Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П", 2020 рік

Завдання 295  Множення на число 6, ділення на число 6

Закономірність ряду: наступне число на 6 більше від попереднього

Ряд чисел: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54

6 : 6 = 1     12 : 6 = 2    24 : 6 = 4    30 : 6 = 5

36 : 6 = 6   42 : 6 = 7    48 : 6 = 8    54 : 6 = 9

 

Завдання 296, 297 Множення на число 7, ділення на число 7

7 • 9 = 9 • 7 = 63

7 • 6 = 6 • 7 = 42

40 – 7 • 5 = 40 – 35 = 5     

4 • 7 + 62 = 28 + 62 = 80 + 10 = 90

6 • 6 + 7 • 7 = 36 + 49 = 36 + 4 + 45 = 40 + 45 = 85

63 : 7 + 28 : 7 = 9 + 4 = 13

Завдання 298  Ділення перевіряють множенням і діленням

36 : 9 = 4  перевірка   4 • 9 = 36    36 : 4 = 9

36 : 4 = 9  перевірка   9 • 4 = 36    36 : 9 = 4

28 : 4 = 7  перевірка   7 • 4 = 28    28 : 7 = 4

28 : 7 = 4  перевірка   4 • 7 = 28    28 : 4 = 7

42 : 7 = 6  перевірка   6 • 7 = 42    42 : 6 = 7

42 : 6 = 7  перевірка   7 • 6 = 42    42 : 7 = 6

14 : 7 = 2  перевірка   2 • 7 = 14    14 : 2 = 7

14 : 2 = 7  перевірка   7 • 2 = 14    14 : 7 = 2

21 : 7 = 3  перевірка   3 • 7 = 21    21 : 3 = 7

21 : 3 = 7  перевірка   7 • 3 = 21    21 : 7 = 3

Завдання 299  Серед чисел 0, 7, 10, 21, 30, 35, 42, 50, 56, 63, 76, 85 ті, що діляться на 7:

7 = 7 • 1     21 = 7 • 3     35 = 7 • 5     42 = 7 • 6     56 = 7 • 8     63 = 7 • 9

 

Завдання 300

• Різниця добутку чисел 7 і 8 і числа 50:  7 • 8 – 50 = 56 – 50 = 6

• Суму чисел 38 і 10 зменшити в 6 разів:  (38 + 10) : 6 = 48 :  6 = 8

• Добуток чисел 8 і 3 поділити на 6:  (8 • 3) : 6 = 24 : 6 = 4

• Сума добутку чисел 7 і 3 та частки чисел 12 і 4:  7 • 3 + 12 : 4 = 21 + 3 = 24

• Різниця числа 70 і добутку чисел 9 і 7: 70 – 9 • 7 = 70 – 63 = 7

 

Завдання 301 Складена задача на кратне порівняння суми і числа

Ширина прямокутника дорівнює 7 см, а довжи­на — на 14 см більша. У скільки разів довжина прямокутника більша, ніж ширина?

Короткий запис

Ширина  — 7 см

Довжина — ?, на 14 см більше ; у ? разів більше

Схема

Вираз     (7 + 14) : 7

Короткий запис №1

Ширина  — 7 см

Довжина — ?, на 14 см більше

Короткий запис №2

Ширина  — 7 см

Довжина — 21 см, у ? разів більше

План розв’язування

1) Яка довжина прямокутника?

2) У скільки разів довжина прямокутника більша, ніж ширина?

Розв’язання

1) 7 + 14 = 14 + 6 + 1 = 21 (см) – довжина прямокутника

2) 21 : 7 = 3 (рази) – у стільки разів довжина прямокутника більша, ніж ширина

Відповідь: у 3 рази більша довжина прямокутника, ніж ширина

 

Завдання 302 Довжина садової ділянки — 42 м, а ширина становить 1/7 довжини. Яка ширина ділянки? Обчисли периметр цієї ділянки.

1) 42 : 7 = 6 (м) – ширина садової ділянки

2) Р = (42 + 6) • 2 = 48 • 2 = 48 + 48 = 48 + 2 + 46 = 96 (м) – периметр цієї ділянки

2 спосіб

1) 42 : 7 = 6 (м) – ширина садової ділянки

2) Р = 42 • 2 + 6 • 2 = (42 + 42) + 12 = 84 + 12 = 96 (м) – периметр цієї ділянки

3 спосіб

1) 42 : 7 = 6 (м) – ширина садової ділянки

2) Р = 42 + 6 + 42 + 6 = 48 + 42 + 6 = 90 + 6 = 96 (м) – периметр цієї ділянки

 

Завдання 303 Діаграма-модель показує кількість годин, яку учні затратили на перегляд телепередач у вихідні дні (□ – один учень)

6 год □□

5 год □□□

4 год □□□□

3 год □□□□□

2 год □□□

1 год □□□□

1) Скільки дітей дивилося телевізор 4 год? 4 дітей

2) Скільки дітей дивилося телевізор менше п'яти (1, 2, 3, 4) годин?  4 + 3 + 5 + 4 = 16 (д.)

