Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П", 2020 рік

Завдання 245

1) 5 • (14 – 5) = 5 • (14 – 4 – 1) = 5 • 9 = 45   5 • (72 – 64) = 5 • (72 – 62 – 2) = 5 • 8 = 40   5 • (2 + 3) = 5 • 5 = 25

2) 5 • (18 – 17) = 5 • 1 = 5       5 • (100 – 100) = 5 • 0 = 0        5 • (30 – 27) = 5 • 3 = 15

 

Завдання 246

Вирази

Рівності

Нерівності

(72 – 57) : 3    75 + c    30 : 5

56 + 14 = 70   8 + b = 10   a • b = b • a

29 > 22   24 : 4 > 5   с < 6 • 8

Завдання 247

1) Застосували переставний закон множення:

2 • х = 10

10 = 2 • 5

2 • 5 = 10

2) Розв’язали рівняння:

4 • х = 20

щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник

х = 20 : 4

х = 5

4 • 5 = 20

Завдання 248

Числова рівність:  34 + 17 = 51

Рівняння (рівність, яка містить невідоме число): 34 + а = 51

Розв'язати рівняння — означає знайти таке значення невідомого, за якого рівність буде істинною, тобто знайти розв’язок рівняння

 

Завдання 249, 250, 251

х • 5 = 30

х = 30 : 5

х = 6

6 • 5 = 30

30 = 30

с • 3 = 24

с = 24 : 3

с = 8

8 • 3 = 24

24 = 24

b – 30 = 70

b = 70 + 30

b = 100

100 – 30 = 70

70 = 70

Завдання 252 Одиниці вимірювання

24 год – 16 год = 24 год – 14 год – 2 год = 10 год – 2 год = 8 год

3 л • 7 = 21 л    10 л : 2 = 5 л    16 ц : 4 = 4 ц

25 хв + 25 хв = 40 хв + 10 хв = 50 хв

7 см • 5 = 35 см     30 л : 5 л = 6   20 кг : 5 кг = 4

Завдання 253Проста задача на знаходження суми

Ліда пів години (30 хв) виконувала домашнє завдання з математики і чверть години (15 хв) вчила вірш. Скільки всього часу Ліда виконувала завдання з математики і вчила вірш?

60 хв : 2 = 30 хв – час, коли вчила вірш

60 хв : 4 = (40 хв + 20 хв) : 4 = 40 хв : 4 + 20 хв : 4 = 10 хв  + 5 хв = 15 хв – час, коли вчила вірш

Математика

Вчила вірш

Всього

30 хв

15 хв

?

Короткий запис

Математика — 30 хв

Вчила вірш — 15 хв

Всього — ?

Схема

Розв’язання

30 + 15 = 45 (хв.) – всього часу Ліда виконувала завдання з математики і вчила вірш

Відповідь: Ліда виконувала завдання з математики і вчила вірш 45 хвилин

 

Завдання 254  Проста задача на знаходження суми

Туристи 5 год їхали потягом і 2 год — автобусом. Скільки годин туристи були в дорозі?

Потягом

Автобусом

Всього

5 год

2 год

?

Короткий запис

Потягом — 5 год

Автобусом — 2 год

Всього — ?

Схема

Розв’язання

5 + 2 = 7 (год) – годин туристи були в дорозі

Відповідь: у дорозі туристи були 7 годин

 

Завдання 255

25 + х = 30

х = 30 – 25

х = 5

25 + 5 = 30

30 = 30

с • 3 = 12

с = 12 : 3

с = 4

4 • 3 = 12

12 = 12

5 • а = 25

а = 25 : 5

а = 5

5 • 5 = 25

25 = 25

Завдання 256

1) 12 : 3 = 4     6 : 3 = 2     3 : 3 = 1     0 : 3 = 0

2) 12 : 4 = 3     0 : 4 = 0     4 : 4 = 1     30 : 4 = 5

3) 10 : 5 = 2     20 : 5 = 4   30 : 5 = 6    40 : 5 = 8

 

