 + 120 = 720

 

Завдання 544  Порівняй вирази, не обчислюючи їх значення

137 + 529 > 137 + 429          

865 – 579 < 865 – 479

248 + 356 < 448 + 356

761 – 492 > 561 – 492

 

Завдання 545

578 + (911 – 812) = 677

635 + (702 – 624) = 713

900 – (79 + 679) = 142

_911

  812

    99

+578

    99

  677

_702

  624

    78

+635

    78

  713

+679

    79

  758

_900

  758

  142

Завдання 546

У першій шишці 125 насінин, а в другій — на 43 насінини менше. Скільки всього насінин в обох шишках?

Короткий запис

 125 н.

II  ?, на 43 н. менше

Усього  ?

Розв’язання

1) 125 – 43 = 82 (н.) – в другій шишці

2) 125 + 82 = 207 (н.)

Відповідь: в обох шишках 207 насінин.

У першій шишці 125 насінин, а в другій — на 43 насінин більше. Скільки всього насінин в обох шишках?

Короткий запис

 125 н.

II  ?, на 43 н. більше

Усього  ?

Розв’язання

1) 125 + 43 = 167 (н.) – в другій шишці

2) 125 + 167 = 293 (н.)

Відповідь: в обох шишках 293 насінини.

 

Завдання 547  Рівняння

750 – х = 125 + 37

750 – х = 162

х = 750 – 162

х = 588

750 – 588 = 162

125 + 37 = 162

162 = 162

х • 24 = 960 : 2

х • 24 = 480

х = 480 : 24

х = 20

20 • 24 = 480

960 : 2 = 480

480 = 480

Завдання 548

Мурашка піднімається по стовбуру дерева 21 с, а спускається на 9 с швидше. Скільки часу їй потрібно, щоб тричі піднятися і тричі спуститися?

Короткий запис

Піднімається — 21 с, 3 рази — ? с
Спускається — ?, на 9 с швидше, 3 рази — ? с
Всього — ? с
Розв'язання
1) 21  9 = 12 (с)  спускається
2) 21  3 = 63 (с)  потрібно часу, щоб тричі піднятися
3) 12  3 = 36 (с)  потрібно часу, щоб тричі спуститися
4) 63 + 36 = 99 (с) = 1 хв 39 с
Відповідь: їй потрібно 1 хв 39 с, щоб тричі піднятися і тричі спуститися.

 

Завдання 549

68 : х = 17

х = 68 : 17

х = 4

68 : 4 = 17

17 = 17

68 – х = 17

х = 68 – 17

х = 51

68 – 51 = 17

17 = 17

Завдання 550

Вираз, який є часткою:  60 : (12 – 6) : 2

Вираз, який є різницею:  60 : 12 – 6 : 2 

Вираз, який є добутком: 60 : (12 – 6) • 2

60 : 12 – 6 : 2 = 5 – 3 = 2

60 : (12 – 6) : 2 = 60 : 6 : 2 = 10 : 2 = 5

60 : (12 – 6) • 2 = 60 : 6 • 2 = 10 • 2 = 20

 

Завдання 551

150 • 4 – (273 + 127) = 200

1) 273 + 127 = 400

2) 150 • 4 = 600

3) 600 – 400 = 200

311 – 950 : 50 + 519 = 811

1) 950 : 50 = 19

2) 311 – 19 = 292

3) 292 + 519 = 811

Завдання 552

Планку завдовжки 2 м розрізали на 5 рівних частин. Половину довжини однієї частини полакували. Скільки дециметрів планки по­крили лаком?

Розв’язання

2 м = 20 дм

1) 20 : 5 = 4 (дм) – довжина частини

2) 4 дм : 2 = 2 (дм)

Відповідь: лаком покрили 2 дециметри планки.

 

Завдання 553

13 + х = 7 • 4

13 + х = 28

х = 28 – 13

х = 15

13 + 15 = 28

7 • 4 = 28

28 = 28

20 : 5 + х = 12

4 + х = 12

х = 12 – 4

х = 8

20 : 5 + 8 = 12

12 = 12

 

Завдання 554

Синиці виводять пташенят двічі на рік. В одному виводку 12 пташе­нят. Скільки пташенят виведе пара синиць за 4 роки?

Розв'язання

1) 12  2 = 24 (пт.)  виведе пара синиць за 1 рік
2) 24  4 = 96 (пт.)  виведе пара синиць за 4 роки
Відповідь: пара синиць виведе 96 пташенят.

 

Завдання 555

Комар робить крилами 600 помахів за секунду, це в З рази більше, ніж бджола. Скільки помахів крилами робить бджола за З с? За 1/2 с?

Розв'язання

1) 600 : 3 = 200 (п.)  робить бджола за секунду
2) 200  3 = 600 (п.)  робить бджола за 3 с
3) 200 : 2 = 100 (п.)  робить бджола за 1/2 с
Відповідь: бджола робить 600 помахів за 3 с і 100 помахів за 1/2 с.

 

Завдання 556

Бобер може не дихати під водою 15 хв, що в 4 рази менше, ніж може не дихати кашалот. Який час може перебувати під водою ка­шалот?

Розв'язання
15 • 4 = 60 (хв) = 1 (год)
Відповідь: під водою кашалот може перебувати 1 годину. 

 

Завдання 557

Щоб пронумерувати сторінки книжки, використали 183 цифри. Скіль­ки сторінок у книжці? (Усі сторінки нумеровані.)

Розв'язання

Для нумерування сторінок від 1 до 9 потрібно 9 цифр, тому
1) 183 – 9 = 174 (ц.) – залишається для двоцифрових чисел
2) 174 : 2 = 87 (ст.) – двоцифрових сторінок
3) 87 + 9 = 96 (ст.)
Відповідь. у книжці 96 сторінок.

 

Завдання 558

«Сусіди» числа k:  k – 1     k + 1

 

Завдання 559

а) добуток двох чисел більший від множника, якщо один з множників не дорівнює 1, не дорівнює 0.

б) частка чисел менша від діленого, якщо дільник не дорівнює діленому, дільник не дорівнює 1.

 

Завдання 560 

Якщо до кожного з чисел приписати нуль, то частка не зміниться.

Інші завдання дивись тут...