3) Яку найбільшу кількість годин витратили діти на перегляд телепередач? 6 годин

4) Скільки дітей взяли участь у дослідженні?  4 + 3 + 5 + 4 + 3 + 2 = 21 (д.)

5) Скільки дітей дивляться телевізор 3 год? 5 дітей

6) Скільки дітей дивляться телевізор найменше годин (1 год) ? 4 дітей

Завдання 304  Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо результати

42 = 6 • 7   (42 = 42)             7 • 5 < 75   (35 < 75)

3 • 7 = 7 • З  (переставний закон множення)

 

Завдання 305 Довжина грядки з капустою — 14 м, а ширина становить 1/7 довжини. Обчисли периметр цієї ділянки.

1) 14 : 7 = 2 (м) – ширина ділянки

2) Р = (14 + 2) • 2 = 16 • 2 = 16 + 16 = 16 + 4 + 12 = 32 (м) – периметр цієї ділянки

2 спосіб

1) 14 : 7 = 2 (м) – ширина ділянки

2) Р = 14 • 2 + 2 • 2 = (14 + 14) + 4 = 28 + 4 = 32 (м) – периметр цієї ділянки

3 спосіб

1) 14 : 7 = 2 (м) – ширина ділянки

2) Р = 14 + 2 + 14 + 2 = 16 + 14 + 2 = 30 + 2 = 32 (м) – периметр цієї ділянки

Відповідь: периметр ділянки 32 метри.

 

Завдання 306 Додавання однакових доданків замінили множенням:

7 + 7 + 7 + 7 + 47 = 7 • 4 + 47 = 28 + 47 = 47 + 3 + 25 = 50 + 25 = 75

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 – 1 + 11 = 1 • 6 – 1 + 11 = 6 – 1 + 11 = 5 + 11 = 16

66 + 6 + 6 + 6 = 66 + 6 • 3 = 66 + 18 = 66 + 4 + 14 = 70 + 14 = 84

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 – 3 + 73 = 3 • 6 – 3 + 73 = 18 – 3 + 73 = 15 + 73 = 88

 

Завдання 307

28 мм : 7 = 4 мм     45 грн : 5 = 9 грн     30 см : 5 см = 6

35 ц : 7 = 5 ц          24 год : 3 = 8 год     14 л : 7 л = 2

 

Завдання 308  Дослідили фрагмент таблиці множення

2

3

4

5

6

7

8

9

1) У таблиці є 3 добутки, значення яких дорівнює 24:

3 • 8 = 24    4 • 6 = 24     6 • 4 = 24   

2) У таблиці є 2 добутки, значення яких дорівнює 36:

4 • 9 = 36     6 • 6 = 36

3) Усі добутки, у яких пер­ший множник дорівнює 7: 

7 • 2 = 14    7 • 3 = 21   7 • 4 = 28    7 • 5 = 35  

7 • 6 = 42   7 • 7 = 49   7 • 8 = 56    7 • 9 = 63

2

4

6

8

10

12

14

16

18

3

6

9

12

15

18

21

24

27

4

8

12

16

20

24

28

32

36

5

10

15

20

25

30

35

40

45

6

12

18

24

30

36

42

48

54

7

14

21

28

35

42

49

56

63

Завдання 309

1) Невідоме число збільшили в 7 разів й отрима­ли 42. Знайди невідоме число.

2) 30 поділили на невідоме число й отримали 5. Знайди невідоме число.

3) 67 збільшили на невідоме число й отримали 100. Знайди невідоме число.

 

х • 7 = 42

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник:

х = 42 : 7

х = 6

6 • 7 = 42

42 = 42

30 : х = 5

Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку

х = 30 : 5

х = 6

30 : 6 = 5

5 = 5

67 + х = 100

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

х = 100 – 67

х = 30 + (70 – 67)

х = 33

67 + 33 = 90 + 10 = 100

100 = 100

Завдання 310 Складена задача на знаходження суми добутків

Фрукти

Ціна

Кількість

Вартість

Банани

7 грн

3

?

?

Яблука

5 грн

4

?

Купили 3 банани, по 7 грн кожний, і 4 яблука, по 5 грн кожне. Яка вартість покупки?

Банани

Яблука

Всього

3 банани по 7 грн

4 яблука по 5 грн

?

Короткий запис

Банани — ? грн, 3 банани по 7 грн

Яблука — ? грн, 4 яблука по 5 грн                  

Всього — ?