Завдання 257, 258 Множення на число 6, ділення на число 6

6 • 6 = 36

6 • 3 = 18

6 • 9 = 54

9 • 6 = 54

6 • 7 = 42

7 • 6 = 42

48 : 6 = 8

30 : 6 = 5

54 : 6 = 9

42 : 6 = 7

Завдання 259, 260

х : 6 = 5

х = 5 • 6

х = 30

30 : 6 = 5

5 = 5

24 : а = 6

а = 24 : 6

а = 4

24 : 4 = 6

6 = 6

6 • с = 18

с = 18 : 6

с = 3

6 • 3 = 18

18 = 18

15 + х = 20

х = 20 – 15

х = 5

5 + 5 = 20

20 = 20

1 • а = 8

а = 8 : 1

а = 8

1 • 8 = 8

 8 = 8

с • 2 = 8

с = 8 : 2

с = 4

4 • 2 = 8

8 = 8

Завдання 261

Якщо n = 12,  тоді n + n : 6 = 12 + 12 : 6 = 12 + 2 = 14

Якщо n = 6,  тоді n + n : 6 = 6 + 6 : 6 = 6 + 1 = 7

Якщо n = 30,  тоді n + n : 6 = 30 + 30 : 6 = 30 + 5 = 35

Якщо n = 0,  тоді n + n : 6 = 0 + 0 : 6 = 0 + 0 = 0

 

Завдання 262 

У скільки разів менше число 6, ніж 30: 6 < 30  у  5 разів   (бо 30 : 6 = 5)

У скільки разів менше число 5, ніж 25: 5 < 25  у 5 разів    (бо 25 : 5 = 5)

У скільки разів менше 1грн, ніж 10 грн: 1 грн < 10 грн  у 10 разів  (бо 10 грн : 1 грн = 10)

У скільки разів менше число 6 м, ніж 48 м: 6 м < 48 м  у 8 разів  (бо 48 м : 6 м = 8)

 

Завдання 263 Складена задача на кратне порівняння числа і різниці

Купили 25 бубликів, а тістечок — на 20 мен­ше. У скільки разів більше купили бубликів, ніж тістечок?

Короткий запис

Бублики — 25 штук ; у ? разів більше

Тістечка — ?, на 20 штук менше

Схема

Вираз    25 : (25 – 20)

Короткий запис №1

Бублики — 25 штук

Тістечка — ?, на 20 штук менше

Короткий запис №2

Бублики — 25 штук, у ? разів більше

Тістечка — 5 штук

План розв’язування

1) Скільки купили тістечок?

2) У скільки разів більше купили бубликів, ніж тістечок?

Розв’язання

1) 25 – 20 = 5 (т.) – тістечок купили

2) 25 : 5 = 5 (разів)у стіль­ки разів більше купили бубликів, ніж тістечок

Відповідь: у 5 разів більше купили бубликів, ніж тістечок

 

Завдання 264

12 : b = 6

b = 12 : 6

b = 2

12 : 2 = 6

6 = 6

6 • а = 0

а = 0 : 6

а = 0

6 • 0 = 0

0 = 0

6 • с = 42

с = 42 : 6

с = 7

6 • 7 = 42

42 = 42

6 • а = 0  добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0, тому а = 0

 

Завдання 265 Складена задача на кратне порівняння числа і різниці

На обід спекли 20 пампушок, а калачів — на 15 менше. У скільки разів менше спекли калачів, ніж пампушок?

Короткий запис

Пампушки — 20 штук

Калачі — ?, на 15 штук менше; у ? разів менше

Схема

Вираз    20 : (20 – 15)

Короткий запис №1

Пампушки — 20 штук

Калачі — ?, на 15 штук менше

Короткий запис №2

Пампушки — 20 штук

Калачі — 5 штук, у ? разів менше

План розв’язування

1) Скільки калачів спекли?

2) У скільки разів менше спекли калачів, ніж пампушок?

