Інші правила дивись тут...

Таблиця множення числа 7:

7 • 1 = 7

7 • 2 = 7 + 7 = 7 • 1 + 7 = 14

7 • 3 = 7 + 7 + 7 = 7 • 2 + 7 = 14 + 7 = 21

7 • 4 = 7 + 7 + 7 + 7 = 7 • 3 + 7 = 21 + 7 = 28

7 • 5 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 • 4 + 7 = 28 + 7 = 35

7 • 6 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 • 5 + 7 = 35 + 7 = 42

7 • 7 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 • 7 + 7 = 42 + 7 = 49

7 • 8 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 • 7 + 7 = 49 + 7 = 56

7 • 9 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 • 8 + 7 = 56 + 7 = 63

7 • 10 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 • 9 + 7 = 63 + 7 = 70

У таблиці множення числа 7 наступний добуток на 7 більший за попередній, тобто попередній добуток на 7 менший, ніж наступний.

 

Таблиця множення на число 7 (додавання семи однакових доданків):

1 • 7 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 7

2 • 7 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14

3 • 7 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 21

4 • 7 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 28

5 • 7 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35

6 • 7 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 42

7 • 7 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 48

8 • 7 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 56

9 • 7 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 63

10 • 7 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 70

 

Переставний закон множення:

2 • 7 = 7 • 2 = 14

3 • 7 = 7 • 3 = 21

4 • 7 = 7 • 4 = 28

5 • 7 = 7 • 5 = 35

6 • 7 = 7 • 6 = 42

8 • 7 = 7 • 8 = 56

9 • 7 = 7 • 9 = 63

10 • 7 = 7 • 10 = 70

 

Взаємозв'язок множення і ділення (до рівності на множення можна скласти дві рівності на ділення):

«родина» чисел 1, 7 при множенні:

1 • 7 = 7     7 • 1 = 7      7 : 1 = 7     7 : 7 = 1

«родина» чисел 2, 7, 14 при множенні:

2 • 7 = 14   7 • 2 = 14   14 : 2 = 7    14 : 7 = 2

«родина» чисел 3, 7, 21 при множенні:

3 • 7 = 21   7 • 3 = 21   21 : 3 = 7    21 : 7 = 3

«родина» чисел 4, 7, 28 при множенні:

4 • 7 = 28   7 • 4 = 28   28 : 4 = 7    28 : 7 = 4

«родина» чисел 5, 7, 35 при множенні:

5 • 7 = 35   7 • 5 = 35   35 : 5 = 7    35 : 7 = 5

«родина» чисел 6, 7, 42 при множенні:

6 • 7 = 42   7 • 6 = 42   42 : 6 = 7    42 : 7 = 6

«родина» чисел 7, 49 при множенні:

7 • 7 = 49   49 : 7 = 7

 «родина» чисел 7, 8, 56 при множенні:

8 • 7 = 56   7 • 8 = 56   56 : 8 = 7    56 : 7 = 8

«родина» чисел 7, 9, 63 при множенні:

9 • 7 = 63   7 • 9 = 63   63 : 9 = 7    63 : 7 = 9

«родина» чисел 7, 10, 70 при множенні:

10 • 7 = 70   7 • 10 = 70   70 : 10 = 7    70 : 7 = 10

 

Таблиця ділення на число 7:

7 : 7 = 1

14 : 7 = 2

21 : 7 = 3

28 : 7 = 4

32 : 7 = 5

42 : 7 = 6

49 : 7 = 7

56 : 7 = 8

63 : 7 = 9

70 : 7 = 10

 

Ділення націло числа 7:   

7 : 1 = 7    

7 : 7 = 1

Інші правила дивись тут...