Інші завдання дивись тут...

Завдання 537 

1) 665 – 556 + 391 = 109 + 391 = 500

2) 247 + (705 – 538) = 247 + 167 = 414

3) 927 – 130 • 5 = 927 – 800 = 127

_665

  556

  109

+109

  391

  500

_705

  538

  167

+247

  167

  414

Завдання 538

 

Ціна

Кількість

Вартість

7 грн

9

?

на ?

6 грн

6

?

 

Завдання 539 Накресли круг, діаметр якого дорівнює 10 см. Познач на ньому:

• центр точкою О;

• точку А, яка лежить одночасно і на крузі, і на колі;

• точку В, яка лежить на крузі, але поза колом;

• точку С, яка лежить і поза колом, і поза кругом.

 

Завдання 540

Оля спекла 15 пиріжків з маком і 12 — із джемом. На сніданок з'їли 8 пиріжків. Скільки пиріжків залишилося?

 

Обернена задача, де шуканим є число 19

 

Обернена задача, де шуканим є число 8

 

Завдання 541  Одиниці вимірювання

1 м 5 дм : 5 = 3 дм

1 м З дм • 2 = 2 м 6 дм

2 дм 70 мм : З = 9 мм

1 км : 2 = 500 м

7 дм 2 см : 9 = 8 см

5 дм 8 см – 9 см = 49 см

2 ц 80 кг : 4 = 70 кг

6 м 9 дм – 4 м = 2 м 9 дм

 

Завдання 542

До Великодня сестра з братом пофарбували 40 крашанок, пи­санок розписали на 15 менше, ніж крашанок, а пасочок спекли у 5 ра­зів менше, ніж розписали писанок. Скільки пасочок вони спекли?

Розв’язання

1) 40 – 15 = 25 (п.) – писанок

2) 25 : 5 = 5 (п.)

Відповідь: вони спекли 5 пасочок

 

Завдання 543  Порядок дій

8 : (15 – 7) • 6 = 8 : 8 • 6 = 1 • 6 = 6  

2 • 2 • 2 • 2 • 2 = 8 • 4 = 32

49 : 7 : 7 • 100 = 7 : 7 • 100 = 1 • 100 = 100

387 + 45 = 387 + 20 + 25 = 407 + 25 = 407 + 3 + 22 = 522

81 : З : З : З = 81 : 9 : 3 = 9 : 3 = 3

240 • З = (200 + 40) • 3 = 600 + 120 = 720

 

Завдання 544  Порівняй вирази, не обчислюючи їх значення

137 + 529 > 137 + 429          

865 – 579 < 865 – 479

248 + 356 < 448 + 356

761 – 492 > 561 – 492

 

Завдання 545

578 + (911 – 812) = 677

635 + (702 – 624) = 713

900 – (79 + 679) = 142

_911

  812

    99

+578

    99

  677

_702

  624

   78

+635

    78

  713

+679

    79

  758

_900

  758

  142

Завдання 546

У першій шишці 125 насінин, а в другій — на 43 насінини менше. Скільки всього насінин в обох шишках?

Розв’язання

1) 125 – 43 = 82 (н.) – в другій

2) 125 + 82 = 207 (н.)

Відповідь: в обох шишках 207 насінин

 

У першій шишці 125 насінин, а в другій — на 43 насінин більше. Скільки всього насінин в обох шишках?

Розв’язання

1) 125 + 43 = 167 (н.) – в другій

2) 125 + 167 = 293 (н.)

Відповідь: в обох шишках 293 насінини

 

Завдання 547  Рівняння

750 – х = 125 + 37

750 – х = 162

х = 750 – 162

х = 588

750 – 588 = 162

125 + 37 = 162

162 = 162

х • 24 = 960 : 2

х • 24 = 480

х = 480 : 24

х = 20

20 • 24 = 480

960 : 2 = 480

480 = 480

Завдання 548

Мурашка піднімається по стовбуру дерева 21 с, а спускається на 9 с швидше. Скільки часу їй потрібно, щоб тричі піднятися і тричі спуститися?

 

Завдання 549

68 : х = 17

х = 68 : 17

х = 4

68 : 4 = 17

17 = 17

68 – х = 17

х = 68 – 17

х = 51

68 – 51 = 17

17 = 17

Завдання 550

Вираз, який є часткою:  60 : (12 – 6) : 2

Вираз, який є різницею:  60 : 12 – 6 : 2 

Вираз, який є добутком: 60 : (12 – 6) • 2

60 : 12 – 6 : 2 = 5 – 3 = 2

60 : (12 – 6) : 2 = 60 : 6 : 2 = 10 : 2 = 5

60 : (12 – 6) • 2 = 60 : 6 • 2 = 10 • 2 = 20

 

Завдання 551

150 • 4 – (273 + 127) = 200

1) 273 + 127 = 400

2) 150 • 4 = 600

3) 600 – 400 = 200

 

311 – 950 : 50 + 519 = 811

1) 950 : 50 = 19

2) 311 – 19 = 292

3) 292 + 519 = 811

 

Завдання 552

Планку завдовжки 2 м розрізали на 5 рівних частин. Половину довжини однієї частини полакували. Скільки дециметрів планки по­крили лаком?

Розв’язання

1) 20 : 5 = 4 (дм) – довжина частини

2) 4 дм : 2 = 2 дм

Відповідь: покрасили 2 дециметри планки

 

Завдання 553

13 + х = 7 • 4

13 + х = 28

х = 28 – 13

х = 15

13 + 15 = 28

7 • 4 = 28

28 = 28

20 : 5 + х = 12

4 + х = 12

х = 12 – 4

х = 8

20 : 5 + 8 = 12

12 = 12

 

Завдання 554

Синиці виводять пташенят двічі на рік. В одному виводку 12 пташе­нят. Скільки пташенят виведе пара синиць за 4 роки?

Розв’язання

12 • 2 • 4 = 24 • 4 = 48 (пт.)

Відповідь: пара синиць виведе 48 пташенят

 

Завдання 555

Комар робить крилами 600 помахів за секунду, це в З рази більше, ніж бджола. Скільки помахів крилами робить бджола за З с? За с?

 

Завдання 556

Бобер може не дихати під водою 15 хв, що в 4 рази менше, ніж може не дихати кашалот. Який час може перебувати під водою ка­шалот?

 

Завдання 557

Щоб пронумерувати сторінки книжки, використали 183 цифри. Скіль­ки сторінок у книжці? (Усі сторінки нумеровані.)

 

Завдання 558

«Сусіди» числа k:  k – 1     k + 1

 

Завдання 559

Добуток двох чисел більший від множника, якщо множник не дорівнює 1, не дорівнює  0.

Частка чисел менша від діленого, якщо дільник не дорівнює діленому, дільник не дорівнює 1.

 

Завдання 560 

Якщо до кожного з чисел приписати нуль, то частка не зміниться

Інші завдання дивись тут...