Розв’язання

1) 20 – 15 = 5 (к.) – калачів спекли

2) 20 : 5 = 4 (рази)у стільки разів менше спекли калачів, ніж пампушок

Відповідь: у 4 рази менше спекли калачів, ніж пампушок

 

Завдання 266  Збільшили у 6 разів кожне з чисел 4, 6, 2, 5, 1, 3, 0, 7:

4 • 6 = 24   6 • 6 = 36   2 • 6 = 12   5 • 6 = 30   1 • 6 = 6  3 • 6 = 18  0 • 6 = 0   7 • 6 = 42

 

Завдання 267  Знайшли шосту частину кожного з чисел 54, 42, 24, 18, 30:

54 : 6 = 9       42 : 6 = 7       24 : 6 = 4       18 : 6 = 3       30 : 6 = 5

 

Завдання 268

4 + а = 8

а = 8 – 4

а = 4

4 + 4 = 8

8 = 8

с • 4 = 8

с = 8 : 4

с = 2

2 • 4 = 8

8 = 8

х : 8 = 4

х = 4 • 8

х = 32

32 : 8 = 4

4 = 4

Завдання 269

1) Складена задача на знаходження суми добутків

Папки

Кількість зошитів  у папці

Кількість папок

Загальна кількість зошитів

Червоні

8

3

?

?

Зелені

4

2

?

Зошити лежать у трьох червоних папках, по 8 зо­шитів у кожній, і у двох зелених папках, по 4 зо­шити в кожній. Скільки всього зошитів у цих папках?

Короткий запис

Червоні папки  — ? з., 3 папки по 8 зошитів

Зелені папки — ? з., 2 папки по 4 зошити

Всього — ?

Схема

Вираз   8 • 3 + 4 • 2

Короткий запис №1

Червоні папки  — ? з., 3 папки по 8 зошитів

Короткий запис №2

Зелені папки — ? з., 2 папки по 4 зошити

Короткий запис №3

Червоні папки  — 24 зошити

Зелені папки — 8 зошитів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки зошитів у червоних папках?

2) Скільки зошитів у зелених папках?

3) Скільки всього зошитів у цих папках?

Розв’язання

1) 8 • 3 = 24 (з.) – зошитів у червоних папках

2) 4 • 2 = 8 (з.) – зошитів у зелених папках

3) 24 + 8 = 24 + 6 + 2 = 32 (з.) – всього зошитів у цих папках.

Відповідь: у цих папках 32 зошити

 

2) Складена задача на різницеве порівняння добутків

Зошити лежать у трьох червоних папках, по 8 зо­шитів у кожній, і у двох зелених папках, по 4 зо­шити в кожній. У яких папках зошитів більше — червоних чи зелених? На скільки зошитів більше?

Короткий запис

Червоні папки  — ? з., 3 папки по 8 зошитів, на ? більше

Зелені папки — ? з., 2 папки по 4 зошити

Схема

Вираз   8 • 3 – 4 • 2 

Короткий запис №1

Червоні папки  — ? з., 3 папки по 8 зошитів

Короткий запис №2

Зелені папки — ? з., 2 папки по 4 зошити

Короткий запис №3

Червоні папки  — 24 зошитів, на ? більше

Зелені папки — 8 зошитів

План розв’язування

1) Скільки зошитів у червоних папках?

2) Скільки зошитів у зелених папках?

3) У яких папках зошитів більше — червоних чи зелених? На скільки зошитів більше?

Розв’язання

1) 8 • 3 = 24 (з.) – зошитів у червоних папках

2) 4 • 2 = 8 (з.) – зошитів у зелених папках

3) 24 > 8   зошитів у червоних папках більше, ніж у зелених

24 – 8 = 24 – 4 – 4 = 16 (з.) – на стільки більше зошитів у червоних папках, ніж у зелених

Відповідь: у червоних папках на 16 зошитів більше, ніж у зелених папках

 

3) Складена задача на кратне порівняння добутків

Зошити лежать у трьох червоних папках, по 8 зо­шитів у кожній, і у двох зелених папках, по 4 зо­шити в кожній. У скільки разів більше зошитів у червоних папках, ніж у зелених?

