Інші завдання дивись тут...

Завдання 561

Якщо до зменшуваного додати 50, а від від'єм­ника відняти 50, то різниця збільшиться на 100.

 

Завдання 562

Допиши до числа З праворуч таку цифру, щоб при діленні на 5 в оста­чі було число 2.

Треба дописати цифру 2, оскільки 32 : 5 = 6 (ост. 2)

 

Завдання 563

За 20 хв учень може пройти 1 км. На якій відстані від його домівки розташована школа, якщо він витрачає на дорогу 8 хв?

Короткий запис

20 хв — 1 км

8 хв  ?

Розв'язання

1 км = 1000 м
1) 1000 : 20 = 50 (м) — проходить за 1 хвилину
2) 50 • 8 = 400 (м)
Відповідь: на відстані 400 метрів від його домівки розташована школа.

 

Завдання 564

На двох деревах сиділо З0 граків. Коли з першого дерева 8 граків полетіло на поле, а 4 граки перелетіло на друге дерево, граків на обох деревах стало порівну. Скільки граків було на кожному дереві спочатку?

Розв'язання

1) 30 – 8 = 22 (гр.) – стало порівно на двох деревах
2) 22 : 2 = 11 (гр.) – стало на кожному дереві
3) 11 + 4 + 8 = 23 (гр.) – було на першому дереві
4) 11 – 4 = 7 (гр.).
Відповідь: спочатку було 23 граки на першому дереві і 7 граків на другому дереві.

 

Завдання 565

Якби в Оксани було на З каштани більше, то вона мала б їх у 2 рази більше, ніж Оля. Скільки каштанів у кожної дівчинки, якщо в обох разом їх 12?

Розв'язання

1) 12 + 3 = 15 (к.) – в обох дівчаток
2) 15 : 3 = 5 (к.) – в Олі
3) 12 – 5 = 7 (к.) – в Оксани
Відповідь: в Олі 5 каштанів, в Оксани 7 каштанів.

 

Завдання 566

У Віри було в 2 рази більше горішків, ніж у Люби. Віра віддала Любі 1/4 своїх горішків. У кого їх стало більше? Порівно.

 

Завдання 567

У телят і курчат разом 46 ніг і 16 голів. Скільки серед них телят і скіль­ки курчат?

Розв'язання

1) 16  2 = 32 (н.) – якщо всі курчата
2) 46  32 = 14 (н.) – решта ніг
3) 14 : 2 = 7 (пт.) – телят
3) 16  7 = 9 (пт.) – курчат
Відповідь: серед них 7 телят і 9 курчат.

 

Завдання 568

У Василька було 4 цукерки в обгортках різного кольору: синій, білій, жовтій, зеленій. Він віддав братові 2 цукерки. Скількома способами він міг це зробити?

Позначимо цукерку в синій обгортці через С, в білій Б, в жовтій Ж, зеленій З, тоді отримаємо комбінації цукерок: СБ, СЖ, СЗ, БЖ, БЗ, ЖЗ, отже, 6 способами.

 

Завдання 569

Є 4 квадрати зі сторонами завдовжки 10 см. З усіх квадратів склеї­ли один довгий прямокутник. Ширина місць склеювання 1 см. Визнач довжину прямокутника.

Розв'язання

10  4  1 • 3 = 40 – 3 = 37 (см)
Відповідь: довжина прямокутника 37 сантиметрів.

 

Завдання 570

Одна людина стверджує: «Вона мені мати, а я їй не донька». Інша твердить: «Він мені сусід, а я йому — не сусід». Хто з них може гово­рити правду? Перша людина, бо якщо вона йому мати, то він є її сином.

 

Завдання 571

У класі 20 учнів. Із них 15 грають у футбол і 10 — у волейбол. Як це може бути? Є діти, котрі грають у футбол і волейбол.

 

Завдання 572

У книжці 224 сторінки, і всі вони пронумеровані. Скільки разів вико­ристали цифру для нумерації всіх сторінок цієї книжки?

Розв'язання

Для нумерування сторінок від 1 до 9 потрібно 9 цифр, для нумерування сторінок від 10 до 99 потрібно по дві цифри, тому

1) 90 • 2 = 180 (ц.) – для сторінок з двоцифровими числами

2) 224 – 99 = 125 (с.) – з трицифровими числами

3) 125 • 3 = 375 (ц.) – для сторінок з трицифровими числами

4) 9 + 180 + 375 = 564 (р.)

Відповідь: для нумерації всіх сторінок книжки використали 564 разів цифри.

 

Завдання 573 Одиниці вимірювання

Шукач перлів 6 с спускався на дно моря, 110 с збирав черепашки і 4 с піднімався на поверхню. Скільки часу він не дихав?

Розв'язання
6 + 110 + 4 = 120 (с) = 2 (хв)

Відповідь: він не дихав 2 хвилини.

 

Завдання 574  Рівняння

х – 243 = 561 – 158

х – 243 = 403

х = 403 + 243

х = 646

646 – 243 = 403

561 – 158 = 403

403 = 403

х • 24 = 16 • 6

х • 24 = 96

х = 96 : 24

х = 4

4 • 24 = 96

16 • 6 = 96

96 = 96

Завдання 575

Діти збудували прямокутну снігову фортецю, довжина якої З м, а ширина становить 1/3  довжини. Обчисли периметр фортеці.

Короткий запис

Довжина — 3 м
Ширина — ?, 1/3 довжини
Периметр — ?
Розв'язання
1) 3 : 3 = 1 (м)  ширина
2) (3 + 1)  2 = 8 (м)
Відповідь: периметр фортеці 8 метрів.

 

Завдання 576

Дослідники щогодини брали проби морської води. Першу пробу взя­ли о З год дня, а останню — наступної доби о 15 год. Скільки проб води було взято? 24 проби.

Інші завдання дивись тут...