Схема

Вираз   7 • 3 + 5 • 4

Короткий запис №1

Банани — ? грн, 3 банани по 7 грн

Короткий запис №2

Яблука — ? грн, 4 яблука по 5 грн

Короткий запис №3

Банани — 21 грн

Яблука — 30 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка вартість бананів?

2) Яка вартість яблук?

3) Яка вартість покупки?

Розв’язання

1) 7 • 3 = 21 (грн) – вартість бананів

2) 5 • 4 = 20 (грн) – вартість яблук

3) 21 + 20 = 41 (грн) – вартість покупки

Відповідь: вартість покупки 41 гривня

 

Завдання 311 Складена задача на знаходження суми добутків

Товар

Ціна

Кількість

Вартість

Ручки

5 грн

3

?

?

Зошити

3 грн

4

?

Купили 3 ручки, по 5 грн кожна, і 4 зошити по 7 грн кожний. Яка вартість покупки?

Ручки

Зошити

Всього

3 ручки по 5 грн

4 зошити по 7 грн

?

Короткий запис

Ручки — ? грн, 3 ручки по 5 грн

Зошити — ? грн, 4 зошити по 7 грн                

Всього — ?

Схема

Вираз   5 • 3 + 7 • 4

План розв’язування

1) Яка вартість ручок?

2) Яка вартість зошитів?

3) Яка вартість покупки?

Розв’язання

1) 5 • 3 = 15 (грн) – вартість ручок

2) 7 • 4 = 28 (грн) – вартість зошитів

3) 15 + 28 = 28 + 2 + 13 = 43 (грн) – вартість покупки

Відповідь: вартість покупки 43 гривні

 

Завдання 312  Складена задача на знаходження суми добутків

 

Кількість чоловічків у 1 ряді

Кількість рядів

Загальна кількість чоловічків

Гноми

7 чоловічків

3

?

?

Хлопчики-мізинчикии

3 чоловічки

4

?

У казковому лісі на галявині крокували гноми: по сім гномів у семи рядах. Перед ними пройшли хлопчики-мізинчики, по троє у трьох рядах. Скільки всього маленьких казкових чоловічків крокувало на галявині?

Гноми

Хлопчики-мізинчики

Всього

7 рядів по 7 чоловічків

3 ряди по 3 чоловічків

?

Короткий запис

Гноми — ? ч., 7 рядів по 7 чоловічків

Хлопчики мізинчики — ? ч., 3 ряди по 3 чоловічків

Всього — ?

Схема

Вираз   7 • 7 + 3 • 3

План розв’язування

1) Скільки гномів крокувало на галявині?

2) Скільки хлопчиків-мізинчиків крокувало на галявині?

3) Скільки всього маленьких казкових чоловічків крокувало на галявині?

Розв’язання

1) 7 • 7 = 49 (г.) – гномів крокувало на галявині

2) 3 • 3 = 9 (хл.) – хлопчиків-мізинчиків крокувало на галявині

3) 49 + 9 = 49 + 1 + 8 = 58 (ч.) – всього маленьких казкових чоловічків крокувало на галявині

Відповідь: на галявині крокувало 58 маленьких казкових чоловічків

 

Завдання 313

56 : с = 7

с = 56 : 7

с = 8

56 : 8 = 7

7 = 7

56 – х = 7

х = 56 – 7

х = 56 – 6 – 1

х = 49

56 – 49 = 56 – 46 – 3 = 7

7 = 7

а • 7 = 56

а = 56 : 7

а = 8

8 • 7 = 56

56 = 56

Завдання 314 Складена задача на знаходження суми добутків

На змагання поїхали 2 команди волейболістів, по 6 осіб у кожній, і 5 команд легкоатлетів, по 4 особи в кожній. Скільки всього волейболістів і легкоатлетів поїхало на змагання?

Волейболісти

Легкоатлети

Всього

2 команди по 6 осіб

5 команд по 4 особи

?

Короткий запис

Волейболісти — ? ос., 2 команди по 6 осіб

Легкоатлети — ? ос., 5 команд по 4 особи

Всього — ?

Схема

Вираз   6 • 2 + 4 • 5

План розв’язування

1) Скільки волейболістів поїхало на змагання?

2) Скільки легкоатлетів поїхало на змагання?

3) Скільки всього волейболістів і легкоатлетів поїхало на змагання?

Розв’язання

1) 6 • 2 = 12 (в.) – волейболістів поїхало на змагання

2) 4 • 5 = 20 (л.) – легкоатлетів поїхало на змагання

3) 12 + 20 = 32 (ос.) – всього волейболістів і легкоатлетів поїхало на змагання

Відповідь: на змагання поїхало 32 волейболісти і легкоатлети

Інші завдання дивись тут...

  • Алена
    Номер 305: ответ в МЕТРАХ! -----> Виправили. Дякуємо!
    28 жовтня 2021 16:20