Короткий запис

Червоні папки  — ? з., 3 папки по 8 зошитів, у ? рази більше

Зелені папки — ? з., 2 папки по 4 зошити

Схема

Вираз    8 • 3 : 4 • 2

Короткий запис №1

Червоні папки  — ? з., 3 папки по 8 зошитів

Короткий запис №2

Зелені папки — ? з., 2 папки по 4 зошити

Короткий запис №3

Червоні папки  — 24 зошити, у ? рази більше

Зелені папки — 8 зошитів

План розв’язування

1) Скільки зошитів у червоних папках?

2) Скільки зошитів у зелених папках?

3) У скільки разів більше зошитів у червоних папках, ніж у зелених?

Розв’язання

1) 8 • 3 = 24 (з.) – зошитів у червоних папках

2) 4 • 2 = 8 (з.) – зошитів у зелених папках

3) 24 : 8 = 3 (рази) – у стільки разів більше зошитів у червоних папках, ніж у зелених

Відповідь: у 3 рази більше зошитів у червоних папках, ніж у зелених

 

Завдання 270  Складена задача на кратне порівняння числа і добутку

У коробці 18 олівців. Двоє дітей забрали по 3 олівці. У скільки разів більше  усіх олівців, ніж тих, що забрали?

Короткий запис

Усіх  —  18 олівців, у ? рази більше

Забрані — ? ол., 2 дітей по 3 олівці

Схема

Вираз   18 : (3 • 2) 

Короткий запис №1

Забрані — ? ол., 2 дітей по 3 олівці

Короткий запис №2

Усіх  —  18 олівців, у ? рази більше

Забрані — 6 олівців

План розв’язування

1) Скільки олівців забрали діти?

2) У скільки разів більше  усіх олівців, ніж тих, що забрали?

Розв’язання

1) 3 • 2 = 6 (ол.) – олівців забрали діти

2) 18 : 6 = 3 (рази) – у стільки разів більше усіх олівців, ніж тих, що забрали

Відповідь: у 3 рази більше усіх олівців, ніж тих, що забрали

 

Завдання 271, 272

36 – 18 : 3 = 30

1) 18 : 3 = 6

2) 36 – 6 = 30

(36 – 18) : 3 = 6

1) 36 – 18 = 36 – 16 – 2 = 18

2) 18 : 3 = 6

6 • 4 + 45 = 69

1) 6 • 4 = 24

2) 24 + 45 = 69

3 • 8 + 2 • 9 = 42

1) 3 • 8 = 24

2) 2 • 9 = 18

3) 24 + 18 = 24 + 6 + 12 = 42

25 – 6 • 4 = 1

1) 6 • 4 = 24

2) 25 – 24 = 1

6 • 8 + 52 = 100

1) 6 • 8 = 48

2) 48 + 52 = 90 + 10 = 100

Завдання 273

32 : с = 4

с = 32 : 4

с = 8

32 : 8 = 4

4 = 4

16 : а = 2

а = 16 : 2

а = 8

16 : 8 = 2

2 = 2

8 : х = 1

х = 8 : 1

х = 8

8 : 8 = 1

1 = 1

Завдання 274  Складена задача на кратне порівняння добутку і числа

У магазин привезли 2 ящики печива, по 9 кг у кожному, й один ящик мармеладу масою 6 кг. Маса чого більша — печива чи мармеладу? У скільки разів більша?

Короткий запис

Печиво  — ? кг, 2 ящики по 9 кг; у ? рази більше

Мармелад — 6 кг

Схема

Вираз    9 • 2 : 6

Короткий запис №1

Печиво  — ? кг, 2 ящики по 9 кг

Короткий запис №2

Печиво  — 18 кг, у ? рази більше

Мармелад — 6 кг

План розв’язування

1) Скільки кілограмів печива привезли?

2) Маса чого більша — печива чи мармеладу? У скільки разів більша?

Розв’язання

1) 9 • 2 = 18 (кг) – кілограмів печива привезли

2) 18 > 6   печива привезли більше, ніж мармеладу

18 : 6 = 3 (рази) – у стільки разів більше привезли печива, ніж мармеладу

Відповідь: привезли у 3 рази більше печива, ніж мармеладу

Інші завдання дивись тут...